претходна
наредна
241
СМОЛОВИЋ, Т.
        Riznica od naslovnica : uz januarske dane novinara Crne Gore / T. Smolović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 10/11 (mart, 2014), str. 261.

070:061.4(497.16)

COBISS.CG-ID 28977424

242
СРЕДАНОВИЋ, Велизар
        Slobodnim informacijama i novinarstvom u Evropu = Free access to information and free journalism in Europe / Velizar Sredanović. - Bibliografija: str.290-291. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 267-291.

070.13:316.774(497.16)

COBISS.CG-ID 31678224

243
СТАМАТОВИЋ, Јован
        S kraja na kraj sjećanja... : portret: uskoro knjiga Koste Čakića / [razgovarao] Jovan Stamatović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18015 (15. februar 2016), str. 9.

070:929Чакић К.

COBISS.CG-ID 30163984

244
ТУЗОВИЋ, Хусеин Цено
        Romaneskni lik za spomenik : sjećanje na Aliju-Alja Šarkića / Husein Ceno Tuzović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 10/11 (mart, 2014), str. 268.

070:929 Шаркић А.

COBISS.CG-ID 28979984

245
ЋЕТКОВИЋ, Ранко
        Voljeli su svoju profesiju i Crnu Goru : Mojkovac: omaž novinarima Nikoli Bulatoviću, Vučiću Tomoviću i Bošku Đukiću / R. Ćetković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18323 (25. decembar 2016), str. 8.

070:929Булатовић Н.
070:929Томовић В.
070:929Ђукић Б.

COBISS.CG-ID 32386832

246
ЋОРОВИЋ, Мурат
        Kako je biti istraživački novinar : Sead Sadiković o novinarstvu i novinarskim nagradama / M. Ćorović.

U: Mozaik. - ISSN 1800-6582. - God. 12, br. 47 (2016), str. 59.

070(047.53)

COBISS.CG-ID 31376912

247
ХАДРОВИЋ Врбички, Сафет
        Zašto Bošnjačke novine / Safet Hadrović Vrbički.

U: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 50 (decembar, 2015), str. 6.

070(497.16)

COBISS.CG-ID 29308944


08 ПОЛИГРАФИЈЕ. ЗБИРНА ДЈЕЛА


248
ЂУКАНОВИЋ, Јелена
        Svjedočanstva duboke naklonosti : zvanične čestitke Nikoli I iz 1910. predstavljene na Cetinju / J. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18250 (13. oktobar 2016), str. 18.

086:061.4

COBISS.CG-ID 31922448

249
М., Р.
        Izrazi poštovanja i dobrih želja crnogorskom vladaru : izložba "Zvanične čestitke Nikoli I povodom jubilarnih svečanosti 1910." otvorena u Nikšiću / M. R.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18315 (17. decembar 2016), str. 17.

086:061.4

COBISS.CG-ID 32327952

250
ПЕЈОВИЋ, Срђан
        Važno svjedočanstvo o ugledu Crne Gore : povodi: uz izložbu dokumenata "Zvanične čestitke Nikoli I povodom jubilarnih svečanosti 1910" / Srđan Pejović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18254 (17. oktobar 2016), str. 12.

087:061.4

COBISS.CG-ID 31987984


09 РУКОПИСИ. РИЈЕТКА И ЗНАЧАЈНА ДЈЕЛА


251
КУРГАШ, Мирза
        Mevlud Hafiz Saliha Gaševića je proglašen kulturnim dobrom nematerijalne prirode / Mirza Kurgaš.

U: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 67-68 (2015), str. 187-196.

09:28

COBISS.CG-ID 30400784

252
ТЕРИЋ, Маријана
        Rukopis dr Jovana Kujačića iz 1950. godine / Marijana Terić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.123. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 8/1, br. 15 (2015), str. 115-123.

091:929 Кујачић Ј.

COBISS.CG-ID 30180624

253
ШЕКУЛАРАЦ, Божидар
        Gusinjski molitvenik : drevne knjige / Božidar Šekularac.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 10/11 (mart, 2014), str. 247.

09(497.16)"14"

COBISS.CG-ID 28972048


1 ФИЛОЗОФИЈА


254
БЕЛАДА, Никола
        Odnos stvarnosti i vrijednosti, stvarnosnih i vrijednosnih sudova / Nikola Belada.

U: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 3, br. 11 (2016), str. 257-264.

101.8

COBISS.CG-ID 30826512

255
ЂОРЂЕВИЋ, Радомир
        Слово о Добрилу Аранитовићу : поводом његове књиге Филозофско-богословски аспект Његошевог дела, Подгорица, 2015, стр.202 / Радомир Ђорђевић.

