претходна
наредна


663 ИНДУСТРИЈСКА МИКРОБИОЛОГИЈА. ИНДУСТРИЈСКА МИКОЛОГИЈА. ИНДУСТРИЈА ВРЕЊА


1171
РАИЧЕВИЋ, Данијела, 1969-
        Laboratorija i kvalitet vina / Danijela Raičević. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2010 (Beograd : Apollo Graphic Production). - 86 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Zadužbina Andrejević], ISSN 1450-801X ; 244)

"Monografija ... priređena je magistarska teza 'Menadžment infrastrukturom kvaliteta enološke laboratorije u funkciji razvoja vinarstva u Crnoj Gori' odbranjena 10. decambra 2007. god. na Ekonomskom fak. Univerziteta u Podgorici ..." --> kor. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 77-80. - Registar. - Sažetak ; Abstract. - Summary: The Laboratory and Wine Quality. - Mar. rad, Ekon. fak. Univ. u Podgorici.

ISBN 978-86-7244-869-6 (broš.)

663.284.03(043.2)
COBISS.CG-ID 175279628

1172
САВИЋ, Светозар
        Vino : (knjiga o vinovoj lozi i vinu) / Svetozar Savić. - Podgorica : Matica crnogorska, 2010 (Podgorica : Lutrex). - XX, 435 str. : ilustr. ; 25 cm

Slika autora. - Tiraž 1000. - Biografija: str. 437. - Bibliografija: str. 416-421. - Registar.

ISBN 978-86-84013-26-4 (Karton)

663.2
634.84
COBISS.CG-ID 15830544


664 ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА


1173
ПЕШИЋ, Љиљана
        Ispitivanje uticaja određenih poboljšivača i maksimalnog udjela ražanog brašna na kvalitet miješanog ražanog hljeba : magistarski rad / Ljiljana Pešić ; [mentor Refik Zejnilović]. - Podgorica : [autor], 2010. - 70 listova : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: list 68-70. - Izvod; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Metalurško-tehnološki fak.

664.641.14:664.66(043.2)
COBISS.CG-ID 16716048


669 МЕТАЛУРГИЈА


1174
ВРАЧАР, Рајко Ж., 1934-
        Теорија и пракса добијања обојених метала : [монографија] / Рајко Ж. Врачар. - Београд : Савез инжењера металургије Србије, 2010 (Београд : Развојно-истраживачки центар графичког инжењерства ТМФ). - VIII, 556 стр. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 100. - Рајко Ж. Врачар: стр. 555-556. - Библиографија: стр. 517-551.

ISBN 978-86-87183-18-6 (брош.)


669.2/.8
COBISS.CG-ID 175943436

1175
СМОЛОВИЋ, Дејан
        Uticaj dodatka emulzionog flokulanta na efekte taloženja crvenog mulja : magistarski rad / Dejan Smolović ; [mentor Mira Vukčević]. - Podgorica : [D. Smolović], 2010. - 84 lista : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: list 81-84. - Izvod ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Metalurško-tehnol. fak., 2010, Podgorica.

669.717(043.3)
622.349:[628.336:66.094.4(043.3)
COBISS.CG-ID 4146957


687 ИНДУСТРИЈА ОДЈЕЋЕ. КОЗМЕТИЧКО ФРИЗЕРСКА НЕГА


1176
ТАНАСИЈЕВИЋ, Нађа
        Uloga marketinga u razvoju svjetske modne industrije : magistarski rad / Tanasijević Nađa ; [mentor Božo Mihailović ; Komisija za odbranu rada Božo Mihailović, Vesna Karadžić, Ljubinko Dedović]. - Podgorica : [autor], 2010. - 131 list : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 129-130. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2010.

