претходна
наредна
1771
КНЕЖЕВИЋ, Блажо
        Властелиновићи / Блажо Кнежевић. - Подгорица : Унирекс, 2006 (Краљево : Графика). - 88 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Родослов / Унирекс, Подгорица)

Слика аутора. - Тираж 300. - Биографија аутора: стр. 85. - Библиографија: стр. 83-84.

ISBN 86-427-0681-3

929.52ВЛАСТЕЛИНОВИЋИ
COBISS.CG-ID 10229264

1772
ЛАЖЕТИЋ, Божидар М.
        Лажетићи из Добреља / Божидар М. Лажетић ; [фотограф Шапурић Жељко]. - Тиват : Књижевни клуб "Море", 2006 (Рисан : ИРТА). - 196 стр., [25] листова с таблама : илустр. ; 21 cm

Слика аутора. - Тираж 200. - Предговор / Ђуро Радов Кривокапић: 5-8. - Библиографија: стр. 195-196.

ISBN 86-908187-3-1 (брош.)

929.52ЛАЖЕТИЋИ
908(497.6 Добрељи)
COBISS.CG-ID 10642704

1773
ЛЕКИЋ, Веселин Б.
        Братство Лекића / Веселин Б. Лекић. - Андријевица : Комови, 2006 (Пријепоље : Графокартон). - 128 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Свједочанства / Комови, Андријевица)

Слика аутора. - Тираж 400. - Биљешка о аутору: стр. 126.

ISBN 86-7794-031-6

929.52ЛЕКИЋИ
COBISS.CG-ID 10265360

1774
ЉУШКОВИЋ, Хајро
        Ljuškovići : bratstvo sa područja Bijelog Polja / Hajro Ljušković, Bešir Ljušković. - Bijelo Polje : H. Ljušković, 2006 (Novi Beograd : Alta nova). - 120 str. : fotogr. ; 24 cm

Slike autora. - Na nasl. str. godina izdavanja 2005. - Tiraž 200. - Bilješke i bibliografija uz tekst.

ISBN 86-908115-0-8

929.52ЉУШКОВИЋИ
COBISS.CG-ID 128296716

1775
МАРОВИЋ, Миодраг
        Veljko Milatović / Miodrag Mališa Marović. - Podgorica : Matica crnogorska ; Nikšić : Opština Nikšić, 2006 (Kraljevo : Grafika). - 708 str., [66] str. s fotogr. : fotogr. ; 23 cm. - (Biblioteka Ličnosti i vrijeme)

Slika autora. - Tiraž 1000. - Bilješka o autoru: str. 695. - Bibliografija: str. 693-694.

ISBN 86-84013-02-6

32:929 Милатовић В.
COBISS.CG-ID 10410256

1776
МИЛАНОВИЋ, Милан Р.
        Крушевички родослови. Књ. 1, Милановићи / Милан Радов Милановић. - Београд : Културно-просветна заједница Србије, 2006 ([б. м.] : Литхо арт студио Остојић). - 168 стр. : генеал. табле ; 24 cm. - (Библиотека "Хронике села". Посебна издања ; књ. 52)

На насл. стр. поред мјеста издавања и: Херцег-Нови. - Тираж 300. - Укратко о аутору: стр. 167. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 165-166.

ISBN 86-7596-075-1 (брош.)

929.52МИЛАНОВИЋИ
392.3(497.16)
COBISS.CG-ID 132637708

1777
МИЉИЋ, Маријан
        Crnogorski državni i dinastički grbovi / [autori tekstova Marijan-Mašo Miljić, Aleksandar-Saša Samardžić]. - Podgorica : Istorijski institut Crne Gore : "Grafo Crna Gora", [s. a.] (Podgorica : "Grafo Crna Gora"). - [32] str. : ilustr. ; 14 x 21 cm

Tiraž 20000.

(Broš.)

929.6
COBISS.CG-ID 10624016

1778
МИРКОВИЋ, Љубомир
        Мирковићи носталгично путовање у прошлост / Љубомир Мирковић. - 1. изд. - Београд : Љ. Мирковић, 2006 (Београд : Калиграф). - 462 стр. : илустр. ; 25 cm

Аутопортрет Љ. Мирковића. - Тираж 200. - Библиографија: стр. 457.

