претходна
наредна

2461
ЈОЛИЋ, Душан
        Хроника Ријеке Марсенића и Навотине са родословом / Душан Душко А. Јолић. - Андријевица : Комови, 2007 (Подгорица : Ап-принт). - 175 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Свједочанства)

Поговор: стр. 173-174. - Ријеч о аутору [са сликом аутора]: стр. 175.929.5
COBISS.CG-ID 512343270

2462
КЉАЈЕВИЋ, Божидар
        Племе Никшићи у српству : братства која славе Светог Луку / Божидар Кљајевић. - Рума : Српска књига, 2007 (Рума : Српска књига). - 124 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања / Српска књига, Рума)

Тираж 1000. - Библиографија: стр. 121-124.
ISBN 978-86-7564-406-4

929.52НИКШИЋИ
COBISS.CG-ID 221323015

2463
КНЕЖЕВИЋ, Крсто
        Кнежевићи : да се не заборави / Крсто Крџа Кнежевић. - Београд : К. Кнежевић, 2007 (Београд : Графипроф). - 461 стр. : илустр. ; 25 cm

Ауторова слика. - Тираж 300. - Имена за сва времена / Петар В. Кнежевић: стр. 11-15. - Поносна читанка о роду своме / Томислав Перуничић: стр. 16-19. - Кнежевићи, братство које траје / Горан П. Кнежевић: стр. 20-23. - Библиографија: стр. 457-458.
ISBN 978-86-909729-0-6

929.52КНЕЖЕВИЋИ
COBISS.CG-ID 136956428

2464
        КО је ко у Црној Гори / [аутори пројекта Мирослав Лукетић, Велибор Золак]. - 3. изд. - Будва : AMC Corporation, 2003 (Ужице : Графичар). - 333 стр. ; 24 cm. - (Едиција Ко је ко / AMC Corporation, Будва)

Регистар.929(497.16)(031)
COBISS.CG-ID 6327568

2465
ЛАЗОВИЋ, Војислав С.
        Братство Лазовићи из Кутње њиве у Дробњаку / Војислав С. Лазовић. - Никшић : Монтеграф, 2007 (Никшић : Интерпрес). - 127 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 300. - Изводи из рецензије / Слободан Касалица, Будимир Лазовић: стр. 119-124. - Биљешка о аутору: стр. 127. - Библиографија: стр. 125.
ISBN 978-9940-604-11-8 ! (брош.)

929.52(497.16 Дробњак) Лазовићи
COBISS.CG-ID 512203491

2466
ЛАЛИЋ, Борислав
        Фидел Кастро : један човек једна револуција / Борислав Лалић. - Београд : Новости, 2007 (Београд : Публикум). - 299 стр. : фотогр. ; 24 cm

Слика Б. Лалића. - Тираж 20000. - Хронологија: стр. 280-289. - Белешка о аутору: стр. 297. - Библиографија: стр. 291-294.
ISBN 86-7446-126-3 (Брош.) ISBN 86-7446-122-0 ! ISBN 978-86-7446-122-8 !

929:321.74 Кастро Ф.
94(729.1)"19"
327(729.1:73)
COBISS.CG-ID 136896524

2467
ЛЕКОВИЋ, Жарко
        Дробњак у првој половини XIX вијека / Жарко Лековић. - Подгорица : Графо Црна Гора, 2007 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 296 стр., [34] стр. с таблама : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Традиција и историја / Графо Црна Гора, Подгорица)

Тираж 500. - Биљешка о аутору: стр. [301]. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 261-269. - Регистри.
ISBN 978-86-85499-18-0

929.52ДРОБЊАК
908(497.16 Дробњачки крај)"18"
COBISS.CG-ID 11197712

2468
МАРКУШ, Јован Б.
        Грбови, заставе и химне у историји Црне Горе / Јован Б. Маркуш. - Цетиње : Светигора, 2007 (Суботица : Ротографика). - 105 стр. : илустр. ; 22 x 22 cm

Тираж 20000. - Библиографија: стр. 106. - На спор. насл. стр. запис: Музејском одјељењу Централне библиотеке Црне Горе - Цетиње, Цетиње 13. јул 2007, С поштовањем Јован Маркуш: М 30448: ЦНБЦТ
ISBN 978-86-7660-054-0

