претходна
наредна

2371
КОПРИВИЦА, Драган
        Vesela Amerika = Merry America / Dragan Koprivica. - Podgorica : Unireks, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 235 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Izabrana proza / Unireks, Podgorica)

Tiraž 500.
ISBN 978-86-427-0745-7 (broš.)

821.163.4-992
COBISS.CG-ID 12359184

2372
РАДАНОВИЋ, Недељко
        Јутра у Хиландару : ходочашћа, путписи, есеји / Недељко Радановић. - Ескилстуна : Н. Радовановић ; Београд : Партенон, 2007 (Нови Сад : Будућност). - 276 стр. ; 21 цм : илустр.

Тираж 1000. - Поговор / Милорад Д. Атанасковић: стр. 273-276. - Биљешка о аутору: стр. [277].
ISBN 978-86-7157-386-3
a) Манастир Хиландар - У путописима

821.163.4-992
COBISS.CG-ID 142215180

2373
РУЖИЋ, Доброслав М.
        По Црној Гори : од Златибора до Ловћена и Скадра / Доброслав М. Ружић ; приредио Слободан Радовић. - Подгорица : ЦИД, 2007 (Земун : Бирограф). - 155 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Свједочанства / ЦИД, Подгорица)

Слика аутора. - Тираж 500. - Умјесто предговора : путничке белешке - узбудљиво читање историје / Слободан Радовић: стр. 7-26. - Напомене уз овај рукопис / Слободан Радовић: стр. 151-153.
ISBN 86-495-0284-9

821.163.4-992
908(497.16)"1876"
COBISS.CG-ID 10097424

2374
ТОМАНОВИЋ, Лазар
        Путописна проза / Лазар Томановић ; приредио Горан Максимовић. - Херцег Нови : Градска библиотека и читаоница, 2007 (Цетиње : ИВПЕ). - 512 стр., [16] стр. с таблама : слика аутора ; 25 cm. - (Библиотека Завичајна ризница / Градска библиотека и читаоница, Херцег Нови ; књ. 2)

Тираж 500. - Путописна проза Лазара Томановића / Горан Максимовић: стр. 7-32. - Лазар Томановић : (1845-1932) : живот и рад / Горан Максимовић: 491-507. - О издању / Г.[Горан] М.[Максимовић]: стр. 509-511. - Биљешке уз текст. - Библиографија путописне прозе Лазара Томановића: стр. 487-489.
ISBN 86-905405-1-2

821.163.4-992
821.163.4:929 Томановић Л.
012 Томановић Л.
COBISS.CG-ID 10830864


821.163.42 ХРВАТСКА КЊИЖЕВНОСТ


2375
ШКРИЊАРИЋ, Сунчана
        Kaktus bajke : (izabrane priče) / Sunčana Škrinjarić ; srpskom jeziku prilagodila Svjetlana Mujović ; [ilustracije Mihailo Pisanjuk]. - Podgorica : Tobogan, 2007 (Subotica : Rotografika). - 143 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Pelikan / Tobogan, Podgorica)

Tiraž 1000. - Priče za djecu i male ježeve / Dragica S. Ivanović: str. 139-141.
ISBN 978-86-7788-024-8 (karton)

821.163.42-93-32
COBISS.CG-ID 12092176


821.163.6 СЛОВЕНАЧКА КЊИЖЕВНОСТ


2376
РЕПАР, Примож
        Stanja darežljivosti / Primož Repar ; sa slovenskog preveo Josip Osti. - Cetinje : Otvoreni kulturni forum, 2007 (Cetinje : IVPE). - 90 str. ; 20 cm

Tiraž 500.
ISBN 978-86-85747-08-3 (broš.)

821.163.6-1
COBISS.CG-ID 11729424


821.18 АЛБАНСКА КЊИЖЕВНОСТ


2377
        ULQIN, ti det : (poetët për Ulqinin) / e përgatiti Hajro Ulqinaku. - Ulqini : Asociacioni "Ulqini", 2007 (Cetinë : IVPE). - 309 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Deti)

Tiraž 500. - Falënderim / Hajro Ulqinaku: str. 291. - Ulqini - vendlindje letrare / Ramiz Kelmendi: str. 273-282. - Autorë - vepra: str. 283-290.
ISBN 978-86-908715-2-0 (broš.)

