претходна
наредна
2281
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Život uz bure baruta : reporteri Pobjede sa Nikšićanima čije su kuće tik uz najveće vojno skladište u našoj zemlji / Gojko Knežević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16061 (29. avgust 2010), str. 8-9.

625.712.61:355(497.16)

COBISS.CG-ID 17460752

2282
КРГОВИЋ, Радмила
        Kamen za ponijeti : u trci za profitom i branik od kamena pored puta od Cetinja do Kotora "kolateralna šteta" / Radmila Krgović.

У: Renome. - ISSN 1800-8054. - God. 1, br. 2 (jun 2010), str. 13-14.

625.764(497.16)

COBISS.CG-ID 16487440

2283
КРСМАНОВИЋ, Каћуша
        Behind the Seven Hills and the Seven Seas : A Panoramic Route Virpazar - Rijeka Crnojevica = Iza sedam gora i sedam mora : panoramski put Virpazar-Rijeka Crnojevića / Kaćuša Krsmanović. - Tekst uporedo na eng. i srp. jeziku.

У: Montenegro explorer. - ISSN 1800-6213. - (januar 2010), str. 66-70.

625.7(497.16)
908(497.16 Ријека Црнојевића)
908(497.16 Вирпазар)

COBISS.CG-ID 16151056

2284
ЛАФАЗ, Јанис
        Око хиљаду Црногораца ће градити аутопут : интервју: Јанис Лафаз, главни пројектант Актора / [разговор водио]: Срђан Кусовац.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15955 (13. мај 2010), стр. 3.

625.7/.8(497.16)

COBISS.CG-ID 17029648

2285
СРЕДАНОВИЋ, Блажо
        Projekat koji nudi nove mogućnosti prezentacije Lovćena i Cetinja / Blažo Sredanović.

У: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2004-2008), str. 258-270.

625.571(497.16)

COBISS.CG-ID 15691024

2286
СТАМАТОВИЋ, Јован
        Стазе међу облацима : изградња нових црногорских путева / Ј. Стаматовић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15917 (4. април 2010), стр. 21.

625.7/.8(497.16)

COBISS.CG-ID 16657424

2287
ФРАНОВИЋ, Зарија
        Multiplikativni efekti investicija u željezničku infrastrukturu na ekonomski razvoj Crne Gore = Multiplicative effects of investments in railway infrastructure on economic development of Montenegro / Zarija Franović. - Bibliografija: str. 137-138. - Rezime; Abstract.

У: Strateški razvoj saobraćajnog koridora Bukurešt-Beograd-Bar-Bari "4 B", Bar, 31. maj 2010. godine / [organizatori Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacije Crne Gore [i] Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane]. - Berane : Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, 2010. - ISBN 978-9940-9237-6-1. - Str. 131-138.

625.1/.5:330.34(497.16)

COBISS.CG-ID 17466384

2288
ШАРАНОВИЋ, Миленко
        Koridor 4B (Bukurešt-Beograd-Bar-Bari) : uloga i značaj sa aspekta Željezničkog prevoza Crne Gore AD = Corridor 4B (Bucharest-Belgrade-Bar-Bari) : role and importance from the point of railway transport of Montenegro / Milenko Šaranović. - Bibliografija: str. 144. - Rezime; Abstract.

У: Strateški razvoj saobraćajnog koridora Bukurešt-Beograd-Bar-Bari "4 B", Bar, 31. maj 2010. godine / [organizatori Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacije Crne Gore [i] Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane]. - Berane : Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, 2010. - ISBN 978-9940-9237-6-1. - Str. 139-144.

625.1/.5(497.16)

COBISS.CG-ID 17468432


626/627 ХИДРОТЕХНИКА


2289
ДРАШКОВИЋ, Дражен
        Живот је "ствар" која се може преселити : у морачким селима, гдје ће се градити хидроелектране - Ровца, Манастир Морача, Међуријечје, Пјенавац... / Дражен Драшковић. - Фотограф.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15917 (4. април 2010), стр. 17.

