претходна
наредна
5281
ЛУЧИЋ Вушовић, Звездана
        Posvećenost prastarinama : pomalo zaboravljena arheologija: Zvezdana Lučić Vušović / [razgovor vodio] Mladen Kuček.

U: Novine Nikšića. - ISSN 2336-9353. - God. 2, br. 14 (decembar, 2014), str. 18.

902/904(047.53)

COBISS.CG-ID 27800080

5282
МАРКОВИЋ, Марија
        Rezultati ispitivanja metalografskih preseka uzoraka sa jednog broja metalnih nalaza iz ilirske humke u Lisijevom polju kod Berana i nekropola antičke Budve / Marija Marković. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore. - ISSN 1800-5713. - Knj. 10 (2014), str. 103-121.

903.05:7.025.3/.4(497.16)

COBISS.CG-ID 27298832

5283
МАРКОВИЋ, Чедомир
        Kultni predmeti i simboli iz praistorije Crne Gore / Čedomir Marković. - Ilustr. - Bilješke uz tekst. - Abstract.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 21, br. 1 (2014), str. 9-34.

903/904:902.2(497.16)

COBISS.CG-ID 27590416

5284
МАРТИНОВИЋ, Јован Ј.
        Arheologija crnogorskoga Primorja / Jovan J. Martinović.

U: Bokeški ljetopis. - ISSN 1800-6078. - Br. 4 (2015), str. 325-335.

902/904(497.16)

COBISS.CG-ID 27909904

5285
МАРТИНОВИЋ, Јован Ј.
        Ranokršćanske i predromaničke sakralne građevine u Kotorskoj biskupiji / Jovan J. Martinović.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179.
God. 13, br. 117 (2015), str. 86-87.
Br. 118, str. 71-72.
Br. 119, str. 73-78.

902.2(497.16 Котор)

COBISS.CG-ID 28155664

5286
МЕДЕНИЦА, Ивана
        Monete sa iskopavanja na Duklji 2005-2010 = Coins from the excavations at Duklja 2005-2010 / Milena Reškova. - Fotograf.

У: Nova antička Duklja II / [urednik Dragan Radović. - Podgorica : JU Muzeji i galerije Podgorice, 2011. - ISBN 978-9940-590-05-5. - Str. 111-122.

904:726.8(497.16)

COBISS.CG-ID 26341392

5287
МИЋУНОВИЋ, Момчило
        Šeher Moštanica, Mostar Kasabica : Moštanica, naselje iz ilirsko-rimskog doba / Momčilo Mićunović.

U: Novine Nikšića. - ISSN 2336-9353. - God. 2, br. 7 (april, 2014), str. 7.

902/904(497.16 Моштаница)

COBISS.CG-ID 27773968

5288
МУЧАЛИЦА, Росанда
        Vrijedni nalazi u pećini Čaja : istraživanja kod Danilovgrada u okviru projekta "Eurofarm" / R. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17910 (30. oktobar 2015), str. 20.

702.2(497.16)

COBISS.CG-ID 29432080

5289
МУЧАЛИЦА, Росанда
        Neprocjenjiv dragulj crnogorskog podmorja : završena druga kampanja arheoloških istraživanja u Risnu / R. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17900 (20. oktobar 2015), str. 20.

902.034(497.16Рисан)

COBISS.CG-ID 29183760

5290
НИКИТОВИЋ, Јован
        Novi tragovi naše davne prošlosti : knjiga "Studije o antici u središnjoj Crnoj Gori" predstavljena u Podgorici / J. N.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17796 (5. jul 2015), str. 15.

904(497.16)

COBISS.CG-ID 28585232

5291
НИКИТОВИЋ, Јован
        Ribarska ulica skriva nasljeđe bronzanog doba : arheološka istraživanja srednjevjekovnog groblja u Plavu / J. N.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17814 (25. jul 2015), str. 18.

902(497.16Плав)

COBISS.CG-ID 28874256

5292
НИКИТОВИЋ, Јован
        Carine će za sada najbolje čuvati zemlja : crnogorski i poljski arheolozi završili 15. kampanju istraživanja u Risnu / J. N.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17813 (24. jul 2015), str. 22.

902(497.16Рисан)

COBISS.CG-ID 28872464

5293
NIKOLOVSKI, Dimitar
        Taking Care of an Archaeological Site: the Stobi Experience / Dimitar Nikolovski, Zlatko Kovancaliev. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summary.

U: Историски записи. - ISSN 0021-2652. - God. 87, br. 1-2 (2014), str. 148-158: ilustr.

902/904(497.7 Стоби)"652"

COBISS.CG-ID 26238480

5294
ПАПАЗОВСКА Санев, Александра
        Pogrebne forme i običaji ranog željeznog doba u Makedoniji = Funerary practices in the early iron age in Macedonia / Aleksandra Papazovska Sanev. - Fotograf. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku. - Bibliografija: str. 18.

У: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 5 (2014), str. 7-18.

903.5(497.7)"09"

COBISS.CG-ID 26541072

5295
ПЕЛЦЕР-Вујачић, Олга
        Саxа Лоqуунтур - камење говори, уколико га пустимо / Олга Пелцер-Вујачић. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Историски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 87, бр. 1-2 (2014), стр. 91-98: фотограф.

904:726.8(497.16)"652"

COBISS.CG-ID 26237200

5296
РАДИЧЕВИЋ, Дејан
        О средњовековном накиту са Груде Бољевића у Подгорици = On medieval jewellery from Gruda Boljevića, Podgorica / Дејан Радичевић. - Фотограф. - Текст упоредо на срп. и енг. језику. - Библиографија: стр. 119-120. - Апстракт; Abstract.

У: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 5 (2014), стр. 111-120.