821.18(082)
COBISS.CG-ID 11769360


821.511.141 МАЂАРСКА КЊИЖЕВНОСТ


2378
МОЛНАР, Ференц
        Дечаци Павлове улице / Ференц Молнар ; превео Младен Лесковац ; [илустрације Михаило Писањук]. - Подгорица : Тобоган, 2007 (Суботица : Ротографика). - 168 стр. : цртежи ; 21 cm. - (Библиотека Пеликан)

Пријевод дјела: A Pál utcai fiúk / Ferenc Molnar. - Тираж 1000. - Поговор / Драгица Ивановић: стр. 167-168.
ISBN 978-86-7788-019-4 (картон)821.511.141-93-31
COBISS.CG-ID 11992080

2379
МОЛНАР, Ференц
        Дјечаци Павлове улице / Ференц Молнар ; [превод Зоран Варга]. - Подгорица : Народна књига, 2007 (Београд : Невен). - 175 стр. ; 20 cm

Превод дјела: A Pál utcai fiúk / Ferenc Molnár. - Тираж 500.
ISBN 978-86-84237-38-7

821.511.141-93-31
COBISS.CG-ID 11977232


821.81/.87 ИНДИЈАНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ


2380
        ZAPOTEČKA poezija / beleška i izbor Makario Matus ; [priredio i] preveo [sa španskog] na srpski Branislav Prelević ; [sa zapotečkog na španski autori ; ilustracije Havijer Urseda = Poesía Zapoteca / nota y seleccón de Macario Matus ; [redacción y] traducción [del espagñol] al serbio Branislav Prelevich ; [del zapoteco al español los autores] ; ilustración Javier Urceda. - Trojezično izd. = Ed. trilingüe. - Beograd = Belgrado : Gramatik, 2003 (Zemun : Fleš). - 61 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Biblioteka SavremenA)

Uporedo zapotečki tekst i špan. i srp. prevod. - Tiraž 300. - Zapotečka poezija: str. 7. - Beleška prevodioca: str. 56.
ISBN 86-84421-19-1 (broš.)

821.823.7-1(082.2)
COBISS.CG-ID 111144460


9 ГЕОГРАФИЈА. БИОГРАФИЈЕ. ИСТОРИЈА908 ПРОУЧАВАЊЕ ОБЛАСТИ. ПРОУЧАВАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА

2381
BEHNKE, Alison
        Serbia and Montenegro in Pictures / Alison Behnke. - Minneapolis : Twenty-First Century Books, cop. 2007 ([s. l. : s. n.]). - 80 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Visual Geography Series ; 2nd Series)

Glossary: str. 73. - Famous people: str.70-71. - Sights to See: str. 72. - Bibliografija: str. 74-77. - Registar.
ISBN 0-8225-2679-4 ISBN 978-0-8225-2679-7

908(497.11)(036)
908(497.16)(036)
338.48(497.11+497.16)(036)
COBISS.CG-ID 130768908

2382
ЂЕРКОВИЋ, Мојсије
        Долина Праче : природа и људи / Мојсије Ђерковић. - Пале : Удружење за информативно-културну дјелатност "Свети Сава", 2007 (Пале : DIS-Company). - 405 стр. : фотогр. ; 24 cm

Тираж 1000. - Долина Праче / Слађана Петронић, Драгана Павловић-Муратспахић: стр. 385-386. - Рецензија студије Долина Праче / Слободан Нинковић: стр. 387-389. - Библиографија: стр. 391.
ISBN 978-99938-94-08-7 (брош.)

908(497.6 Прача)
COBISS.CG-ID 97560

2383
ЗЕЧЕВИЋ, Момчило
        Библиотека "Хронике села" САНУ / Момчило Зечевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 5-19 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Завичајна историја у Црној Гори, зборници радова са научног скупа ; бр.83. Одн ; књ. 33.908(497.11)
COBISS.CG-ID 512231398


908(497.16) ЦРНА ГОРА, ПРОУЧАВАЊЕ ЗАВИЧАЈА


2384
БАБИЋ, Бранко
        Спуж и његова околина : од праисторије до 1879. године / Бранко Бабић ; [преводилац резимеа Радојка Вукчевић]. - Цетиње : аутор, 2007 (Цетиње : ИВПЕ). - 313 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Из прошлости Црне Горе)

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Резиме ; Resumé. - Регистри.
ISBN 978-86-907235-1-5

908(497.16 Спуж)
COBISS.CG-ID 11053328

2385
        BERANE : turistički vodič / [tekst Tatjana Jovović]. - Kolašin : Austrijsko-crnogorsko partnerstvo za Bjelasicu i Komove, [2007] (Andrijevica : Pako). - 13 str. : ilustr. u boji ; 21 cm

(Broš.)

