претходна
наредна
2311
МИЛОВИЋ, Госпава
        Zoniranje, mjerenje gubitaka i kalibrisanje hidrauličkog modela u J. P. "Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi / Gospava Milović. - Tabele. - Bibliografija: str. 48.

У: Vode vodovodi sanitarne tehnologije / [urednik Vatroslav Belan]. - Budva : Udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam, 2008. - Str. 41-48.

628.13/.14(497.16)

COBISS.CG-ID 18597136

2312
НИКОСАВИЋ, Биљана
        Preduslovi za primenu Pravilnika o bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj / Biljana Nikosavić. - Bibliografija: str. 61. - Rezime.

У: Vode 2010 / urednik Goran Sekulić. - Budva : NVO udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam Budva, 2010. - Str. 57-61.

628.2/.4(497.16)

COBISS.CG-ID 17404944

2313
ПАВИЋЕВИЋ, Пуниша
        На приморју више неће фалити воде : Пуниша Павићевић, технички директор јавног предузећа Регионални водовод / [разговор водио] Горан Поповић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 16034 (2. август 2010), стр. 2-3.

628.1(497.16)

COBISS.CG-ID 17531920

2314
ПАВИЋЕВИЋ, Пуниша
        Terensko mjerenje ekvivalentne hrapavosti cementne obloge čeličnog cjevovoda regionalnog vodovoda za Crnogorsko primorje na dijelu Budva - Tivat / Puniša Pavićević, Dragomir Dragić. - Ilustr. - Bibliografija: str. 102. - Abstract.

У: Vode 2010 / urednik Goran Sekulić. - Budva : NVO udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam Budva, 2010. - Str. 95-102.

628.1'13(497.16)

COBISS.CG-ID 17413392

2315
ПЛАМЕНАЦ, Драган
        Održavanje javne kanalizacione mreže / Dragan Plamenac, Srđan Iličković, Zajo Kalač. - Rezime.

У: Vode 2010 / urednik Goran Sekulić. - Budva : NVO udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam Budva, 2010. - Str. 51-56.

628.2/.4(497.16)

COBISS.CG-ID 17403920

2316
СТАНИШИЋ, Маријана
        Prečišćavanje otpadnih voda / Marijana Stanišić, Milena Beljkaš.

У: Vode vodovodi sanitarne tehnologije / [urednik Vatroslav Belan]. - Budva : Udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam, 2008. - Str. 79-84.

628.161.3

COBISS.CG-ID 18599952

2317
ХАЏИБЕТИ, Фуад
        Istraživanje stabilnosti vodovodnih sistema urbanih naselja / Hadžibeti Fuad. - Graf. prikazi.

У: Vode vodovodi sanitarne tehnologije / [urednik Vatroslav Belan]. - Budva : Udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam, 2008. - Str. 29-40.

628.13/.14(497.16)

COBISS.CG-ID 18197520

2318
ЦВИЈОВИЋ, Драган
        И за отпад треба партнер : откуд у Црној Гори више од 100.000 тона опасних материјала / Д. Цвијовић, Мр. Миловић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15913 (31. март 2010), стр. 3.

628.4.045(497.16)

COBISS.CG-ID 16760336

2319
ЦВИЈОВИЋ, Драган
        "Fantazija" nakon 40 godina postala realnost : regionalni vodovod za Crnogorsko primorje: od prve studije do danas / D. Cvijović, V. Šofranac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16094 (1. oktobar 2010), str. 10-11.

628.1(1-3)(497.16)

COBISS.CG-ID 17711376


629 ТЕХНИКА САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВА


2320
БАУК, Сања
        Prilog standardizaciji upravljanja brodskim balastnim vodama u crnogorskim lukama / Sanja Bauk, Vera Vukanić, Špiro Ivošević. - Bibliografija: str. 16-17. - Rezime; Abstract.

У: Vode vodovodi sanitarne tehnologije / [urednik Vatroslav Belan]. - Budva : Udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam, 2008. - Str. 9-17.

629.5:628.1(497.16)

COBISS.CG-ID 18196752

2321
БОЈАНИЋ, Миња
        Male flote nesuđenih admirala : brodomaketarstvo kao hobi, ali i biznis / Minja Bojanić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16096 (3. oktobar 2010), str. 16-17.

629.5:7.021.23

COBISS.CG-ID 17796880

2322
        ELEKTRIČNI automobili su budućnost : prognoze stručnjaka iz Folksvagena.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16055 (23. avgust 2010), Magazin, str. 7.

629.331.5

COBISS.CG-ID 17311760

2323
МИЛОВИЋ, Мира
        Ulaznica za remont elite : u Brodogradilište Bijela stigla naftna platforma američke kompanije / Mr. Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15999 (27. jun 2010), str. 4-5.

629.5.081.322(497.16)

COBISS.CG-ID 16945168

2324
ЦВИЈОВИЋ, Драган
        Kontrola automobila po standardima iz 1984. : ko i kako provjerava ispravnost vozila javnog saobraćaja / Dragan Cvijović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16059 (27. avgust 2010), str. 2-3.