(Karton)

687:658.8(043.2)
391:339.146.4(043.2)
COBISS.CG-ID 512386529


7 УМЈЕТНОСТ. АРХИТЕКТУРА. ФОТОГРАФИЈА. МУЗИКА. СПОРТ


1177
БОГОСАВЉЕВИЋ, Никодим
        Символика представа на средњовековној пластици код Срба / протосинђел Никодим (Богосављевић). - Цетиње : Цетињски манастир, 2010 (Краљево : Ружа). - 180 стр. : фотогр. ; 30 cm

Тираж 500. - О аутору: стр. 180. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 140-150.

ISBN 978-9940-571-00-9

7.033(497.11)"09/14"
COBISS.CG-ID 16352016

1178
УСКОКОВИЋ, Милош Т.
        Crna Gora u očima umjetnika. Knj. 2, "Slikarski uranak" u blagu Crne Gore / Miloš T. Uskoković ; [članovi redakcionog odbora Miloš T. uskoković, Vukale Đerković, Tinda Bulatović, Dušan Otašević, Slobodan Kalezić, Dušan Ičević, Radosav Milić]. - Beograd : Slikarski uranak u blagu Crne Gore, 2006 (Beograd : Tipo štampa). - 344 str. : ilustr. ; 30 cm

Riječ o autoru: str. 344. - M 33667/2. - Na nasl. str. zapis: Centralnoj Narodnoj Biblioteci "Đurđe Crnojević" Cetinje MTU, 1. januar 2013.g. Miloš T Uskoković: ЦНБЦТ

(Karton)

7(497.16)
COBISS.CG-ID 512030695


71 УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА. УРБАНИЗАМ


1179
ВУЧЕНОВИЋ, Светислав
        Graditeljstvo Kotora / Svetislav Vučenović. - 1. izd. - Kotor : Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, 2010 (Novi Sad : "Budućnost"). - 505 str. : fotogr. ; 30 cm. - (Studije iz istorije urbanizma i graditeljstva Boke kotorske ; knj. 1)

Tiraž 800. - Summary / (prevod) Tamara Jurlina. - Bibliografija: str. 490-503.

ISBN 978-9940-9302-0-2

711.4(497.16)(091)
725(497.16)
COBISS.CG-ID 16244496

1180
        KULTURNI predio Boka Kotorska / [urednici Vladan Đokić, Jasminka Cvejić, Sanja Lješković Mitrović]. - Beograd : Univerzitet, Arhitektonski fakultet, 2010 (Beograd : Laser print). - 130 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

"Publikacija ... jeste zajednički zbornik radova ... grupe studenata ... Šumarskog fakulteta ... u Beogradu, ... Arhitektonskog fakulteta u Beogradu ... i Arhitektonskog fakulteta u Podgorici ... Prilozi studenata realizovani su u toku i nakon studijskog seminara 'Procjena predjela i prostorno planiranje u zaštićenim područjima' koji se u formi intenzivne sedmodnevne radionice odvijao početkom oktobra 2009. godine u Kotoru." --> str. 3. - Tiraž 1000. - Procena predjela i prostorno planiranje u zaštićenim područjima / urednici: str. 3-4

ISBN 978-86-7924-037-8 (broš.)

711(497.16)(083.94)
COBISS.CG-ID 175261196

1181
        PRAVILNIK o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijuma namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima. - Podgorica : Ministrastvo uređenja prostora i zaštite životne sredine : GTZ - Njemačka tehnička saradnja, 2010 (Čačak : Inprint). - 253 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm + 1 CD

Nasl. str. prištampanog prevoda: Rulebook on detailed contents and format of plnning documents, as well as on criteria for land use, elements of urban regulation, and the standardized graphical symbols. - Oba rada štampana u međusobno obrnutim smjerovima. - Tekst na crnogorskom i engl. jeziku. - Tiraž 500.

ISBN 978-9940-567-00-2 (Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine)

711:001.6(497.16)(094.58)
COBISS.CG-ID 16233488

1182
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] : прозори = Belgrade : Windows / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - Београд : Студио Стругар, 2010 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 21 x 15 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 500.