U: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 44, br. 1-2-3 (2015), str. 503-505.

1:821.163.4.09 Петровић Његош П. II
012:929 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 31873552

256
ЗЕКОВИЋ, Сретен
        Посебитост филозофије религије Јована Баљевића у контексту њене нововјек(овн)е и савремене трансформације / Сретен Зековић.

U: Гласник. - ISSN 0354-799X. - Год. 18-19, бр. 22-23 (2014/2015), стр. 317-322.

1:929 Баљевић Ј. С.

COBISS.CG-ID 30355728

257
МАРОЈЕВИЋ, Радисав
        Религиозни стадијуми Серена Кјеркегора / Радисав Маројевић. - Библиографија: стр.16.

U: Свевиђе. - ISSN 1800-5209. - Год. 13, бр. 100 (2015), стр. 15-16.

1:929 Кјеркегор С.

COBISS.CG-ID 29334288

258
МИЛОВИЋ, Милорад Т.
        Никола Рацковић (1935-2015) : in memoriam / Милорад Т. Миловић.

U: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 44, br. 1/3 (2015), str. 517-519.

1:929 Рацковић Н.

COBISS.CG-ID 31874576

259
МИЋОВИЋ, Јагода
        Осврт на традиционалне идеале лепоте Западног Балкана / Јагода Мићовић.

U: Љетопис Бањана и Рудина. - ISSN 2337-0769. - стр. 594-597.

111.852:77(497)

COBISS.CG-ID 30219792

260
ПОПОВИЋ, Милорад
        Čovjek renesansnog nadahnuća : in memoriam: Slobodan Tomović, 20. maj 1929 - 26. avgust 2016 / Milorad Popović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18207 (31. avgust 2016), str. 15.

1:929Toмовић С.

COBISS.CG-ID 31641360


111 ОПШТА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЈА


261
ШЋЕКИЋ, Раденко
        Pitanje odnosa čovjeka i mašine - epoha otuđenja čovjeka od ljudi : Željko Rutović: "Homo mašina", Novi Sad-Cetinje: FORIN - "Obod", 2016. / Radenko Šćekić.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 783-785.

111.1:330.341.1

COBISS.CG-ID 31710736


141 ФИЛОЗОФСКИ СИСТЕМИ


262
ОСАДЧАЈА, Ирина Михајловна
        Стоит ли перечитывать Маркса? / Ирина Михайловна Осадчая.

U: Ekonomski eseji. - ISSN 2337-0645. - God.=Vol. 1, br.=no. 1-2 (novembar=november, 2015), str. 73-77.

141.82

COBISS.CG-ID 29299472


159.9 ПСИХОЛОГИЈА


263
ВУКОВИЋ, Божо
        Emocije / Božo Vuković.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 78 (5. oktobar 2015), str. 20-22.

159.942

COBISS.CG-ID 30626576

264
ВУКОВИЋ, Божо
        O zadovoljstvu i sreći / Božo Vuković.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 79 (5. novembar 2015), str. 26-28.

159.9

COBISS.CG-ID 30638096

265
КАПИЧИЋ, Илија
        Sličnosti Ničeovog i Jungovog modela psihe / Ilija Kapičić. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 16, br. 63 (2015), str. 467-494.

159.964.2

COBISS.CG-ID 30099728

266
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Pravi ljudi na pravom mjestu vode napretku : pogledi: prof. dr Milorad Simunović o značaju studija psihologije / Gojko Knežević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18183 (7. avgust 2016), str. 9.

159.9

COBISS.CG-ID 31481616

267
КОВАЧЕВИЋ, Нада
        Za ispunjen život ključna je ravnoteža : Vanja Bokun Popović, kvantna psihoterapeutkinja / N. Kovačević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18204 (28. avgust 2016), str. 21.

159:929Бокун Поповић В.

COBISS.CG-ID 31605008

268
НИКЧЕВИЋ Милковић, Анела
        Na mene je najviše uticao moj stric [razgovor: Anela Nikčević Milković] / [razgovarala] J. Đukanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18072 (12. april 2016), str. 18.

159.9(047.53)

COBISS.CG-ID 31006992

269
ШЋЕПОВИЋ, Марија
        Asertivnost : ovo je moje mišljenje. ovo je moje osjećanje / Marija Šćepović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 76 (5. avgust 2015), str. 62-63.

159.9

COBISS.CG-ID 30618384

270
ШЋЕПОВИЋ, Марија
        O snu i psihologiji / Marija Šćepović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 7, br. 78 (5. oktobar 2015), str. 24-25.

159.963.24

COBISS.CG-ID 30626832

претходна
наредна