претходна
наредна


821.511.141 МАЂАРСКА КЊИЖЕВНОСТ


5251
ВЕГЕЛ, Ласло
        Anarhija identiteta / L. Vegel.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 334-335.

821.511.141-3

COBISS.CG-ID 27634704


821.512.161 ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ


5252
НИКИТОВИЋ, Јован
        Čudan osjećaj u bozadžiji Melvutu : "Geopoetika" objavila prevod novog romana Orhana Pamuka / J. N.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17778 (17. jun 2015), str. 21.

821.512.161.09-31

COBISS.CG-ID 28392208


9 ГЕОГРАФИЈА. БИОГРАФИЈЕ. ИСТОРИЈА


902/904 АРХЕОЛОГИЈА

5253
ANTONARAS, Anastassios Ch.
        Posude iz provincijske balkanske bazilike, bazilika Solinos na Halkidikiju, Grčka = The glass finds from a provincial early Christian Balkan basilica the Solinos basilica in Chalkidiki, Greece / Anastassios Ch. Antonaras. - Fotograf. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku. - Bibliografija: str. 109-110. - Apstrakt; Abstract.

У: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 5 (2014), str. 97-110.

903.23(495)

COBISS.CG-ID 26545424

5254
БАКОВИЋ, Миле
        Preliminarni rezultati istraživanja na prostoru kapitolnog hrama lokaliteta Doclea = Preliminary results of the research into the area of the capitol temple of the Doclea site / Mile Baković. - Fotograf. - Bibliografija: str. 22.

У: Nova antička Duklja II / [urednik Dragan Radović. - Podgorica : JU Muzeji i galerije Podgorice, 2011. - ISBN 978-9940-590-05-5. - Str. 9-24.

904:726.8(497.16)

COBISS.CG-ID 26335760

5255
БАЛТИЋ, Веско
        Kovanica bez komedije : arheološka riznica Brskovo / Vesko Baltić.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 14 (februar, 2015), str. 349.

902/904(497.16 Брсково)

COBISS.CG-ID 27725584

5256
ВИЧЕВИЋ, Весна
        Pozdravna riječ : Čedomir Marković: Antička Budva / Vesna Vičević.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 123-125.

904"659"(497.16)

COBISS.CG-ID 27620880

5257
ВУЧИНИЋ, Стево
        Arheologija: Rezultati višedecenijske potrage / Stevo Vučinić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17889 - 17907 (9. oktobar - 27. oktobar 2015), str. 23.

904(497.16)

COBISS.CG-ID 29447696

5258
ГАЗИВОДА, Дејан
        Подводна археологија у Црној Гори / Дејан Газивода. - ilustr. - Bibliografske napomene uz terkst. - Summary.

U: Гласник Одјељења хуманистичких наука. - ISSN 2337-0122. - Br. 2 (2015), str. [163]-178.

902.034(497.16)

COBISS.CG-ID 513834726

5259
ГАЗИВОДА, Дејан
        Projekti u oblasti arheologije Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore u periodu 2011-2014. godine / Dejan Gazivoda. - Bilješke uz tekst.

U: Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore. - ISSN 1800-5713. - Knj. 10 (2014), str. 123-138.

902/904(497.16)"2011/2014"

COBISS.CG-ID 27299344

5260
ГАЗИВОДА, Дејан
        Sondažna arheološka istraživanja Vezačke pećine u Rvašima i Seocke pećine na Prevlaci, opština Cetinje / Dejan Gazivoda, Mark Vander Linden, Dušan Mihailović.

U: Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore. - ISSN 1800-5713. - Knj. 10 (2014), str. 139-143: fotogr.

902.035(497.16)

COBISS.CG-ID 27300112

5261
ГОНЧАРОВА, Наталия
        Анализ антропологического материала из гробницы Грудице около Дукли = Анализа антрополошког материјала из гробнице Грудице у близини Дукље / Наталия Гончарова. - Фотограф. - Текст упоредо на рус. и срп. језику. - Библиографија: стр. 101.

У: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 3, стр. 95-104.

902/904(497.16)

COBISS.CG-ID 26540304

5262
ГРУЈИЋ, Ивана
        Керамика II века на Доклеји = The II century pottery in Doclea / Ивана Грујић. - Фотограф. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 42-43.

У: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 4 (2013), стр. 21-53.

902/904(497.16 Дукља)

COBISS.CG-ID 26547216

5263
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Миљан М.
        Stara Gradina kod Podgorice / Miljan M. Dimitrijević.

U: Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore. - ISSN 1800-5713. - Knj. 10 (2014), str. 145-149: fotogr.

902.2(497.16 Подгорица)

COBISS.CG-ID 27300624

5264
        DOCLEA alla fine dell'antichità : studi e ricerche per la storia di una città abbandonata della Prevalitania = Duklja na kraju antičkog doba : studije i istraživanja istorije jednog napuštenog grada Prevalitanije / Sauro Gelichi...[et al.]. - Fotograf. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 37-38.

U: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 3, str. 11-40.

902/904(497.16)

COBISS.CG-ID 26499600

5265
ДРАШКОВИЋ, Дејан
        Bronzana figurina glumca sa Dokleje i problem ubikacije antičkog teatra = Bronze actor figurine from Doclea and the problem of locating the ancient theater / Dejan Drašković. - Fotograf. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 133.

У: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 4 (2013), str. 123-133.

902/904(497.16)

COBISS.CG-ID 26548752

5266
ДРАШКОВИЋ, Дејан
        Keramika prostorije : prilog poznavanju svakodnevnog života antičke Duklje = Room potery : a contribution to the introduction to everyday life in Doklea / Dejan Drašković, Miloš Živanović. - Fotograf. - Bibliografija: str. 82-83.

