претходна
наредна
1741
ОБАДОВИЋ, Јездимир - Лука
        Wеб сајтови у савременој настави / Јездимир-Лука Обадовић. - Библиографија: стр.171. - Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Бр. 2 (2010), стр. 157-172.

371.3:004.738.1

COBISS.CG-ID 16639504

1742
ПАВЛОВИЋ, Миодраг
        Индивидуализација рада ученика у средњошколским уџбеницима наставе књижевности / Миодраг Павловић. - Библиографија: стр. 189. - Апстракт; Summary.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Стр. 172-190.

371.311.1:[371.67:82

COBISS.CG-ID 15735824

1743
ПАУНОВИЋ, Татјана
        Индивидуализација и диференцијација у настави и оцењивању језика, лингвистичких дисциплина и методике наставе језика / Татјана Пауновић, Слободанка Китић. - Библиографија: стр. 425-429. - Апстракт; Abstract.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Стр. 415-429.

371.311.1:81

COBISS.CG-ID 15750160

1744
ПЕРОШЕВИЋ, Ненад
        Ukidanje vjerske nastave u školama u Crnoj Gori / Nenad Perošević. - Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 2 (2010), str. 205-213.

371.3(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 16640784

1745
ПОПОВИЋ, Душанка
        Nastava maternjeg jezika - predmetni program i mogućnosti individualizacije / Dušanka Popović. - Bibliografija: str. 316. - Apstrakt; Abstract.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Str. 312-316.

371.311.1:811.163.4(497.16)

COBISS.CG-ID 15740688

1746
PROŠIĆ-Santovac, Danijela
        Diversity and differentiation in litercy development / Danijela Prošić-Santovac. - Bibliografija: str. 101. - Abstract; Apstrakt.

U: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Str. 94-101.

371.311.1:82

COBISS.CG-ID 15729936

1747
РАДИЋ-Бојанић, Биљана
        Korelacija dijagnostičkog testa jezičke kompetencije i uspeha na ispitu / Biljana Radić-Bojanić. - Bibliografija: str. 152. - Summary.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 145-154.

371.3:81

COBISS.CG-ID 15510544

1748
РАДИЋ-Бојанић, Биљана
        Ставови студената на англистичким студијама у Новом Саду / Биљана Радић-Бојанић, Јагода Топалов. - Библиографија: стр. 439. - Апстракт; Abstract.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Стр. 430-439.

371.311.1:811.111(497.113)

COBISS.CG-ID 15750672

1749
РАИЧЕВИЋ, Вучина
        Методичке карактеристике контигента ученика као основа индивидуализације наставе страног језика / Вучина Раичевић. - Библиографија: стр. 83. - Апстракт; Резюме.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Стр. 78-83.

371.311.1:81

COBISS.CG-ID 15729168

1750
RENZULI, Jozef S.
        Freedom to teach / Joseph S. Renzulli. - Slika autora. - Bibliografija: str. 13. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 4 (novembar 2008), str. 4-13.

371.3

COBISS.CG-ID 15886864

1751
САМАРЏИЋ, Мила
        Individualizacija u nastavi prevođenja / Mila Samardžić. - Bibliografija: str. 269-270. - Apstrakt; Riassunto.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Str. 262-270.

371.311.1:82.03

COBISS.CG-ID 15738640

1752
СПАСИЋ, Драгана
        Individualizacija u nastavi engleskog jezika / Dragana Spasić. - Bibliografija: str. 274. - Apstrakt; Abstract.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Str. 271-275.

371.311.1:811.111

COBISS.CG-ID 15738896

1753
СТЕФАНОВИЋ, Јелена
        Rodni aspekt u nastavi srpskog jezika u osnovnoj školi opažanje učenika i učenica / Jelena Stefanović, Saša Glamočak. - Bibliografija: 124-125. - Apstrakt; Summary.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Str. 120-125.

371.3:316.346.2

COBISS.CG-ID 15733776

1754
STEFANOVIĆ, Sandra
        Improvement of quality in the process of education through individualization / Sandra Stefanović, Marija Mijušković. - Bibliografija: str. 105. - Abstract; Apstrakt.

U: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Str. 102-105.

371.311.1

COBISS.CG-ID 15730192

1755
СТИШОВИЋ Миловановић, Ана
        Стваралачка настава књижевности - оспособљавање ученика за самостално учење / Ана Стишовић Миловановић. - Библиографија: стр. 405. - Апстракт; Summary.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Стр. 396-405.

371.311.1:82

COBISS.CG-ID 15749392

1756
ТОДОРОВИЋ, Душица
        Čija je priča najbolja i ko o tome odlučuje? / Dušica Todorović. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Riassunto.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 111-116.

