претходна
наредна
841
МИЛАЧИЋ, Филип
        Zašto je keltski tigar na koljenima / Filip Milačić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16153 (29. novembar 2010), str. 4.

33(415)

COBISS.CG-ID 18363664

842
МИЛАЧИЋ, Филип
        Oporavak ekonomije i štednja / Filip Milačić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15986 (14. jun 2010), str. 13.

33(497.16)

COBISS.CG-ID 16841744

843
МИЛАЧИЋ, Филип
        Povećati plate ili ne? : poslovni svijet / Filip Milačić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16090 (27. septembar 2010), str. 13.

33(430)

COBISS.CG-ID 18441232

844
МИЛАЧИЋ, Филип
        Trošiti ili štedjeti? : poslovni svijet / Filip Milačić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16000 (28. jun 2010), str. 13.

33(100)

COBISS.CG-ID 16950032

845
МИЛОВИЋ, Мира
        Ne očekuje se radikalni zaokret : konferencija na Ekonomskom fakultetu - Razvojni modeli crnogorske ekonomije / Mr. Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16002 (30. jun 2010), str. 7.

33(497.16)

COBISS.CG-ID 16956432

846
РАДУЛОВИЋ, Вукота Б.
        Branimir Ljubov Bojanić 1951-2008 : in memoriam / Vukota B. Radulović.

У: Tržište rada. - ISSN 1800-6035. - Br. 4-5 (2008), str. 3-4.

33:929 Бојанић Б.

COBISS.CG-ID 16196112

847
РАТКОВИЋ, Борко
        БДП као мјера успјешности економије : из прве руке / Борко Ратковић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15907 (25. март 2010), стр. 4.

33(497.16)

COBISS.CG-ID 16737552


330 ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ УОПШТЕ. ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА


848
ВУЈОВИЋ, Бранко
        Скупљи алуминијум - бржи опоравак : министар економије, Бранко Вујовић о перспективи највећих компанија / [разговор водила] Мр. Миловић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15831 (7. и 8. јануар 2010), стр. 5.

330.34(047.53)

COBISS.CG-ID 15324176

849
VUKOTIĆ, Veselin
        Traditional values and creative Economics / Veselin Vukotić. - Bibliografija: str. 402-403. - Abstract.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 389-403.

330:001.895

COBISS.CG-ID 16008208

850
ВУКОТИЋ, Веселин
        Tradicionalne vrijednosti i kreativna ekonomija / Veselin Vukotić.

У: Index. - ISSN 1800-573X. - Br. 172 (decembar 2009), str. 8-11.

330(497.16)

COBISS.CG-ID 16047376

851
ГАВРИЛЕЦ, Ю. Н.
        Модел' межрегионал'ного рыночного взаимодействия без обмена трудовыми ресурсами = Моделинг тхе интер-регионал маркет ацтинг индепендентлы оф тхе лабор ресоурцес интерцханге / Ю. Н. Гаврилец, Ю. П. Офман. - Библиографија: стр. 15. - Аннотация; Abstract.

У: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Вол. 5, Н. 10 (2009), стр. 7-15.

330.1:51

COBISS.CG-ID 15963920

852
ГЛИГОРОВ, Владимир
        Евроинтеграције ваде Црну Гору из кризе : Владимир Глигоров, експерт Бечког института за међународне економске студије за Побједу : годишњица свјетске економске кризе / [разговор водио] Горан Поповић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 16079 (16. септембар 2010), стр. 3.

330.14(047.53)

COBISS.CG-ID 18272784

853
DRAŠKOVIĆ, Veselin
        Priority of the anti-crisis economic policy based on innovative-institutional changes = Prioritet anti-krizne ekonomske politike zasnovane na inovaciono-institucionalnim promjenama / Veselin Drašković, Mimo Drašković. - Bibliografija: str. 51. - Abstract; Apstrakt.

U: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 5, N. 10 (decembar 2009), str. 47-52.

330.341:330.1(497.16)

COBISS.CG-ID 15948048

854
ЂУКАНОВИЋ, Мило
        У наредне три године биће уложено 20 милиона еура : Мило Ђукановић, предсједник ДПС и премијер Црне Горе о развојним плановима пријестонице / [разговор водио] Р. Томић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15859 (5. фебруар 2010), стр. 5.

330.34(497.16)

COBISS.CG-ID 15662096

855
ИВАНОВИЋ, Драгица
        Čovjek čije je junaštvo bilo dobročinstvo : Vaso Ćuković najveći bokeljski dobrotvor i biznismen / Dragica Ivanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 16117 (24. oktobar 2010), str. 10.

330.526.39:929 Ћуковић В.