627.8(497.16Морача)

COBISS.CG-ID 16659472

2290
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Језеро, ипак, убрзало развој : пивско искуство - од хидроелектране корист знатно већа од штете / Гојко Кнежевић. - Фотограф.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15917 (4. април 2010), стр. 16.

627.8(497.16Пива)

COBISS.CG-ID 16658448

2291
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Risanska elektrana pravično "dijeli" zajedničko blago : urgentno podijeliti korist od Trebišnjice, zajedničkog hidropotencijala Republike Srpske i Crne Gore / Gojko Knežević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16117 (24. oktobar 2010), str. 6-7.

626.1:621.311(497.16)

COBISS.CG-ID 18254864

2292
МИЛОВИЋ, Мира
        Pomorski poslovi prodati Italijanima : sjednica Vlade Crne Gore / Mr. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16094 (1. oktobar 2010), str. 7.

627.2(497.16)

COBISS.CG-ID 17719568

2293
ШАКОВИЋ, Драгица
        У насљеђу тајна будућности : о поплавама из угла науке / Шаковић Д.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15847 (24. јануар 2010), стр. 21.

627.51(497.16)

COBISS.CG-ID 15441168


628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДА. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ. КЛИМАТИЗАЦИЈА. ТЕХНИКА РАСВЕТЕ


2294
АГРАМОВИЋ, Срђан
        Implementacija inteligentnih vodomjera u JP "Vodovod i kanalizacija" - Nikšić sa analizom postignutih rezultata / Agramović Srđan. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 163. - Rezime; Abstract.

У: Vode 2010 / urednik Goran Sekulić. - Budva : NVO udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam Budva, 2010. - Str. 159-163.

628.1(497.16)

COBISS.CG-ID 17415952

2295
БАРЈАКТАРОВИЋ, Рита
        Осврт на Оквирну директиву о водама ЕУ и њен значај за Црну Гору / Рита Барјактаровић. - Библиографија: стр. 162.

У: Токови. - ISSN 0350-8366. - Бр. 1 (2009), стр. 143-162.

628.1(497.16):061.1 ЕУ

COBISS.CG-ID 15504656

2296
БАРОВИЋ, Милош
        Program aktivnosti na smanjenju gubitaka u vodovodnom sistemu grada Nikšića / Barović Miloš, Papović Mara, Perović Vladimir. - Bibliografija: str. 8. - Rezime; Abstract.

У: Vode vodovodi sanitarne tehnologije / [urednik Vatroslav Belan]. - Budva : Udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam, 2008. - Str. 1-8.

628.13/.14(497.16)

COBISS.CG-ID 18196496

2297
БОЖОВИЋ, Оливера
        Aktivnosti na rješavanju problema sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda grada Nikšića / Božović Olivera, Papović Mira. - Bibliografija: str. 24. - Rezime; Abstract.

У: Vode vodovodi sanitarne tehnologije / [urednik Vatroslav Belan]. - Budva : Udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam, 2008. - Str. 19-24.

628.358(497.16Никшић)

COBISS.CG-ID 18197008

2298
БОЖОВИЋ, Оливера
        Rješavanje problema otpadnih voda na teritoriji opštine Nikšić za period od 2004. godine do danas / Božović Olivera, Papović Mira. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 50. - Rezime; Abstract.

У: Vode 2010 / urednik Goran Sekulić. - Budva : NVO udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam Budva, 2010. - Str. 43-50.

628.3(497.16)

COBISS.CG-ID 17403152

2299
ВУЧЕТИЋ, Стеван
        SCADA sistem JP "Vodovod i kanalizacija" Budva / Stevan Vučetić.

У: Vode vodovodi sanitarne tehnologije / [urednik Vatroslav Belan]. - Budva : Udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam, 2008. - Str. 75-78.

628.13/.14(497.16)

COBISS.CG-ID 18599440

2300
ГРБОВИЋ, Снежана
        Obezbjeđenje objekata u sistemima vodovoda i kanalizacije / Grbović Snežana. - Bibliografija: str. 62. - Rezime; Abstract.

У: Vode vodovodi sanitarne tehnologije / [urednik Vatroslav Belan]. - Budva : Udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam, 2008. - Str. 59-62.

