претходна
наредна
481
ЦИМЕША, Борислав
        Предговор : За право и статус ЦПЦ / Борислав Цимеша.

U: Лучиндан. - ISSN 1800-5039. - Год. 18, бр. 48 (2015), стр. 65-67.

271.2(497.16)

COBISS.CG-ID 28121616

482
ЦИМЕША, Борислав
        Црногорска православна црква : кратак историјски преглед и календар најважнијих догађаја из њене повјеснице / Б. Цимеша.

U: Лучиндан. - ISSN 1800-5039.
Год. 18, бр. 48 (2015), стр. 48-49.
Бр. 49, стр. 55.

271.2(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 28119824


272 РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА


483
БЕЛАН, Антон
        Povijesni Krist siguran, datum njegova rođenja nesiguran! / Anton Belan.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 12, br. 115-116 (2014), str. 3.

272

COBISS.CG-ID 28141072

484
БЕЛАН, Антон
        Supplementa za biografiju Marka Antona konta Gregorine kotorskog biskupa (1735-1815) / don Anton Belan. - fotograf. - Summary.

U: Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. - ISSN 0454-4579. - God. 59/60, br. 1 (2011/2012), str. 17-41.

272/273:929 Грегорина М. А.

COBISS.CG-ID 27545104

485
BELAN, Anton
        Crkvu svetoga Petra treba vratiti njezinoj osnovnoj namjeni / razgovor vodila Tijana Petrović.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 12, br. 113/114 (rujan-listopad, 2014), str. 16-22: fotogr.

272(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 26825488

486
МАРВУЧИЋ, Владимир
        Tri studije o dukljansko-barskoj nadbiskupiji / Vladimir Marvučić.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 13, br. 118 (2015), str. 31-32.

272(497.16)

COBISS.CG-ID 28159760

487
СБУТЕГА, Антун
        Don Branko Sbutega 1952.-2006. / Antun Sbutega.

U: Bokeški ljetopis. - ISSN 1800-6078. - Br. 4 (2015), str. 94-111.

272:929 Сбутега Б.

COBISS.CG-ID 27904528

488
ШАРЧЕВИЋ, Ана
        Papa Franjo u Albaniji : poglavar rimokatoličke crkve posjetio je Albaniju na blagdan svetoga Mateja, 21. rujna / Ana Šarčević.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 12, br. 113/114 (rujan-listopad, 2014), str. 26-28.

272:929 Фрањо римски папа

COBISS.CG-ID 26826000


28 ИСЛАМ


489
БУРЏОВИЋ, Енис
        Kibur : vjerski pojmovnik / Enis ef. Burdžović.

U: Revija forum. - ISSN 1800-7724. - God. 9, br. 33 (januar-maj, 2015), str. 82.

28

COBISS.CG-ID 28074256

490
ДУРГУТ, Јакуб
        Mehmed Zekerijah - Zeki Ćinara muftija Kraljevine Jugoslavije / Jakub Durgut.

У: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 47 (novembar, 2014), str. 51-53.

28:929 Ћинара М. З.

COBISS.CG-ID 26845200

491
ДУРГУТ, Јакуб
        Muftija u Kraljevini Jugoslaviji : istorijske ličnosti: Mehmed Zekerijah-Zeki Ćinara / Jakub Durgut.

U: Revija forum. - ISSN 1800-7724. - God. 9, br. 33 (januar-maj, 2015), str. 53-54.

28:929 Ћинара М. З.

COBISS.CG-ID 28069392

492
ДУРГУТ, Јакуб
        Centralna svečanost povodom hidžretske Nove godine u Pljevljima / Jakub Durgut.

У: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 47 (novembar, 2014), str. 43-44.

28(497.16)

COBISS.CG-ID 26844688

493
ЗУКОРЛИЋ, Муамер
        Sandžak nije prijetnja državi Crnoj Gori : intervju : Muamer efendija Zukorlić, muftija sandžački / [razgovarao] R. Tomić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17962 (21. decembar 2015), str. 2-3.

28(497.11)(047.53)

COBISS.CG-ID 29666576

494
КАРДОВИЋ, Фадил М.
        Hairli put do novog života / Fadil M. Kardović.

У: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 47 (novembar, 2014), str. 19-24.

28(497.16 Рожаје)

COBISS.CG-ID 26841872

495
ЛУБОДЕР, Х.
        Hadži-Lojo (1834-1887) / H. Luboder.

У: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 47 (novembar, 2014), str. 59-60.

28:929 Вилајетовић С.

COBISS.CG-ID 26845968

496
МАРКОВИЋ, Борис
        Barok s ukusom Brazila : Festivalski orkestar Kotor arta i Sara Lakićević nastupili u Katedrali Svetog Tripuna / Boris Marković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17829 (9. avgust 2015), str. 10.

