претходна
наредна

901
ПОПОВИЋ, Душанка
        Чигра слова и гласова : радна свеска матерњег језика : за трећи разред деветогодишње основне школе / Душанка Поповић, Дијана Кузмановић ; [илустраторка Марија Поповић]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 85 стр., [4] листа с таблама : илустр. ; 30 cm

Тираж 5000.
ISBN 978-86-303-1109-3 (брош.)37.016:811.163.4(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11612688

902
ПОПОВИЋ, Душанка
        Чигра слова и гласова : уџбеник матерњег језика : за трећи разред деветогодишње основне школе / Душанка Поповић, Дијана Кузмановић ; [илустраторке Марија Поповић]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 75 стр. : илустр. ; 30 cm

Тираж 5000.
ISBN 978-86-303-1108-6 (брош.)37.016:811.163.4(075.2)
COBISS.CG-ID 11612176

903
ФИЛА, Весна
        Bonjour la France 2 : француски језик : за 6. разред основне школе / Весна Фила, Вера Костић ; [илустрације Младен Ђуровић, Тома Сарамандић, Марија Стоисављевић ; карте Тамара Оничин]. - 10. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Београд : Скенер студио). - 138 стр. : илустр. ; 27 cm

Vocabulaire: стр. [139-148].
ISBN 978-86-17-15040-0 (брош.)37.016:811.133.1(075.2)
COBISS.CG-ID 144247308

904
ФИЛА, Весна
        Bonjour la France! 1 : француски језик : за 5. разред основне школе / Весна Фила, Вера Костић ; [илустрације Младен Ђуровић ; карте Тамара Оничин Јовановић]. - 10. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Београд : Скенер студио). - 184 стр. : илустр. ; 27 cm

Vocabulaire: стр. 175-184.
ISBN 978-86-17-15050-9 (брош.)37.016:811.133.1(075.2)
COBISS.CG-ID 144247820

905
ФИЛА, Весна
        Jours : француски језик за 4. разред основне школе : радна свеска / Весна Фила, Милица Голубовић-Тасевска ; илустрације Тома Самарџић. - 2. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Београд : Скенер студио). - 55 стр. : илустр. ; 27 cm

ISBN 978-86-17-14102-6 (брош.)37.016:811.133.1(075.2)(076)
COBISS.CG-ID 142534412

906
ФИЛА, Весна
        Mots : francuski jezik za 3. razred osnovne škole / Vesna Fila, Milica Golubović-Tasevska ; ilustracije Toma Saramandić. - 3. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2007 (Beograd : Scanner studio). - 53 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-86-17-14309-9 (broš.)

37.016:811.133.1(075.2)
COBISS.CG-ID 138354956

907
ФИЛА, Весна
        Présent : француски језик за 7. разред основне школе / Весна Фила, Милица Голубовић-Тасевска ; [илустрације Тома Сарамандић]. - 3. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Лапово : Колор прес). - 127 стр. : илустр. ; 27 cm

ISBN 978-86-17-14407-2 (брош.)37.016:811.133.1(075.2)
COBISS.CG-ID 139298060

908
ФИЛА, Весна
        Présent : француски језик за 7. разред основне школе : радна свеска / Весна Фила, Милица Голубовић-Тасевска ; [илустрације Тома Сарамандић]. - 3. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Лозница : Младост груп). - 51 стр. : илустр. ; 27 cm

ISBN 978-86-17-14408-9 (брош.)37.016:811.133.1(075.2)(076)
COBISS.CG-ID 149239820

909
ФИЛА, Весна
        Hier et demain : француски језик за 8. разред основне школе / Весна Фила, Милица Голубовић-Тасевска ; [илустрације Тома Сарамандић]. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Бачки Петровац : Култура). - 112 стр. : илустр. у бојама ; 27 cm

ISBN 978-86-17-14537-6 (брош.) ISBN 978-86-17-18540-2

37.016:811.133.1(075.2)
COBISS.CG-ID 230306567

910
ФИЛА, Весна
        Hier et demain : француски језик за 8. разред основне школе : радна свеска / Весна Фила, Милица Голубовић-Тасевска ; [илустрације Тома Сарамандић]. - 2. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Лозница : Младост груп). - 39 стр. : илустр. ; 27 cm

ISBN 978-86-17-15066-0 (брош.)37.016:811.133.1(075.2)(076)
COBISS.CG-ID 149313804