929.6(497.16)(091)
929.9(497.16)(091)
342.228(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 11258896

2469
МАРКУШ, Јован Б.
        Родослови српских династија из Зете и Црне Горе / Јован Б. Маркуш. - Цетиње : Светигора, 2003 (Никшић : Штампарија Свети Василије Острошки). - 60 стр. : илустр., генеал. табле ; 30 cm

Тираж 1000.929.7(497.16)"09/19"
929.52(497.16)"09/19"
COBISS.CG-ID 6010896

2470
МАРТИНОВИЋ, Душан Ј.
        Учитељ Михаило Крцунов Стругар и његова сјећања на краља Николу и Први балкански рат / Душан Ј. Мартиновић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 73-108 ; 24 cm

Библиографија уз текст. - Резјуме. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ ; бр. 18.

929:016 Стругар М.
COBISS.CG-ID 512220902

2471
МАХМУТОВИЋ, Мурат
        Mahmutovići bjelopoljskog kraja : traganja i kazivanja / Murat Mahmutović, Fehim Džogović. - Novi Pazar : El-Kelimeh, 2007 (Užice : Grafičar). - 589 str. : ilustr. ; 21 cm

Slike autora. - Tiraž 500. - Rječnik orijentalizama i lokalizama Bošnjaka Bjelopoljskog kraja: str. 524-546. - Vakat dođe da se zeman pamti / Redžep Reka Škrijelj: str. 547-554. - U zagrljaju brda i litica / Avdija Avdić: str. 555-557. - Bilješke uz tekst. - Biografije autora: str. 559-560. - Bibliografija: str. 561-564. - Registar.
ISBN 978-86-83707-92-8 (karton)

929.52МАХМУТОВИЋ
908(497.16 Бијело Поље)
COBISS.CG-ID 141788172

2472
МИЉАНИЋ, Данило Ђ.
        Миљанићи кроз вјекове : (1450-2005) / Данило Ђ. Миљанић, Кићан С. Миљанић ; [превод резимеа на енглески језик Раиса Миљанић ; фотографија Душко Д. Миљанић]. - Никшић : Миљанић Ђ. М. : Миљанић К. С., 2007 (Никшић : Униграф). - 250 стр. : илустр. ; 24 cm

Слике аутора. - Тираж 700. - Биљешка о ауторима: стр. 243-245. - Библиографија: стр. 247-248. - Резиме ;Summary. - Регистар.
ISBN 978-9940-9005-0-2 (брош.)

929.52 Миљанићи"1450/2005"
COBISS.CG-ID 11066128

2473
МИЉАНИЋ, Данило
        Миљанићи : огранак Настића : [(потомство Мића Николина Миљанића)] / Данило Миљанић. - Никшић : [б. и.], 2002 (Никшић : Униграф). - 127 стр. : илустр., генеал. табеле ; 21 cm

Тираж 200. - Библиографија: стр. 123-124.
(Брош.)

929.52 Миљанићи
COBISS.CG-ID 7342352

2474
МИРКОВИЋ, Илија
        Мој живот : преци и потомци / Илија Ђуров Мирковић ; [приређивач Вукашин И. Мирковић]. - Београд : БеоСинг, 2007 (Београд : Беосинг). - 117 стр. : илустр. ; 21 cm

Слика аутора. - Тираж 300.
ISBN 978-86-7686-117-0

929.52МИРКОВИЋ
821.163.41-94
COBISS.CG-ID 145293580

2475
МРДАК, Малиша
        Родослов братства Мрдак : потомци Драгутина - Драга (Тодоровог) : (1689-2005) / Малиша Мрдак ; [фотографије Марија М. Мрдак]. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 280 стр. : илустр. ; 23 cm

Слика аутора. - Тираж 300. - Извод из рецензије / Милорад Обрадовић: стр. 269. - Биографија писца: стр. 271. - Библиографија: стр. 265-268.
ISBN 978-86-7792-125-5

929.52 Мрдак
COBISS.CG-ID 12360208

2476
        NEKOLIKO krvavih slika iz albuma Petrović-Njegoševog doma : (iščupci) / [priredio i štivo odabrao Sreten Zeković]. - Cetinje : Crnogorski kulturni krug : Crnogorski kulturni forum, 2007 (Cetinje : IVPE). - 74 str. ; 17 cm

"Knjiga Glavnoga odbora crnogorske emigracije u Srbiji" ---> impresum. - Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-85725-07-4 (Crnogorski kulturni krug ; broš.) ISBN 978-86-908755-3-5 (Crnogorski kulturni forum ; broš.)

