претходна
наредна
511
ЛАДИЋ, Зоран
        Naseljavanje i doprinos stranaca razvitku Kotorske komune u prvoj polovici 14. stoljeća / Zoran Ladić, Goran Budeč.

U: Bokeški ljetopis. - ISSN 1800-6078. - Br. 4 (2015), str. 240-271.

314.74(497.16 Котор)"13"

COBISS.CG-ID 27909136

512
МАРТИНОВИЋ, Нико Јошов
        Земљацима у походе / Нико Јошов Мартиновић.

U: Лучиндан. - ISSN 1800-5039. - Год. 18, бр. 48 (2015), стр. 52-53.

314.74(=1.497.16)(497.5)

COBISS.CG-ID 28120336

513
МЕДОЈЕВИЋ, Слободан Б.
        Crnogorci iz Gornje Jablanice / Slobodan B. Medojević. - Bibliografija: str.438. - Abstract.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 15, br. 59 (2014), str. 411-438.

314.7(=1.497.16)(497.11)

COBISS.CG-ID 26409744

514
МИЉИЋ, Маријан Машо
        Crnogorski iseljenici u Latinskoj Americi : crnogorsko iseljeništvo kroz istoriju / Marijan Mašo Miljić.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 139-160.

314(=1:497.16)(8)

COBISS.CG-ID 27624208

515
РАСТОДЕР, Мирсад
        Kuda idu sjevernjaci : karta u jednom smjeru / Mirsad Rastoder.

U: Revija forum. - ISSN 1800-7724. - God. 9, br. 33 (januar-maj, 2015), str. 45-48.

314.745.3-054.72(497.16)

COBISS.CG-ID 28068624

516
СИНЕЛЬНИКОВ, А.
        Неравенство и дискриминация иммигрантов и их детей и внуков в России и Западной Европе : (по данным европейского социального исследования) / Синельников А. - Bibliografija: str.188-189. - Abstract.

U: Sociološka luča. - ISSN 1800-6167. - God. 7, br. 2 (2013), str. 171-189.

314.742(470+571)
314.742(4)

COBISS.CG-ID 27333904

517
        STANOVNIŠTVO i naselja u mjesnoj zajednici Bogetići / Dejana Đurđević, Mileva Brajušković, Olivera Krivokapić, Emina Nokić, Vesna Radulović. - Bibliografija: str. 193-194. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 2 (2014), str. 177-194: ilustr.

314(497.16 Богетићи)

COBISS.CG-ID 6282253

518
СТЕВОВИЋ, Ненад
        Црногорски антифашизам - нераскидива веза Ловћенца са Црном Гором / Ненад Стевовић.

U: Гласник. - ISSN 1800-6736. - Бр. 37 (децембар, 2014), стр. 72.

314(=1:497.16)(497.113)

COBISS.CG-ID 27834640

519
СТЈЕПОВИЋ, Стијепо
        Romanstvo i slavenstvo srednjovjekovnih rapskih obitelji / Stijepo Stjepović. - Summary.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/1, br. 13 (2014), str. 49-89.

314.6(497.13)"1369/1382"

COBISS.CG-ID 26198288

520
СТОЈОВИЋ, Гордан
        Tri Crnogorca u Južnoj Americi : Emilio Ognjenović, Miloš Vukasović, Raul Tomašević / Gordan Stojović. - Abstract.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 15, br. 59 (2014), str. 395-410: fotogr.

314.7(8=1.497.16)

COBISS.CG-ID 26409488

521
СТОЈОВИЋ, Гордан
        Crnogorsko iseljeništvo u Latinskoj Americi / Gordan Stojović.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 134-138.

314(=1:497.16)(8)

COBISS.CG-ID 27623696

522
ТОМИЋ, Радомир
        Ne ostaje se ovdje bez pomoći države : kako zaustaviti iseljavanje mladih iz Šavnika, Andrijevice i Petnjice / Radomir Tomić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17680 (8. март 2015), str. 4.

314.723(497.16)

COBISS.CG-ID 28071696

523
ШЋЕКИЋ, Милан
        Brojno stanje i troškovi izdržavanja albanske emigracije u Crnoj Gori (1910-1911) / Milan Šćekić. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore. - ISSN 1800-5713. - Knj. 10 (2014), str. 89-102.

314.743(=1.496.5)(497.16)"1910/1911"

COBISS.CG-ID 27298576

524
ШУБЕРТ, Трипо
        Zadarski Arbanasi : priča o Arbanasima iz okoline Bara koji su se doselili 1726. godine na zadarsko područje / Tripo Schubert.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 12, br. 109 (svibanj, 2014), str. 23-28.

314.7(=18)(497.5 Задар)

COBISS.CG-ID 26808592


316 СОЦИОЛОГИЈА


525
БОЖОВИЋ, Ратко
        Granice igre su granice čovjekove slobode : intervju: Ratko Božović / razgovarala Danijela Đokić.

У: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 33 (08.08.2014), str. 28-31.

316(047.53)

COBISS.CG-ID 26749200

526
БОЖОВИЋ, Ратко
        Od tradicije do utopije / Ratko Božović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 15 (maj, 2015), str. 362-363.

316.063

COBISS.CG-ID 27732496

527
ВУЈАДИНОВИЋ, Љиљана
        Risto Kilibarda : in memoriam / Ljiljana Vujadinović.

