претходна
наредна
1651
ЧИРГИЋ, Аднан
        Vojislav P. Nikčević : 1935-2007 / Adnan Čirgić.

У: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2004-2008), str. 422-424.

37:929 Никчевић В. П.

COBISS.CG-ID 15700496

1652
ШЕКУЛАРАЦ, Божидар
        Razvoj školstva i obrazovanja u Crnoj Gori / Božidar Šekularac. - Bibliografija: str.48.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 4 (2009), str. 41-48.

37(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 15835408

1653
ШОФРАНАЦ, Весна
        Сумња није доказ, али јесте аларм : национална конференција о корупцији у образовању оставила дилему о раширености ове појаве / В. Шофранац.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15898 (16. март 2010), стр. 8.

37:343.352(497.16)

COBISS.CG-ID 16700944

1654
ШУКОВИЋ, Радивоје
        Шездесетогодишњица Учитељске школе у Иванграду (Беранама) / Радивоје Шуковић.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Бр. 4 (2009), стр. 171-177.

37(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 15847696


37.01 ОСНОВИ ОБРАЗОВАЊА, ТЕОРИЈА. ПЕДАГОГИЈА


1655
ГВОЗДЕНОВИЋ, Славка
        Doprinos pedagoškoj teoriji i praksi : prof. dr Rade Delibašić: "Istorija pedagoške misli u Crnoj Gori", Podgorica, 2009 / Slavka Gvozdenović.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 2 (2010), str. 223-225.

37.013(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 16642064

1656
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Вриједан научни подухват : у Никшићу представљена књига "Историја педагошке мисли у Црној Гори" др Рада Делибашића / Г. К.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15926 (13. април 2010), стр. 18.

37.013/.083(497.16)

COBISS.CG-ID 16705296

1657
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Историја педагошке мисли у Црној Гори : нова књига др Рада Делибашића у издању ЦИД-а / Г. К.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15836 (13. јануар 2010), стр. 14.

37.013/.083(497.16)

COBISS.CG-ID 15419664

1658
KRAJNČAN, Mitja
        Semantics of social pedagogical relationship / Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj. - Ilustr. - Bibliografija: str. 29-30. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 3 (avgust 2008), str. 19-30.

37.013.78

COBISS.CG-ID 15885584

1659
RAZPOTNIK, Špela
        A relational-identity - based model of a practical preventive intercultural work / Špela Razpotnik, Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 11-12. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 2 (June 2008), str. 4-13.

37.013.42:314.722(497.4)

COBISS.CG-ID 15910928

1660
HADŽIBEGOVIĆ, Ajša
        Non-formal Education Impact / Ajša Hadžibegović. - Bibliografija: str. 29. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 7 (2010), str. 24-29.

37.013

COBISS.CG-ID 16575248


37.014 ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАЊА


1661
ДАМИАНИ Ејнвалтер, Ингрид
        Студентско вредновање насатавних програма у проведби реформе свеучилишта - примједбе и приједлози у примјени "болоњског процеса" / Ингрид Дамиани Еинwалтер, Сандра Мардешић. - Библиографија: стр. 190. - Sommario.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Стр. 185-191.

37.014.3:371.2

COBISS.CG-ID 15535120

1662
КА, Гери
        Окултистички корени глобалног образовања / Гери Ка.

У: Слово. - ISSN 1800-6140. - Год. 7, бр. 25 (април 2010), стр. 210-218.

37.014.3

COBISS.CG-ID 16669456

1663
НОВАКОВ, Предраг
        Евалуација болоњских реформи на Одсеку за англистику у Новом Саду / Предраг Новаков. - Библиографија: стр. 201. - Summary.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Стр. 193-202.

37.014.3:371.2

COBISS.CG-ID 15538448

1664
СУЗИЋ, Ненад
        Осам кључних компетенција за доживотно учење / Ненад Сузић. - Библиографија: стр. 26-27. - Резиме; Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Бр. 3 (2010), стр. 13-27.

37.014.12

COBISS.CG-ID 17482768

1665
ФИЛИПОВИЋ, Јелена
        Српски као језик образовања за ромску децу из реадмисије и интерно расељену ромску децу: модел језичке подршке / Јелена Филиповић. - Апстракт; Abstract.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Стр. 137-150.

37.014(=214.58)(497.11)

COBISS.CG-ID 15734544


37.016:94(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ИСТОРИЈЕ


1666
ШОФРАНАЦ, Весна
        Историја у двије верзије : Савјет за опште образовање прихватио приједлог Завода за уџбенике и наставна средства / В. Шофранац.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15850 (27. јануар 2010), стр. 7.

