претходна
наредна


323(497.11+497.16) УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ


331
ИВАНОВИЋ, Никола
        Vlast i država : Crna Gora i Srbija - nastavak ili kraj fenomena balkanske destrukcije / Nikola Ivanović. - Beograd : Pešić i sinovi, 2002 (Beograd : Sava-print). - 292 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Svedočanstva / Pešić i sinovi, Beograd)

Tiraž 1000 (prema CIP-u). - Umjesto biografije: str. 282-284. - Registar.
ISBN 86-7540-017-9

323(497.1)
323(497.11)
COBISS.CG-ID 101461772

332
РУТОВИЋ, Жељко
        Note populizma : [političke dihotomije 1997-2002] / Željko Rutović. - Podgorica : DOB ; Nikšić : Civilni forum, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 173 str. ; 21 cm

Kor. nasl. - Tiraž 500. - Značajni dokument o transformaciji crnogorskog društva / Milenko A. Perović: str. 7-10. - Polemike u izvornom značenju / Vladimir Goati: str. 11-14.

323(497.11+497.16)"1997/2002"(046)
COBISS.CG-ID 5484560


323(497.11) УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ


333
АНТОНИЋ, Слободан
        Zarobljena zemlja : Srbija za vlade Slobodana Miloševića / Slobodan Antonić. - Beograd : Otkrovenje, 2002 (Beograd : Heleta). - 529 str., [16] str. s tablama : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Biblioteka Otkrovenje ; knj. 1)

Slika autora. - Tiraž 1000. - Beleška o piscu: str. 529. - Bibliografija: str. 480-503. - Summary: A Closed Nation : Serbia under Slobodan Milošević. - Registar.
ISBN 86-83353-28-1 (Broš.)

323(497.11)"1990/2000"
316.48(497.11)"1990/2000"
COBISS.CG-ID 7428112

334
ДРЕЦУН, Милован
        Рат за Косово / Милован Дрецун. - Београд : М. Дрецун, 2007 (Београд : Драслар партнер). - 404 стр., [28] стр. с таблама у боји : илустр. ; 25 cm

Слика аутора. - Тираж 1000. - О аутору: стр. 403. - Библиографија: стр. 398.
ISBN 978-86-84771-13-3

323.285(=18)(497.115)"1990/1999"
341.323(497.115)"1999"
341.311(497.1)"1999"
COBISS.CG-ID 144210444

335
МАЛИШИЋ, Весна
        Кутија од картона / Весна Малишић. - Београд : Службени гласник, 2007 (Београд : Гласник). - 315 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Публикус / Службени гласник, Београд ; књ. 3)

Тираж 500. - О аутору: стр. [317].
ISBN 978-86-7549-612-0 (Брош.)323(497.11)(045)"1990/2000"
316.4(497.11)(045)"1990/2000"
821.163.4-92
COBISS.CG-ID 139278348

336
ÇITAKU, Nezir
        Drenica në shekuj / Nezir Çitaku. - Ulqin : Asociacioni Ulqini, 2007 (Cetinë : IVPE). - 587 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Histori / Asociacioni Ulqini)

Slika autora. - Tiraž 500. - Biografia: str. 587. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 569-582.
ISBN 978-86-908715-1-3 (broš.)

323(497.115)(091)
94(497.115)
COBISS.CG-ID 11580176


323(497.16) УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА ЦРНЕ ГОРЕ


337
ВОЈИЧИЋ, Бранко
        Unutrašnja strana rata : politički portreti : ko je što u CG 1990-2005. / Branko Vojičić ; [foto Ivica Kern]. - Podgorica : Studio Mouse, 2007 (Cetinje : Obod). - 550 str. : portreti ; 25 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva / Studio Mouse, Podgorica)

Tiraž 1500. - Umjesto predgovora / Milan Popović: str. 5-6.
ISBN 978-86-85791-01-7

32:929(497.16)"1990/2005"(045)
323(497.16)"1990/2005"(045)
COBISS.CG-ID 12059152

338
КЕКОВИЋ, Владимир
        Vrijeme meteža : 1988-89 / Vladimir Keković. - Podgorica : KPZ-[Kulturno-prosvjetna zajednica], 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 192 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva)

Tiraž 1200. - Bilješka o V. Kekoviću: str. 191.
(Broš.)