COBISS.CG-ID 18255376

856
ЈОВИЋЕВИЋ, Марија
        На рачуну 35 милиона еура : да ли је Црна Гора добила свој дио у подјели имовине бивше СФРЈ / Марија Јовићевић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15897 (15. март 2010), стр. 4.

330.526.5(497.1)

COBISS.CG-ID 16697360

857
JUNDZIS, Talavs
        The World Economic Crises and Human Values / Talavs Jundzis.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 255-265.

330.33.01:174

COBISS.CG-ID 16001040

858
KOZUL, Natasha
        Value at risk (VAR) as a market risk measure = Vrijednost pod rizikom (VAR) kao mjera tržišnog rizika / Natasha Kozul. - Bibliografija: str. 147. - Abstract; Apstrakt.

U: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 6, N° 11 (jul 2010), str. 145-148.

330.131.7:339.1

COBISS.CG-ID 17318160

859
KUZMANOVIĆ, Rajko
        Globalization, Economy and Law / Rajko Kuzmanović.

U: Proceedings / The International Conference Values and 21 st Century, 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro. - Podgorica : Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010. - (Scientific Meetings ; vol. 101). - ISBN 978-86-7215-231-9. - Str. 305-312.

330.3:005.44

COBISS.CG-ID 16059920

860
ЛАЈОВИЋ, Драган
        Живи пијесак : из прве руке / Драган Лајовић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15899 (17. март 2010), стр. 4.

330.322

COBISS.CG-ID 16703504

861
ЛАЈОВИЋ, Драган
        Povraćaj - motiv za preduzetničko investiranje = Return on investment - motive for entreprenurial investment / Dragan Lajović. - Bibliografija: str. 161. - Abstract; Apstrakt.

У: Montenegrin Journal of Economics. - ISSN 1800-5845. - Vol. 5, N. 10 (2009), str. 145-154.

330.322

COBISS.CG-ID 15963408

862
МАРТИНОВИЋ, Лидија
        Uticaj na institucionalne investitore : finansijska kriza = Crisis Effects on Institutional Investors : financial crisis / Lidija Martinović. - Tekst uporedo na srp. i eng. jeziku.

У: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 2, br. 8 (decembar 2009), str. 64-69.

330.322:338.124.4

COBISS.CG-ID 16221712

863
МАТВЕЈЕВИЋ, Предраг
        Будућност би могла наличити прошлости : Европа и криза / Предраг Матвејевић.

У: Агора. - ISSN 1800-5128. - Бр. 71 (5. јул 2010), стр. 2.

330.11(4)

Одломци из књиге: "Крух Медитерана - свјетовни и свети"

COBISS.CG-ID 17006352

864
МИЛАЧИЋ, Филип
        Krah baltičkih tigrova : poslovni svijet / Filip Milačić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 66, br. 15976 (4. jun 2010), str. 13.

330.1

COBISS.CG-ID 16780560

865
МИЛАЧИЋ, Филип
        Може ли Црна Гора да постане дужна као Грчка? : пословни свијет / Филип Милачић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15894 (12. март 2010), стр. 13.

330.163.13(497.16)

COBISS.CG-ID 16682768

866
МИЛОВИЋ, Мира
        Година у знаку штедње : кризни сценарио Министарства финансија заснован на паду економије од два процента / Мр. М.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15850 (27. јануар 2010), стр. 5.

330(497.16)

COBISS.CG-ID 15501072

867
МИЛОВИЋ, Мира
        Закони европски рачуни балкански : истраживање: црногорски грађани и даље на удару монополиста / Мр. Миловић, Д. Цвијовић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15908 (26. март 2010), стр. 7.

330.59(497.16)

COBISS.CG-ID 16740112

868
МИЛОВИЋ, Мира
        Kapitalni budžet za stare i nove projekte : Vlada ne odustaje od infrastrukturnih razvojnih projekata ni u narednoj godini / Mira Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 67, br. 16123 (30. oktobar 2010), str. 9.

330.322(497.16)

COBISS.CG-ID 18327312

869
МИЛОВИЋ, Мира
        Комисија за КАП и Жељезару : Влада Црне Горе разматрала стање у црногорским предузећима / Мр. Миловић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15852 (29. јануар 2010), стр. 3.

330(497.16)

COBISS.CG-ID 15558928

870
МИЛОВИЋ, Мира
        ММФ надувао дуг, незапосленост, потрошњу... : извјештај ММФ узбуркао јавност, наљутио Владу, обрадовао неке политичке партије / Мр. Миловић.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15858 (4. фебруар 2010), стр. 4-5.

330.34(497.16)

COBISS.CG-ID 15639568

претходна
наредна