претходна
наредна
1801
МАЛБАША, Предраг
        Periferik / Predrag Malbaša. - Cetinje : autor, 2006 (Cetinje : IVPE). - 156 str. ; 21 cm

Tiraž 700.

ISBN 86-908769-0-1

930.85(497.16)
821.163.4-4
COBISS.CG-ID 10766352

1802
МАРКОВИЋ, Саво
        Studia antibarensia / Savo Marković. - Perast : Gospa od Škrpjela, 2006 (Cetinje : Cicero). - 455 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Gospa od Škrpjela ; 43)

Tiraž 600. - Biografija autora: str. 455. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 411-435. - Rezimei na srp., engl. ili ital. jeziku. - Registri.

ISBN 86-909397-0-9

930.85(497.16 Бар)
COBISS.CG-ID 10872336

1803
ПОПОВИЋ, Момчило
        Ватикански валцер / Момчило Поповић. - Бар : аутор, 2006 (Нова Пазова : Бонарт). - 124 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - О аутору: стр. 125.

ISBN 86-908161-0-0

930.85(497.16)"1880/2005"
371(497.16)"1880/2005"
908(497.16 Спич)
COBISS.CG-ID 9971728

1804
        STANJE kulturne baštine Crne Gore / [urednik Predrag Malbaša]. - Podgorica : Ministarstvo kulture i medija, 2006 (Podgorica : DPC). - 256 str., [5] str. s ilustr. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.

ISBN 86-907295-2-6 (Broš.)

930.85(497.16)
COBISS.CG-ID 10879760


94(4) ИСТОРИЈА ЕВРОПЕ


1805
ВУКАШИНОВИЋ, Рајко
        Зупци под Орјеном у Херцеговини : педесет вијекова зубачких свитања / Рајко Пантов Вукашиновић. - Београд : Р. Вукашиновић ; Ваљево : Топаловић, 2006 (Ваљево : Топаловић). - 838 стр. : илустр., слика аутора ; 25 cm

Тираж 700. - Зубачка енциклопедијска ризница / Саво Пујић: стр. 13-14. - Рјечник турцизама и мање познатих ријечи: стр. 793-797. - Рецензија / Ђуро Тошић, Војин Пејин, Марија Црнић Пејовић: стр. 798-802. - Биографски подаци о аутору: стр. 803-804. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 781-792. - Регистри.

ISBN 86-904053-1-3

94(497.6 Зупци)
908(497.6 Зупци)
929.52(497.6)
COBISS.CG-ID 129597452

1806
ПЕКИЋ, Борислав
        Sentimentalna povest Britanskog carstva / Borislav Pekić. - 2. izd. - Novi Sad : Solaris, 2006 (Novi Sad : Budućnost). - 332 str. : slika autora ; 21 cm. - (Izabrana dela / Borislav Pekić ; knj. 5)

Tiraž 1000. - Fusnote: str. 321-327. - Beleška o piscu: str. 329-330.

ISBN 86-7560-051-8

94(410)
COBISS.CG-ID 215962119


94(497.1) ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ


1807
ДЕРЕТИЋ, Милорад Ђ.
        Поријекло и поруке предака / Милорад Ђ. Деретић. - 1. изд. - Београд : аутор, 2006 (Београд : Прес експрес). - 409 стр., [16] стр. с фотогр. [3] пресавијена листа с илустр. : илустр. ; 24 cm

Ауторова слика. - Тираж 500. - Поуке и поруке из прошлости / Ђорђе Пиљевић: стр. 7-14. - Да се не заборави / Јован Деретић: стр. 395-396. - Кроз време и историју / Милорад Димитријевић: стр. 397-400. - О аутору: стр. 409. - Библиографија: стр. 401-408.

ISBN 86-909103-0-1
ISBN 978-86-909103-0-4

94(497.6 Рапти)
94(=163.41)
929.52ДЕРЕТИЋИ
COBISS.CG-ID 132930828


94(497.11) ИСТОРИЈА СРБИЈЕ


1808
БАТАКОВИЋ, Душан Т., 1957-
        Косово и Метохија у српско-арбанашким односима / Душан Т. Батаковић. - 2. допуњено изд. - Београд : Чигоја штампа, 2006 (Београд : Чигоја штампа). - 393 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 500. - О овој књизи: стр. 363-365. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 367-382. - Регистар.

ISBN 86-7558-436-9
ISBN 978-86-7558-436-0

94(497.115)
323.1(=163.41:=18)(497.115)(091)
327(497.11:496.5)"1912/1919"
COBISS.CG-ID 132773132

1809
МАРИНОВИЋ, Никола Ј.
        Војвода Вук : пешадијски потпуковник Српске војске Војин Поповић / Никола Ј. Мариновић. - Београд : Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца : БеоСинг, 2006 (Београд : БеоСинг). - 415 стр. : илустр. ; 26 cm

Ауторова слика. - Тираж 500. - Из рецензије / Вељко Ђурић-Мишина: стр. [417]. - Белешка о писцу: стр. [419].

