претходна
наредна
871
МИЛОВИЋ, Мира
        Naša ekonomija ulazi u zonu rasta : Vlada o ostvarivanju ekonomske politike za devet mjeseci / Mira Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16122 (29. oktobar 2010), str. 6.

330(497.16)

COBISS.CG-ID 18322960

872
МИЛОВИЋ, Мира
        Опоравак економије тек идуће године : прогнозе потпредсједника Владе др Игора Лукшића / Мр. М.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15848 (25. јануар 2010), стр. 3.

330(497.16)

COBISS.CG-ID 15454736

873
МИЛОВИЋ, Мира
        Опоравак свјетске економије највећа нада : у Влади очекују да ће успјети да нађу купце за преостали дио државног капитала / Мр. М.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 16034 (2. август 2010), стр. 5.

330.14(497.16)

COBISS.CG-ID 17534224

874
МИЛОВИЋ, Мира
        Приоритет одржавање стабилности и раст економије : Влада усвојила програм рада за ову годину / Мр. Миловић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15859 (5. фебруар 2010), стр. 3.

330(497.16)

COBISS.CG-ID 15663376

875
МИЛОВИЋ, Мира
        Свако свакоме дугује : неликвидност у троуглу јавна предузећа, држава и банке / Мр. Миловић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15883 (1. март 2010), стр. 3.

330(497.16)

COBISS.CG-ID 15746320

876
МИЛОВИЋ, Мира
        U pripremi nacionalni plan za upravljanje krizom : konstitutivna sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost / Mr. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16098 (5. oktobar 2010), str. 8.

330(497.16)

COBISS.CG-ID 17821200

877
МИЛОВИЋ, Мира
        Уз корекције добри изгледи економије : делегација ММФ објелоданила прелиминарне препоруке за Црну Гору / Мр. Миловић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15857 (3. фебруар 2010), стр. 3.

330.34(497.16)

COBISS.CG-ID 15638544

878
МРАК, Мојмир
        Crna Gora treba da nastavi sa retrospektivnom fiskalnom politikom : prof. dr Mojmir Mrak sa Ekonomskog fakulteta u Ljubljani / [razgovor vodila] Mira Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16082 (19. septembar 2010), str. 5.

330(047.53)

COBISS.CG-ID 18301456

879
МУЧАЛИЦА, Росанда
        Karl Marks i politička ekonomija Moderne : knjiga Daga Strpića u Zagrebu / R. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15965 (24. maj 2010), str. 14.

330.342.15

COBISS.CG-ID 17109008

880
OSIATYŃSKI, Jerzy
        Corporate Values of the FinancialžIndustrial Complex and Democratic Values: Challenges in the 21st Century / Jerzy Osiatyński. - Bibliografija: str. 194. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 187-194.

330.3

COBISS.CG-ID 15997712

881
ПОПОВИЋ, Миленко
        Zločin i kazna - ekonomska analiza / Milenko Popović.

У: Правни зборник. - ISSN 0350-6630. - Br. 2 (oktobar 2009), str. 243-274.

330:343

COBISS.CG-ID 15553040

882
ПОПОВИЋ, Миленко
        Obrazovanje, privredni rast i efikasnost ulaganja u obrazovanje u Crnoj Gori = Education, economic growth, and efficiency of investment in education in Montenegro / Milenko Popović. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 44-46. - Sažetak; Abstract.

У: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 5, N. 10 (decembar 2009), str. 17-46.

330.341:001(497.16)

COBISS.CG-ID 15947792

883
ПОПОВИЋ, Саша
        Ekonomske osnove sreće : novi pogledi = Economic Foundations of Happiness : new views / Saša Popović. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 7 (2009), str. 18-21.

330.8

COBISS.CG-ID 15519760

884
ПРЕМОВИЋ, Јелена
        Inovativne organizacije u funkciji ostvarivanja konkurentskih prednosti = Innovative organizations in the function of creating competitive advantages / Jelena Premović. - Bibliografija: str. 163. - Abstract; Apstrakt.

У: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 6, N° 11 (jul 2010), str. 157-163.

330.1:658.1

COBISS.CG-ID 17318928

885
РАДЕВИЋ, Новица
        Društveno-ekonomske prilike u Bašči od 1949-1952.god. / Novica Radević. - Summary.

У: Рожајски зборник. - ISSN 0351-9457. - God. 14, br. 14 (2010), str. 31-68.

330.34(497.16)"1949/1952"

COBISS.CG-ID 16385296

886
РАДУЛОВИЋ, Жарко
        Неспособна администрација тјера инвеститоре из Црне Горе : интервју : Жарко Радуловић, бизнисмен / [разговор водио] Горан Поповић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15888 (6. март 2010), стр. 4.

330.3:929

COBISS.CG-ID 15755024

887
СИЛЕР, Хелмут
        Ako se i vrati, kriza će biti blaža : Helmut Siler, bivši direktor Poršea, Dojče telekoma i izvršni direktor Henkela / [razgovor vodila] Mira Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16097 (4. oktobar 2010), str. 3.