U: Sociološka luča. - ISSN 1800-6167. - God. 7, br. 1 (2013), str. 142-143.

316:929 Килибарда Р.

COBISS.CG-ID 27319312

528
ВУКИЋЕВИЋ, Слободан
        Ruska sociologija u Luči - Sočiološkoj luči / Slobodan Vukićević.

U: Sociološka luča. - ISSN 1800-6167. - God. 7, br. 2 (2013), str. 3-4.

316(470+571)

COBISS.CG-ID 27326224

529
ФИЛИПОВИЋ, Милева, 1938-
        Нова научна револуција у социологији / Милева Филиповић. - Bibliografske napomene uz tekst i na: str. 190-191. - Rezime.

U: Гласник Oдјељења друштвених наука. - ISSN 0350-5472. - Knj. 22 (2014), str. [169]-192.

316:001

COBISS.CG-ID 513681894


316.3 ДРУШТВО. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА


530
АНДРИЈАНИЋ, Домагој
        Srazovi civilizacija - Zapad i ostali = A clash of civilizations - West and others / Domagoj Andrijanić, Ivica Skoko. - Bibliografija: str. 643-658. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - Vol. 7, no. 20 (2014), str. 643-658.

316.3:008(100-15)

COBISS.CG-ID 512635112

531
ВУКОВИЋ-Ћаласан, Данијела
        Nacionalni identitet u uslovima globalizacije = National identity in the terms of globalization / Danijela Vuković-Ćalasan. - Bibliografija: str. 272-273. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - Vol. 7, no. 20 (2014), str. 257-273.

316.356.4:316.32

COBISS.CG-ID 512606440

532
ДОШЉАК, Драшко
        Selhanovićeva knjiga o multikulturalizmu : (Dr Derviš Selhanović: Multikulturalizam - društvena realnost, Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, Podgorica 2014, str. 175) / Draško Došljak.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 1 (2014), str. 203-205.

316.3/.7

COBISS.CG-ID 6277133

533
СЕЛХАНОВИЋ, Дервиш
        Mala Crna Gora je dovoljno velika za sve nas : razgovor - Derviš Selhanović, direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina / [razgovarao] Vlatko Simunović. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17878 (29. septembar 2015), str. 20.

316.3/.7(047.53)

COBISS.CG-ID 29181968


316.32 ГЛОБАЛНА ДРУШТВА


534
БОШКОВИЋ, Бранко
        Појам класе у теорији Ентонија Гиденса / Бранко Бошковић. - Bibliografija: str. 266-267. - Summary.

U: Гласник Oдјељења друштвених наука. - ISSN 0350-5472. - Knj. 22 (2014), str. [251]-267.

316:323.4

COBISS.CG-ID 513682918

535
КУШТРИЋ, Ђенита
        Evolucija svijesti o materijalima - doba biorazgradivih supstanci = Evolution of the awareness of materials - era of biodegradable substances / Đenita Kuštrić. - Bibliografija: str.852. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - Vol. 7, no. 20 (2014), str. 845-852.

316.32:620

COBISS.CG-ID 27517712


316.334 ПОДСИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИЈЕ ГЛОБАЛНОГ ДРУШТВА. СОЦИОЛОГИЈА РАДА, ПОЛИТИКЕ, ПРАВА, ЕКОЛОГИЈЕ. СТРУКТУРА СТАНОВАЊА


536
        ACHIEVING gender equality and sustainable rural development in the mediterranean: institutional obstacles and possible solutions / Rosanna Quagliariello, Atef Hamdy, Giuliana Trisorio Liuzzi, Chiara Ciannamea. - Bibliografija: str. 270-271. - Summary.

U: Poljoprivreda i šumarstvo. - ISSN 0554-5579. - Vol. 61, issue. 1 (2015), str. 261-271.

316.334.55:305-055.2

COBISS.CG-ID 27874576

537
ВЕРШИНИНА, И. А.
        Город: различные измерения неравенства / Вершинина И. А. - Bibliografija: str.95-96. - Abstract.

U: Sociološka luča. - ISSN 1800-6167. - God. 7, br. 2 (2013), str. 85-96.

316.334.56:316.42

COBISS.CG-ID 27330064

538
КРИВОКАПИЋ, Наташа
        Risto Kilibarda, Uvod u sociologiju politike, Grafo Crna Gora, Podgorica 2013. / Nataša Krivokapić.

U: Sociološka luča. - ISSN 1800-6167. - God. 7, br. 1 (2013), str. 138-139.

316.334.3

COBISS.CG-ID 27317264


316.34 ДРУШТВЕНА СТРАТИФИКАЦИЈА. ДРУШТВЕНО РАСЛОЈАВАЊЕ


539
БУНИЋ, Маја
        Uticaj migracija na odstupanje od dominantne komunikacijske paradigme u BiH = Effect of migration on the exception of the dominant paradigm in communicationin Bosnia and Herzegovina / Maja Bunić. - Bibliografija: str. 480. - Abstract.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - Vol. 7, no. 20 (2014), str. 455-480.

316.347:316.77(497.6)

COBISS.CG-ID 512632040

540
ПЕРИЋ, Игор
        Kod nas je kazna biti intelektualac : koliko je u današnjim uslovima i u domaćim prilikama moguće biti savjestan kritičar društva / Igor Perić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17954 (13. decembar 2015), str. 4-5.

316.344.32(497.16)

COBISS.CG-ID 29643024

претходна
наредна