претходна
наредна
1771
КЛИКОВАЦ, Софија
        Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Crnoj Gori : naš zadatak / Sofija Klikovac.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 4 (2009), str. 35-39.

373.2(497.16)

COBISS.CG-ID 15834896

1772
КОВАЧЕВИЋ, Ирена
        Најмлађима треба још вртића : систем предшколског образовања и васпитања у Црној Гори / Ирена Ковачевић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15910 (28. март 2010), стр. 8.

373.21(497.16)

COBISS.CG-ID 16749328

1773
NOVOVIĆ, Tatjana
        Preschool Education in the Context of Reforms in Montenegro / Tatjana Novović. - Bibliografija: str. 23. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 7 (2010), str. 16-23.

373.2(497.16)

COBISS.CG-ID 16574736

1774
RUŽBARSKA, Ingrid
        Motor Abilities Profile of Six and Seven Years Old Children / Ingrid Ružbarskà, Monika Miňová. - Ilustr. - Bibliografija: str. 32. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 5/6 (november 2009), str. 28-32.

373.2(437.6)

COBISS.CG-ID 15906576

1775
TURNŠEK, Nada
        Children as Citizens "Here and Now" - Democratic Participation as a Core of Citizenship Education in Early Years / Nada Turnšek. - Ilustr. - Bibliografija: str. 27. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 5/6 (november 2009), str. 18-27.

373.2(497.4)

COBISS.CG-ID 15906320


373.3/.4 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


1776
ГРБОВИЋ, Снежана
        Škola u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj / Snežana Grbović. - Bibliografija: str. 29. - Rezime; Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 1 (2010), str. 13-30.

373.3:502(497.16)

COBISS.CG-ID 16383760

1777
ЂУКАНОВИЋ, Јелена
        Зимска школа флауте : у музичкој школи у Котору / Ј. Ђ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15870 (16. фебруар 2010), стр. 16.

373.3:78

COBISS.CG-ID 15655696

1778
ЂУРЂЕВАЦ, Нада
        Najljepša škola na području Nikšća : OŠ "Ivan Vušović" pokriva više sela u Mjesnoj zajednici Vidrovan zbog čega imasvoje ogranke / N. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16081 (18. septembar 2010), Marketing, str. 17.

373.3(497.16Никшић)

COBISS.CG-ID 18283536

1779
ЂУРЂЕВАЦ, Нада
        Stvaramo ljude, danas male, sjutra veće od nas : OŠ "Olga Golović" sa tradicijom od 55 godina baštini brojne nagrade, nastavljaju vaspitno-obrazovni razvoj u tom duhu / N. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16081 (18. septembar 2010), Marketing, str. 16.

373.3(497.16Никшић)

COBISS.CG-ID 18282512

1780
ЂУРЂЕВАЦ, Нада
        Škola "proizvodi" talente : OŠ "Milija Nikčević" počela da radi prije 28 godina, sarađuju sa učenicima i postižu dobre rezultate / N. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16081 (18. septembar 2010), Marketing, str. 16.

373.3(497.16Никшић)

COBISS.CG-ID 18283280

1781
ЗЕЧЕВИЋ, Александра
        Energetski pregled OŠ "Olga Golović" / pripremila: Aleksandra Zečević.

У: Prostor. - ISSN 1800-6124. - Br. 21 (jun-jul 2010), str. 78-82.

373.3:536.7

COBISS.CG-ID 17074704

1782
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Uskočki "univerzitet" širi vidike : 140 godina škole u Boanu / Gojko Knežević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16089 (26. septembar 2010), str. 17.

373.3(497.16)

COBISS.CG-ID 18438672

1783
КРСТОВИЋ, Славко
        Награде у подстанарским домовима : Тиватска школа за основно музичко образовање обиљежила 45 година рада / С. Крстовић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15835 (12. јануар 2010), стр. 10.

373.3/.4:78(497.16)

COBISS.CG-ID 15425040

1784
ТАДИЋ Тараило, Ведрана
        Korak ka životu punom obaveza : iz ugla psihologa: priprema djeteta za polazak u školu / Vedrana Tadić Tarailo.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16063 (31. avgust 2010), Magazin, br. 123, str. 3.

373.3:159.922.7

COBISS.CG-ID 17486096


373.5 ОПШТЕОБРАЗОВНЕ ШКОЛЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА


1785
ДАМЈАНОВИЋ, Радован
        Srednje obrazovanje od privilegije do obaveznosti / Radovan Damjanović.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 4 (2009), str. 65-71.

373.5-055.2(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 15840784

1786
ДЕЛИБАШИЋ, Раде
        Дјевојачки институт као регионална школа и рад књаза (краља) Николе на отварању велике школе - факултета / Раде Делибашић. - Библиографија: стр.34.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Бр. 4 (2009), стр. 19-34.

