претходна
наредна
1351
ВЕЛИМИРОВИЋ, Горан
        Razlika između sumnje i dokazane krivice je ogromna : Goran Velimirović, advokat jednog od osumnjičenih u "bjelopoljskom slučaju" / V. Šofranac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17674 (2. mart 2015), str. 5.

347.921.4(047.53)

COBISS.CG-ID 28014096

1352
ЛАКОЧЕВИЋ, Бранка
        Specijalno državno tužilaštvo očekujemo u junu : Branka Lakočević, šefica radne grupe za 23. pregovaračko poglavlje / Iv. P.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17688 (16. март 2015), str. 2-3.

061.1 ЕУ(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 28143376

1353
СТАНКОВИЋ, Ивица
        Tužilaštvo treba da bude bolje zbog nas - a ne Evrope : vrhovni državni tužilac Ivica Stanković / Dejan Lučić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17752 (21. i 22. maj 2015), str. 11.

347.963(047.53)

COBISS.CG-ID 28507920


349.2 РАДНО ПРАВО


1354
ВУЈОШЕВИЋ, Драган
        Primanja oslobođena poreza na dohodak fizičkih lica / Dragan Vujošević.

У: Računovodstvo i revizija. - ISSN 1800-6159. - God. 6, br. 7-8 (2014), str. 43-44.

349.232:336.22(497.16)

COBISS.CG-ID 26567696

1355
ПАЈОВИЋ, Јово
        Ostvarivanje prava na najnižu penziju u 2014. godini / Jovo Pajović.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 8, br. 3 (2014), str. 85-89.

349.2:364-646.2(497.16)"2014"

COBISS.CG-ID 26535440


35 ЈАВНА УПРАВА. ДРЖАВНО УСТРОЈСТВО. ВОЈНИ ПОСЛОВИ


1356
ПОПОВИЋ, Јован П.
        Двије министарске наредбе др Валтазара Богишића, министра правде Црне Горе о судско-канцеларијском пословању с краја XIX вијека / Јован П. Поповић.

У: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - Год. 20, бр. 2 (2013), стр. 169-200.

35.077.1(497.16)"18"

COBISS.CG-ID 6507021

1357
РАДУНОВИЋ, Никола
        Značaj medijske i informacione pismenosti za elektronsku komunikaciju sa Javnom upravom u Crnoj Gori = The Importance of media and information literacy for electronic communication with the public administration in Montenegro / Nikola Radunović. - Bibliografija: str.304-306. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 8, br. 22 (maj, 2015), str. 291-306.

35:004.738.5(497.16)

COBISS.CG-ID 27861776


351 ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ЈАВНЕ УПРАВЕ


1358
БОРИЛОВИЋ, Бранислав
        Prvi crnogorski pasoš / Branislav Borilović.

U: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 2, br. 7/8 (2014), str. 291-296.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 27277072

1359
ВУКСАНОВИЋ, Божидар
        Zatekli 1.700 radnika "na crno", zapečatili 114 objekata : direktor Uprave za inspekcijske poslove dr Božidar Vuksanović o radu u ljetnjoj sezoni / Mira Popović-Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17890 (10. oktobar 2015), str. 4.

351.83(047.53)(497.16)

COBISS.CG-ID 28997392

1360
ВУКСАНОВИЋ, Божидар
        Inspekcija pojačala kontrole, cilj zaštita zdravlja ljudi : direktor Uprave za inspekcijske poslove Božidar Vuksanović / Dejan Lučić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17665 (21. februar 2015), str. 7.

351.82(047.53)

COBISS.CG-ID 27945232

1361
        HUSNIJA Redžepagić (1938-2015) : in memoriam.

U: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 13, br. 32 (2015), str. 3.

351.742:929 Реџепагић Х.

COBISS.CG-ID 27659536


351.74/.76 ПОЛИЦИЈА


1362
ВУЈАШКОВИЋ, Жељка
        Konferencija "Žene, mir i bezbjednost" / Željka Vujašković.

U: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 13, br. 32 (2015), str. 128-129.

351.742:061.3(497.16)

COBISS.CG-ID 27665424

1363
ЂЕРКОВИЋ, Драгутин
        Одговорни чувари мира и слободе : заборављени јубилеј: седам деценија Службе државне безбједности / Драгутин Ђерковић.

U: Гласник. - ISSN 1800-6736. - Бр. 38 (јун, 2015), стр. 48.

351.74/.76(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 27844112

1364
КЕКОВИЋ, Владимир
        Dva dokumenta Službe državne bezbjednosti Crne Gore iz 1988. godine / Vladimir Keković.

U: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 2, br. 7-8 (2014), str. 297-318.

351.746.1(497.16)"1988"

COBISS.CG-ID 27277584

1365
СПАХИЋ, Таиб
        Policija u demokratskom društvu : policajci - čuvari demokratije / Taib Spahić. - Bibliografija: str. 52-53. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 12, br. 31 (2014), str. 48-53.

