претходна
наредна

961
ТОДОРОВИЋ, Катарина
        Karakteristike komunikacije učitelj-vaspitač i kvalitet vaspitno-obrazovnog rada : (na primjeru reformisanog 1. razreda u osnovnoj školi Crne Gore) : doktorska disertacija / Katarina Todorović. - Podgorica : [K. Todorović], 2007. - 275 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 243-250. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet u Novom Sadu.

371.213.3:371.212]:373.3(043.3)
COBISS.CG-ID 512760420


371.3:0/9 НАСТАВНЕ МЕТОДЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ


962
БОГДАНОВИЋ-Јефтић, Драгиња
        Kroz igru do jezičke sposobnosti / Draginja Bogdanović Jeftić. - Nikšić : Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, 2007 (Nikšić : Kolo). - X, 125 str. ; 25 cm

Tiraž 500. - "... knjiga je bazirana na delimično izmenj. i dopunj. tekstu mag. rada 'Ispitivanje efikasnosti igre kao specifične aktivnosti u razvijanju sposobnosti komunikacije na engleskom jeziku kod učenika osnovne škole'... na Filološkom fak. u Beogradu ... 1989. god. ..." ---> str. III. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 62-71.
ISBN 978-86-7798-012-2 (broš.)

371.3:811
COBISS.CG-ID 11214352

963
БОГОЈЕВИЋ, Мартиновић Јелена
        Aktuelne klavirske metode za početnike u Francuskoj, Rusiji i Crnoj Gori : magistarski rad / Jelena Martinović-Bogojević ; [mentor Dragoljub Šobajić]. - [s. l.] : [s. n.], 2006. - str. 180 : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.:Univerzitet Crne Gore, Muzička akademija Cetinje. - Literatura: str. 177-180. - Univ. Crne Gore, Muzička akademija, Cetinje. - Iniv. Crne Gore, Muzička akademija, Cetinje.

371.3:78(44+47+497.16)(043.2)
381.3:786.2-028.31(44+47+497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 3783693

964
ГАЗИВОДА, Павле
        Завичајна настава (историје) и свестрана личност / Павле Газивода. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 55-59 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Завичајна историја у Црној Гори, зборници радова са научног скупа ; бр.83. ОДН ; књ. 33.



371.3:94:159.922
COBISS.CG-ID 512231910

965
        GEOGRAFIJA 1 : metodski priručnik : za nastavnike za prvi razred gimnazije / Predrag Đurović ... [et al.] ; [ilustracije Milorad Mitić]. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Ostojić). - 88 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-303-1098-0 (broš.)

371.3:91(035)
COBISS.CG-ID 11606032

966
        GEOGRAFIJA 2 : metodski priručnik : za nastavnike za drugi razred gimnazije / Predrag Đurović ... [et al.]. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Grafo Bale). - 80 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 300.
ISBN 978-86-303-1184-0 (broš.)

371.3:91(035)
COBISS.CG-ID 11776016

967
ДАШИЋ, Вучић
        Metodika nastave matematike / Vučić Dašić. - Podgorica : Prirodno-matematički fakultet, 2006 (Podgorica : Print). - 91 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 91.

371.3:51(075.8)
COBISS.CG-ID 512159717

968
ДЕРМАСТИА, Марина
        Od molekula do ćelije 1 : priručnik za nastavnike / Marina Dermastia, Tom Turk, Blaženka Petričević ; [prevod Dora Ilić]. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ; Ljubljana : Rokus, 2007 (Podgorica : Grafo Bale). - 71 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 66-67.
ISBN 978-86-303-1119-2 (broš.)

371.3:57/59(035)
COBISS.CG-ID 11616272

969
ĐOLJAJ, Rok
        Duam, duam posi nuk duam : leximi letrar 2 : për klasën e dytë të shkollës fillore nëntëvjeçare : libri i mësuesit / Rrok Gjolaj ; [ilustrues Simon Vuçkoviq]. - Botimi 1. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Podgoricë : Mouse). - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 50.
ISBN 978-86-303-1047-8

371.3:821.18(035)
COBISS.CG-ID 11334160

970
ИВАНОВИЋ, Мирјана
        Muzička umjetnost : za razred 1. ili 2. razred gimnazije : metodski priručnik / Mirjana Ivanović, Ranka Perunović. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Ostojić). - 36 str. ; 28 cm

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-303-1102-4 (broš.)