ISBN 86-84083-10-5

94(497.11)"1905/1916"
355.48(497.11)"1905/1916"
355:929 Поповић В.
COBISS.CG-ID 135450636

1810
        МИШАР : 1806-2006. : читанка Мишарског боја / [одабрао и приредио Добрило Аранитовић]. - Мишар : Задужбинарско друштво "Први српски устанак", [2006 ?] (Шабац : Заслон-принт). - 50 стр. : илустр. ; 30 cm

Кор. насл. - Тираж 1000.

(Брош.)


94(497.11)"1806"(02.057.874)
COBISS.CG-ID 133698060

1811
        НОВА историја српског народа / приредио Душан Т. Батаковић ; аутори Душан Т. Батаковић ... [и др.] ; [сарадници Ђорђе Р. Максимовић, Слободан Г. Марковић]. - Београд : Наш дом ; Lausanne : L'Age d'Homme, [2006] (Ужице : Графолиб). - 381 стр. : илустр. ; 25 cm

Година изд. преузета из CIP-a. - Тираж 500. - Хронологија распада СФРЈ: стр. [384-385]. - Библиографија: стр. [386-392].

ISBN 86-7268-015-4

94(497.11)
COBISS.CG-ID 134282508

1812
ОЖЕГОВИЋ, Петар
        Срби : вековна борба за опстанак и православље : политичко-војна, верска и културно-историјска студија / Петар Ожеговић. - Београд : Публицистика, 2006 (Нови Београд : Пан-граф). - 484 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 1000. - Рецензије / Милан Дакић, Драган Алексић: стр. 469-475. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 465-467.

ISBN 86-83671-04-6 (брош.)


94(497.11)
94(=163.41)
COBISS.CG-ID 128943372

1813
ПЕТРОВИЋ, Михаило С.
        Како је постао Београд / Михаило С. Петровић ; приредио Драган Лакићевић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2006 (Земун : Пекограф). - 152 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Трилогија Београд) (Мали забавник)

1. изд. 1931. - Тираж 1000. - Авантура Београд / Д. Л. [Драган Лакићевић]: стр. 145-147. - Мање познате речи: стр.149-150. - Имена извора у овој књизи: стр. 151-152. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 86-379-0946-9
ISBN 86-379-0944-2
ISBN 978-86-379-0946-0

94(497.11 Београд)".../04"
904"652"(497.11)
COBISS.CG-ID 134080524

1814
СТЕФАНОВИЋ Виловски, Тодор
        Сингидунум / Тодор Стефановић Виловски ; приредио Драган Лакићевић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2006 (Земун : Пекограф). - 156 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Трилогија Београд) (Мали забавник)

Тираж 1000. - Калеидоскоп прошлости / Д. Л. [Драган Лакићевић]: стр. 147-149. - Мање познате речи: стр. 151-153. - Имена извора у овој књизи: стр. 155-156. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Садржај: Метаморфоза Београда : преглед историјских догађаја од постанка тврђаве и вароши под Римљанима до најновијег времена, 1911 ; Сингидунум : (одломак из "Историје Београда"), 1913 / Тодор Стефановић Виловски.

ISBN 86-379-0945-0
ISBN 86-379-0944-2
ISBN 978-86-379-0945-3

94(497.11 Београд)
94(398.8 Сингидунум)
COBISS.CG-ID 134089484


94(497.16) ИСТОРИЈА ЦРНЕ ГОРЕ


1815
АНДРИЈАШЕВИЋ, Живко М.
        Istorija Crne Gore : od najstarijih vremena do 2003 / Živko M. Andrijašević, Šerbo Rastoder. - Podgorica : Centar za iseljenike Crne Gore, 2006 (Grude : Grafotisak). - 528 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Dijaspora Crne Gore / Centar za iseljenike, Podgorica)

Tiraž 3000. - Bibliografija: str. 502-505. - Registri. - Sadržaj na nasl. str.: Crna Gora od najstarijih vremena do Balkanskih ratova / Živko M. Andrijašević. Crna Gora u XX vijeku / Šerbo Rastoder.

ISBN 86-908175-0-6

94(497.16)
COBISS.CG-ID 10042128

1816
ANDRIJAŠEVIĆ, Živko M.
        The History of Montenegro : from ancient times to 2003 / Živko M. Andrijašević, Šerbo Rastoder ; [translators Olivera Kusovac (Part I), Uroš Zeković (Part II). - Podgorica : Montenegro Diaspora Centre, 2006 ([Grude] : Grafotisak). - 302 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Montenegro Diaspora Library / Montenegro Diaspora Centre, Podgorica)

Tiraž 2000. - Bibliography: str. 276-281. - Registri. - Sadržaj na nasl. str.: Montenegro from Ancient Times to the Balkan Wars / Živko M. Andrijašević. Twentieth Century Montenegro / Šerbo Rastoder.

