претходна
наредна
4831
СОФТИЋ, Фаиз
        Nurija : priča / Faiz Softić.

У: Revija forum. - ISSN 1800-7724. - God. 4, br. 11 (jun-jul 2009), str. 46-47.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 18083856

4832
СТЕФАНОВИЋ, Лена
        Novum Testamentum / Lena Stefanović.

У: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 8, br. 6 (2009), str. 9-19.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 16294416

4833
СТОЈКОВИЋ, Славо
        Чуваркућа / Славо Стојковић.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 6, бр. 24 (2009), стр. 99-109.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 15981072

4834
ТОХОЉ, Мирослав
        Оде Зобуна / Мирослав Тохољ.

У: Српски југ. - ISSN 1800-7511. - Год. 3, бр. 3 (2010), стр. 41-45.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 16012048

4835
ЋИРКОВИЋ, Сима
        Неодгонетнути опроштај од утопије : (Уз "Мирис дивље руже" Ранка Крстајића) / Сима Ћирковић.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 6, бр. 24 (2009), стр. 211-213.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 15985168

4836
УСКОКОВИЋ-Ивановић, Радмила
        Градским превозом / Радмила Ускоковић-Ивановић. - Садржи: Додир; Буђење; Живот.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15847 (24. јануар 2010), стр. 19.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 15439632

4837
УСКОКОВИЋ-Ивановић, Радмила
        Градским превозом / Радмила Ускоковић-Ивановић. - Садржи: Морача; Шкољка; Радост.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15840 (17. јануар 2010), стр. 19.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 15367952

4838
УСКОКОВИЋ-Ивановић, Радмила
        Градским превозом / Радмила Ускоковић-Ивановић. - Садржи: Спокој; Зима; Раштан.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15854 (31. јануар 2010), стр. 19.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 15563280

4839
УСКОКОВИЋ-Ивановић, Радмила
        Градским превозом / Радмила Ускоковић-Ивановић. - Садржи: Спокој; Зима; Раштан.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15861 (7. фебруар 2010), стр. 19.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 15717648

4840
УСКОКОВИЋ-Ивановић, Радмила
        Градским превозом / Радмила Ускоковић-Ивановић. - Садржи: Спокој; Зима; Раштан.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15875 (21. фебруар 2010), стр. 19.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 15634192

4841
УСКОКОВИЋ-Ивановић, Радмила
        Градским превозом / Радмила Ускоковић-Ивановић. - Садржи: Спокој; Зима; Раштан.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15882 (28. фебруар 2010), стр. 19.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 15641872

4842
УСКОКОВИЋ-Ивановић, Радмила
        Градским превозом / Радмила Ускоковић-Ивановић. - Садржи: Спокој; Зима; Раштан.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15889 (7. март 2010), стр. 19.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 15752464

4843
ЧОЛОВИЋ, Миленка
        Јатка / Миленка-Цица Чоловић.

У: Оѕиви. - ISSN 0350-6584. - Год. 36, бр. 133 (2008), стр. 105-112.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 16027152

4844
ЧОЛОВИЋ, Миленка
        Крв (ни)је вода / Миленка Цица Чоловић. - Резјуме.

У: Гласник српски. - ISSN 1800-7937. - Год. 1, бр. 1-2 (2009), стр. 129-138.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 16342288


821.163.4-34 ЛЕГЕНДЕ. БАЈКЕ. БАСНЕ


4845
ПОПОВИЋ, Милисав
        Jugare : mitovi i legende / Milisav Popović.

У: Podgorica info. - ISSN 1800-5187. - (19. decembar 2009), str. 101.

821.163.3(497.16)-343

COBISS.CG-ID 16214288


821.163.4-4 ЕСЕЈИ


4846
БОГДАНОВИЋ, Богдан
        Zlokobna srećka : iz izlaganja u Beču, na tribini "Zločin i kazna", maj, 1993. / Bogdan Bogdanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15998 (26. jun 2010), dodatak Kultura, str. IV.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 16937744

4847
ВОЈВОДИЋ, Момир
        Освета Његошеве браће / Момир Војводић.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 6, бр. 24 (2009), стр. 224-229.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 15988496

4848
ВУКОВИЋ, Милан Д.
        Значај дјела апостола Павла за живот цркве / Милан Д. Вуковић.

У: Светигора. - ISSN 0354-3366. - Бр. 194 (септембар 2009), стр. 19-20.

821.163.4-4
27-248.2

COBISS.CG-ID 15482128

4849
ГОРАНОВИЋ, Павле
        Arome jesenjeg štiva : kako mirišu knjige / Pavle Goranović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16116 (23. oktobar 2010), Kultura, str. III.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 18239760

4850
ГОРАНОВИЋ, Павле
        Poezija - čarolija obmane i plemstvo bola / Pavle Goranović.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 11, br. 41-42 (2010), str. 7-20.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 16367632

4851
ГОРАНОВИЋ, Павле
        Tempere pozne cetinjske jeseni / Pavle Goranović.

У: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 14, br. 3 (2010), str. 97-103.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 17273616

4852
ДРИНЧИЋ, Драган
        Тоталитаризам црногорског режима / Драган Дринчић.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 6, бр. 24 (2009), стр. 150-158.

821.163.4-4

Преузето из "Књижевне новине", бр. 807, 15. новембар 1990.

COBISS.CG-ID 15982608

4853
ЈОВАНОВИЋ, Борислав
        Ahilovo ostrvo : diskurs zavičaja i diskurs književnosti / Borislav Jovanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16116 (23. oktobar 2010), Kultura, str. IV.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 18240784

4854
КИЛИБАРДА, Новак
        Vrline u kolo, mane u zdravicu : ex katedra / Novak Kilibarda.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16171 (17. decembar 2010), str. 19.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 17847312

4855
КИЛИБАРДА, Новак
        Dobra volja savlađuje svaku smetnju : ex katedra / Novak Kilibarda.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16164 (10. decembar 2010), str. 18.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 17814800

4856
КИЛИБАРДА, Новак
        Muški su muški - žene su žene : ex katedra / Novak Kilibarda.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16156 (2. decembar 2010), str. 19.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 17790736

4857
КОПРИВИЦА, Драган
        Art-mafija : globalno otopljavanje / Dragan Koprivica.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16177 (22. decembar 2010), str. 19.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 18018832

4858
КОПРИВИЦА, Драган
        Dado : globalno otopljavanje / Dragan Koprivica.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16156 (2. decembar 2010), str. 18.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 17782544

4859
КОПРИВИЦА, Драган
        Izvještaj iz ZIKS-a : globalno otopljavanje / Dragan Koprivica.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16184 (30. decembar 2010), str. 21.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 18048784

4860
КОПРИВИЦА, Драган
        Planeta uzvraća udarac : globalno otopljavanje / Dragan Koprivica.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16163 (9. decembar 2010), str. 17.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 17814032

претходна
наредна