371.3:78(035)
COBISS.CG-ID 11592208

971
КАЛЕЗИЋ-Ђуричковић, Софија
        Nastavno proučavanje romana u osnovnoj školi u Crnoj Gori : doktorska disertacija / Sofija Kalezić-Đuričković ; mentor Vuk Milatović. - Nikšić : [s. n.], 2004 ([s. l. : s. n.]). - 304 lista ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 295-300. - Abstrakt ; Summary. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Filozofski fak., Nikšić.
(Broš.)

371.3:82(043.3)(497.16)
82.09(043.2)
COBISS.CG-ID 3054861

972
КЛЕМ, Никола
        Informatika : za I rezred opšte gimnazije : priručnik za nastavnike / Nikola Klem. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Ostojić). - 51 str. ; 29 cm

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-303-1092-8 (broš.)

371.3:004(035)
COBISS.CG-ID 11587856

973
КРНИЋ, Изедин
        Matematika : priručnik za nastavnike [za osmi razred devetogodišnje osnovne škole] / Izedin Krnić, Marko Jokić, Mirjana Bošković. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Grafo Bale). - 96 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 300.
ISBN 978-86-303-1164-2 (broš.)

371.3:51(035)
COBISS.CG-ID 11733264

974
КРНИЋ, Изедин
        Metodički priručnik iz matematike : (za VII razred devetogodišnje osnovne škole) / Izedin Krnić, Marko Jokić, Ljiljana Kruška ; [ilustracije Rajko Jelovac]. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Ostojić). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-303-1146-8 (broš.)

371.3:51(035)
COBISS.CG-ID 11683088

975
ЛАЛОВИЋ, Зоран
        Грађанско васпитање : за 7. разред основне деветогодишње школе : приручник за наставнике / Зоран Лаловић, Чедомир Чупић. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Подгорица : Остојић). - 91 стр. ; 26 cm

Тираж 1000. - Библиографија: стр. 90-91.
ISBN 978-86-303-1100-0 (брош.)



371.3:321.7(035)
COBISS.CG-ID 11607312

976
ЛУЦЕЛШВАБ, Дијана
        Нотни стан : приручник : музичка култура за четврти разред деветогодишње основне школе / Дијана Луцелшваб, Александра Стефановић. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Подгорица : Графо Бале). - 67 стр. ; 29 cm + 2 CD-a

Тираж 300. - Библиографија: стр. 63.
ISBN 978-86-303-1206-9 (брош.)



371.3:78(035)
COBISS.CG-ID 11866896

977
МИЛАТОВИЋ, Вук
        Настава српског језика и књижевности у трећем разреду основне школе : приручник за наставнике / Вук Милатовић. - 2. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Београд : Радунић). - 106 стр. ; 24 cm

Тираж 1000. - Библиографија: стр. [107].
ISBN 978-86-17-14655-7 (Брош.)



371.3:811.163.41(035)
371.3:82(035)
COBISS.CG-ID 139544588

978
МИЛОШЕВИЋ, Драго
        Fizičko vaspitanje : za prvi, drugi i treći razred devetogodišnje osnovne škole : priručnik za nastavnike / Drago Milošević, Nermin Hajdarpašić ; [ilustracije Mirko Zulić]. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Grafo Bale). - 149 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 147-149.
ISBN 978-86-303-1143-7 (broš.)

371.3:796(035)
COBISS.CG-ID 11643664

979
MILJKOVAC, Ana
        Kultura e artit figurativ : për ciklin e tretë të shkollës fillore nëntëvjeçare : manuali për arsimtarët / Ana Milkovac, Tatjana Koprivica ; [përkthyes Zarija Brajoviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore, 2007 (Podgoricë : Studio Mouse). - 194 str. ; 26 cm

Tiraž 50.
ISBN 978-86-303-1142-7

371.3:73/76(035)
COBISS.CG-ID 11620880

980
МИЉКОВАЦ, Ана
        Likovna kultura : za treći ciklus devetogodišnje osnovne škole : priručnik za nastavnike / Ana Miljkovac, Tatjana Koprivica. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Ostojić). - 104 str. ; 26 cm

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-303-1123-9

371.3:73/76(035)
COBISS.CG-ID 11617808

981
МИТРОВИЋ, Радивоје М.
        Metodički priručnik iz tehnike i informatike : za VII razred devetogodišnje osnovne škole / Radivoje M. Mitrović, Mileta R. Ristivojević. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Ostojić). - 60 str. : ilustr. ; 28 cm

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 58.
ISBN 978-86-303-1093-5 (broš.)

