претходна
наредна
1111
РАДУЛОВИЋ, Васиљка
        Остају сјећања / Васиљка Радуловић. - Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 1999-2002. - Књ. <1-2> : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Посебна издања / Културно-просвјетна заједница, Подгорица)

Слика аутора.

Садржај:
1. - 1999 (Подгорица : Принт). - 117 стр. - Ств. насл. у колофону: Пролази вријеме. - Тираж 1000. - Биљешка о аутору: стр. 115.
Књ. 2. - Подгорица : 3М Макарије, 2002 (Подгорица : 3М Макарије). - 114 стр. - Тираж 500. - Сјећања и подсјећања учитељице Васиљке Радуловић / Перивоје Поповић: стр. 107-110. - Биљешка о аутору: стр. 111.


821.163.4-94
COBISS.CG-ID 2791696

1112
РАДУЛОВИЋ, Сава
        Голгота родне груде / Сава Радуловић. - [1. изд.]. - Нови Сад : Будућност, 2002 (Нови Сад : Будућност). - 87 стр. ; 20 cm. - (Свједочанства / Будућност, Нови Сад)

Тираж 500. - Био-библиографска белешка о писцу: стр. [88].

(Брош.)


821.163.41-94
COBISS.CG-ID 7356176

1113
РАИЧКОВИЋ, Стеван
        Један могући живот : (homo poeticus) / Стеван Раичковић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2002 (Београд : Алфа). - 424 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Алфа. Животопис)

Тираж 500. - Хронологија: стр. 405-410. - Библиографија: стр. 411-418.

ISBN 86-331-0331-1

821.163.4-94
821.163.4:929 Раичковић С.
012 Раичковић С.
COBISS.CG-ID 7382288

1114
РЕЏИЋ, Вучета М.
        Казивање о злом времену / Вучета М. Реџић. - Подгорица [тј.] Београд : Ступови, 2002 ([б. м. : б. и.]). - 199 стр. ; 21 cm

Тираж 500.


821.163.4-94
COBISS.CG-ID 7332880

1115
ЦВЈЕТКОВИЋ, Глигорије Л.
        Мајска ноћ над Шарганом / Глигорије Л. Цвјетковић. - [Беочин] : Г. Л. Цвјетковић, 2002 (Раковац : Бироелецтрониц). - 47 стр. : илустр. ; 24 cm + Исправка ([1] лист)

Текст штампан двостубачно. - Ауторова слика. - Аутор: стр. 46.

(Брош.)


821.163.4-94
COBISS.CG-ID 183030023


821.163.4-992 ПУТОПИСИ


1116
АЛВИРОВИЋ, Хаџи-Иван В.
        Zemlje koje umivaju okeani : (u svetim zemljama Južne Amerike) : putopisi / Hadži-Ivan V. Alvirović. - Herceg-Novi : autor, 2002 (Niš : "Viktorija"). - 141 str., [6] str. s fotogr. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Svetski turistički biseri)

Na nasl. str.: 22 edicija. - Tiraž 313.

(Broš.)

821.163.4-992
COBISS.CG-ID 4719632

1117
ЛАКОВИЋ, Александар Б.
        Хиландарски путокази / [текст Александар Б. Лаковић ; цртежи Зоран Илић Брада]. - Београд : Народно дело, 2002 (Крагујевац : Интерагент). - 62 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Путописи / [Народно дело])

Податак о аутору преузет са прелим. стр. - Тираж 1000.

ISBN 86-7527-017-9

821.163.41-992
COBISS.CG-ID 102617868

1118
ШЋЕКИЋ, Божидар Р.
        Друмовима Швајцарске / Божидар Р. Шћекић. - Бијело Поље : Пегаз, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 166 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Библиотека Путописи / Пегаз, Бијело Поље)

Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 163-164.

(Брош.)