908(497.16 Беране)
COBISS.CG-ID 141658124

2386
        BETWEEN land and sea : 42. parallelo. - [S. l. : s. n.], 2007? (Foggia ; Roma : Grafiche gercap). - 14 str. : ilustr. ; 30 cm

Sadrži: Tekstove i fotografije Podgorice, Kotora.

908(497.16)
COBISS.CG-ID 512394726

2387
        BUDVA : zvanični turistički vodič : istorija, smještaj, provod, izleti, sport, usluge. - Budva : Turistička organizacija Opštine, 2007 (Andrijevica : Pako). - 130 str. : ilustr. u boji ; 21 cm. - (Info Guide)

Kor. nasl.
(Broš.)

908(497.16 Будва)(036)
COBISS.CG-ID 148435980

2388
        BUDVA : top 10 : 10 razoga za dolazak ... = Budva : top 10 : 10 reasons to visit ... / [tekst Vuk Lajović ; prevod Tamara Jurlina]. - Budva : Turistička organizacija =Tourist Organisation, 2007 ([Andrijevica] : Pako). - 39 str. : ilustr. u boji ; 21 cm

Kor. nasl. - Podatak o autorstvu preuzet sa poleđine zadnjeg kor. lista. - Tekst uporedo na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 3000.
(broš.)

908(497.16 Будва)(036)
COBISS.CG-ID 12590352

2389
ВУЛЕТИЋ, Војо
        Матагужи - моје село, братство и ја / Војо Вулетић. - Андријевица : Комови, 2007 (Подгорица : Принт). - 292 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 400.
ISBN 978-86-7794-048-5 (брош.)

908(497.16 Матагужи)
929.52МАТАГУЖИ
COBISS.CG-ID 11146000

2390
ГОЈКОВИЋ, Милош В.
        Велика кроз историју / Милош В. Гојковић. - Београд : Завичајно удружење Величана, 2007 (Београд : Pressing). - 165 стр. : фотогр. ; 21 cm

Ауторова слика. - Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. 161-162. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 153-159.
ISBN 978-86-910279-0-2

908(497.16 Велика)
COBISS.CG-ID 141101836

2391
ZOLAK, Trivo
        Zázračná Čierna Hora : sprievodca po južnom Jadrane a vnútrozemní Čiernej Hory / Trivo Zolak ; [preklad Emília Filova ; autori fotografií Ladislav Csiky...et al.]. - Bar : autor, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 162 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicia Turistické monografie, sprievodca a cestopisy)

Slika autora. - Naklad 200. - Autobiografija autora / Trivo S. Zolak: str. 137. - Bibliografija: str. 158. - Registar.
(Broš.)

908(497.16)(036)
COBISS.CG-ID 5384976

2392
ZOLAK, Trivo
        Podivuhodná Černá Hora : turistický průvodce a monografie / Trivo Zolak ; [autoři fotografii Trivo Zolak ; překlad Vladimira Avdičová]. - Bijelo Polje : Pegaz ; Bar : Adriatic club Montenegro, 2007 (Bijelo Polje : Pegaz). - 240 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod djela: Čudesna Crna Gora. - Tiraž 5000. - Bibliografija: str. 236-238.
ISBN 978-86-7792-080-7 (Pegaz)

908(497.16)(036)
COBISS.CG-ID 11155216

2393
ИВАНОВИЋ, Милован
        Kuči : među brdskim i malisorskim plemenima : kratki kurs / Milovan Ivanović. - Podgorica : autor, 2007 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Slika autora. - Milovan Ivanović: str. 93. - Bibliografija: str. 89-92

908(497.16)
COBISS.CG-ID 512021735

2394
JOVANOVIĆ, Goran
        Montenegro : la guida turistica / [fotografie Dragan Bosnić ; testo Goran Jovanović ; traduzione Olgica Kapetanić]. - Belgrado : Intersistem kartografija, 2007 (Beograd : Beofis). - 144 str. : fotogr., geogr. karte ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Crna Gora. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7722-249-9 (broš.)