323(497.16)"1988/1989"
COBISS.CG-ID 5153808

339
КЕКОВИЋ, Владимир
        Vrijeme meteža : 1988-89. / Vladimir Keković. - 4. izd. - Podgorica : Crnogorska izdanja = Montenergo editions, 2007 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 213 str. : slika autora ; 21 cm

Tiraž 1000. - O V. Kekoviću: str. 211. - Recenzije / Radoje Pajović, Čedomir Bogićević: str. 207-210

323(497.16)"1988/1989"
COBISS.CG-ID 12573968

340
МАРКОВИЋ, Момир М.
        Nema drugog vremena : premišljanja na raskršću vjekova / Momir M. Marković. - Podgorica : autor i prijatelji, 2007 (Podgorica : Побједа). - 187 str. : slika autora ; 20 cm

Tiraž 500. - O autoru: str. 187.
ISBN 978-86-908185-2-5 (broš.)

323(497.16)"1990/2007"
821.163.4-92
COBISS.CG-ID 11370512

341
МИЛОВИЋ, Боро
        Lokalno i globalno u etnicitetu : primjer Crne Gore : završni rad / Boro Milović ; mentor Dušan Janjić. - Podgorica : [B. Milović], 2007. - 18 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 18. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica.

323.1(497.16)
COBISS.CG-ID 512080872

342
TOMAŠEVIĆ, Nebojša
        Vie et mort dans les Balkans / Bato Tomašević ; traduit de l'anglais par Paul Deifer. - Paris : Parangon, cop. 2002. - 443 str. : ilustr. ; 24 cm

Pravo ime autora: Nebojša Tomašević.
ISBN 2-84190-074-6 (broš.)

323(497.16)"19"
323(497.1)"19"
94(497.16)
COBISS.CG-ID 13659152

343
        ЦРВЕНО-Црна Гора : о унијаћењу и кроатизацији Црне Горе некад и сад / [приредио] Будимир Алексић. - Никшић : Омладински интелектуални центар, 2002 ([б. м. : б. и.]). - 223 стр. : илустр. ; 20 cm

Регистар.
(брош.)323(497.16)"1991/2001"
821.163.4-92
COBISS.CG-ID 11308816


323.1 НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТИ. НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ. НАРОДНОСТИ


344
BETCHIROVITCH, Comnène
        Le Kossovo de l'absolu / Comnène Betchirovitch = Komnen Bećirović. - Lausanne : L'Age d'Homme, 2007. - 125 str. ; 22 cm

ISBN 978-2-8251-3755-0 (broš.)

323.1(497.115)(091)
327.7/.8(497.115)
COBISS.CG-ID 145572108

345
БОРОЗАН, Ђорђе
        Великоалбанско питање : 1878-1998 / Ђорђе Борозан. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2002 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 7-64 ; 24 cm

Кор. насл. - Биљешке уз текст. - Summary: The Question of Great Albania. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ ; бр. 14, 2002.
(Брош.)323.1(=18)"1878/1998"
323.15(497.1=18)"1878/1998"
COBISS.CG-ID 2138893

346
ВУКИЋ, Предраг
        Отписани : (српска заједница на Цетињу на рубу нестајања) / Предраг Вукић. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа Црне Горе, 2007 (Подгорица : ИРТ). - 24 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 1000.
ISBN 978-9940-9069-0-0

323.1(=163.41)(497.16)
COBISS.CG-ID 11770640

347
ЈОВАНОВИЋ, Батрић
        Расрбљивање Црногораца : Стаљинов и Титов злочин / Батрић Јовановић. - Београд : Српска школска књига, 2003 (Београд : Фото футура). - 353 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1000. - Библиографија: стр. 337-341. - Регистар.
ISBN 86-83565-11-4 (брош.)323.1(=1:497.16)(091)
323.1(497.1)(091)
94(497.16)
323(497.1)(091)
316.7(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 106560012