821.163.4-992
COBISS.CG-ID 6134288


9 ГЕОГРАФИЈА. БИОГРАФИЈЕ. ИСТОРИЈА


908(497.16) ЦРНА ГОРА, ПРОУЧАВАЊЕ ЗАВИЧАЈА

1119
ВУКМАНОВИЋ, Јован
        Паштровићи : антропогеографско-етнолошка испитивања / Јован Вукмановић. - [Фототипско изд.]. - Подгорица : ЦИД, 2002 (Београд : Графолик). - 462 стр., [2] пресавијена листа с геогр. картом : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Фототипска издања / ЦИД, Подгорица)

Тираж 500. - Докт. дисерт. одбрањена на Филозофском фак. у Београду 30. јуна 1959. год. - Прилози: стр. 439-445. - Биљешке уз текст. - Библиографија и биљешке уз текст. - Регистар. - Фототипско, репринт изд.: Цетиње, 1960.

ISBN 86-495-0208-3

908(497.16 Паштровићи)
39(497.16 Паштровићи)
COBISS.CG-ID 5573904

1120
ЗОЛАК, Триво
        Čudesna Crna Gora : turistički vodič / Trivo Zolak ; [autori fotografija Ladislav Csiky ... [et al.]]. - Bar : T. Zolak ; Bijelo Polje : Pegaz, 2002 (Bijelo Polje : Pegaz). - 238 str., [1] presavijeni list : ilustr. ; 22 cm. - (Edicija Turističke monografije, vodiči i putopisi)

Slika autora. - Naziv biblioteke preuzet iz CIP-a. - Tiraž 2500. - Izvod iz autobiografije autora: str. 219. - Bibliografija: str. 217-218. - Registar.

(Broš.)

908(497.16)(036)
COBISS.CG-ID 512215274

1121
JOVANOVIĆ, Mira
        Boka Kotorska : [Montenegro] : guide = le guide = Reishandbuche = putevoditel' / [authors Mira Jovanović, Dragan Bosnić ; photography Dragan Bosnić, Vlado Zelenković ; translators english Tamara Sinobad, french Ana Obradović, german Dragiša Despotović, russian Jelena Romić]. - [1st. ed.]. - Belgrade : Intersistem, 2002 (Belgrade : Branmil). - 95 str. : ilustr. ; 19 cm

Uporedni tekst na više jezika. - Podatak o autorima preuzet iz kolofona. - Tiraž 500.

ISBN 86-83419-65-7 (Broš.)

908(497.16 Бока Которска)
COBISS.CG-ID 7409680

1122
JOVANOVIĆ, Mira
        Budva : [Montenegro] : tourist guide : der Fremdenverkehrsführer = la guide touristique = putevoditel' dlja turistov / [author Mira Jovanović ; photography Dragan Bosnić, Vlado Zelenković ; translators english Tamara Sinobad, german Dragiša Despotović, france Ana Obradović, russian Jelena Romić]. - [1st. ed.]. - Belgrade : Intersistem, 2002 (Belgrade : Branmil). - 77 str. : ilustr. ; 19 cm

Kor. stv. nasl.: Budvanska rivijera. - Uporedni tekst na više jezika. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 500.

ISBN 86-83419-64-9 (Broš)

908(497.16 Будва)
COBISS.CG-ID 7474448

1123
ЈОВАНЧЕВИЋ, Добривоје
        Долац / Добривоје Дојо Јованчевић. - [1. изд.]. - Беране : Информативни центар, 2002 (Београд : Нелком). - 259 стр. : фотогр. ; 24 cm + Напомене ([1] стр.). - (Библиотека Хронике / Информативни центар Беране)

Слика аутора. - Тираж 500. - Биљешка о аутору: стр. 253.

(Брош.)

908(497.16 Долац)
COBISS.CG-ID 4705808

1124
КОМАР, Горан
        Кути / Горан Комар. - Херцег-Нови : Г. Комар, 2002 (Игало : Биро Конто). - 271 стр. : факс., табеле ; 30 cm

"Хроника је написана према "Упутству" Одбора за проучавање села Српске академије наука ..." ---> стр. 4. - Тираж 500. - Библиографија: стр. 268-269.

(Брош.)