ISBN 86-908431-0-8

929.52МИРКОВИЋ
392.3(497.16)
821.163.41-94
COBISS.CG-ID 129478412

1779
МИЋАНОВИЋ, Момчило
        Успешне Чачанке / Момчило Мићановић. - Чачак : М. Мићановић, 2006 (Чачак : Светлост). - 267 стр. : илустр. ; 24 cm

Слике аутора. - Тираж 200. - Белешка о аутору / Станка Савичић: стр. 262-263

ISBN 86-902669-6-8

929-055.2(497.11)"19"
COBISS.CG-ID 128463116

1780
НИШАВИЋ, Радисав В.
        Братство Нишавића : од Острога до свете Тројице / Радисав В. Нишавић. - Бијело Поље : ВБР Графика, 2006 (Бијело Поље : ВБР Графика). - 738 стр. : илустр. ; 18 cm. - (Едиција Родослов)

Тираж 500. - Нишини путеви: стр. 711-730.

ISBN 86-909427-0-X

929.52НИШАВИЋИ
COBISS.CG-ID 10998800

1781
ОБРАДОВИЋ, Милован
        Потомци Обрадовић Андрије и Милосаве из Дубова / Обрадовић Вукашина Милован ; [израда родослова Обрадовић Драган]. - [Подгорица] : М. Обрадовић, 2006 (Цетиње : ИВПЕ). - 215 стр. : илустр. ; 25 cm

Слика аутора. - Тираж 200. - Белешка о писцу: стр. 215.

ISBN 86-908727-0-1

929.52Обрадовићи
821.163.4-36
COBISS.CG-ID 10582800

1782
ПЕЈАТОВИЋ, Дико
        Пејатовића родослов / Дико Пејатовић. - Београд : Д. Пејатовић, 2006 (Београд : Меграф). - 167 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 150. - Рецензија / Жарко Крупеж: стр. 11-12. - Биљешке уз текст. - Регистар.

ISBN 86-909567-0-0 (брош.)

929.52 Пејатовић
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 136111884

1783
ПЕЛИЧИЋ, Милорад К.
        Пеличићи, поријекло и развој / Милорад К. Пеличић. - Београд : М. Пеличић, 2006 (Земун : Galaxy). - 77 стр. : илустр. ; 21 cm

Ауторова слика. - Тираж 100. - Биљешка о аутору: стр. 75. - Библиографија и биљешке уз текст.

ISBN 86-908573-0-3 (брош.)

929.52ПЕЛИЧИЋИ
COBISS.CG-ID 130673676

1784
ПЕРИЋ, Богдан Л.
        Братство Перићи-Оравци током четири стољећа / Богдан Л. Перић. - 1. изд. - Београд : Српска школска књига, 2006 (Београд : Фото футура). - 204 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - Уместо предговора / Видак М. Перић: стр. 5-7. - Библиографија: стр. 201-202.

ISBN 86-83565-28-9

929.52ПЕРИЋИ
COBISS.CG-ID 134878732

1785
ПЕТРОВИЋ, Илија
        Прилози за Енциклопедију Новог Сада / Илија Петровић. - Нови Сад : И. Петровић, 2006 (Нови Сад : Пипери). - 331 стр. ; 21 cm

Тираж 120. - Белешка о састављачу / Милорад Предојевић: стр. 326-331.

ISBN 86-906883-4-X (Брош.)

929(497.113 Нови Сад)
COBISS.CG-ID 214596871

1786
ПОПОВИЋ, Божидар Г.
        Мирашевићи судбински : хроника / Божидар Г. Поповић. - Бијело Поље : Пегаз, 2006 (Бијело Поље : Пегаз). - 162 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Аманети / Пегаз, Бијело Поље)

Тираж 400. - Биљешка о писцу: стр. 163.

ISBN 86-7792-062-5

929.52Мирашевићи
COBISS.CG-ID 10682896

1787
САМАРЏИЋ, Александар
        Crnogorski državni i dinastički grbovi / [autori tekstova Aleksandar - Saša Samardžić, Marijan - Mašo Miljić]. - Podgorica : Grafo Crna Gora, 2006 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 361 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Biblioteka Mikroizdanja)

Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 1000.