929.52 Петровић-Његош (династија)
94(497.16)
COBISS.CG-ID 12272912

2477
ПАВИЋЕВИЋ, Бранко
        Danilo I Petrović Njegoš - knjaz crnogorski i brdski : 1851-1860 / Branko Pavićević. - Podgorica : CID, 2007 (Beograd : Draslar Partner). - 485 str. : slika autora ; 24 cm. - (Biblioteka Izabrana djela / CID, Podgorica) (Izabrana djela / Branko Pavićević ; t. 3)

Tiraž 350. - Bilješke uz tekst. - Registar.
ISBN 978-86-495-0341-0

929.731Петровић Његош Д. I
94(497.16)"1851/1860"
COBISS.CG-ID 11997968

2478
ПАВИЋЕВИЋ, Бранко
        Petar I Petrović Njegoš / Branko Pavićević. - Podgorica : CID, 2007 (Beograd : Draslar Partner). - 616 str. : slika autora ; 24 cm. - (Biblioteka Izabrana djela / CID, Podgorica) (Izabrana djela / Branko Pavićević ; t. 4)

Tiraž 350. - Bilješke uz tekst. - Registar.
ISBN 978-86-495-0342-7

929.731 Петровић Његош П. I
94(497.16)"17/18"
COBISS.CG-ID 11998480

2479
РУДИЋ, Петар
        Генеалошко мјесто владике Саве Петровића у братству Петровића / Петар Рудић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2002 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 547-553 ; 24 cm

Кор. насл. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary: Genealogical Place of Archbishop Sava in the Petrović Brotherhood. - П.о.: Зборник радова са научног скупа "Династија Петровић Његош".
(Брош.)

929.52 Петровићи
COBISS.CG-ID 5643536

2480
СТАМАТОВИЋ, Александар
        Истине и лажи о црногорској застави / Александар Стаматовић. - Подгорица : Вијеће народних скупштина Црне Горе, 2002 (Цетиње : ИВПЕ). - 57 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Вијеће народних скупштина Црне Горе, Подгорица)

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Биљешка о аутору: стр. 55. - Библиографија: стр. 53-54.
(Брош.)929.9(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 4256016

2481
ФИЛИПОВИЋ, Миломир М.
        Родослов братства Филиповића : Чево-Потарје / Миломир М. Филиповић. - Подгорица : Братство Филиповића, 2007 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 135 стр., [1] вишеструко пресавијен лист са родословом братства Филиповића : илустр. ; 24 cm

Слика аутора. - Тираж 500. - О аутору / Гордан Кијановић: стр. 134.
(брош.)

929.52ФИЛИПОВИЋИ
COBISS.CG-ID 14279440

2482
ЦВИЈОВИЋ, Миодраг О.
        Цвијовићи у Заовинама [на Тари] : порекло и родослов / Миодраг О. Цвијовић. - Београд : М. Цвијовић, 2007 (Београд : Свелто). - 115 стр. : илустр. ; 24 cm

Слика аутора. - Тираж 150. - Рецензентски осврт на рукопис књиге "Цвијовићи у Заовинама" / Миомир Мијо Цвијовић: стр. 109-110. - Библиографија: стр. 113.
ISBN 978-86-910119-0-1 (брош.)

929.52 Цвијовић
908(497.11 Заовине)
COBISS.CG-ID 140117516

2483
ЏЕЛЕТОВИЋ, Бранко
        Братство Џелетовићи / Бранко Џелетовић. - 2., допуњено изд. - Београд : Сигнатуре ; Билећа : Одбор за неговање братственичких односа братства Џелетовићи, 2007 (Београд : Publish). - 312 стр. : илустр. ; 24 цм

Слика аутора. - Тираж 200. - Модел предачког низа / Павле Џелетовић Иванов: стр. 7-16. - Слово о књизи Братство Џелетовићи / Никола Асановић ... [и др.]: стр. 269-275. - О писцу: стр. 309. - Библиографија: стр. 308.
ISBN 978-86-83745-73-9 (Сигнатуре ; брош.)