ISBN 978-86-84645-75-5

711.523(084.12)
COBISS.CG-ID 177619724


72 АРХИТЕКТУРА


1183
БРГУЉАН, Вјекослав, 1926-2001
        Iz arhitekture i umetnosti / Vjekoslav Brguljan ; priredio Vladimir Brguljan. - Beograd : Savez arhitekata Srbije, 2009 (Novi Sad : Forma). - 111 str. ; ilustr. : 23 x 23 cm

Slika V. Brguljana. - Tiraž 250. - Od izdavača / Jovan Mitrović: str. 3. - Predgovor / Slobodan Jovanović: str. 7-11. - Beleška o priređivaču: str. 109.

ISBN 978-86-82103-03-5 (broš.)

72.071.1:929 Бргуљан В.
COBISS.CG-ID 243751943

1184
        IDEJNI planovi kuća / [urednik Tamara Rašović]. - Podgorica : Mediasystem : Medija centar Index, 2010 (Bački Petrovac : Kultura). - [174] str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 2000.

(Broš.)

728.3.012
COBISS.CG-ID 17002256

1185
ЈАЊИЋ, Живко
        Arhitektura / Živko Janjić. - Podgorica : Inženjerska komora Crne Gore, 2010 (Prijepolje : Grafokarton). - 166 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD

Slika autora. - Tiraž 500. - Bilješka o Ž. Janjiću: str. 162.

ISBN 978-9940-9244-5-4

72
COBISS.CG-ID 16271888

1186
КАПЕТАНОВИЋ, Александра
        Palate Boke Kotorske / [autorke Aleksandra Kapetanović, Tatjana Rajić, Biljana Gligorić ; saradnici Ilija Lalošević, Milica Tanasijević, Vesna Leković]. - 2. izd. - Kotor : EXPEDITIO - Centar za održivi prostorni razvoj, 2010 (Igalo : Biro Konto). - 75 str. : ilustr. ; 22 cm

Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 73.

ISBN 978-9940-502-03-4 (broš.)

728.82(497.16)(036)
338.48-6:728.82(497.16)(036)
COBISS.CG-ID 15793168

1187
КЕКОВИЋ, Александар, 1964-
        Стамбена архитектура модерне Ниша / Александар Кековић. - Београд : Задужбина Андрејевић, 2009 (Београд : Тодра плус). - 133 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Задужбина Андрејевић], ISSN 1450-801X ; 231)

"Монографија ... приређена је док. дисерт. 'Стамбена архитектура Ниша у покрету 'Модерна' између два рата' одбрањена 27. априла 2009. год. на Грађевинско-архитектонском фак. Универзитета у Нишу... " --> корице. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 500. - На кор. ауторова слика и биљешка о њему. - Напомене: стр. 81-82. - Библиографија: стр. 83-85. - Сажетарк ; Abstract. - Регистар. - Насл. стр. приштампаног превода: Moderne Style Housing Architecture in Niš. - Док. дисер., Грађевинско-ахитетонски фак. Унив. у Нишу.

ISBN 978-86-7244-828-3 (брош.)


728.036(497.11)"1920/1941"
72.036(497.11)"1920/1941"
72.036(497.11)
COBISS.CG-ID 170852108

1188
КОШИР, Феђа
        Kolašin, Lovčen : od ljudskog ka izvanljudskom : arhitekta Marko Mušič / [tekst] Fedja Košir ; [prevodila Sanja Rubinić ; crteži, skice i modeli Marko Mušič i Atelje Marko Mušič ; fotografije Dragan Arrigler ... et al.]. - Ljubljana : SAZU - Slovenska akademija nauka i umjetnosti ; Podgorica : CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2010 (Ljubljana : R-tisk). - 95 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Vodiči ka arhitekturi ; knj. 3)

