претходна
наредна

31
ВУКЧЕВИЋ, Зоран
        Analiza kvaliteta funkcija i nivoa menadžmenta u crnogorskim preduzećima : (empirijsko istraživanje) : magistarski rad / Zoran Vukčević ; [mentor Anđelko Lojpur]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 108 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 107-108. - Izvod rada ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.7(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 12599056

32
ДРАШКОВИЋ, Веселин
        Osnovi menadžmenta u pomorstvu / Veselin Drašković, Mimo Drašković. - Kotor : Fakultet za pomorstvo, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 151 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Akademske studije / Fakultet za pomorstvo, Kotor)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 149-151.
ISBN 978-86-80031-35-4 (broš.)

005(075.8)
COBISS.CG-ID 12074512

33
ДРАШКОВИЋ, Веселин
        Osnovi strategijskog menadžmenta : za lučko-transportni smjer : priručnik / Veselin Drašković, Mimo Drašković. - Kotor : Fakultet za pomorstvo, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Slike autora. - Tiraž 200. - Biješke o autorima: str. 80. - Glosarij: str. 73-77. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 78-79.
(Broš.)

005.21:656.615(035)
COBISS.CG-ID 12601360

34
ЗЕЧЕВИЋ, Милија
        Američki i japanski biznis / Milija Zečević. - Beograd : Evropski univerzitet, 2007 (Beograd : Draslar partner). - V, 271 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Prema CIP-u tiraž je 200. - Bibliografija: str. 269-271.
ISBN 978-86-7582-037-6 (broš.)

005(73)(075.8)
005(520)(075.8)
COBISS.CG-ID 138196236

35
КОПРИВИЦА, Миодраг
        Svet usluga / Miodrag Koprivica. - Novi Sad : Unija fakulteta Jugoistočne Evrope, 2007 (Petrovaradin : Futura). - 267 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Na koricama bilješke o djelu. - Bibliografija uz svako poglavlje.
ISBN 978-86-7542-048-4 (broš.)

005.9:658.64(075.8)
005.9:338.46(075.8)
COBISS.CG-ID 225948679

36
КУСОВАЦ, Синиша Д.
        Tendencije savremenog sportskog menadžmenta u procesu prestrukturiranja i sprovođenja tranzicionih promjena : doktorska disertacija / Siniša D. Kusovac ; mentor Anđelko S. Lojpur. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 254 lista ; 29 cm

Bibliografija: list 247-254. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonom. fak., 2007, Podgorica.

005:796/799
COBISS.CG-ID 3880461

37
КУСОВАЦ, Синиша Д.
        Tendencije savremenog sportskog menadžmenta u procesu prestrukturiranja i sprovođenja tranzicionih promjena : doktorska disertacija / Siniša D. Kusovac. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 254 str. ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: list 247-254. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonom. fak., Podgorica.

005:796(043.2)
COBISS.CG-ID 13752848

38
ЛАБАН, Јелена
        Bazični finansijski izvještaji u funkciji menadžmenta preduzeća : magistarski rad / Jelena Laban ; [mentor Slobodan Malinić]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 75 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Ab[p]strakt rada ; Abstract. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 73-75. - Unmoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.7:336(043.2)
COBISS.CG-ID 12600336

39
ЛАЗОВИЋ, Раде
        Teorije, strategije i tehnike motivacije u savremenim uslovima organizovanja : magistarski rad / Rade Lazović ; [mentor Jasmina Ćetković ; komisija za odbranu rada Jasmina Ćetković, Bogoljub Bošković, Žarko Božović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 85 listova ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 84-85. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.96(043.2)
331.101.3(043.2)
COBISS.CG-ID 3731725

40
ЛУБУРИЋ, Радоица
        Tehnike i organizacija upravljanja ukupnim kvalitetom : magistarski rad / Radoica Luburić ; [mentor Milan J. Perović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 154 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Rječnik korišćenih termina: listovi 133-143. - Bibliografija: listovi 144-154. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekon. fak., Univ. Crne Gore.