908(497.16)(036)
COBISS.CG-ID 140943628

2395
ЈОКНИЋ, Милорад
        Пљевља 2006 / [аутор и уредник текста Милорад Јокнић]. - [Пљевља] : Организациони одбор 43. МОСИ "Пљевља 2006", [2006] (Пљевља : АБЦ график). - 19 стр. : илустр. ; 31 cm

Ств. насл. преузет са корица.
(Брош.)

908(497.16 Пљевља)(036)
COBISS.CG-ID 512003820

2396
        LE Montenegro sous les ailes de l'aigle et du goeland / [texte Sonja Živaljević, Niko Martinović ; traduction française Tijana Jovićević, Tatjana Zeković ; fotografije Lazar Pejović ... et al.]. - 1. ed. - Podgorica : Nova knjiga, 2007 (Kranj : Gorenjski tisk). - 159 str. : fotograf. ; 26 cm. - (Biblioteque Zemlja legendi / Nova knjiga, Podgorica)

Izv. stv. nasl.: Crna Gora pod krilima orla i galeba. - Podatak o autorstvu preuzet iz impresuma. - Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7470-057-0 (broš.)

908(497.16)
908(497.16)(084.12)
COBISS.CG-ID 11585296

2397
MAJSTOROVIĆ, Vladimir
        Montenegro : tourist guide / [text Vladimir Majstorović ; photography Dragan Bosnić ; translation Marina Ćirić]. - 2. izd. - Belgrade : Intersistem, 2007 (Belgrade : Branmil). - 144 str. : fotogr., geogr. karte ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Crna Gora. - Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Podatak o izd. preuzet iz CIP-a. - Tiraž 1000. - In communication: str. 143-144.
ISBN 978-86-7722-243-7 (broš.)

908(497.16)(036)
COBISS.CG-ID 140012556

2398
MAJSTOROVIĆ, Vladimir
        Črna Gora : turistični vodnik / [besedilo Vladimir Majstorović ; fotografije Dragan Bosnić ; prevod Kirbus Vicenc]. - 2. izd. - Beograd : Intersistem kartografija, 2007 (Beograd : Branmil). - 144 str. : fotogr., geogr. karte ; 22 cm

Prevod djela: Crna Gora. - Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Na oba spojna lista geogr. karte. - Tiraž 1000. - Osnovne besede: str. 143-144.
ISBN 978-86-7722-242-0 (Broš.)

908(497.16)(036)
COBISS.CG-ID 140011788

2399
МАРТИНОВИЋ, Нико В.
        Crna Gora u slikarstvu XIX i XX vijeka / Niko V. Martinović. - Podgorica : Oktoih, 2007 (Subotica : Rotografika). - 276 str. : ilustr. ; 24 x 30 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Oktoih, Podgorica)

Tiraž 2000. - Vrijeme i selektirane vrijednosti / Žarko Đurović: str. 3-6. - На насл. стр. запис: Централној библиотеци "Ђурђе Црнојевић" на Цетињу, [потпис аутора], Цетиње, 5. X 2007. г.: M 30992: ЦНБЦТ
ISBN 978-86-7659-394-1

908(497.16):75"18/19"
COBISS.CG-ID 11559952

2400
МИЋОВИЋ, Момчило С.
        Приградина у времену и простору / Момчило С. Мићовић. - Београд : Културно-просветна заједница Србије, 2007 (Београд : Народна књига - Алфа). - 333 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Хронике насеља)

Тираж 500. - Извод из рецензије / Петар Ј. Марковић, Станоје Мандић: стр. 10. - Мање познате ријечи: стр. 319-320. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 321. - Регистар.
ISBN 978-86-7596-065-2 ISBN 86-7596-065-4 !

908(497.16 Приградина)
39(497.16)
929.52(497.16)
COBISS.CG-ID 139340556

претходна
наредна