ISBN 86-908175-1-4

94(497.16)
COBISS.CG-ID 10060048

1817
БОЖОВИЋ, Ђорђе П.
        Црмница у раљама сатане / Ђорђе-Ђоко П. Божовић. - Београд : Принцип Бонарт прес, 2006 (Нова Пазова : Бонарт). - 478 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 500. - Из рецензије / Чедомир М. Лучић: стр. 9-10. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 471-476.

ISBN 86-85215-07-2

94(497.16 Црмница)"1941/1945"
908(497.16 Црмница)
COBISS.CG-ID 129573132

1818
ЖИВКОВИЋ, Драгоје
        Naučna crnogorska istoriologija / Dragoje Živković, Vojislav P. Nikčević. - Cetinje : Crnogorski kulturni forum, 2006 (Cetinje : IVPE). - 330 str. : ilustr. ; 24 cm

Slike autora. - Tiraž 300. - Bilješke uz tekst.

ISBN 86-908755-0-6 (Broš.)

94(497.16)
COBISS.CG-ID 10669584

1819
        ИСТОРИЈА Црне Горе. књ. 2, Од краја XII до краја XV вијека. - Подгорица : Историјски институт Црне Горе : Побједа, 2006 (Подгорица : Побједа). - Књ. <1-2> : илустр. ; 25 cm

Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Регистар. - Репринт изд. из 1970 год.

Садржај:
Т. 1 : Црна Гора у доба Немањића / [аутори Сима Ћирковић ... и др.; карте и скице Панче Пеливански]. - XII, 350 стр., [81] стр. с таблама . - Списак слика: стр. 341-345. - Списак скица: стр. 347-348.
Т. 2 : Црна Гора у доба обласних господара / [аутори Сима Ћирковић ... и др.; карте и скице Панче Пеливански]. - 592 стр., [85] стр. с таблама. - Списак слика: 584-588. - Списак скица: стр. 589-590.

ISBN 86-7015-019-0 (књ. 2, т. 1)
ISBN 86-7015-020-4 (књ. 2, т. 2)


94(497.16)"11/14"
COBISS.CG-ID 9732112

1820
        ИСТОРИЈА Црне Горе. Књ. 1, Од најстаријих времена до краја XII вијека / [аутори Зарије Бешић ... и др. ; карте, скице и цртежи Сретен Марковић и Панче Пеливански]. - Подгорица : Историјски институт Црне Горе : Побједа, 2006 (Подгорица : Побједа). - XIII, 508 стр., [50] стр. с таблама, [6] пресавијених стр. с геогр. картама (од тога 1 вишеструко пресавијена) : илустр. ; 25 cm

Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Списак слика: 497-499. - Списак скица: стр. 501-503. - Регистри. - Репринт изд. из 1967 год.

ISBN 86-7015-018-2 (књ. 1)


94(497.16)".../11"
COBISS.CG-ID 9730576

1821
        ИСТОРИЈА Црне Горе. Књ. 3, Од почетка XVI до краја XVIII вијека. - Подгорица : Историјски институт Црне Горе : Побједа, 2006 (Подгорица : Побједа). - Књ. <1-> : илустр. ; 25 cm

Репринт изд. из 1975 год.

Досадашњи садржај:
Т. 1 / [аутори Глигор Станојевић, Милан Васић; израда регистра Славенка Ђуровић]. - 664 стр., [42] стр. с таблама. - Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Списак слика: 639-642. - Регистар.

ISBN 86-7015-021-2 (књ. 3, т. 1)


94(497.16)"15/17"
COBISS.CG-ID 9732368

1822
        ISTORIJSKI leksikon Crne Gore / [autori Šerbo Rastoder ... et al.]. - Podgorica : Daily Press, 2006- (Padova : Grafica Veneta). - Knj. <1-5> : ilustr. ; 21 cm

Podatak o mjestu štampanja i štamparu preuzet iz CIP-a. - Registar.

Dosadašnji sadržaj:
1 : A-Crn. - 2006. - 239 str. - Tiraž 30000. - Skraćenice: str. 5-6.
2 : Crn-Cu. - 2006. - Str. 256-494. - Tiraž 23000.
3 : Č-J. - 2006. - Str. 503-735. - Tiraž 23000.
4 : K-Per. - 2006. - 240 str. - Tiraž 23000.
5 : Per-Ž. - [2006]. - Str. 983-1231.