У: Nova antička Duklja II / [urednik Dragan Radović. - Podgorica : JU Muzeji i galerije Podgorice, 2011. - ISBN 978-9940-590-05-5. - Str. 57-96.

904:726.8(497.16)

COBISS.CG-ID 26340368

5267
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Najljepši radovi starih majstora : u "Muzejima i galerijama Podgorice" otvorena izložba "Klesarski eho" / A. Đorojević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17683 (11. март 2015), str. 21.

902:77(497.16)

COBISS.CG-ID 28095248

5268
ЕРДЕЉАН, Јелена
        Један предлог оквира за разумевање визуелне културе Дукље у контексту културне динамике на простору Медитерана и Југоисточне Европе у доба класичне и позне антике / Јелена Ердељан. - Summary.

У: Историски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 87, бр. 1-2 (2014), стр. 11-21.

904:711.423(497.16)
930.85(497.16)"652"

COBISS.CG-ID 26236176

5269
ЖИВАНОВИЋ, Милош
        Arheološka istraživanja prostorije : preliminarna zapažanja = Archeological research room : preliminary observations / Miloš Živanović. - Fotograf. - Bibliografija: str. 54.

У: Nova antička Duklja II / [urednik Dragan Radović. - Podgorica : JU Muzeji i galerije Podgorice, 2011. - ISBN 978-9940-590-05-5. - Str. 28-54.

904:726.8(497.16)

COBISS.CG-ID 26337808

5270
ЖИЖИЋ, Оливера
        Odnos crnogorskog društva prema nasljeđu / Olivera Žižić. - Bibliografija: str.464.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 458-464.

902.2(497.16 Дукља)

COBISS.CG-ID 27644176

5271
ЗАГАРЧАНИН, Младен
        Nova istraživanja rimske i ranovizantijske vile na lokalitetu Mirišta u Petrovcu = New reasearching of roman and early byzantine villa on the site Mirišta in Petrovac / Mladen Zagarčanin. - Fotograf. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku. - Bibliografija: str. 51. - Apstrakt; Abstract.

У: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 5 (2014), str. 19-58.

903.5(497.16)

COBISS.CG-ID 26541584

5272
ЗАГАРЧАНИН, Младен
        O nekim pitanjima ranohrišćanskog i srednjovjekovnog graditeljstva u Dokleji i Baru : sa posebnim osvrtom prema paganskim kultnim predstavama = On some issues of early christian and medieval construction in Doklea and Bar : with a special reference to pagan cult scenes / Mladen Zagarčanin. - Fotograf. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 70-71.

У: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 3, str. 45-71.

902/904(497.16)

COBISS.CG-ID 26539280

5273
ЗАГАРЧАНИН, Младен
        О Скадру и Доклеји у провинцији Превалис на основу археолошких свједочанстава / Младен Загарчанин. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Историски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 87, бр. 1-2 (2014), стр. 49-66: илустр.

902.2(497.16)

COBISS.CG-ID 26236688

5274
ЗАГАРЧАНИН, Младен
        Podvodno-arheološka istraživanja na prostoru barskog i ulcinjskog akvatorija = The underwater-archaeological research in Bar and Ulcinj aquatorium area / Mladen Zagarčanin. - Fotograf. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 108-110.

У: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 4 (2013), str. 69-120.

902/904(497.16)

COBISS.CG-ID 26548240

5275
ИКОВИЋ, Бошко
        Долина ријеке Зете - Бјелопавлићка равница - и античка Дукља / Бошко Иковић. - Summary.

У: Историски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 87, бр. 1-2 (2014), стр. 99-106: илустр.

902/904(497.16)"652"

COBISS.CG-ID 26237456

5276
ЈАШОВИЋ, Виолета
        Nakon Samograda, radiće na Jasikovcu i tvrđavi Izlit : Polimski muzej iz Berana istražuje i štiti kulturna dobra na sjeveru / V. Jašović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17645 (28. januar 2015), str. 18.

902/904(497.16Беране)

COBISS.CG-ID 27822864

5277
КАИЋ, Ива
        Nekoliko neobjavljenih intaglija s Garduna (Tilurium) = Several unpublished engraved gems from Gardun (Tilurium) / Iva Kaić. - Fotograf. - Tekst uporedo na hrv. i eng. jeziku. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 76-77. - Apstrakt; Abstract.

U: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 5 (2014), str. 69-78.

904(497.5Далмација)

COBISS.CG-ID 26542352

5278
КНЕЖЕВИЋ Вучићевић, Вјера
        Istorija i poezija kao suština života : barski ljetopis: književno veče Ljubomira Mudreše ispred Dvorca krala Nikole / V. K. V.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17810 (20. jul 2015), str. 16.

7:06.07

COBISS.CG-ID 28847376

5279
КНЕЖЕВИЋ Вучићевић, Вјера
        Tajne blaga plave grobnice : barski ljetopis: otvorena arheološka izložba "Dag-vijek pod morem" / V. K. V.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17807 (17. jul 2015), str. 21.

902:061.4

COBISS.CG-ID 28839440

5280
КОПРИВИЦА, Татјана
        Дневничке забиљешке и фото документација Џ. А. Р. Мунроа о археолошким истраживањима Доклеје (Монтенегро) 1893. године / Татјана Копривица. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary.

У: Историски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 87, бр. 1-2 (2014), стр. 67-89: фотограф.

904"652"(497.16 Дукља)"1893"

COBISS.CG-ID 26236944

претходна
наредна