929.52ЏЕЛЕТОВИЋИ
COBISS.CG-ID 137159180


930 ИСТОРИОГРАФИЈА. ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ


2484
ЛАКИЋ, Зоран
        Завичај у историји, историја у завичају : историјски есеј / Зоран Лакић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 21-26 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Завичајна историја у Црној Гори, зборници радова са научног скупа ; бр.83. Одн ; књ. 33.930.1(497.16)
COBISS.CG-ID 512230886


930.1 ИСТОРИЈА КАО НАУКА. ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ИСТОРИЈЕ


2485
АНДРИЈАШЕВИЋ, Живко М.
        Nacija s greškom : (istorijski eseji) / Živko M. Andrijašević. - Podgorica : Pobjeda, 2007 (Podgorica : Pobjeda). - 318 str. ; 21 cm

Tiraž 5000. - Bilješka o autoru: str. 316. - Podaci o tekstovima: str. 317-318.
ISBN 978-86-309-0244-4 (broš.)

930.1(497.16)(046)
94(497.16)(046)
COBISS.CG-ID 12313360

2486
ДЕЛЕТИЋ, Здравко
        Завичајна историја као предмет истраживања / Здравко Делетић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 61-90 ; 24 cm

Библиографија вреднованих публикација: стр.81-90. - Summary. - П. о.: Завичајна историја у Црној Гори, зборници радова са научног скупа ; бр.83. Одн ; књ. 33.930
COBISS.CG-ID 512232166

2487
ЛУЧИЋ, Чедомир М.
        Историјска мисао и завичајна историја / Чедомир М. Лучић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 99-104 ; 24 cm

Резјуме. - П. о.: Завичајна историја у Црној Гори, зборници радова са научног скупа ; бр.83. Одн ; књ. 33.930
COBISS.CG-ID 512233190

2488
MEĐUNARODNI simpozijum Tekuća crnogorska istoriografija i povijesna leksikografija (2006 ; Cetinje)
        Međunarodni simpozijum Tekuća crnogorska istoriografija i povijesna leksikografija : zbornik radova, Cetinje, 28-29. IX 2006. / [organizatori] Institut za crnogorski jezik i jezikoslovije, Cetinje, Crnogorski kulturni krug, Cetinje, Crnogorski kulturni forum, Cetinje ; [glavni i odgovorni urednik Vojislav P. Nikčević]. - Cetinje : Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje : Crnogorski kulturni krug : Crnogorski kulturni forum, 2007 (Cetinje : IVPE). - 533 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Rezime na eng. jeziku uz većinu radova.
ISBN 978-86-906753-6-4 (Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje) ISBN 978-86-85725-03-6 (Crnogorski kulturni krug) ISBN 978-86-908752-2-8 (Crnogorski kulturni forum)

930.1(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 11538960

2489
        ПРОМОЦИЈА књиге Незаобилазно у историографији Црне Горе академика Миомира Дашића : [промоција одржана у ЦАНУ 22.априла 2004.год.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [321]-359 ; 24 cm

П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука ; бр. 17. - Садржи и: Значај историје као науке / Зоран Лакић: стр. 321-322 ; Спорења историје и историографије / Момчило Зечевић: стр. 323-329 ; Разговор с прошлошћу / Ђорђе Борозан: стр. 331-336 ; Достојно мјесто у историографији Михаило Војводић: стр. 337-345 ; Писмо Миомиру Дашићу / Миро Вуксановић: стр. 347-353 ; Историјски извори - темељи истине о прошлости / Миомир Дашић: стр. 355-359.930.1(497.16)
COBISS.CG-ID 512077798

2490
СТРУГАР, Владо
        Југославија у књигама историографским / Владо Стругар ; одабрао и приредио Велизар Бошковић ; уредник Зоран Лакић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007 (Цетиње : ИВПЕ). - 758 стр. : геогр. карте ; 24 cm. - (Посебна издања / Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица ; књ. 54. Одјељење друштвених наука ; књ. 15)

На спор. насл. стр.: Yugoslavia in the Books of Historiography / Vlado Strugar. - Текст на више језика. - Тираж 500. - Регистар.
ISBN 978-86-7215-187-9 (Брош.)930.1(497.1)
COBISS.CG-ID 11052816

претходна
наредна