371.3:62/69(035)
371.3:004(035)
COBISS.CG-ID 11587344

982
МИЋАНОВИЋ, Веселин И.
        Модели диференциране обраде једначина у почетној настави математике : магистарска теза / Веселин И. Мићановић. - Сомбор : [б. и.], 2003 ([б. м. : б. и.]). - 165 листова : слика аутора ; 30 cm

Кор. насл. - Биљешке уз текст. - Биографија: лист 165. - Библиографија: листови 158-164. - Умножено за одбрану. - Унив. у Новом Саду, Учитељски фак. Сомбор.
(Брош.)



371.3:51(043.2)
COBISS.CG-ID 11555088

983
        MJEDISI dhe unë : natyra dhe shoqëria për klasën e tretë të shkollës fillore nëntëvjeçare : manual për mësuesit / Milica Antiq ... [et al.] ; [përkthyes Zarija Brajoviq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore ; Ljubljana : Modrijan, 2007 (Cetinje : Obod). - 160 str. ; 30 cm

Tiraž 50.
ISBN 978-86-303-1038-6

371.3:3/5(035)
COBISS.CG-ID 11184144

984
НЕНЕЗИЋ, Јулија
        Конструисање и експертиза високошколског уџбеника руског језика за нефилолошки профил : структурно-садржински и функционални аспекти : докторска дисертација / Јулија Ненезић ; ментор Вучина Раичевић. - Београд : [б. и.], 2007 ([б. м. : б. и.]). - 263 листа ; 30 cm

На врху насл. стр.: Универзитет у Београду, Филозофски факултет. - Библиографија: лист. 255-263. - Abstract ; Резюме. - Умножено за одбрану. - Унив. у Београду, Филозофски фак.
(Пл.)



371.3:811.161.1(043.3)
COBISS.CG-ID 519987092

985
НИКЛАНОВИЋ, Мирјана
        Biologija 2 : za drugi razred opšte gimnazije : priručnik za nastavnike / Mirjana Niklanović. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Grafo bale). - 72 str. ; 29 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 67-68.
ISBN 978-86-303-1208-3 (broš.)

371.3:57/59(035)
COBISS.CG-ID 11872528

986
НИКЛАНОВИЋ, Мирјана
        Biologija : za osmi razred devetogodišnje osnovne škole : priručnik za nastavnike / Mirjana Niklanović. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Grafo bale). - 175 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 171-172.
ISBN 978-86-303-1205-2 (broš.)

371.3:57/59(035)
COBISS.CG-ID 11867664

987
НИКЛАНОВИЋ, Мирјана
        Biologija : za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole : priručnik za nastavnike / Mirjana Niklanović. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Grafo Bale). - 164 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 161-163.
ISBN 978-86-303-1183-3 (broš.)

371.3:57(035)
COBISS.CG-ID 11781648

988
        ОКОЛИНА и ја 3 : природа и друштво за трећи разред деветогодишње основне школе : приручник за наставнике / Милица Антић ... [и др.]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Подгорица : Остојић). - 158 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 1000.
ISBN 978-86-303-1144-4 (брош.)



371.3:3/5(035)
COBISS.CG-ID 11682320

989
ПАВЛОВИЋ, Миодраг
        Priručnik za nastavnike : književnost za II razred opšte gimnazije / Miodrag Pavlović. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Grafo Bale). - 255, [67] str. ; 26 cm

Tiraž 300. - Sadrži: Prilozi za učenike.
ISBN 978-86-303-1155-0 (broš.)

371.3:821-82(035)
COBISS.CG-ID 11696400

990
ПАЈОВИЋ, Милица
        Како то може 3 : књижевност за трећи разред деветогодишње основне школе : приручник за наставнике / Милица Пајовић, Невенка Вулић, Анка Мујичић. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Подгорица : Бале графика). - 95 стр. : илустр. ; 30 cm

Тираж 1000. - Прилози: стр. 85-95.
ISBN 978-86-303-1136-9 (брош.)



371.3:82(035)
COBISS.CG-ID 11606544

претходна
наредна