371.3:82

COBISS.CG-ID 15510032

1757
TODOROVIĆ, Katarina
        Pre-school and school teacher verbal communication in educational work at school / Katarina Todorović. - Bibliografija: str. 38. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 2 (June 2008), str. 31-38.

371.321

COBISS.CG-ID 15913232

1758
ЋОСО, Андреа
        Obrada četvorozvuka u nastavi solfeđa u srednjem muzičkom obrazovanju / Andrea Ćoso. - Bibliografija: str.146. - Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 2 (2010), str. 129-147.

371.3:78

COBISS.CG-ID 16638480

1759
ШАЛОВ, Едита
        Fawlty towers ili britanska kultura na zanimljiv i komičan način / Edita Šalov, Petra Grgičević-Bakarić. - Bibliografija: str.117. - Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 2 (2010), str. 111-119.

371.3:811.111

COBISS.CG-ID 16636432

1760
ШЕГЕДИН, Данијела
        Implicitne teorije učenika o jezičnoj darovitosti / Danijela Šegedin. - Bibliografija: str. 44. - Apstrakt; Abstract.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Str. 30-45.

371.3:81]:159.928.23

COBISS.CG-ID 15726608

1761
ШОФРАНАЦ, Весна
        Umjesto Maternjeg Crnogorski jezik i književnost : Savjet za opšte obrazovanje, kako je Pobjeda juče najavila, promijenio ime predmeta u nastavnim planovima osnovnih i srednjih škola / V. Š.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16101 (8. oktobar 2010), str. 7.

371.311.1:811.163.4(497.16)

COBISS.CG-ID 17838864


371.6 ПОЛОЖАЈ ШКОЛА. ШКОЛСКА ОПРЕМА


1762
БОШКОВИЋ, Драган
        Duklja nije srpska država : Zajednica Crnogoraca u Makedoniji traži ispravku makedonskih udžbenika iz istorije / D. Bošković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15981 (9. jun 2010), str. 19.

371.671:94(497.7)

COBISS.CG-ID 16810512

1763
КИРШОВА, Маријана
        Експертиза и валоризација теоријско-спознајних текстова у уџбеницима руског језика за нефилолошке профиле / Маријана Киршова, Јулија Ненезић. - Библиографија: стр. 267. - Резюме.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Стр. 253-268.

371.67:811.161.1

COBISS.CG-ID 15544080

1764
МИЛИЋ, Саша
        Udžbenik u kulturološki senzitivnim nastavnim predmetima / Saša Milić. - Bibliografija: str.156.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 2 (2010), str. 151-156.

371.671

COBISS.CG-ID 16638736

1765
ПИЛЕТИЋ, Деја
        Mjesto novinskog naslova u nastavi italijanskog jezika / Deja Piletić. - Bibliografija: str. 206. - Apstrakt; Riassunto.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Str. 200-206.

371.67:811.131.1

COBISS.CG-ID 15736848


372.8 ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ


1766
ПОПОВИЋ, Љубомир
        Stevan M. Stanković, "Turistička geografija", Zavod za udžbenike, Beograd, 2008. / Ljubomir Popović.

У: Godišnjak Instituta za geografiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Geografskog društva Crne Gore. - ISSN 0354-9992. - Br. 5 (2009), str. 224-227.

372.891.13:338.483

COBISS.CG-ID 16522768


373 ВРСТЕ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ШКОЛА


1767
ДОДЕРОВИЋ, Мирослав
        Prostorno planerski pristup održivim gradovima i obrazovanje za održivi razvoj / Miroslav Doderović, Zdravko Ivanović. - Bibliografija: str. 78-79. - Rezime; Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 1 (2010), str. 59-80.

373.3:502(497.16)

COBISS.CG-ID 16385040

1768
НИКОЛИЋ, Весна М.
        Obrazovanje i održivi razvoj / Vesna M. Nikolić. - Bibliografija: str. 57-58. - Rezime; Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 1 (2010), str. 45-58.

373.3:502(497.16)

COBISS.CG-ID 16384528

1769
ПОПОВИЋ, Душанка
        Mentorski proces u školama u Crnoj Gori / Dušanka Popović, Nađa Luteršek, Nataša Gazivoda.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 4 (2009), str. 109-122.

373.1(497.16)

COBISS.CG-ID 15842320


373.2 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ


1770
БУЛАТОВИЋ, Анђелка
        Osnivanje i rad prve predškolske ustanove u Crnoj Gori / Anđelka Bulatović. - Bibliografija: str. 196. - Rezime; Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 1 (2010), str. 191-197.

373.2(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 16396304

претходна
наредна