373.5-055.2(497.16)(091)
37(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 15834384

1787
ЂУРЂЕВАЦ, Нада
        Istorija škole je uzor : Gimnazija "Stojan Cerović" ponosi se ljudima koji poslije četvorogodišnjeg boravka nastavljaju da prate liniju kvalitetnog obrazovanja / N. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16081 (18. septembar 2010), Marketing, str. 16.

373.54(497.16Никшић)

COBISS.CG-ID 18284048

1788
КУСОВАЦ, Мирјана Н.
        Škola likovnih umjetnosti - Cetinje : 1946-1948 / Mirjana N. Kusovac. - Abstract; Resume.

У: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 16, br. 1 (2009), str. 93-98.

373.5:75(497.16)"1946/1948"

COBISS.CG-ID 16107536

1789
ОГЊАНОВИЋ, Радован
        Obavezni izborni predmeti u gimnaziji / Radovan Ognjanović. - Bibliografija: str. 179. - Rezime; Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 1 (2010), str. 163-180.

373.5.214.19(497.16)

COBISS.CG-ID 16396048


374 ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ИЗВАН ШКОЛЕ


1790
HADŽIBEGOVIĆ, Ajša
        The role of non-formal education in building democracy in transitional societies : case study Montenegro / Ajša Hadžibegović. - Bibliografija: str. 21. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 4 (novembar 2008), str. 14-21.

374.3(497.16)

COBISS.CG-ID 15886096


376 ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ПОСЕБНИХ СКУПИНА ЉУДИ


1791
KAIKONEN, Lena
        Growth of more inclusive education as a challenge for school and teacher development / Leena Kaikkonen. - Bibliografija: str. 19-21. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue June 2008., str. 13-21.

376.1(480)

COBISS.CG-ID 15911696

1792
КОНСТАНТИНОВИЋ, Стеван
        Ученици црногорске националности у систему основног образовања и васпитања у АП Војводини / Стеван Константиновић, Мерлида Константиновић-Радоман. - Резиме; Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Бр. 3 (2010), стр. 75-83.

376.7(=1.497.16)(497.115)

COBISS.CG-ID 17484560

1793
ЛАЗАРЕВИЋ, Емилија
        Gramatička razvijenost disfazične djece / Emilija Lazarević. - Bibliografija: str. 45-46. - Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 2 (2010), str. 35-47.

376.1-056.264

COBISS.CG-ID 16630288

1794
МИЛИЋ, Саша
        Pozitivni efekti primjene inkluzivnog obrazovanja / Saša Milić. - Bibliografija: str. 42-43. - Rezime; Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 1 (2010), str. 31-44.

376.1-056.26(497.16)

COBISS.CG-ID 16384272

1795
СОПРЕНИЋ, Марија
        Različitost kao vrijednost i uspjeh : inkluzivnim obrazovanjem do najboljeg interesa djece i ostvarivanja prava / Marija Soprenić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16152 (28. novembar 2010), str. 12.

376(497.16)

COBISS.CG-ID 18360848

1796
TRIMBLEJ, Filip
        Evaluation of the internal effectiveness of elementary special education for children with learning disabilities / Philippe Tremblay. - Slika autora. - Bibliografija: str. 29-30. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 4 (novembar 2008), str. 22-30.

376.1(493)

COBISS.CG-ID 15886352


378 ВИСОКО ШКОЛСТВО


1797
БАЊАНИН, Љиљана
        Настава језика као Л2 у светлу реформисаних студија / Љиљана Бањанин. - Апстракт; Riassunto.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Стр. 406-414.

378.311.1:811.163.4

COBISS.CG-ID 15749648

1798
БОЧКАРЈОВ, Владимир
        Muzički maraton je krenuo : susreti: Vladimir Bočkarjov,dekan Muzičke akademije Cetinje / [razgovor vodila] Rosanda Mučalica.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15977 (5. jun 2010), dodatak Kultura, str. IX.

378:78(497.16)

COBISS.CG-ID 16786960

1799
ВУКЧЕВИЋ, Драган
        Važno je da najbolji ostanu u Crnoj Gori : prof. dr Dragan Vukčević, dekan Fakulteta pravnih nauka na Univerzitetu Donja Gorica / [razgovor vodio]: Goran Popović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15977 (5. jun 2010), str. 6-7.

378:34(497.16)

COBISS.CG-ID 16782608

1800
ДЕЛИЈИЋ, Кемал
        Studijski program po mjeri naučne i društvene potrebe : nauka i struka u funkciji zaštite životne sredine : [Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore] / Kemal Delijić.

У: Gorske staze. - ISSN 1800-542X. - Br. 66 (novembar 2009), str. 2-3.

378.1(497.16)

COBISS.CG-ID 15903504

претходна
наредна