Prevod djela: Kolašin, Lovčen : od človeškega k onstrančloveškemu : arhitekt Marko Mušič. - Kor. nasl.: Kolašin Lovčen : from human to trans-human : architect Maeko Mušič / Fedja Košir. - Nasl. na hrbtu: Kolašin and Lovćen. - Tiraž 250. - Napomene s bibliografijom: str. 59. - Monografije o arhitekturi Marka Mušiča: str. 61

ISBN 978-961-268-007-7 (SAZU)

72(497.4):929Мушич М.
72(497.16 Колашин)
72(497.16 Ловћен)
COBISS.CG-ID 253164288

1189
KOŠIR, Feđa
        Kolašin, Lovčen : od človeškega k onstrančloveškemu : arhitekt Marko Mušič / [besedilo] Feđa Košir ; [risbe, načrti in modeli Marko Mušič in Atelje Marko Mušič ; fotografije Dragan Arrigler ... et al.]. - Ljubljana : SAZU - Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Podgorica : CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2010 (Ljubljana : R-tisk). - 95 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Vodniki k arhitekturi ; knj. 3)

Nasl. u kolofonu i na hrptu: Kolašin in Lovčen. - Tiraž 500. - Monografije o arhitekturi Marka Mušiča: str. 61. - Bibliografija: str. 59.

ISBN 978-961-268-008-4 (SAZU; karton)

72(497.4):929 Мушич М.
COBISS.CG-ID 253160192

1190
KOŠIR, Feđa
        Kolašin, Lovčen : from human to trans-human : architect Marko Mušič / [text] Fedja Košir ; [English translation Sunčan Patrick Stone ; drawings, plans and models Marko Mušič and Atelier Marko Mušič ; photographs Dragan Arrigler ... et al.]. - Ljubljana : SASA - Slovenian Academy of Sciences and Arts ; Podgorica : MASA - Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2010 (Ljubljana : R-tisk). - 95 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Guides to Architecture ; vol. 3)

Izv. stv. nasl.: Kolašin, Lovčen : od človeškega k onstrančloveškemu : arhitekt Marko Mušič. - Nasl. u kolofonu i na hrbtu: Kolašin and Lovčen. - Tiraž 250. - Napomene s bibliografijom: str. 59. - Monograph publications on architecture created by Marko Mušič: str. 61

ISBN 978-961-268-006-0 (SAZU)
a) Словеначка архитектура b) Умјетнички водичи

72(497.4):929Мушич М.
COBISS.CG-ID 253163264

1191
МЕЂУНАРОДНА изложба архитектуре (12 ; 2010 ; Венеција)
        Mjesta za ponovne susrete : reciklaža prostora = Places for Re-encounters : recycling the Space = Luoghi per i reicncontri : riciclaggio dello spazio / 12 International Architecture Exhibition of la Biennale di Venezia, Montenegro - Palazzo Zorzi, 29 Aug.-8 Oct. 2010 ; [organizator Arhitektonski fakultet, Inžinjerska komora Crne Gore]. - Podgorica : Arhitektonski fakultet : Inžinjerska komora, 2010 (Podgorica : Studio Mouse). - 68 str. : ilustr. ; 23 x 34 cm

Uporedo tekst na crnogorskom, engl. i ital. jeziku. - Tiraž 1000.

ISBN 978-86-86625-06-9 (Arhitektonski fakultet)
ISBN 978-9940-9244-4-7 (Inženjerska komora Crne Gore)
a) Међународна изложба архитектуре (12 ; 2010 ; Венеција) - Изложбени катози

72:069.9(450)"2010"(083.824)
COBISS.CG-ID 16292112

1192
РАКОЧЕВИЋ, Милан П., 1946-
        24 časa arhitekture : uvod u arhitektonsko projektovanje / Milan P. Rakočević. - 4. izd. - Beograd : Orion art, 2010 (Bor : Tercija). - 230 str. : ilustr. ; 24 x 23 cm. - (Edicija Arhitektura - stvaranje i tumačenje ; knj. 1)

Autorova slika. - Tiraž 300. - Napomene: str. 230. - Beleška o autoru: str. [232]. - Bibliografija: str. 225-226. - Summary: The 24 Lessons of Architecture ; Resumé: Les 24 lessons d'architecture.