ISBN 86-7706-165-7 (knj. 1)
ISBN 86-7706-166-5 (knj. 2)
ISBN 86-7706-167-3 (knj. 3)
ISBN 86-7706-168-1 (knj. 4)
ISBN 86-7706-169-X (knj. 5)

94(497.16)(031)
COBISS.CG-ID 10060304

1823
ЈОВИЋЕВИЋ, Андрија
        Историја Мораче : до 1820. године / Андрија Јовићевић. - Подгорица : Унирекс, 2006 (Ужице : Графичар). - 38 стр. ; 21 cm

Слика аутора. - Тираж 1000. - Биографија: стр. 5-6. - Фототипско изд. из 1927 год.

ISBN 86-427-0694-5 (брош.)


94(497.16)".../1820"
COBISS.CG-ID 10663440

1824
КИКОВИЋ, Горан
        Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори Подгорица, 1918. године / Горан Киковић, Драган Раковић. - Беране : Српски културни центар "Жупан Првослав", 2006 (Андријевица : Пако). - 100 стр. : илустр. ; 21 cm

Слике аутора. - Тираж 1000. - Биљешка о ауторима: стр. 97. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 98-99.

ISBN 86-908245-0-2

94(497.16)"1918"
COBISS.CG-ID 10286608

1825
КОМАР, Горан Ж.
        Херцегновске знаменитости. Књ. 2, Топаљска комунитад : ћирилична акта, управна тијела, дјелатност / Горан Ж. Комар. - Херцег-Нови : Друштво за архиве и повјесницу херцегновску = Society for archives and history of Herceg-Novi ; Београд : Слободна књига, 2006 (Београд : Јуниор). - 138 стр. ; 20 cm. - (Посебна издања Друштва за архиве и повјесницу херцегновску ; књ. 10)

Тираж 120. - На насл. стр. потпис аутора с посветом. - Библиографија и биљешке уз текст.

(Брош.)

94(497.16 Херцег-Нови)"17"(093.2)
COBISS.CG-ID 15024912

1826
КОМАР, Горан Ж.
        Херцегновске знаменитости. Књ. 3, Поди : зборник докумената и архивских књига села Поди код Херцег-Новог] / Горан Ж. Комар. - Херцег-Нови : Друштво за архиве и повјесницу херцегновску ; Београд : В. Максимовић, 2006 (Београд : Јуниор). - 84 стр. ; 20 cm. - (Посебна издања Друштва за архиве и повјесницу херцегновску ; књ. 13)

Тираж 100. - Библиографија и биљешке уз текст.

ISBN 86-85007-05-4 (В. Максимовић ; брош.)

94(497.16 Поди)"17"(093.2)
COBISS.CG-ID 15025680

1827
ОСТОЈИЋ, Марко
        Iz prošlosti Crmnice i Bara / Marko Ostojić. - Bar : autor, 2006 (Cetinje : IVPE). - 269 str. : ilustr. ; 29 cm

Slika autora. - Tiraž 300. - Bilješke o autoru / Zarija Lekić: str. 265-266. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz većinu radova.

ISBN 86-908717-0-5

94(497.16)
COBISS.CG-ID 10547216

1828
РЕЏИЋ, Вучета М.
        Примери нечојства у грађанском рату у Црној Гори 1941-1945. / Вучета Реџић. - Београд : В. Реџић, 2006 (Београд : Слава). - 132 стр. ; 22 cm

Тираж 250. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-908525-0-6

94(497.16)"1941/1945"(093.3)
329.15(497.16)"1941/1945"(093.3)
341.322.5(497.16)"1941/1945"(093.3)
821.163.41-94
COBISS.CG-ID 129995788

1829
РОТКОВИЋ, Радослав
        Kratka ilustrovana istorija crnogorskoga naroda = A Short Illustrated History of the Montenegrin People / Radoslav Rotković. - 2. izd. - Podgorica : Crnogorska izdanja : Montenegro editions, 2006 (Užice : Grafičar). - 431 str. : ilustr. ; 25 cm

Na spor. nasl. str.: "Ovo nije drugo izdanje već nova knjiga". - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.

94(497.16)
COBISS.CG-ID 13894672

1830
СТАНОЈЕВИЋ, Глигор
        Црна Гора у XVI и XVII вијеку : зборник радова / Глигор Станојевић ; приредила Милица Станојевић. - Цетиње : Обод, 2006 (Подгорица : Графо Бале). - 324 стр. ; 24 cm. - (Едиција Црногорско наслеђе / Обод, Цетиње)

Тираж 1000. - Умјесто предговора / Милица Станојевић: стр. 5-6. - Биљешке уз текст. - Библиографија Глигора Станојевића 1950-1987 / Аница Лолић: стр. 293-309. - Регистри.

ISBN 978-86-305-0476-1

94(497.16)"15/16"
012 Станојевић Г.
COBISS.CG-ID 11077136