претходна
наредна
4861
КОПРИВИЦА, Драган
        Cijenim... : globalno otopljavanje / Dragan Koprivica.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16170 (16. decembar 2010), str. 19.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 17846032

4862
ЛАКУШИЋ, Илија
        Искушавање смисла : (писац - дјело - читалац) / Илија Лакушић. - Апстракт; Summary.

У: Гласник Одјељења умјетности. - ISSN 0350-5480. - Књ. 28 (2010), стр. 225-234.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 16349968

4863
ЛОМПАР, Данило
        Снови постоје због поезије : покушај превазилажења меланхолије пролазности / Данило Ломпар.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15950 (8. мај 2010), додатак Култура, стр. XI.

821.162.4-4

COBISS.CG-ID 17000208

4864
МАТВЕЈЕВИЋ, Предраг
        Dušom ga svojom zasladi : priča o romskom hljebu / Predrag Matvejević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15998 (26. jun 2010), dodatak Kultura, str. VIII.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 16940304

4865
ПЕРОВИЋ, Марија
        Ni na nebu ni na zemlji : iz kofera / Marija Perović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16162 (8. decembar 2010), str. 18.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 17810192

4866
ПЕРОВИЋ, Марија
        Pokvareni zubi i ostrašćeni "lingvisti" : iz kofera / Marija Perović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16169 (15. decembar 2010), str. 19.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 17844752

4867
ПЕРОВИЋ, Марија
        Ta tako strašna riječ - izvini : iz kofera / Marija Perović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16155 (1. decembar 2010), str. 17.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 17782032

4868
ПЕШИКАН, Митар
        Црногорско име и наше доба / Митар Пешикан.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 6, бр. 24 (2009), стр. 122-134.

821.163.4-4

Преузето из "Књижевне новине", бр. 807, 15. новембар 1990.

COBISS.CG-ID 15981840

4869
ПОПОВИЋ Радовић, Мирјана
        Povratak Odiseju : esej / Mirjana Popović Radović.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 11, br. 41-42 (2010), str. 223-234.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 16375824

4870
ПОПОВИЋ, Милорад
        Nacija između kolektivne slobode i kolektivne tlapnje / Milorad Popović.

У: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 14, br. 3 (2010), str. 126-136.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 17277712

4871
САВИЋ, Светозар
        Vino u poeziji i običajima / Svetozar Savić.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 11, br. 41-42 (2010), str. 257-266.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 16380432

4872
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Elektronska verzija knjige u "Karveru" : "Pozorišni geto" Varje Đukić večeras u Podgorici / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16126 (2. novembar 2010), str. 12.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 17824016

4873
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Prostori otvorenog teatra i literature : elektronska verzija knjige "Pozorišni geto" Varje Đukić" u Podgorici / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16129 (5. novembar 2010), str. 15.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 17848848

4874
УЉАРЕВИЋ, Радомир
        Који су сејали у сузама пожњеће у радости : ријеч на округлом столу на тему "Актуелност Његошева", који је организован у Никшићу, у оквиру "Дана Његошевих", октобра 2009. / Радомир Уљаревић.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 7, бр. 25 (април 2010), стр. 123-133.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 16652816


821.163.4-6 ПРЕПИСКА. КОРЕСПОНДЕНЦИЈА. ПИСМА


4875
ЛУКИЋ, Милица
        Čvrsti temelji trajnih veza među susjedima : knjiga prof. dr Milorada Nikčevića o crnogorsko-hrvatskim vezama u prošlosti / Milica Lukić. - Ilustr.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16005 (3. jul 2010), Kultura, str. VI-VII.

821.163.4-6

COBISS.CG-ID 16868368


821.163.4-83 РАСПРАВЕ О РАЗЛИЧИТИМ ТЕМАМА


4876
АЛБАХАРИ, Давид
        Писање је сјећање на инспирацију : Давид Албахари, писац / [разговор водила] Тања Бакић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15839 (16. јануар 2010), стр. 17.

821.163.41-83

COBISS.CG-ID 15348752

4877
АРСЕНИЈЕВИЋ, Владимир
        Decenija iznevjerenih nada : Vladimir Arsenijević, pisac / [razgovor vodio] Vlatko Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16060 (28. avgust 2010), Kultura, str. III.