ISBN 978-86-83305-09-4 (broš.)

72.01(075.8)
COBISS.CG-ID 178588172


725 ЈАВНЕ, УПРАВНЕ, ПОСЛОВНЕ, ИНДУСТРИЈСКЕ ЗГРАДЕ. СВЕТОВНА АРХИТЕКТУРА УОПШТЕ


1193
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Ада Циганлија [Сликовна грађа] / фотографија Бранислав Стругар. - доштампано изд. - Београд : Студио Стругар, 2010 (Београд : Публикум). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 21 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице

ISBN 978-86-84645-67-0

725.74(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.CG-ID 175342348

1194
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] : капије = Belgrade : Порталс / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - Београд : Студио Стругар, 2010 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 21 x 15 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 500.

ISBN 978-86-84645-76-2

725.961(084.12)
COBISS.CG-ID 177621004


726 САКРАЛНА АРХИТЕКТУРА


1195
КОМАР, Горан Ж.
        Црква Лазарица на Видовом врху код Херцег-Новог / Горан Ж. Комар, Небојша Рашо. - Херцег Нови : Друштво за архиве и повјесницу херцегновску, 2010 (Игало : Биро конто). - 46 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 300. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 46.

ISBN 978-9940-564-00-1 (брош.)


726.54(497.16)
COBISS.CG-ID 16088336

1196
ЧАНАК - Медић, Милка
        Katedrala Svetog Tripuna u Kotoru : istorija, arhitektura, arhitektonska plastika i liturgijski namještaj / Milka Čanak - Medić, Zorica Čubrović ; [autor kolor fotografija Stevan Kordić]. - Kotor : Bokeljska mornarica, 2010 (Beograd : Poligraf). - 244 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 750. - Spisak skraćenica: str. 213-214. - Registar.

ISBN 978-9940-9216-1-3

726(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 16786448

1197
ЧИЛИКОВ, Александар
        Паштровске цркве и манастири : зидно сликарство / Александар Чиликов ; [фотографија Лазар Пејовић ; цртежи Весна Цупара, Татјана Мијовић, Драган Војводић]. - Подгорица : ДПЦ : Универзитет Црне Горе, 2010 (Подгорица : ДПЦ ; Груде : Графотисак). - 223 стр. : фотогр. ; 30 cm

Тираж 1000. - Биографија: стр. 223. - Биљешке уз текст. - Регистри.

ISBN 978-86-7664-077-5 (Универзитет Црне Горе)


726.54
726.7
75.052(497.16)
94(497.16)
COBISS.CG-ID 15137552


73/76 ЛИКОВНЕ УМЈЕТНОСТИ


1198
        ART Exčange : inspiration is a gift. - Cetinje : Faculty of fine arts Cetinje, 2010 (Podgorica : DPC). - [80] str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-86-908771-4-0

73/76:061.4(083.824)
COBISS.CG-ID 16064272

1199
БРАЈОВИЋ, Саша
        Ренесансно сопство и портрет / Саша Брајовић. - 1. изд. - Београд : Филозофски факултет, 2009 (Београд : Досије студио). - 181 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - На пресвитку кор. листа биљешка о ауторки. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary: Renaissance self and portrait. - Библиографија: стр. 152-167. - Регистар.

ISBN 978-86-86563-62-0 (брош.)


73/75.041.5"14/15"
130.2(450)"14/15"
COBISS.CG-ID 171172620

1200
        LOOKING Forward : South Eastern Europe Contemporary Art. - Podgorica : Ministarstvo kulture Crne Gore = Ministry of Culture of Montenegro, 2010 (Podgorica : DPC). - 102 str. str. : ilustr. ; 22 x 22 cm

ISBN 978-9940-545-02-4

73/76(4-12)(064)
COBISS.CG-ID 15810320