348
ЈОВОВИЋ, Ранко
        Доба дивљања / Ранко Јововић. - Подгорица : Алеф ; Београд : Апостроф, 2002 (Ваљево : Ваљевопринт). - 203 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 199.
ISBN 86-82211-99-8

323.1(497.11)(046)
323.1(497.16)(046)
COBISS.CG-ID 97924620

349
        KOSOVO and Metohija : living in the enclave / edited by Dušan T. Bataković. - Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, Institute for Balkan Studies, 2007 (Beograd : Čigoja štampa). - 323 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Special editions / Serbian Academy of Sciences and Arts, Institute for Balkan Studies ; 96)

Na spor. nasl. str.: Косово и Метохија : живот у енклави. - Tiraž 600. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove.
ISBN 978-86-7179-052-9 (broš.)

323.1(497.115=163.41)"1999/2007"(082)
323.17(497.115)"1999/2007"(082)
COBISS.CG-ID 145859084

350
МИЈОВИЋ, Тихомир
        Crnogorski identitet : istorijski, sociološki i mentalitetski pristup : magistarski rad / Tihomir Mijović ; mentor Dragan K. Vukčević. - Podgorica : autor], 2007. - 100 listova ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Slika autora i bilješka o njeme: list 99-100. - Ab[p]strakt ; Summary. - Bibliografija: listovi 92-96. - Umnoženo za odbranu. - Fak. polit. nauka, Univ. Crne Gore.

323.1(=1:497.16)(091)(043.2)
316.356.4(=1:497.16)(091)(043.2)
COBISS.CG-ID 3744525

351
НАУЧНИ скуп Уставни геноцид над Србима (2006 ; Подгорица)
        Уставни геноцид над Србима : српски народ у новом уставу Црне Горе : зборник радова са научног скупа у Подгорици 16. и 17. новембра 2006 / Српско народно вијеће Црне Горе ; [уредник Рајо Војиновић]. - Подгорица : Српско народно вијеће Црне Горе, 2007 (Цетиње : ИВПЕ). - 190 стр. : фотогр. ; 24 cm

Тираж 1000. - Биљешке уз текстове. - Заступљени аутори: Предраг Вукић, Коста Чавошки, Марко Павловић, Милијан Поповић, Будимир Алексић, Милош Кнежевић, Димитрије М. Калезић, Зоран Крстић, Велибор Џомић, Богољуб Шијаковић, Драгољуб Петровић, Драго Ћупић, Мато Пижурица, Слободан Реметић, Владимир Секулић, Михаило Шћепановић. - Резиме; Summary; Резюме.
ISBN 978-9940-9009-0-8 (брош.)323.1(497.16=163.41):342.4(082)
323.1(497.16=163.41)(082)
811.163.41:342.4(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 11142672

352
ПЕТРОВИЋ, Илија, 1938-
        Странпутице српскога питања / Илија Петровић. - Нови Сад : И. Петровић, 2007 (Нови Сад : Пипери). - 370 стр. ; 21 cm

Тираж 200. - Српско питање на низбрдици / Михајло Бајић: стр. 7-13. - Библиографија аутора: стр. 368-370. - Библиографија уз поједина поглавља.
ISBN 978-86-906883-7-1 (брош.)323.1(=163.41)
COBISS.CG-ID 227244551

353
ПЕТРОВИЋ, Илија
        Српска Крајина : јул-октобар 1992 / Илија Петровић. - Нови Сад : И. Петровић, 2007 (Нови Сад : Пипери). - 429 стр. ; 21 cm

Тираж 120. - Веродостојно сведочанство / Стојан Бербер: стр. 426-428. - Белешка о састављачу: стр. 429. - Регистар.
ISBN 978-86-906883-5-7 (брош.)323.1(497.5=163.41)"1992"
323(497.5)"1992"
COBISS.CG-ID 221376519

354
РАСТОДЕР, Рифат
        Investicija u budućnost : prava manjinskih naroda i drugih nacionalnih manjina / Rifat Rastoder. - Podgorica : FM/B N.V.O., 2002 ([s. l. : s. n.]). - 48 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 48
(Broš.)