821.163.4-83

COBISS.CG-ID 17421072

4878
БАСАРА, Светислав
        Nikada se nije više objavljivalo, a manje čitalo : Svetislav Basara, pisac / [razgovor vodio] Vlatko Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15984 (12. jun 2010), dodatak Kultura, str. IX.

821.163.4-83

COBISS.CG-ID 16825360

4879
БОЈОВИЋ, Жељко
        Право на избор је суштина демократије : Жељко Бојовић, књижевник : интервју / [разговор водио] Миња Бојанић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15923 (10. април 2010), Култура, стр. III.

821.163.4-83

COBISS.CG-ID 16691472

4880
БУРЏОВИЋ, Саладин
        У видокругу Саладина Бурџовића : интервју / разговор водио Фарук Диздаревић.

У: Оѕиви. - ISSN 0350-6584. - Год. 37, бр. 135 (2009), стр. 140-149.

821.163.4-83

COBISS.CG-ID 15878672

4881
ДАВИД, Филип
        Priča o čudovištu nad kojim smo izgubili kontrolu : Filip David, književnik / Vlatko Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16123 (30. oktobar 2010), Kultura, str. 6.

821.163.4-83

COBISS.CG-ID 18344208

4882
ЂУРИЋ, Дубравка
        Važno je baviti se poezijom / Dubravka Đurić ; razgovarala: Aleksandra Nikčević Batrićević.

У: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 14, br. 1/2 (2010), str. 239-246.

821.163.4-83

COBISS.CG-ID 16921360

4883
ЈЕРГОВИЋ, Миљенко
        Ateista sam koji se nada da nije u pravu : intervju Miljenko Jergović / [razgovor vodio] Vlatko Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16130 (6. novembar 2010), Kultura, str. VI.

821.163.4-83

COBISS.CG-ID 17855760

4884
КАЛЕЗИЋ - Ђуричковић, Софија
        Роману припада посебно мјесто : разговор с поводом: др Софија Калезић - Ђуричковић, методичарка наставе књижевности / [разговор водио] Влатко Симуновић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15951 (9. мај 2010), стр. 11.

821.163.4-83

COBISS.CG-ID 17003536

4885
КИЛИБАРДА, Новак
        Унитаристички и српски клер и данас жестоко нападају Црну Гору : интервју - проф. др Новак Килибарда / [разговор водио] Горан Поповић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - год. 66, бр. 15874 (20. фебруар 2010), Стр. 4.

821.163.4-83

COBISS.CG-ID 15629072

4886
ЛЕКИЋ, Саво
        Данас пјесници пишу за једног човјека : интервју: Саво Лекић, добитник награде "Марко Миљанов" / [разговор водио] Влатко Симуновић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15947 (5. мај 2010), стр. 16.

821.163.4-83

COBISS.CG-ID 16978704

4887
ЛОМПАР, Младен
        Одувијек ме фасцинирала ликовност Лесових стихова : Младен Ломпар, добитник награде "Александар - Лесо Ивановић" / [разговор водио] В. Симуновић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15950 (8. мај 2010), додатак Култура, стр. III.

821.163.4-83

COBISS.CG-ID 16995344

4888
МАРКОВИЋ, Милена
        Samo elita drži nos iznad živog blata : susreti Milena Marković, dramska spisateljica i pjesnikinja / [razgovor vodio] Jovan Nikitović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16130 (6. novembar 2010), Kultura, str. IX.

821.163.4-83

COBISS.CG-ID 17859856

4889
МАРОЕВИЋ, Тонко
        Borhes je čitao i za sebe i za nas : susreti Tonko Maroević, pjesnik / [razgovor vodio] Vlatko Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16144 (20. novembar 2010), Kultura, str. IX.

821.163.4-83

COBISS.CG-ID 18000656

4890
НИКОЛИЋ, Божидар
        Ne tražimo medalje : intervju akademik prof. dr Božidar Nikolić, presjednik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti / [razgovor vodila] Vesna Šofranac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16138 (14. novembar 2010), str. 11.

821.163.4-83

COBISS.CG-ID 17919248

претходна
наредна