претходна
наредна
1681
ЂУРИЋ, Милош Д.
        Evaluacija znanja engleskog jezika i upotreba savremenih tehnologija u nastavi engleskog jezika u Odseku za softversko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu / Miloš D. Đurić. - Bibliografija: str. 225-226.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 217-227.

371.26:811.111

COBISS.CG-ID 15542288

1682
ЈАМАСКИ, Кајоко
        Нови модел усменог испита из предмета Јапанска књижевност / Кајоко Јамасаки. - Библиографија: стр. 184. - Summary.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Стр. 179-184.

371.26:821.221

COBISS.CG-ID 15534352

1683
ЈОВАНОВИЋ, Ивона
        Principi i kriterijumi evaluacije u nastavi stranog jezika u turizmu i hotelijerstvu (TH) / Ivona Jovanović, Neda Donat. - Bibliografija: str. 251-256. - Résumé.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 243-252.

371.26:338

COBISS.CG-ID 15543312

1684
КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија
        Аутоконтрола, аутокорекција и аутоевалуација ученика посредством уџбеника страног (руског) језика - теоријски принципи и конструкцијска решења / Ксенија Кончаревић. - Библиографија: стр. 49-51. - Резюме.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Стр. 39-52.

371.279.9

COBISS.CG-ID 15498768

1685
КРАЈИШНИК, Весна
        Evaluacija u nastavi srpskog kao stranog jezika / Vesna Krajišnik. - Bibliografija: str. 287-288. - Summary.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 283-288.

371.26:811.163.4

COBISS.CG-ID 15544592

1686
МИКИЋ, Јовица
        Evaluacija nastave francuskog jezika u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu / Jovica Mikić.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 329-337.

371.26:811.133.1

COBISS.CG-ID 15713040

1687
НИКЧЕВИЋ, Јасмина
        Evaluacija usmene produkcije u nastavi francuskog jezika / Jasmina Nikčević, Dragan Bogojević. - Bibliografija: str. 326. - Résumé.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 319-327.

371.26:811.133.1

COBISS.CG-ID 15712272

1688
ПРОШИЋ-Сантовац, Данијела
        Evaulacija veštine govora u nastavi engleskog jezika / Danijela Prošić-Santovac. - Bibliografija: str. 165-166. - Abstract.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 155-166.

371.2:811.111'23

COBISS.CG-ID 15529488

1689
RAPUŠ Pavel, Jana
        Mentorship and social inclusion of vulnerable groups in Slovenia / Jana Rapuš Pavel. - Bibliografija: str. 30. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 2 (June 2008), str. 22-30.

371.213.3:371.321(497.4)

COBISS.CG-ID 15912464

1690
САМАРЏИЋ, Мила
        Studentski prevodi između školskog i profesionalnog ocenjivanja / Mila Samardžić. - Bibliografija: str. 143-144. - Riassunto.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 133-144.

371.26:82.035

COBISS.CG-ID 15510288

1691
ФИЛИПОВИЋ, Јелена
        Engleski kao lingua franca: koncept, karakteristike i implikacije za nastavu i evaluaciju / Jelena Filipović. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 301-302. - Abstract.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 289-302.

371.26:811.111

COBISS.CG-ID 15544848

1692
CRKVENČIĆ, Ana
        Vrednovanje i ocjenjivanje : nacionalni ispit iz njemačkog jezika u Republici Hrvatskoj / Ana Crkvenčić. - Bibliografija: str. 282.

U: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 269-282.

371.2:811.112.2(497.5)

COBISS.CG-ID 15544336

1693
ЧЕШИ, Маријана
        Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje pismenih radova učenika / Marijana Češi, Mirela Barbaroša-Šikić. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 316-317.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 303-317.

371.2:371.3

COBISS.CG-ID 15548688

1694
ШОФРАНАЦ, Весна
        Da su pitali koliko žita izvozi Španija... : rezultati naših učenika na PISA testiranju izazvali različite reakcije / Vesna Šofranac, Hajdana Mandić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16163 (9. decembar 2010), str. 3.

371.2(497.16)

COBISS.CG-ID 17810960


371.26/.27 ОЦЈЕЊИВАЊЕ. ИСПИТИ


1695
ЖИРОПАЂА, Љубомир
        Samoevaluacija u nastavi stranih jezika / Ljubomir Žiropađa. - Bibliografija: str. 19-20. - Abstract.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 15-21.