351.742:342.34

COBISS.CG-ID 6434573

1366
ТАСИЋ, Селена
        Demokratsko upravljanje sektorom bezbednosti i uloga civilnog društva u reformi sektora bezbednosti = Democratic governance of the security sector and the civil society role on the security sector reform / Selena Tasić. - Bibliografija: str. 688-689. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - Vol. 7, no. 20 (2014), str. 669-689.

351.741:351.941

COBISS.CG-ID 512635624

1367
ТОМИЋ, Јелена
        Okrugli sto "Policija kao servis građana u demokratskoj pravnoj državi i izazovi za obrazovanje u policiji" / Jelena Tomić.

U: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 13, br. 32 (2015), str. 126-127.

351.742:061.3(497.16)

COBISS.CG-ID 27665168

1368
ТРИПОВИЋ, Тања
        Evaluacija osnovne policijske obuke sa fokusom na transfer znanja i vještina i radnu efikasnost polaznika I, II i III generacije Policijske akademije po Obrazovnom programu za zvanje policajac za kandidate/kinje sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom / Tanja Tripović, Olivera Pavićević. - Tabele.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 12, br. 31 (2014), str. 103-130.

351.741:377

COBISS.CG-ID 6436109

1369
ШЕКУЛАРАЦ, Божидар
        Poimenični protokoli izdatih pasoša u Knjaževini Crnoj Gori (1879-1883), knj. II, Cetinje 2013. / Božidar Šekularac.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 20, br. 2 (2013), str. 243-246.

351.755.61(497.16)"1879/1883"

COBISS.CG-ID 27588112


352/354 СТЕПЕНИ УПРАВНЕ ВЛАСТИ


1370
АЋИМОВИЋ, Наташа
        Građani od nove vlasti očekuju napredak : Nataša Aćimović, predsjednica opštine / Željka Kontić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17908 (28. oktobar 2015), dodatak - Herceg Novi, str. 2-3.

352.075.31(047.53)

COBISS.CG-ID 29388304

1371
БАКИЋ, Миле
        Živana Heđbeli: "Institucije državne uprave Republike Hrvatske od osamostaljenja do članstva u Evropskoj uniji", I-II / Mile Bakić.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 21, br. 1 (2014), str. 248-249.

354(497.5)

COBISS.CG-ID 27595024

1372
БОГДАНОВИЋ, Александар
        Status evropske prijestonice kulture važan za državu : Aleksandar Bogdanović, gradonačelnik Cetinja / [razgovarala] Jelena Đukanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17638 (22. januar 2015), str. 17.

352/354(047.53)

COBISS.CG-ID 27767568

1373
ВУЈАЧИЋ, Мијомир
        Snijeg već istopio desetinu budžeta : predsjednik opštine Šavnik, Mijomir Vujačić. / [razgovarao] Ra. Perošević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17732 (30. april 2015), str. 11.

352(497.16Шавник)(047.53)

COBISS.CG-ID 28784400

1374
ВУЈОВИЋ, Тамара
        U Herceg Novom : dr Tamara Vujović, potpredsjednica opštine Herceg Novi.

U: Putovanja. - ISSN 1450-7250. - God. 16, br. 72 (maj, 2015), str. 31-32.

352(497.16 Херцег Нови)(047.53)

COBISS.CG-ID 28053520

1375
ГРБОВИЋ, Веселин
        Nikšić ćemo razvijati kao grad budućnosti : Veselin Grbović, predsjednik opštine / [razgovarao] Ratko Perošević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17867 (18. septembar 2015), Dodatak, str. 2-3.

352(497.16 Никшић)(047.53)

COBISS.CG-ID 28893456

1376
ГРУДА, Рифат
        Za Gusinje dolaze bolji dani : predsjednica najmlađe crnogorske opštine Anela Čekić / Rifat Gruda.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17670 (26. februar 2015), str. 11.

352.075.2(497.16)

COBISS.CG-ID 27978768

1377
ЂАЧИЋ, Мирко
        Činimo sve da se u Pljevljima živi ljepše : Marko Đačić, presjednik opštine / [razgovarala] Alma Sadović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17931 (20. novembar 2015), Pljevlja, dodatak str. 2-3.

352(047.53)

COBISS.CG-ID 29535504

1378
ЂЕКА, Фатмир
        U Ulcinju gradu : Fatmir Gjeka, predsjednik Opštine Ulcinj.

U: Putovanja. - ISSN 1450-7250. - God. 16, br. 72 (maj, 2015), str. 22-24.

352(497.16 Улцињ)(047.53)

COBISS.CG-ID 28050960

1379
ЂЕКА, Фатмир
        Cungu je glavni krivac za raspad koalicije u Ulcinju : intervju - Fatmir Đeka, predsjednik opštine Ulcinj i lider Demokratske partije / [razgovarao] Zoran Darmanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17966 (25. decembar 2015), str. 4.

352(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 29764880

1380
ЂУРАНОВИЋ, Бранислав
        Danilovgrad zna da je sigurnost u okrilju NATO-a : Branislav Đuranović, predsjednik opštine / [razgovarao] Brano Kadić. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17950 (9. decembar 2015), Danilovgrad (dodatak), str. 2-3.

352(497.16Даниловград)

COBISS.CG-ID 29630224

претходна
наредна