претходна
наредна
1321
РАКОЧЕВИЋ, Велимир, 1963-
        Nedozvoljeni prekid trudnoće / Velimir Rakočević. - Bibliografija: str. 22-23. - Summary.

U: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 13, br. 32 (2015), str. 15-23.

343.621

COBISS.CG-ID 27660560


343.9 КРИМИНОЛОГИЈА. КРИМИНАЛИСТИКА


1322
ЂИКАНОВИЋ, Дејан
        Organizovani sportski sadržaji u lokalnim zajednicama kao faktor prevencije od devijantnog ponašanja djece i mladih / Dejan Đikanović. - Bibliografija: str.98. - Summary.

U: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 13, br. 32 (2015), str. 74-98.

343.91-053.6

COBISS.CG-ID 27663632

1323
ИВАНОВИЋ, Александар Б.
        Ponovna ili supervještačenja - aktuelna problematika / Aleksandar B. Ivanović. - Ilustr. - Bibliografija: str. 80. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 12, br. 31 (2014), str. 69-80.

343.98

COBISS.CG-ID 6435085

1324
ИВАНОВИЋ, Александар Б.
        Prikaz knjige Organizovani kriminalitet, autor: prof. dr Hana Korać i dr. / Aleksandar B. Ivanović.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 12, br. 31 (2014), str. 160-161.

343.9

COBISS.CG-ID 26525456

1325
ИВАНОВИЋ, Александар Б.
        Forenzika kao naučna disciplina / Aleksandar B. Ivanović, Aleksandar R. Ivanović. - Bibliografija: str.73. - Summary.

U: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 13, br. 32 (2015), str. 57-73.

343.983(091)

COBISS.CG-ID 27663376

1326
ЈОНИЦА, Снежана
        Još nije započela prava borba protiv organizovanog kriminala : intervju - Snežana Jonica, članica Vijeća za nacionalnu bezbjednost / [razgovarao] Nenad Zečević. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17851 (1. septembar 2015), str. 2-3.

343.911(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 28813584

1327
МАРТИНОВИЋ, Денис
        Devijantna ličnost i njene karakteristike / Denis Martinović. - Bibliografija: str. 157. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 12, br. 31 (2014), str. 153-157.

343.9
316.624:159.9

COBISS.CG-ID 6436877

1328
РАКОЧЕВИЋ, Велимир
        Tajni nadzor i tehničko snimanje komunikacija u funkciji suzbijanja kriminaliteta / Velimir Rakočević. - Tekst štampan dvostubačno. - Napomene i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 35. - Summary.

У: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 12, br. 31 (2014), str. 29-35.

343.98:654
343.98:004.7

COBISS.CG-ID 512473312

1329
ТОДОРОВИЋ, Радомир
        Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma / Radomir Todorović.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 7, br. 5-6 (2013), str. 57-61.

343.9.024:336.7(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 26552336

1330
ЋОРОВИЋ, Миланка
        Sajber pljačkaši ne poznaju granice : za pet godina u Crnoj Gori podnijeto 160 krivičnih prijava zbog kompjuterskog kriminala / Milanka Ćorović. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17856 (6. septembar 2015), str. 8-9.

343.9:004(497.16)

COBISS.CG-ID 28821520


346 ЕКОНОМСКО ПРАВО


1331
МАРКОВИЋ, Рада
        Postavili smo pravila, ali nas čeka još puno posla : Rada Marković, šefica Radne grupe za pregovaračko poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zdravlja / razgovarao Igor Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17783 (22. jun 2015), str. 8.

346.548(047.53)

COBISS.CG-ID 28509456

1332
НИКОЛИЋ, Горан
        Veliko "spremanje" privrednog prava na evropskom putu : Goran Nikolić, šef Radne grupe za poglavlje 6 (Privredno pravo) / [razgovarala] Mira Popović-Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17722 (20. april 2015), str. 7.

346(497.16)

COBISS.CG-ID 28727312

1333
ХОНАКЕР, Матијас
        Uvežite se, pa opasni proizvodi neće imati šanse : dr Maijas Honaker iz bavarskog ministarstva zaštite okoline i potrošača / M. P. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17740 (9. maj 2015), str. 4.

346.548(047.53)

COBISS.CG-ID 28335632


347.61/.68 ПОРОДИЧНО ПРАВО. НАСЛЕДНО ПРАВО


1334
ЂУРЂЕВАЦ, Нада
        Ima li sankcija za nemarne očeve : u Skupštini predložena različita rješenja o problemu neplaćanja alimentacije / N. Đurđevac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17749 (18. maj 2015), str. 9.

347.615(497.16)

COBISS.CG-ID 28480784

1335
ЂУРЂЕВАЦ, Нада
        Otac po sudskoj odluci : kako se u Crnoj Gori utvrđuje roditeljstvo / Nada Đurđevac.

У: Magazin. - ISSN 2336-9833. - Br. 2 (17. mart 2014), str. 24-25.