785.6

COBISS.CG-ID 28642832

497
ТУЗОВИЋ, Хусеин
        Cvjetni vijenac kultura : izložba "Tragovi osmanlijske kulture u Podgorici i Tuzima" / H. Tuzović.

U: Revija forum. - ISSN 1800-7724. - God. 9, br. 33 (januar-maj, 2015), str. 28.

28:061.4(497.16)

COBISS.CG-ID 28064784

498
ФЕЈЗИЋ, Рифат
        ISIL nama ni od islama, ni "d" od države : intervju: Rifat Fejzić, reis Islamske zajednice u Crnoj Gori / razgovarao Radomir Tomić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17773 (12. jun 2015), str. 6-7.

28(047.53)

COBISS.CG-ID 28376080

499
ХОТ, Рејхан
        Nova godina ili Mevludi-Šerif / Rejhan Hot.

U: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 48 (januar-februar, 2015), str. 34.

28

COBISS.CG-ID 28026640

500
ХОТ, Рејхан
        Promišljanje hadždža / Rejhan ef. Hot.

У: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 47 (novembar, 2014), str. 41-42.

28

COBISS.CG-ID 26844432


3 ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ


304 СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА. СОЦИЈАЛНА И КУЛТУРНА ПРАКСА. НАЧИН ЖИВОТА

501
KOTER, Rudolf
        Zur Deutung der Transdisziplinarität : Balsiger, Philipp W.: Transdisziplinarität. Systematisch vergleichende Untersuchung disziplinenübergreifender Wissenschaftspraxis. München, Wilhelm Fink Verlag, 2005. / Rudolf Kötter.

U: Разлог. - ISSN 2406-1948. - T. 3-4 (2006/2007), str. 193-197.

304

COBISS.CG-ID 28041744


311 СТАТИСТИКА


502
ГУЛИН, Дарко
        Boka Kotorska na početku 20. stoljeća (statistički) / Darko Gulin.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 12, br. 115-116 (2014), str. 65-67.

311.313(497.16 Бока Которска)"19"

COBISS.CG-ID 28144144

503
ПАСИНОВИЋ, Миленко М.
        Priroda i ljudi Boke u brojkama / Milenko M. Pasinović. - Bibliografija: str.42.

U: Bokeški ljetopis. - ISSN 1800-6078. - Br. 4 (2015), str. 30-42.

311.313(497.16 Бока Которска)

COBISS.CG-ID 27903248


314 ДЕМОГРАФИЈА. ПОПУЛАЦИЈСКЕ СТУДИЈЕ


504
АЏИЋ, Новак
        Crnogorska politička emigracija nakon 1921. godine / Novak Adžić. - Bilješke uz tekst. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 16, br. 62 (2015), str. 163-174.

314.743(=1.497.16)"1921"

COBISS.CG-ID 28096528

505
БОЖОВИЋ, Жарко
        Saga iz vlaka bez voznog reda : naša dijaspora - Lovćenac / Žarko Božović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 15 (maj, 2015), str. 379.

314.743(=1:497.16)(497.113)

COBISS.CG-ID 27736848

506
DEMI, Fatbardha
        Qeleshen na e lanë Ilirët / Fatbardha Demi.

U: Buzuku. - ISSN 1800-9476. - Nr. 44 (2015), str. 18.

314.04(=1.496.5)

COBISS.CG-ID 28179728

507
ДЕСПОТОВИЋ, Александра
        Socio-demographic characteristics of female population in rural areas of Montenegro / Aleksandra Despotović, Miljan Joksimović, Miomir Jovanović. - Bibliografija: str. 181. - Summary.

U: Poljoprivreda i šumarstvo. - ISSN 0554-5579. - Vol. 61, issue. 1 (2015), str. 175-181.

314.02-055.2(497.16)

COBISS.CG-ID 27869200

508
ЈОВОВИЋ, Иван
        Pozdravna riječ / Ivan Jovović.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 132-133.

314(=1:497.16)(8)

COBISS.CG-ID 27622928

509
КОМАР, Горан Ж.
        Попис домаћина у селима општине Херцег Нови са процјеном штете из невремена 21. и 22. јуна 1826. године / Горан Ж. Комар.

У: Бока. - ISSN 0350-7769. - Бр. 34 (2014), стр. 249-262.

314.925(497.16 Херцег Нови)"1826"

COBISS.CG-ID 26301712

510
КУЉАЧА, Немања
        Пут у Тонопах / Немања Куљача.

У: Паштровски алманах. - ISSN 2337-022X. - Књ. 1 (2014), стр. 562-582: фотогр.

314.743(497.16 Паштровићи)

COBISS.CG-ID 26518032

претходна
наредна