ISBN 86-85499-11-9

929.6(497.16)
COBISS.CG-ID 10190352

1788
САНДИЋ, Десимир А.
        Братство Сандићи : родослов / Десимир А. Сандић. - Пљевља : Пљеваљска књижара, 2006 (Пријепоље : Графокартон). - 317 стр. : илустр. ; 25 cm

Слика аутора. - Тираж 500. - Поруке из душе предака / Милорад Јокнић: стр. 7-8. - О аутору: стр. 265. - Библиографија: стр. 260.

929.52САНДИЋИ
COBISS.CG-ID 214999815

1789
        СРБИ који су обележили XX век : биографски лексикон : пет стотина личности / [аутор пројекта и главни уредник Милена Милановић ; преводиоци за енглески језик Видосава Јанковић ... [и др.] ; одабрана библиографија Бојана Вукотић] = Serbs Who Marked The 20th Century : biographical lexicon : five hundred persons / [author of the project and editor in chief Milena Milanović ; translators for english Vidosava Janković ... [et al.] ; selected bibliography Bojana Vukotić]. - Београд =Белграде : Јефимија ЈК, 2006 (Београд : Europrint-digital center). - 618 стр. : илустр. ; 34 cm. - (Срби у свету. XX век)

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 1 000. - Предговор уз књигу XX века / Дејан Медаковић: стр. 17-18. - Закључна реч / Владо Стругар: стр. 600-602. - Белешка о аутору пројекта: стр. 617. - Библиографија: стр. 583-596.

ISBN 86-83537-11-0 (картон)


929(=163.41)"19"(031)
929(=163.41)(100)"19"(031)
COBISS.CG-ID 128433420

1790
ЋОРОВИЋ, Владимир
        Историјски лексикон / Владимир Ћоровић ; [приредио Драган Лакићевић] ; предговор Ненад Љубинковић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2006 (Београд : Радунић). - 395 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Поучник / Српска књижевна задруга. Нова серија ; 11)

Ауторова слика. - Тираж 1000. - Полихисторик Владимир Ћоровић: стр. 5-22. - Белешка о писцу / Н. [Никола] Радојчић: стр. 381-382. - Белешка приређивача: стр. 383-384.

ISBN 86-379-0954-X

929(=163.41)(031)
930.1:929 Ћоровић В.
COBISS.CG-ID 134885132

1791
ЋОРОВИЋ, Радомир
        Први капетан Жупе Никшићке Акица Јова Ћоровић / Радомир-Рашо Ћоровић. - Подгорица : Покрет, 2006 (Пријепоље : Графокартон). - 95 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Свједочанства / Комови, Андријевица)

Тираж 500. - Библиографија: стр. 95.

ISBN 86-85559-07-3

355:929 Ћоровић А. Ј.
COBISS.CG-ID 10156048

1792
ЦВИЈОВИЋ, Миомир
        Трагом братства Цвијовића / Миомир Мијо Цвијовић. - Бијело Поље : Пегаз, 2006 (Бијело Поље : Пегаз). - 220 стр. : илустр. ; 24 cm

Слика аутора. - Тираж 200. - Биљешка о писцу: стр. 217. - Ristretto; Résumé.

ISBN 86-7792-061-7

929.52Цвијовићи
COBISS.CG-ID 10653712

1793
ЧАЂЕНОВИЋ, Миливоје
        Моја света истина / Миливоје Чађеновић. - 1. изд. - Брскут : М. Чађеновић, 2006 (Нови Сад : Зола-штампа). - 157 стр. : фотогр. ; 20 cm

Тираж 350. - Библиографија: стр. 156.

ISBN 86-909513-0-X (брош.)

929.52ЧАЂЕНОВИЋ
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 217308423

1794
ЧАМПАР, Крсто
        Коријени и потомци Милутина Миланова - Куча из Затона / Крсто Обрада Чампар - Куч. - Бијело Поље : Пегаз, 2006 (Бијело Поље : Пегаз). - 177 стр., [36] стр. с фотогр. : фотогр. ; 20 cm

Слика аутора. - Тираж 200. - Биљешка о писцу: стр. 144.