323.15
342.7
341.231.14
COBISS.CG-ID 512184247

355
ТОМАШЕВСКИ, Катарина
        Prava manjina u politikama pomoći u razvoju : tematska publikacija / Katarina Tomaševski. - Podgorica : Nevladina organizacija ASK, 2002 (Podgorica : Print). - 20 str. ; 30 cm

Prevod djela: Minority Rights in Development Aid Policies. - Napomene: str. 17-20.

323.15
COBISS.CG-ID 512173495

356
        ЦРНОГОРСКО питање : извори истине : зборник докумената / приредили Владимир Д. Јовићевић, Будимир Алексић. - 2. допуњено изд. - Подгорица [тј.] Ријека Црнојевића : Ободско слово ; Андријевица : Комови, 2004 (Нова Пазова : Бонарт). - 256 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 1000. - Закључак ; Summary ; Zaključenije. - Регистар.
(Брош.)323.1(497.16)(093.2)
COBISS.CG-ID 7913488


323.2 ОДНОСИ ИЗМЕЂУ НАРОДА И ДРЖАВЕ. УНУТРАШЊЕ ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ


357
МАШУЛОВИЋ, Иван Л.
        Систем заштите од тероризма Републике Црне Горе / Иван Л. Машуловић. - 1. изд. - Бар : Факултет за пословни менаџмент, 2007 (Подгорица : Побједа). - 410 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1000. - Библиографија: стр. 377-396.
ISBN 978-86-85755-09-5

323.28(497.16)
COBISS.CG-ID 11771152


327 МЕЂУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ. СВЈЕТСКА ПОЛИТИКА. СПОЉНА ПОЛИТИКА


358
ГУСКОВА, Јелена
        Спољна политика Русије у условима глобализације / Јелена Гускова. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [161]-171 ; 24 cm

П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука, бр. 17.327:316.32(470+571)"19/20"
COBISS.CG-ID 512073702

359
ДРАШКОВИЋ, Радомир
        Од стварања до разбијања Југославије / Радомир-Ранко Драшковић. - Београд : Графиком-Уно, 2007 (Београд : Графиком-Уно). - 189 стр. : илустр. ; 21 cm

На пресавијеном дијелу кор. листа ауторова слика и биљешка о њему. - Тираж 250. - Рецензија / Илија Вуковић: стр. 5-6. - Предговор / Драго Ивановић: стр. 7-9. - Биљешке уз текст.
ISBN 978-86-7593-018-1 (брош.)327.7/.8(100:497.1)
327(497.1)
323(497.1)
94(497.1)
COBISS.CG-ID 144621324

360
ЛУБУРИЋ, Радоица
        Врући мир хладног рата : хладни рат и сукоб Стаљин-Тито у карикатурама совјетске, информбировске и политемигрантске штампе / Радоица Лубурић. - 2. изд. - Подгорица : Историјски институт Црне Горе : Побједа, 2007 (Подгорица : Побједа). - X, 263 стр. : илустр. ; 24 cm

На спор. насл. стр.: Горячий мир холодной войны: холодная война и конфликт Сталин-Тито в карикатурах советской печати, печати Информбюро и политэмиграции = The Hot Peace of the Cold War: the cold war and the conflict of Stalin and Tito in the caricatures of the Soviet, Information Bureau and political emigration press. - Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Резюме ; Summary ; Resume. - Регистри.
ISBN 978-86-7015-035-5 (Историјски институт Црне Горе) ISBN 978-86-309-0230-7 (Побједа)327.323:32(497.1)
741.5:32
COBISS.CG-ID 11048720

претходна
наредна