005.22(043.2)
COBISS.CG-ID 11899920

41
МЕЛОВИЋ, Бобан
        Međunarodni benchmarking / Boban Melović. - Podgorica : Ekonomski fakultet, 2007 (Podgorica : AP Print). - X, 183 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

"Knjiga predstavlja monografiju priređenu na osnovu mag. teze 'Strategijski značaj međunarodnog benčmarkinga za unapređenje menadžmenta i marketinga', koja je odbranjena ... 2006. god. na Ekonomskom fak. u Beogradu ... " ---> predgovor. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 173-181.
ISBN 978-86-80133-41-6

005.21:005.6
COBISS.CG-ID 11319568

42
        MENADŽER na mafijaški način : vodič za korporativnog Makijavelija / [sastavio] V. ; [prevod Tanja Milosavljević]. - Beograd : Mono & Mañana ; Podgorica : Narodna knjiga, 2003 (Novi Sad : Budućnost). - 150 str. ; 21 cm. - (Svetski bestseler ; no. 6)

Prevod djela: The Mafia Manager. - Tiraž 1000. - Napomene uz tekst.
ISBN 86-84413-21-0

005(035)
COBISS.CG-ID 108968716

43
МИЈАЈЛОВИЋ, Горанка
        Model unapređenja QMS-a u malim preduzećima : magistarski rad / Goranka Mijajlović ; [mentor Milan Vukčević ; komisija za odbranu rada Milan Perović, Zdravko Krivokapić, Milan Vukčević]. - Podgorica : [s. n.], 2007. - VII, 139 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: list 137-139. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica.
(Broš.)

005.6:334.71(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 4012557

44
МИЛОЧЕРСКИ економски бизнис форум (2007 ; Милочер)
        Korporativno i javno upravljanje u funkciji razvoja konkurentnosti / Miločerski ekonomski biznis forum, 2007 ; [[organizatori] Savez ekonomista Srbije [i] Savez ekonomista Crne Gore]. - Beograd : Savez ekonomista Srbije ; [Podgorica] : Savez ekonomista Crne Gore, 2007 (Zemun : Kuća štampe plus). - 496 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Prema Predgovoru, Miločerski ekonomski biznis forum održan je od 18. do 20. septembra 2007. godine. - Slike autora. - Tiraž 200. - Biografski podaci o autorima uz svaki rad. - Bilješke uz tekst. - Summaries. - Bibliografija uz svaki rad.
ISBN 978-86-84651-12-1 (SES; broš.)

005.21:334.72.021(497.11)(082)
330.341(497.11(082)
005:351.076(497.11)(082)
COBISS.CG-ID 143277324

45
МИТРОВИЋ, Славица
        Razvoj modela efektivnog vođenja preduzeća u nestabilnim uslovima privređivanja : magistarska teza / Slavica Mitrović ; [mentor Ilija Ćosić ; članovi komisije Božidar Leković, Nenad Penezić, Ilija Ćosić]. - Novi Sad : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 163 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment. - Bibliografija: list. 147-148. - Umnoženo za odbranu. - Univ. u Novom Sadu, Fak. tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment.

005.7(043.2)
COBISS.CG-ID 228789511

46
МРДАК, Веселин
        Primjena BalancedScorecard-a u upravljanju procesima : magistarski rad / Veselin Mrdak ; [mentor Zdravko Krivokapić ; komisija za odbranu rada Zdravko Krivokapić, Milan Perović, Miodrag Bulatović]. - Podgorica : [s. n.], 2007. - 84, [57] listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: list 83. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica.
(Broš.)

005.51(043.2)
005.6(043.2)
COBISS.CG-ID 4012813

47
МУГОША, Снежана
        Cost-benefit analiza i njena primjena u kapitalnom budžetiranju : magistarski rad / Snežana Mugoša ; [mentor Milivoje Radović ; komisija za ocjenu rada Milivoje Radović, Nevenka Glišević, Predrag Goranović]. - Podgorica : [s. n.], 2007. - graf. prikazi ; 29 cm. - 69 listova

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet. - Bilješke uz tekst. - Literatura: list 67-69. - Mag. rad., Ekonoms. fak., Podgorica, 2007.
(Broš.)

005(043.2)
COBISS.CG-ID 3743501

48
ПАЈЧИН, Радомир
        Uloga i značaj liderstva u savremenom poslovnom okruženju : magistarski rad / Radomir Pajčin ; [mentor Milivoje Radović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 64 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 61-64. - Ab[p]strakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonomski fak. Univ. Crne Gore.

005.32:316.46]:658.018(043.2)
COBISS.CG-ID 3781133

49
ПЕРОВИЋ, Милан Ј.
        Menadžment kvalitetom usluga / Milan J. Perović, Zdravko Krivokapić. - Pobjeda : Podgorica, 2007 (Pobjeda : Podgorica). - X, 371 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 750. - Tumačenje korišćenih pojmova i skraćenica: str. 355-371. - Bibliografija: str. 353-354.
ISBN 978-86-309-0236-9

005.6
005:338.46
006.83:005
COBISS.CG-ID 11419664

50
ПОПОВИЋ, Миро
        Upravljanje krizama u idustriji na primjeru proizvodnje obojenih metala u Crnoj Gori : magistarski rad / Miro Popović ; [mentor Bogoljub Bošković]. - Podgorica : [autor], 2007. - 74 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: list 74. - Abstrak[c]t ; Ab[p]strakt. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. Crne Gore.