903.23(495)

COBISS.CG-ID 26545680

5297
РАДУНОВИЋ, Магдалена
        Заштита и презентација архитектонских остатака и артефаката на античким локалитетима у Црној Гори / Магдалена Радуновић. - Summary.

У: Историски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 87, бр. 1-2 (2014), стр. 185-194: фотограф.

904:7.025.3/.4(497.16 Дукља)

COBISS.CG-ID 26239248

5298
РАДУНОВИЋ, Магдалена
        Zaštitni radovi na lokalitetu Duklja 2010. godine = Conservation works on the archaeological site of Doklea 2010 / Magdalena Radunović. - Fotograf.

У: Nova antička Duklja II / [urednik Dragan Radović. - Podgorica : JU Muzeji i galerije Podgorice, 2011. - ISBN 978-9940-590-05-5. - Str. 125-134.

904:726.8(497.16)

COBISS.CG-ID 26341648

5299
REHREN, Thilo
        The making of black glass in Late Roman Doclea, Montenegro = Izrada crnog stakla u kasno-rimskoj Dokleji, Crna Gora / Thilio Rehren, Anastasia Cholakova, Miloš Živanović. - Fotograf. - Tekst uporedo na eng. i srp. jeziku. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 88.

U: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 3, str. 75-90.

902/904(497.16)

COBISS.CG-ID 26539792

5300
САНАДЕР, Мирјана
        O sudjelovanju žena u radu rane crkve na primjeru jednog epitafskog spomenika iz Duklje = On the participation of women in the work of the early church based on one epigraph inscription from Duklja / Mirjana Sanader. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 16-17.

U: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 4 (2013), str. 9-17.

902/904(497.16 Дукља)

COBISS.CG-ID 26546448

5301
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Vizantijski novčić daje za pravo tvrdnjama Popa Dukljanina : značajni rezultati sondažnih arheoloških istraživanja na Oblunu u blizini Skadarskog jezera / V. Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17949 (8. decembar 2015), str. 19.

902/904(497.16)

COBISS.CG-ID 29628944

5302
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Tajne života i naseljavanja Crne Gore : Ministarstvo i Narodni muzej rade na projektu "Putevi kontinuiteta" / V. Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, 17650 (3. februar 2015), str. 17.

902(497.16)

COBISS.CG-ID 27711248

5303
SOKOLI, Helidon
        Excavation and Research on the Land of Labeatea / Helidon Sokoli. - Summary.

U: Историски записи. - ISSN 0021-2652. - God. 87, br. 1-2 (2014), str. 141-147: ilustr.

902/904(496.5)"652"

COBISS.CG-ID 26238224

5304
ТОНЧИНИЋ, Домагој
        Klaudijeve vojne reforme : mit ili realnost = Die heeresreformen des Claudus : mythos oder realitat / Domagoj Tončinić. - Fotograf. - Tekst uporedo na hrv. i njem. jeziku. - Bibliografija: str. 94-95.

U: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 5 (2014), str. 79-95.

904(497.5Далмација)

COBISS.CG-ID 26542608

5305
ЦВЕТКОВИЋ, Ивана
        Numizmatički materijal sa iskopavanja 2011. godine na lokalitetu Doclea = Numismatic material from 2011 excavations at the archeological site Doclea / Ivana Cvetković. - Fotograf. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku. - Bibliografija: str. 115.

У: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 3, str. 109-115.

902/904(497.16)

COBISS.CG-ID 26540560

5306
ЦВЕТКОВИЋ, Ивана
        O gradskim bedemima antičke Duklje = On City Walls of Ancient Doclea / Miloš Živanović, Aleksandar Stamenković. - Fotograf. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku. - Bibliografija: str. 139.

У: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 3, str. 119-143.

902/904(497.16)

COBISS.CG-ID 26540816

5307
ЦВИЈЕТИЋ, Јелена Љ.
        Прилог познавању аутохтоних култова у југоисточној Далмацији и проблем убикације античке Термидаве = Contribution to the knowledge of autochthonous cults in southeast Dalmatia andthe problem of locating the ancient Thermidava / Јелена Љ. Цвијетић. - Фотограф. - Текст упоредо на срп. и енг. језику. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 66-67. - Апстракт; Abstract.

У: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 5 (2014), стр. 59-67.

904(497.5)"652"

COBISS.CG-ID 26542096


908 ПРОУЧАВАЊЕ ОБЛАСТИ. ПРОУЧАВАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА


5308
ИВАНОВИЋ, Здравко
        Surinam : upoznaj svijet / Zdravko Ivanović, Miroslav Doderović. - Izvori i litertura: str. 59.

У: Putovanja. - ISSN 1450-7250. - God. 16, br. 71 (2014/2015), str. 57-59.

908(883)

COBISS.CG-ID 27382544


908(497.16) ЦРНА ГОРА, ПРОУЧАВАЊЕ ЗАВИЧАЈА


5309
БАНОВИЋ, Бранко
        Značajna i kompleksna studija : (Dr Vukajlo Gluščević i Zoran Raonić: "Tara i Tarani", Istorijski institut Crne Gore, 2014) / Branko Banović.

U: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 27 (septembar 2014), str. 35.

908(497.16)

COBISS.CG-ID 27960848

5310
ЂОРЂЕВИЋ, Небојша
        Predio začaran tišinom : za mnoge najljepši dio crnogorske obale, Donji Grbalj, neiskorišćen i zapostavljen / Nebojša Đorđević ; foto Andrija Kasom.

У: Caffe Montenegro. - ISSN 1800-5748. - Br. 82 (oktobar, 2011), str. 46-50: fotogr.

908(497.16 Доњи Грбаљ)

COBISS.CG-ID 26816784

претходна
наредна