628.13/.14(497.16)

COBISS.CG-ID 18598160

2301
ДИДАНОВИЋ, Снежана
        Aktivnosti na implementaciji strateških master planova u oblasti otpadnih voda u Crnoj Gori : (zaključno sa 2009. godinom) / Snežana Didanović.

У: Vode 2010 / urednik Goran Sekulić. - Budva : NVO udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam Budva, 2010. - Str. 27-36.

628.3(497.16)

COBISS.CG-ID 17402128

2302
ЈАКОВЉЕВИЋ, Жељка
        Problematika izrade tehničkog pravilnika o uslovima za snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda / Željka Jakovljević. - Rezime.

У: Vode 2010 / urednik Goran Sekulić. - Budva : NVO udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam Budva, 2010. - Str. 165-180.

628.1(497.16)

COBISS.CG-ID 17416208

2303
ЈАНОВИЋ, Милан
        Primjena "no-dig" tehnologija u sanaciji vodovodne mreže sa posebnim osvrtom na troškove sanacije regionalnog vodovoda za Crnogorsko primorje na dijelu Budva - Tivat / Milan Janović. - Ilustr. - Bibliografija: str. 111. - Abstract.

У: Vode 2010 / urednik Goran Sekulić. - Budva : NVO udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam Budva, 2010. - Str. 103-111.

628.1'13(497.16)

COBISS.CG-ID 17413904

2304
КНЕЖЕВИЋ, Оливера
        Smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu Podgorice : konkretni primjeri / Olivera Knežević. - Ilustr. - Bibliografija: str. 122.

У: Vode 2010 / urednik Goran Sekulić. - Budva : NVO udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam Budva, 2010. - Str. 113-122.

628.1(497.16)

COBISS.CG-ID 17414416

2305
КОВАЧ, Дарко
        Analiza uzroka i posljedica otkaza (Ishikawa dijagram) sistema vodosnabdijevanja grada Nikšića / Darko Kovač. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 150. - Rezime; Abstract.

У: Vode 2010 / urednik Goran Sekulić. - Budva : NVO udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam Budva, 2010. - Str. 139-150.

628.1(497.16)

COBISS.CG-ID 17415184

2306
КОВАЧ, Дарко
        Baza podataka karte otkaza sistema pumpne stanice Duklo / Kovač Darko, Agramović Srđan, Perović Vladimir. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 158. - Rezime; Abstract.

У: Vode 2010 / urednik Goran Sekulić. - Budva : NVO udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam Budva, 2010. - Str. 151-158.

628.1(497.16)

COBISS.CG-ID 17415440

2307
КОЛЏО, Ђевад
        Projektat smanjenja gubitaka vode u vodovodu Cetinje / Đevad Koldžo. - Ilustr.

У: Vode 2010 / urednik Goran Sekulić. - Budva : NVO udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam Budva, 2010. - Str. 123-138.

628.1(497.16)

COBISS.CG-ID 17414672

2308
КОРДИЋ, Лазар
        Smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu VIK Budva / Lazar Kordić.

У: Vode vodovodi sanitarne tehnologije / [urednik Vatroslav Belan]. - Budva : Udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam, 2008. - Str. 69-74.

628.13/.14(497.16)

COBISS.CG-ID 18598416

2309
ЛАЗАРЕВИЋ, Драган
        Seoski vodovodi na području opštine Budva / Dragan Lazarević.

У: Vode vodovodi sanitarne tehnologije / [urednik Vatroslav Belan]. - Budva : Udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam, 2008. - Str. 49-52.

628.13/.14(497.16)

COBISS.CG-ID 18597648

2310
МАКРИД, Филип
        Efekti rehabilitacije PPOV-a u Podgorici / Filip Makrid, Natalija Blagojević. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 42. - Rezime; Abstract.

У: Vode 2010 / urednik Goran Sekulić. - Budva : NVO udruženje za unapređenje vodosnadbijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore : Jadranski sajam Budva, 2010. - Str. 37-42.

628.3(497.16)

COBISS.CG-ID 17402640

претходна
наредна