371.279.9-057.874

COBISS.CG-ID 15498512


371.3 НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И ПОСТУПЦИ. ОБЛИЦИ НАСТАВЕ


1696
БАЈИЋ, Љиљана
        Свесна активност и саморадња у настави књижевности / Љиљана Бајић. - Библиографија: стр. 119. - Апстракт; Abstract.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Стр. 106-119.

371.3:82]:159.952

COBISS.CG-ID 15733008

1697
БИЖИНОВИЋ, Николина
        Nadarenost u području jezika / Nikolina Božinović. - Bibliografija: str. 62-63. - Apstrakt; Zusammenfassung.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Str. 46-63.

371.3:81]:159.928.23

COBISS.CG-ID 15726864

1698
БЈЕЛИЦА, Душко
        Metode obučavanja i treniranja / Duško Bjelica. - Bibliografija: str.110. - Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 2 (2010), str. 103-110.

371.3:796

COBISS.CG-ID 16634640

1699
БЛАГОЈЕВИЋ, Савка
        Evaluacija komunikativne kompetencije putem organizovanja dramskih aktivnosti na časovima stranog jezika / Savka Blagojević, Danijela Kulić. - Bibliografija: str. 89. - Summary.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 167-178.

371.3:371.26

COBISS.CG-ID 15529744

1700
БОГОЈЕВИЋ, Драган
        Empatija kao mogućnost diferenciranog pristupa u učenju stranih jezika / Dragan Bogojević, Jasmina Nikčević. - Bibliografija: str. 77. - L'abstrait.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Str. 72-77.

371.3:81]:159.964.28

COBISS.CG-ID 15728656

1701
БОЈИЧИЋ, Гордана
        Jezička laboratorija kao centar samostalnog rada u nastavi italijanskog jezika i književnosti / Gordana Bojičić, Olivera Popović. - Bibliografija: str. 251. - Apstrakt; Riassunto.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Str. 247-251.

371.311.1:811.131.1

COBISS.CG-ID 15738128

1702
ВИДИЋ, Јасна
        Dramski tekst i elementi dramskih tehnika u nastavi francuskog jezika / Jasna Vidić. - Bibliografija: str. 310. - Apstrakt; Abstract.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Str. 304-311.

371.3:811.133.1'271

COBISS.CG-ID 15740432

1703
ВОДОГАЗ, Ивана
        Važnost vokabulara u nastavi engleskog jezika / Ivana Vodogaz, Marijana Juričić. - Bibliografija: str.93. - Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 2 (2010), str. 87-94.

371.3:811.111

COBISS.CG-ID 16632848

1704
ВОЈИНОВИЋ, Бранко
        Основна школа као фактор остварења компоненте друштвено-моралног васпитања / Бранко Војиновић. - Библиографија: стр. 159-160. - Резиме; Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Бр. 1 (2010), стр. 147-160.

371.315.6

COBISS.CG-ID 16394768

1705
ВУКЧЕВИЋ, Лидија
        Jedna mogućnost kreativne interpretacije u oglednom predavanju : interpretacija pjesme "Priviđenja" M. Crnjanskog / Lidija Vukčević. - Bibliografija: str.85. - Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 2 (2010), str. 79-86.

371.3:821

COBISS.CG-ID 16632080

1706
ВУЧИНИЋ, Весна
        Usavršavanje klavirske tehnike u nastavnom procesu / Vesna Vučinić. - Bibliografija: str. 116. - Rezime; Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 1 (2010), str. 111-117.

371.3:786.1

COBISS.CG-ID 16386832

1707
VUČKOVIĆ, Dijana
        Development of Learning Strategies : (about the Competence Learning to Learn) / Dijana Vučković. - Bibliografija: str. 15. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 7 (2010), str. 10-15.

371.322

COBISS.CG-ID 16573712

1708
ВУЧКОВИЋ, Дијана
        Kooperativcno učenje u funkcijidiferencijacije nastave maternjeg jezika / Dijana Vučković. - Bibliografija: str. 161. - Apstrakt; Summary.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Str. 151-161.

371.311:82

COBISS.CG-ID 15735056

1709
ГВОЗДЕНОВИЋ, Славка
        Obrazovanje i nastava = Education and Teaching / Slavka Gvozdenović. - Bibliografija: str.68. - Abstract.

У: Sociološka luča. - ISSN 1800-6167. - God. 3, br. 2 (2009), str. 60-68.

371.3

COBISS.CG-ID 16232720

1710
ГРБОВИЋ, Снежана
        Projektna nastava geografije : na primjeru globalnog ekološkog problema / Snežana Grbović, Vesna Radulović. - Bibliografija: str.77. - Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 2 (2010), str. 65-78.

371.3:91

COBISS.CG-ID 16631568

претходна
наредна