908(497.16 Кути)
COBISS.CG-ID 6117392

1125
КОПРИВИЦА, Весељко
        Naj Crna Gora : leksikon zanimljivosti Crne Gore / Veseljko Koprivica. - Podgorica : Dan press, 2002 (Podgorica : HKS Spektar). - 350 str. : ilustr. ; 24 cm

Slika autora. - Tiraž 1300. - Bilješka o autoru: str. 345-346. - Bibliografija: str. 339-343.

908(497.16)(031)
COBISS.CG-ID 1959437

1126
LAUE, Eberhard
        Montenegro : mini vodič : [gradovi - plaže - zabava - usluge] / napisao i pripremio Eberhard Laue ; [prevodioci Majda Milačić, Uroš Zeković [i] Tatjana Jovović]. - [1. izd.]. - Reichenberg : Aspect, 2002 (Novi Sad : "Stojkov"). - 96 str. : ilustr. ; 17 cm

ISBN 3-936734-02-X (Broš.)

908(497.16)(036)
338.48(497.16)(036)
COBISS.CG-ID 7418896

1127
LAUE, Eberhard
        Montenegro : kleiner Reiseführer : [Städte - Strände - Freizeit - Service] / von Eberhard Laue. - [1. Aufl.]. - Reichenberg : Aspect, 2002 (Novi Sad : "Stojkov"). - 96 str. : ilustr. ; 17 cm

ISBN 3-936734-00-3 (Broš.)

908(497.16)(036)
338.48(497.16)(036)
COBISS.CG-ID 7418384

1128
LAUE, Eberhard
        Montenegro : mini guide : [towns - beaches - leisure - services] / by Eberhard Laue. - [1st. ed.]. - Reichenberg : Aspect, 2002 (Novi Sad : "Stojkov"). - 96 str. : ilustr. ; 17 cm

ISBN 3-936734-01-1 (Broš.)

908(497.16)(036)
338.48(497.16)(036)
COBISS.CG-ID 7419152

1129
ЛЕКОВИЋ, Слободан М.
        Turistička Crna Gora juče danas sjutra / Slobodan M. Leković. - Podgorica : Turistička organizacija Crne Gore, 2002 (Cetinje : IVPE). - 108 str., [6] str. s tablama : fotogr., tabele ; 24 cm

Tiraž 500. - Predgovor / Miljan Radović: str. 5-8. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 90-91. - Rezime ; Summary.

(Broš.)

908(497.16 Црна Гора)
COBISS.CG-ID 6159376

1130
ЛИКИЋ, Милорад
        Пива и Пивљани некад и сад / Милорад Ликић. - Сремски Карловци : Културни центар Карловачка уметничка радионица, 2002 (Сремски Карловци : Поинт пресс). - 275 стр. : илустр. ; 21 cm

Ауторова слика. - Тираж 320. - Предговор / Јован Плавша: стр. 3-4. - Биографија: стр. 271. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 253.

(Брош.)

908(497.16 Пива)
COBISS.CG-ID 175847175

1131
МАЂАР, Золтан
        Zelenika : kolijevka turizma / Zoltan Mađar. - Zelenika : Z. Mađar, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 204 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 500.

(Broš.)

908(497.16 Зеленика)"18/19"
COBISS.CG-ID 4289040

1132
ОДАЛОВИЋ, Глиго
        Selo Ubli / Gligo Odalović. - Cetinje : Državni arhiv Republike Crne Gore, 2002 ([Igalo] : Birokonto). - 115 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. na mjesto impresuma: Herceg-Novi. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 111-113.
Na prelim. str. posveta autora: Biblioteci "Đurđe Crnojević" Autor, 21.10.2002.: R1 610: ЦНБЦТ

(Broš.)

908(497.16 Убли)
COBISS.CG-ID 4700944

1133
ОСТОЈИЋ, Ђорђије М.
        Монографија села Врела под Дурмитором / Ђорђије М. Остојић. - Пљевља : "Пљеваљска књижара", 2002 ([Подгорица : Графо Црна Гора]). - 259 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 500. - Библиографија: стр. [361].