37.016:94(075.2)

COBISS.CG-ID 15487248

1667
ШОФРАНАЦ, Весна
        Све опције у игре : након сјутрашње сједнице Савјета за опште образовање биће извјесна судбина уџбеника историје за четврти разред гимназије / В. Шофранац.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15848 (25. јануар 2010), стр. 2.

37.016:94(075.2)

COBISS.CG-ID 15455504

1668
ШОФРАНАЦ, Весна
        Тежак испит за "учитељицу живота" : да ли ће два уџбеника историје проширити знање матурантима или отворити врата за нове дилеме и манипулације / В. Шофранац.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15851 (28. јануар 2010), стр. 6.

37.016:94(075.2)

COBISS.CG-ID 15547152


37.018 ВАСПИТАЊЕ. ОСНОВНИ ОБЛИЦИ


1669
ЈЕЛЧИЋ, Никола
        Učenje na daljinu kao globalni medijski fenomen = Distance learning as a global media phenomenon / Nikola Jelčić. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 312. - Abstract.

У: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 3, br. 6 (jun 2010), str. 305-312.

37.018.43:654

COBISS.CG-ID 17233168


37.06 ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ


1670
РАДУЛОВИЋ, Весна
        Porodične prilike i uspjeh učenika u učenju / Vesna Radulović, Milodarka Popović. - Bibliografija: str.106-107. - Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 4 (2009), str. 91-107.

37.061
371.212

COBISS.CG-ID 15841552


371 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА. ШКОЛСТВО


1671
БОЉЕВИЋ, Јелена
        Kroz brigu o nastavniku brinemo o djeci : profesionalni razvoj nastavnika / J. Boljević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15996 (24. jun 2010), dodatak Magazin, br. 76, str. 3.

371.15

COBISS.CG-ID 16925456

1672
ТЕРЗИЋ, Горан
        Građenje povjerenja unutar škole / Goran Terzić, Miodrag Miško Vučeljić. - Bibliografija: str.151.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Br. 4 (2009), str. 143-151.

371

COBISS.CG-ID 15844112


371.12 НАСТАВНИЧКО ОСОБЉЕ


1673
АВРАМОВИЋ, Зоран
        Самоусавршавање наставника као услов компетенције / Зоран Аврамовић, Миља Вујачић. - Библиографија: стр. 143. - Резиме; Abstract.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - Бр. 1 (2010), стр. 135-144.

371.14

COBISS.CG-ID 16394512

1674
JORGENSEN, Lone
        The Teacher as Professional - a Dichotomy of Understanding / Lone Jorgensen, Sally Hansen. - Bibliografija: str. 9-11. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 5/6 (november 2009), str. 4-11.

371.13(931)

COBISS.CG-ID 15896848

1675
TODOROVIĆ, Katarina
        Importance of educating Teachers for Social Inclusion / Katarina Todorović. - Bibliografija: str. 17. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issues 5/6 (november 2009), str. 12-17.

371.13

COBISS.CG-ID 15897360

1676
HANAK, Zuzana
        Program adaptions in the development of a competence based teachers' training in Hungary / Zsuzsanna Hanák. - Slika autora. - Bibliografija: str. 18. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 3 (avgust 2008), str. 11-18.

371.13(439)

COBISS.CG-ID 15884816


371.2 ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА И НАСТАВЕ


1677
BERZINA, Zenija
        Development of Collaborative School Culture and Mentoring for Enhancement of Inclusive Education / Zenija Berzina. - Bibliografija: str. 8. - Abstract.

U: 007. - ISSN 1800-5535. - Issue 7 (2010), str. 2-9.

371.213.8

COBISS.CG-ID 16572688

1678
ВУЧО, Јулијана
        Definisanje zahteva provere jezičkih sposobnosti italijanskog jezika učenika zainteresovanih za dvojezičnu nastavu / Julijana Vučo. - Bibliografija: str. 348-349. - Riasunto.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 339-349.

371.26:811.133.1

COBISS.CG-ID 15713552

1679
ВУЧО, Јулијана
        Od zakonskih mogućnosti ka komunikativnim potrebama struktura završne evaluacije učenika u dvojezičnoj nastavi / Julijana Vučo. - Bibliografija; str. 324-325.

У: Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti / priredile Julijana Vučo i Biljana Milatović. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2009. - ISBN 978-86-7798-037-5. - Str. 317-325.

371.27:81'246.2

COBISS.CG-ID 15741200

1680
ЂОРОВИЋ, Данијела
        Neke specifičnosti vrednovanja prevoda studenata u okviru nastave jezika struke / Danijela Đorović. - Bibliografija: str. 214.215. - Summary.

У: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti / priredila Julijana Vučo. - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, 2008. - ISBN 978-86-7798-023-8. - Str. 203-216.

371.26:82.035

COBISS.CG-ID 15540752

претходна
наредна