ISBN 86-7792-041-2

929.52КУЧИ
COBISS.CG-ID 10196752


930.1 ИСТОРИЈА КАО НАУКА. ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ИСТОРИЈЕ


1795
ДЕЛЕТИЋ, Здравко
        Наука о историји / Здравко Делетић. - Ниш : Центар за балканске студије, 2006 (Ниш : СВЕН). - 242 стр. ; 20 cm

Тираж 200. - Белешка о аутору: стр. [243-244]. - Библиографија: стр. 235-242.

ISBN 86-7379-107-3 (брош.)


930.1
COBISS.CG-ID 512056291

1796
ДЕЛЕТИЋ, Здравко
        Техника историографије / Здравко Делетић. - 1. изд. - Ниш : Центар за балканске студије, 2006 (Ниш : Свен). - 179 стр. ; 24 cm

Тираж 200. - Белешка о аутору: стр. [180]. - Библиографија: стр. 173-179.

ISBN 978-86-7746-091-4 (брош.)


930.1
COBISS.CG-ID 512110819


930.85 КУЛТУРНА ИСТОРИЈА. ИСТОРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ


1797
БОГАВАЦ, Зоран
        Нечујна звона : хришћанско наслеђе Космета / Зоран Богавац ; [превод Тијана Јовановић, Стефан Миленковић] = Silent Bells : Christian heritage of Kosmet / Зоран Богавац ; [translation Tijana Jovanović, Stefan Milenković]. - Београд : Принцип Бонарт Прес : Баштина, 2006 (Београд : Портал ; Чачак : Нови дани). - 443 стр. : илустр. ; 22 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Ауторова слика. - Тираж 2000. - Зоран Богавац : 1947-2006 / Мишо Вујовић: стр. 5. - Библиографија: стр. 442-443.

ISBN 86-85215-13-7
ISBN 978-86-85215-13-1

930.85(=163.41)(497.115)
323.1(=163.41:=18)(497.115)(091)
726.54/.7.025.1(497.115)
COBISS.CG-ID 134691852

1798
КУЈОВИЋ, Драгана
        Tragovima orijentalno-islamskog kulturnog nasljeđa u Crnoj Gori / Dragana Kujović. - Podgorica : Almanah, 2006 (Podgorica : 3M Makarije). - 160 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Baština / Almanah, Podgorica)

Slika autora. - Tiraž 700. - Bilješka o autoru: str. 157. - Fotografski prilozi: str. 129-144. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 105-125. - Registar.

ISBN 86-85575-05-2

930.85:28(497.16)
COBISS.CG-ID 10458896

1799
        KULTURNA baština muslimanskog naroda Crne Gore : (zbornik reprezentativnih znamenja) / [odgovorni urednik Avdul Kurpejović ; uređivački odbor Jusuf Bibezić]. - Podgorica : Matica muslimanska Crne Gore, 2006 (Cetinje : Obod). - 185 str., XXXII str. s tablama : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 800. - Predgovor / Avdul Kurpejović: str. 5-11. - Bilješke uz tekst. - Zastupljeni autori: Uzeir Bećović, Avdul Kurpejović, Jusuf Bibezić, Sreten Vujović, Olga Perović, Slobodan Jerkov, Vojislav P. Nikčević, Pajazit Hasić. - Bibliografija uz pojedine radove.

ISBN 86-907277-1-X

930.85:28(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 10481424

1800
        KULTURNA baština muslimanskog naroda Crne Gore : (zbornik reprezentativnih znamenja) / [odgovorni urednik Avdul Kurpejović]. - Podgorica : Matica muslimanska Crne Gore, 2006 (Cetinje : Obod). - 185 str., [24] str. s tablama : ilustr. ; 23 cm

Tiraž 800. - Predgovor / Avdul Kurpejović: str. 5-11. - Bilješke uz tekst. - Zastupljeni autori: Uzeir Bećović, Avdul Kurpejović, Jusuf Bibezić, Sreten Vujović, Olga Perović, Slobodan Jerkov, Vojislav P. Nikčević, Pajazit Hasić. - Bibliografija uz pojedine radove.

ISBN 86-907277-1-X (broš.)

930.85:28(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 12587280