347.634(497.16)

COBISS.CG-ID 26786320

1336
ЂУРЂЕВАЦ, Нада
        Prevara je nekad uzrok, nekad posljedica : zašto se Crnogorci razvode / Nada Đurđevac.

У: Magazin. - ISSN 2336-9833. - Br. 1 (3. mart 2014), str. 24-25.

347.627.2(497.16)

COBISS.CG-ID 26233360

1337
КОВАЧЕВИЋ, Александар
        Pravna dejstva vanbračne zajednice prema pozitivnom pravu Crne Gore / Aleksandar Kovačević. - Bibliografija: str.32. - Rezime.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - God. 20, br. 18 (2014), str. 19-32.

347.6(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 26272528

1338
КОВАЧЕВИЋ, Александар
        Proglašenje nestalog lica za umrlo / Aleksandar Kovačević.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - God. 20, br. 18 (2014), str. 111-123.

347.6(497.16)

COBISS.CG-ID 26274832

1339
МАРКОВИЋ, Саво
        Žare, Natalis, Dalmas : tri testamenta barskih patricija u Dubrovniku (XV-XVI v.) / Savo Marković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 20, br. 2 (2013), str. 31-60.

347.67(497.16)"14/15"

COBISS.CG-ID 6505485

1340
ЦВИЈОВИЋ, Драган
        Svaki šesti brak okonča se - na sudu : sve manje brakova i sve više razvoda u Crnoj Gori / Dragan Cvijović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17680 (8. март 2015), str. 8.

347.627.2(497.16)

COBISS.CG-ID 28072464

1341
ЦРНОЈЕВИЋ, Ђурђе
        Тестамент / Ђурђе Црнојевић.

U: Лучиндан. - ISSN 1800-5039. - Год. 18, бр. 49 (2015), стр. 31-32.

347.676 Црнојевић Ђ.

COBISS.CG-ID 28131088


347.7 ТРГОВИНСКО ПРАВО. ПРИВРЕДНО ПРАВО


1342
ВЕЛИМИРОВИЋ, Михаило
        Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica / Mihailo Velimirović.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 8, br. 2 (2014), str. 60-75.

347.736(497.16)

COBISS.CG-ID 26536976

1343
ВЕЛИМИРОВИЋ, Михаило
        Prouzrokovanje stečaja / Mihailo Velimirović. - Bilješke i bibliografija uz tekst.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 8, br. 3 (2014), str. 73-84.

347.736

COBISS.CG-ID 26535184

1344
ВУЈАЧИЋ, Никола Р.
        Unovčenje i dioba stečajne mase / Nikola R. Vujačić. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.65.

У: Poreski savjetnik. - ISSN 1800-8321. - God. 4, br. 2 (2013), str. 48-65.

347.736

COBISS.CG-ID 26594064

1345
РАИЧКОВИЋ, Дијана
        Akcionarski kapital / Dijana Raičković.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - God. 20, br. 18 (2014), str. 77-82.

347.72.031(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 26273296

1346
РАКОЧЕВИЋ, Драган
        Pojam, priroda i pravne pretpostavke stečajnog postupka i reorganizacije u stečaju po Zakonu o stečaju Crne Gore / Dragan Rakočević. - Bibliografija: str.75-76.

У: Адвокат. - ISSN 1800-5357. - God. 20, br. 18 (2014), str. 33-76.

347.736(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 26273040

1347
РАКОЧЕВИЋ, Драган
        Pravni režim reorganizacije stečajnog dužnika / Dragan Rakočević. - Bilješke i bibliografija uz tekst. - Abstract.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - God. 8, br. 4 (2014), str. 106-121.

347.736

COBISS.CG-ID 26528272


347.77/.78 ИНДУСТРИЈСКА СВОЈИНА. ПАТЕНТНО ПРАВО. АУТОРСКА ПРАВА


1348
КОВАЧЕВИЋ, Нада
        Stopa piraterije u Crnoj Gori 78 odsto : Majkrosoft organizovao skup o zaštiti prava intelektualne svojine / N. K. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17943 (2. decembar 2015), str. 10-11.

347.78(497.16)

COBISS.CG-ID 29605392

1349
ЛУЧИЋ, Дејан
        Nema novca za velike inovacije : položaj inovatora i zaštita patenata u Crnoj Gori / Dejan Lučić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17660 (16. februar 2015), str. 10.

347.77(497.16)

COBISS.CG-ID 27911696


347.9 ПРАВНИ ПОСТУПАК. УСТРОЈСТВО СУДОВА И КАДРОВА


1350
БОГИЋЕВИЋ, Чедомир
        Crnogorsko sudstvo na povijesnom razmeđu / Čedomir Bogićević. - Abstract.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 15, br. 59 (2014), str. 73-84.

347.962(497.16)

COBISS.CG-ID 26406672

претходна
наредна