005.334:[658:669.2(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 12257296

51
        PRINCIPI menadžmenta : nastavni predmet : radni materijal : (adaptirano prema: Stoner, J. et al.: Menadžment, Želnid, Beograd, 2000). - Bar : Fakultet za Poslovni menadžment, 2007. - 303 str. : ilustr. ; 29 cm

Kompjuterski slog.
(broš.)

005(075)
COBISS.CG-ID 512260838

52
РАДОМАН, Данило
        Model samoocjenjivanja na primjeru sertifikovanog poslovnog sistema : magistarski rad / Danilo Radoman ; [mentor Zdravko Krivokapić ; komisija za odbranu rada Zdravko Krivokapić, Milan Perović, Milan Vukčević]. - Podgorica : [s. n.], 2007. - IX, 168, 16, 16, 16, 16 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: list 133-134. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica.
(Broš.)

005.6(043.2)
006.83(043.2)
COBISS.CG-ID 4012301

53
РАДОЊИЋ, Радован
        Liderstvo / Radovan Radonjić ; [prevod rezimea Olivera Kusovac]. - Podgorica : Univerzitet Mediteran, 2007 (Podgorica : AP Print). - 319 str. : slika autora ; 23 cm

Tiraž 500. - Bilješka o piscu: str. 317. - Bibliografija: str. 295-312. - Summary. - Registar.
ISBN 978-9940-514-00-6

005.322
COBISS.CG-ID 11973392

54
РАДУЛОВИЋ, Данило
        Različite vrste liderstva - faktor stagnacije ili razvoja preduzeća : magistarski rad / Danilo Radulović ; [mentor Žarko Božović ; Komisija za odbranu rada Žarko Božović, Risto Kilibarda i Predrag Goranović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 75 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 74-75. - Ab[p]strakt rada. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak.

005.32:316.46]:658.018(043.2)
COBISS.CG-ID 3779853

55
РЕЏИЋ, Александра
        Upravljanje intelektualnim kapitalom u funkciji održivog razvoja organizacije : magistarski rad / Aleksandra Redžić ; [mentor Jasmina Ćetković]. - Podgorica : [autor], 2007. - 84 lista : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: listovi 82-84. - Izvod rada ; Abstact in English. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. Crne Gore.

005.96:658.310.8-057.4(043.2)
COBISS.CG-ID 12251664

56
САВОВИЋ, Далиборка
        Uloga emocionalnog liderstva u menadžmentu promjenama : magistarski rad / Daliborka Savović ; [mentor Anđelko Lojpur]. - Podgorica : [autor], 2007. - 66 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Prilog: 63-66. - Bibliografija: listovi 61-62. - Izvod rada ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

005.322:159.942(043.2)
005.322:316.46(043.2)
COBISS.CG-ID 12249360

57
СВИТЛИЦА, Олга
        Temeljne pretpostavke kvalitetne profesionalne selekcije : magistarski rad / Olga Svitlica ; [mentor Žarko Božović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 75 lista : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: listovi 73-75. - Izvod rada ; Abstract. - Umnoženu za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak.

005.95/.96(043.2)
658.012.327(043.2)
COBISS.CG-ID 3778573

58
СТАЈИЋ, Љибомир
        Систем заштите имовине и пословања / Љубомир Стајић, Горан Мандић, Милан Даничић. - Бар : Факултет за пословни менаџмент, 2007 (Подгорица : Побједа). - X, 264 стр. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 250. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 261-263.
ISBN 978-86-85755-16-3 (брош.)005.92/.93(075.8)
COBISS.CG-ID 12202256

59
ТОДОРОВИЋ, Весна
        Birokratija : magistarski rad / Todorović Vesna ; [mentor Nevenka Glišević]. - Podgorica : [autor], 2007. - 75 listova ; 30 cm

Ab[p]strac[k]t ; Abstract. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 74-75. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak.

005.731:3.07(043.2)
COBISS.CG-ID 12600848

60
ТОДОРОВИЋ, Тијана
        Motivacija zaposleninih u funkciji radne uspješnosti : magistarski rad / Tijana Todorović ; [mentor Žarko Božović ; komisija za odbranu rada Žarko Božović, Risto Kilibarda, Veselin Pavićević]. - Podgorica : [s. n.], 2007. - 85 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet. - Bilješke uz tekst. - Literatura: list 84-85. - Mag. rad., Ekonoms. fak., Podgorica, 2007.
(Broš.)

005.96(043.2)
331.101.3(043.2)
331.101.6(043.2)
COBISS.CG-ID 3741709

претходна
наредна