330(047.53)

COBISS.CG-ID 17797648

888
ЋУЛАХОВИЋ, Бесим
        Otvorenost, ekonomski rast i konkurentnost zemalja / Besim Ćulahović. - Ilustr. - Bibliografija: str. 53-55.

У: Ekonomske slobode i razvoj Crne Gore / [u organizaciji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti ]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2009. - (Naučni skupovi ; knj. 98. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 38). - ISBN 978-86-7215-223-4. - Str. [31]-55.

330.34(4)

COBISS.CG-ID 15586576

889
ЦЕРОВИЋ, Јулија
        Nelinearna kanonička korelaciona analiza : primjena na makro i finansijskim indikatorima = Nonlinear canonical correlation : apply with macroeconomic and financial indicators / Julija Cerović. - Graf. prikazi. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 473. - Abstract; Apstrakt.

У: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju / [odgovorni urednik Anđelko Lojpur]. - Podgorica : Ekonomski fakultet ; [S. l.] : Greenwich University Press ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2009. - ISBN 978-86-80133-47-8. - Str. 449-473.

330.1:311

COBISS.CG-ID 15773968

890
ЧЕРНОВ, Владимир
        Неопределенност' как фактор принатия инвестиционных решений и применнение теории нечетких множеств для ее моделирования = Uncertainly as the factor of investment's decisions making processes and usage of fuzzy sets theory for it's modelling / В. Чернов, А. Дорохов, Л. Дорохова. - Библиографија: стр. 25-26. - Аннотация; Abstract.

У: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 6, N° 11 (јул 2010), стр. 17-26.

330.322.4

COBISS.CG-ID 17324304

891
ШЕЋКОВИЋ, Дамјан
        Ekologija i ekonomija = Environment and Economy / Damjan Šećković. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 7 (2009), str. 30-35.

330:502/504

COBISS.CG-ID 15524368


331 РАД. ПОСЛОДАВЦИ. РАДНИЦИ. СИНДИКАТИ


892
БАКРАЧ, Ратко
        Siva ekonomija i neformalni rad u Crnoj Gori / Ratko Bakrač. - Resume.

У: Tržište rada. - ISSN 1800-6035. - Br. 4-5 (2008), str. 165-179.

331.526.8(497.16)

COBISS.CG-ID 16199184

893
БЕЛАДА, Милица
        Psihološke posljedice nezaposlenosti i značaj organizovanja seminara za aktivno traženje posla / Milica Belada. - Bibliografija: str.238-239. - Resume.

У: Tržište rada. - ISSN 1800-6035. - Br. 4-5 (2008), str. 219-239.

331.567(497.16)

COBISS.CG-ID 16200208

894
БИЈЕЛИЋ, Катарина
        Siromaštvo samohranih porodica kao posljedica nezaposlenosti / Katarina Bijelić. - Bibliografija: str.217-218. - Resume.

У: Tržište rada. - ISSN 1800-6035. - Br. 4-5 (2008), str. 194-218.

331.567(497.16)

COBISS.CG-ID 16199696

895
VEMIĆ Đurković, Jelena
        Determination of competitive advantage from the perspective of intangible resources of companies = Određenje konkurentske prednosti preduzeća iz perspektine nematerijalnih resursa / Jelena Vemić Đurković, Živka Pržulj. - Bibliografija: str.82. - Abstract; Apstrakt.

U: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 6, N° 11 (jul 2010), str. 75-82.

331.101.262:658.11

COBISS.CG-ID 17310992

896
ГМИТРОВИЋ, Алечсандар
        Institucionalni mehanizam Međunarodne organizacije rada / Alečsandar Gmitrović. - Bibliografija: str.60-61. - Resume.

У: Tržište rada. - ISSN 1800-6035. - Br. 4-5 (2008), str. 36-61.

331.5:061.1

COBISS.CG-ID 16196880

897
ДРАГОВИЋ, Горан
        Briga o zaposlenima : sindikat / Goran Dragović.

У: Podgorica info. - ISSN 1800-5187. - (19. decembar 2009), str. 77.

331.105.44(497.16 Подгорица)

COBISS.CG-ID 16209936

898
ЗОРИЋ, Жељко
        Informacioni sistem u zapošljavanju / Željko Zorić. - Resume.

У: Tržište rada. - ISSN 1800-6035. - Br. 4-5 (2008), str. 147-164.

331.5:007

COBISS.CG-ID 16198928

899
ИВАНОВИЋ, Милан Р.
        Kvote, poseban doprinos i subvencije za zapošljavanje lica sa invaliditetom / Milan R. Ivanović.

У: RRF magazin. - ISSN 1800-718X. - Br. 10-11 (oktobar-novembar 2009), str. 56-57.

331.5-056.26

COBISS.CG-ID 16092432

900
ЈЕЛИЋ, Зоран
        Jeftinija taksa, konkuretniji strani radnik : direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Zoran Jelić / [razgovor vodila] Z. Sredanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15987 (15. jun 2010), str. 8.

331.5(497.16)

COBISS.CG-ID 16845584

претходна
наредна