629.34:351.811.123.2

COBISS.CG-ID 17400336


63 ПОЉОПРИВРЕДА


2325
BAZE, Ermal
        Aspekte të ekonomisë agrare në qytetin e Shkodrës në fillim të shek. XIV-XV / Ermal Baze. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Lemba. - ISSN 1800-640X. - Br. 13-14 (2009), str. 87-110.

631.1(496.5)"13/14"

COBISS.CG-ID 18086672

2326
BÁNÁTI, Diána
        Ethical consideration in the agri-food chain / Diána Bánáti. - Bibliografija: str. 409. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 405-409.

63:174

COBISS.CG-ID 16009744


630 ШУМАРСТВО


2327
ДРАГОВИЋ, Јелена
        Bolje gazdovanje šumama : prvi šumarski forum u Crnoj Gori / Jelena Dragović.

У: Nacionalni parkovi. - ISSN 1800-7554. - God. 2, br. 7 (mart-april 2010), str. 35-37.

630(497.16)

COBISS.CG-ID 16469008

2328
ЈАКИЋ, Видан
        Sušenje šuma : šumski ekosistem / Jakić Vidan.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 69 (februar-mart 2010), str. 20-21.

630*226(497.16)

COBISS.CG-ID 16476944

2329
КАЛАЧ, Еско
        Биоеколошке особине едификатора шумских екосистема Горњег Ибра / Еско Калач. - Илустр. - Библиографија: стр. 59-60.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Бр. 3 (2010), стр. 47-60.

630*54(497.16)

COBISS.CG-ID 17483536

2330
КАЛАЧ, Еско
        Stanje i degradacija rožajskih šuma / Esko Kalač. - Bibliografija: str.129.

У: Рожајски зборник. - ISSN 0351-9457. - God. 14, br. 14 (2010), str. 107-130.

630*113(497.16 Рожаје)

COBISS.CG-ID 16387344

2331
КОВАЧЕВИЋ, Ирена
        Stabla iz lošijih šuma iskoristiti za ogrijev : Crna Gora razmatra mogućnosti korišćenja drvne biomase za dobijanje toplotne energije / Irena Kovačević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15971 (30. maj 2010), str. 10.

630*88(497.16)

COBISS.CG-ID 17214736

2332
ШУЋУР, Радош
        U pripremi nova organizacija i sistematizacija uprave : razgovor sa Radošem Šućurom, direktorom Uprave za šume / [razgovor vodio]: R. Komar.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 68 (januar 2010), str. 6-8.

630(497.16)

COBISS.CG-ID 15950352


631 ОПШТА ПИТАЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ


2333
БЈЕЛЕТИЋ, Жељко
        Развој пољопривреде Црне Горе од 1945. до 1958. године / Жељко Бјелетић. - Биљешке уз текст.

У: Историјски записи. - ISSN 0021-2652. - Год. 81, бр. 1-4 (2008), стр. 253-272.

631(497.16)

COBISS.CG-ID 15426320

2334
ДРАШКОВИЋ, Дражен
        Plastenici umjesto pijace : novi odnos Kolašinaca prema poljoprivrednoj proizvodnji / Dr. Drašković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15981 (9. jun 2010), dodatak Magazin, br. 65, str. 2.

631(497.16)

COBISS.CG-ID 16810768

2335
ИВАНОВИЋ, Здравко
        Dr Budimir Fuštić i Grujica Đuretić, dip. ing.: "Zemljišta Crne Gore", Univerzitet Crne Gore i Bioterhnički institut, Podgorica, 2000. / Zdravko Ivanović.

У: Godišnjak Instituta za geografiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Geografskog društva Crne Gore. - ISSN 0354-9992. - Br. 5 (2009), str. 218-219.

631.4(497.16)

COBISS.CG-ID 16521488


632 ЗАШТИТА БИЉАКА. БИЉНЕ БОЛЕСТИ


2336
ЈОЧИЋ, Ивона
        Podloga za stvaranje gljiva "čađavica" : zaštita biljaka od lisnih vaši / Ivona Jočić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15995 (23. jun 2010), dodatak Magazin, br. 75, str. 3.

632.752

COBISS.CG-ID 16921872

2337
МАРИЋ, Милева
        Посебан третман за краљицу : савјети стручњака: болести руже / Милева Марић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15882 (28. фебруар 2010), стр. 20.

632

COBISS.CG-ID 15642384


634 ВОЋАРСТВО.ВИНОГРАДАРСТВО


2338
ЈУРЛИНА, Павле
        Orašasto voće : sve pozitivne i negativne strane / Pavle Jurlina.

У: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - Br. 11 (mart 2010), str. 50-51.

634.5

COBISS.CG-ID 16573456

2339
ЛАЗОВИЋ, Биљана
        Maslinarstvo na raskrsnici interesa : ocjena stanja maslina i maslinarstva kao privredne grane Crne Gore / Biljana Lazović.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 69 (februar-mart 2010), str. 12-13.

634.63(497.16)

COBISS.CG-ID 16475920

2340
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Svjetska priča, ali znak nacionalnog identiteta : predstavljena saga o vinu Svetozara Savića / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16156 (2. decembar 2010), str. 12.

634.84

COBISS.CG-ID 17790224

претходна
наредна