911
        ЧАРОЛИЈА читања : читанка за четврти разред деветогодишње основне школе / [приредили] Наташа Боровић, Соња Ашанин ; [илустрације Јелисавета Сјеклоћа... [и др.]]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 161 стр. : илустр. ; 26 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 2500. - Рјечник појмова: стр. 150-154. - Рјечник мање познатих ријечи: стр. 155-160.
ISBN 978-86-303-1150-5 (брош.)37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 11692304

912
        ЧИТАЈ и сањај своје чудо : читанка за шести разред деветогодишње основне школе / [приредили] Љубомир Ковачевић, Радинка Вучковић-Ћинћур ; [илустрације Сузана Пајовић-Живковић, Ш. Силверстајн]. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 235 стр. : илустр. ; 25 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 16500. - Рјечник књижевно-теоријских појмова: стр. 222-225. - Рјечник мање познатих ријечи и израза: стр. 226-235. - Регистри.
ISBN 978-86-303-1076-8 (брош.)37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 11392016

913
        ЧИТАЈ и срцем открићеш тајну : читанка за седми разред деветогодишње основне школе / [приредили] Радинка Вучковић-Ћинћур, Љубомир Ковачевић ; [илустрације Сузана Пајовић-Живковић ; рјечник мање познатих ријечи и израза Светлана Чабаркапа]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 255 стр. : илустр. ; 25 cm

Ћир. и лат. - Тираж 5000. - Рјечник мање познатих ријечи: 246-254. - Регистри.
ISBN 978-86-303-1112-3 (брош.)37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 11613712

914
        ЧИТАНКА : за други разред опште гимназије / [приредили] Миодраг Павловић, Божена Јелушић. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 333 стр. : илустр. ; 26 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 300.
ISBN 978-86-303-1180-2 (брош.)37.016:821-82(075.3)
COBISS.CG-ID 11756560

915
        ЧИТАНКА : за први разред опште гимназије / [приредили] Божена Јелушић, Татјана Бечановић. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Груде : Графотисак). - 2 књ.(160; 180 стр.) : илустр. ; 25 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 3000.
ISBN 978-86-303-1137-6 (брош.)37.016:821-82(075.3)
COBISS.CG-ID 11607056

916
        ЧИТАНКА : за четврти разред основне школе / [приредио] Миленко Ратковић ; [илустратор Дринка Михајловић]. - 13. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Цетиње : Обод). - 148 стр. : илустр. ; 24 cm

Текст ћир. и лат.
ISBN 86-303-0841-9 (брош.)37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 11259920

917
        ЧИТАЊЕМ откриваш тајну : читанка за 8. разред деветогодишње основне школе / [приредили] Љубомир Ковачевић, Радинка Вучковић-Ћинћур ; [илустрације Сузана Пајовић-Живковић]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 249 стр. : илустр. ; 26 cm

Ћир. и лат. - Тираж 2500. - Појмовник: стр. 228-233. - Рјечник мање познатих ријечи и израза: стр. 234-248.
ISBN 978-86-303-1175-8 (брош.)37.016:821-82(075.2)
COBISS.CG-ID 11753232

918
ШУБАРИЋ, Драгана
        Моћ језика : радна свеска из матерњег језика за осми разред деветогодишње основне школе / Драгана Шубарић, Александра Вешовић - Ивановић ; [илустрације Слађана Бајић]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 79 стр. : илустр. ; 27 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 2500.
ISBN 978-86-303-1153-6 (брош.)37.016:811.163.4(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11695120

919
ШУБАРИЋ, Драгана
        Моћ језика : радна свеска из матерњег језика за седми разред деветогодишње основне школе / Драгана Шубарић, Миодраг Стругар ; [илустрације Слађана Бајић]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 98 стр. : илустр. ; 27 cm

Ћир. и лат. - Тираж 5000.
ISBN 978-86-303-1096-6 (брош.)37.016:811.163.4(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11558928

920
ШУБАРИЋ, Драгана
        Моћ језика : уџбеник матерњег језика за осми разред деветогодишње основне школе / Драгана Шубарић, Александра Вешовић - Ивановић ; [илустрације Слађана Бајић]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 137 стр. : илустр. ; 27 cm

Ћир. и лат. - Тираж 2500. - Регистар.
ISBN 978-86-303-1152-9 (брош.)37.016:811.163.4(075.2)
COBISS.CG-ID 11694864

921
ШУБАРИЋ, Драгана
        Моћ језика : уџбеник матерњег језика за седми разред деветогодишње основне школе / Драгана Шубарић, Миодраг Стругар ; [илустрације Слађана Бајић]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 139 стр. : илустр. ; 27 cm