908(497.16 Врела)
COBISS.CG-ID 4232464

1134
ОТАШЕВИЋ, Бранислав
        Велика и Полимље : (прилог за монографију) / Бранислав Оташевић. - Београд : Културно просветна заједница Србије ; Андријевица : Комови, 2002-. - Књ. <1-> : илустр. ; 24 cm

Досадашњи садржај:
Књ. 1 / [фотографије Вук Марсенић]. - 2002 (Београд : Стручна књига). - 317 стр. - (Библиотека "Хронике села" ; 135). - Тираж 300. - Предговор / Петар Ј. Марковић: стр. 5-8. - Белешке о писцу: стр. 308. - Библиографија: стр. 300-308. - Регистри.

ISBN 86-419-0180-9 (књ. 1)

908(497.16 Велика)
908(497.16 Полимље)
COBISS.CG-ID 6077456

1135
РАДАНОВИЋ, Ратомир
        Мокрине код Херцег Новог са Сврчугама, Бијелићима и Петијевићима : 1336-2000 / Ратомир Раде Радановић ; [фотографије Чаба Мађар, Стево Лепетић]. - [1. изд.]. - Београд ; Херцег Нови : Одбор САНУ за проучавање села : Културно просвјетна заједница републике Српске, 2002 (Београд : Војна штампарија). - 638 стр. : илустр. ; 24 cm + Исправке ([2] стр.). - (Библиотека Хронике села ; књ. 150)

Слика аутора. - Предговор / Петар Ј. Марковић: стр. 9-11. - Ратомир Раде Радановић: стр. 637-638. - Библиографија: стр. 626-630. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 86-7596-010-7

908(497.16 Мокрине)
COBISS.CG-ID 7402000

1136
RADOVIĆ, Miljan
        Montenegrin Prokletije : nature, poeple, tourism, development / Miljan Radović, Rajko Marić ; [translated by Radmila Vujović]. - Podgorica : The Ministry of Tourism of Montenegro ; Beograd : Institute of Economic Sciences, 2002 (Šabac : "Dragan Srnić"). - 96 str. : ilustr., geogr. karte ; 24 cm

Tiraž 1000.

(Broš.)

908(497.16 Проклетије)
COBISS.CG-ID 4612112

1137
РАДОВИЋ, Миљан
        Crnogorske Prokletije : priroda, ljudi, turizam, razvoj / Miljan Radović, Rajko Marić. - Podgorica : Ministarstvo turizma Crne Gore ; Beograd : Institut ekonomskih nauka, 2002 (Šabac : "Dragan Srnić"). - 96 str. : ilustr., geogr. karte ; 24 cm

Tiraž 2500.

(Broš.)

908(497.16 Проклетије)
COBISS.CG-ID 4611856

1138
        HERCEG Novi / [prevod na engleski Ksenija Francetić ; fotografije Branko Danilović]. - Kotor : Press Express, 2002 (Beograd : Press Express). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Tekst uporedo na srp. i engl. jeziku.

908(497.16)
658(497.16)
COBISS.CG-ID 7394576

1139
        CRMNICA - nasljeđe i budućnost : zbornik radova sa simpozijuma održanog na Viru, 12-13. jula 2002. / [urednik Branislav Marović ; uređivački odbor Svetozar Savić, Savo Kapa, Vladimir Nikaljević ; fotografije Vojo Radonjić, Vladimir Nikaljević]. - Podgorica : Udruženje Crmničana "Crmnica" : Mermont, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 225 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 2000. - Umjesto predgovora / Savo Kapa: str. 3. - Bibliografija uz sve radove.

908(497.16 Црмница)(063)(082)
COBISS.CG-ID 4371984


91 ГЕОГРАФИЈА


1140
ВАСОВИЋ, Милорад
        Подрињско ваљевске планине / Милорад Васовић ; [фотографија Мирослав Јеремић ... и др.]. - Ваљево : Агенција Ваљевац : Ваљевска гимназија : Истраживачка станица Петница, 2003 (Ваљево : Штампарија Ваљевац). - 512 стр. : фотогр. ; 24 cm

Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - О аутору: стр. 501-502. - The Mountains of Drina - Basin and Valjevo Region: str. 493-496.

ISBN 86-83555-03-8

913(497.11):551.4.035
COBISS.CG-ID 6778640

претходна
наредна