Ћир. и лат. - Тираж 5000.
ISBN 978-86-303-1099-7 (брош.)37.016:811.163.4(075.2)
COBISS.CG-ID 11606288

922
ШУБАРИЋ, Драгана
        Моћ језика : уџбеник матерњег језика за седми разред деветогодишње основне школе / Драгана Шубарић, Миодраг Стругар ; [илустрације Слађана Бајић]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Београд : Публикум). - 140 стр. : илустр. ; 27 cm

Ћир. и лат. - Тираж 5000.
ISBN 978-86-303-1095-9

37.016:811.163.4(075.3)
COBISS.CG-ID 11558672

923
ШУБАРИЋ, Драгана
        Слушам и читам пажљиво говорим и пишем правилно : радна свеска из матерњег језика за шести разред деветогодишње основне школе / Драгана Шубарић, Зденка Мишковић ; [илустрације Сузана Пајовић-Живковић]. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 82 стр. : илустр. ; 30 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 16500.
ISBN 978-86-303-1073-7 (брош.)37.016:811.163.4(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11390992

924
ШУБАРИЋ, Драгана
        Слушам и читам пажљиво говорим и пишем правилно : уџбеник из матерњег језика за шести разред деветогодишње основне школе / Драгана Шубарић, Зденка Мишковић ; [илустрације Сузана Пајовић-Живковић]. - 3. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 143 стр. : илустр. ; 30 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 16500.
ISBN 978-86-303-1072-0 (брош.)37.016:811.163.4(075.2)
COBISS.CG-ID 11390736

925
ШУБАРИЋ, Сања
        Ријеч по ријеч : радна свеска из матерњег језика за IV разред деветогодишње основне школе / Сања Шубарић, Зденка Мишковић, Илинка Лукић ; [илустрације Јелисавета Сјеклоћа]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 49 стр. : илустр. ; 26 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 2500.
ISBN 978-86-303-1177-2 (брош.)37.016:811.163.4(075.2)(076.1)
COBISS.CG-ID 11755792

926
ШУБАРИЋ, Сања
        Ријеч по ријеч : уџбеник матерњег језика за IV разред деветогодишње основне школе / Сања Шубарић, Зденка Мишковић, Илинка Лукић ; [илустрације Јелисавета Сјеклоћа]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Суботица : Ротографика). - 91 стр. : илустр. ; 26 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 2500.
ISBN 978-86-303-1178-9 (брош.)37.016:811.163.4(075.2)
COBISS.CG-ID 11756304


37.016:91(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ГЕОГРАФИЈЕ


927
        GEOGRAFIJA 1 : udžbenik geografije za I razred gimnazije / Predrag Đurović ... [et al.] ; [ilustracije, karte Milorad Mitić]. - 2. izd. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Grude : Gafotisak). - 188 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 3000.
ISBN 978-86-303-1106-2 (broš.)

37.016:91(075.3)
COBISS.CG-ID 11611152

928
        GEOGRAFIJA : udžbenik geografije za II razred opšte gimnazije / Predrag Đurović ... [et al.]. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Subotica : Rotografika). - 196 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 3000.
ISBN 978-86-303-1192-5 (broš.)

37.016:91(075.3)
COBISS.CG-ID 11776272

929
        GJEOGRAFIA : teksti mësimor për klasën I të gjimnazit / Predrag Gjuroviq ... [et al.] ; [përkthyes Zarija Brajoviq ; ilustrimet, hartat dhe disenjoja Millorad Mitiq]. - Podgoricë : Enti i teksteve dhe mjeteve mësimore, 2007 (Cetinje : Obod). - 188 str. : ilustr. ; 26 cm

Kor. stv. nasl.: Gjeografia 1. - Tiraž 1000. - Fjalori: str. 185-186. - Bibliografija: str. 187-188.
ISBN 978-86-303-1226-7 (broš.)

37.016:91(075.3)
COBISS.CG-ID 12240144

930
КНЕЖЕВИЋ, Данило
        Obrazovno-vaspitna funkcija i značaj udžbenika u nastavi geografije u osnovnoj školi : magistarski rad / Danilo Knežević ; mentor Vujadin Rudić. - Beograd : [autor], 2002. - 113, [XII] lista : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: listovi 111-113. - Umnoženo za odbranu. - Prirodno-matem. fak., Geograf. fak., Univ. u Beogradu.

37.016:91(075.2)(043.2)
COBISS.CG-ID 11532560

претходна
наредна