претходна
наредна
511
        POSLOVNI vodič 2002. - Beograd : Alea, 2002 ([S. l. : s. n.]). - 1680 str. : ilustr. ; 25 cm

Kor. nasl.

658(497.11+497.16)(058)
658(497.15)(058)
COBISS.CG-ID 7399696

512
        POSLOVNI telefonski - telefax imenik : Crna Gora / [urednik Branislav Švonja]. - Podgorica : Telefonija, 2002 (Bezdan : Vojvodina). - 73 str. ; 28 cm

Tiraž 1000.

(Broš.)

658(497.16)(083.86)
COBISS.CG-ID 3369232

513
        POSLOVNI telefonski - telefax imenik : Crna Gora : [2002] / [urednik Branislav Švonja]. - Podgorica : Telefonija, 2002 (Bezdan : Vojvodina). - 511 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1000.

(broš.)

658(497.16)(058)
COBISS.CG-ID 8000016

514
ЦРНА Гора. Закони итд.
        Zakon o privrednim društvima / [glavni i odgovorni urednik Momčilo Vujošević]. - Podgorica : Službeni list Republike Crne Gore, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 108, 119 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Privredno pravo Republike Crne Gore ; knj. 1)

Nasl. prištampanog prevoda: Business organization low for the Republic of Montenegro. - Izvorni tekst i prevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 500. - Predgovor / Rajko M. Milović.: str. 5-20.

658:330.34(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 1960205

515
ШАЛЕТИЋ, Симо М.
        Razvoj integralnog automatizovanog sistema za reinžinjering složenih geometrijskih oblika primjenom tehnike 3D laserskog skeniranja : magistarska teza / Simo M. Šaletić ; [mentor Milan Zeljković]. - Novi Sad : [autor], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 135 listova : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - Bibliografija: listovi 110-115. - Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. u Novom Sadu, Fak. tehničkih nauka.

(Broš.)

658.5.01(043.2)
62-52(043.2)
007.52:621(043.2)
621(043.2)
COBISS.CG-ID 11560208


659 РЕКЛАМА. ОГЛАШАВАЊЕ. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ


516
        ADRESAR medija u Crnoj Gori / [pripremili Milanka Burzan, Kosta Radonjić, Stevo Muk]. - Podgorica : Centar za razvoj nevladinih organizacija, 2002 ([Podgorica] : Grafo Crna Gora). - 51 str. ; 23 cm

Tiraž 1500. - Registar.

(Broš.)

659.3(497.16)(058)
COBISS.CG-ID 5333008

517
        KNJIGA medija Crne Gore / [priredio] Institut za medije Crne Gore. - Podgorica : Institut za medije Crne Gore, 2002 (Novi Sad : Futura). - 218 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 500. - Predgovor: str. 5-6.

659.3/.4(497.16)(058)
32.019.5(497.16)(058)
COBISS.CG-ID 8381200

518
        MONTENEGRO Media Book / [prepared by] Montenegro Media Institute ; [interpreter Vesna Bulatović]. - Podgorica : Institut za medije Crne Gore = Montenegro Media Institute, 2002 (Novi Sad : Futura). - 218 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100. - Preface: str. 5-6.

659.3/.4(497.16)(058)
32.019.5(497.16)(058)
COBISS.CG-ID 8786704


669 МЕТАЛУРГИЈА


519
КОНФЕРЕНЦИЈА индустрије алуминијума СР Југославије (10 ; 2002 ; Жабљак)
        Zbornik radova X konferencije industrije aluminijuma SR Jugoslavije, [Žabljak, 9-11. oktobar 2002. godine] / [organizatori konferencije "Boksiti", Nikšić ... [etc.] ; [organizacioni odbor V. Grbović... [et al.]. - Beograd : "Aluminium", poslovno udruženje proizvođača i prerađivača boksita, glinice i aluminijuma, 2002 ([s. l. : s. n.]). - II, 120 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Kor. stv. nasl.: X konferencija industrije aluminijuma SR Jugoslavije. - Tiraž 150. - Bibliografija uz većinu radova. - Rezimei na engl. jeziku uz većinu radova.

(Broš.)

669.71(497.11+497.16)(063)(082)
COBISS.CG-ID 7417872


7 УМЈЕТНОСТ. АРХИТЕКТУРА. ФОТОГРАФИЈА. МУЗИКА. СПОРТ


520
БЕЋОВИЋ, Узеир
        Kulturno-umjetničko društvo "Volođa" : (1945-2000) / Uzeir Bećović. - Beograd : Kulturno-umjetničko društvo "Volođa" : Spectral, 2002 (Beograd : Pangraf). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

Slika autora. - Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 331-332. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 327. - Registar.

ISBN 86-7626-003-6
a) Културно-умјетничко друштво "Волођа" (Пљевља) - 1945-2000

7.077:061.2(497.16)"1945/2000"
COBISS.CG-ID 7137296


71 УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА. УРБАНИЗАМ


521
        BUDVA [Kartografska građa] : In pocket = In der Tasche = Dans la poche = В кармане. - [Razmjer neodređen]. - [Beograd] : Intersistem-kartografija, [2002] ([S. l. : s. n.]). - 1 plan grada : u boji ; 24 x 18 cm na listu 47 x 33 cm, presavijen na 10 x 16 cm

Sadrži i: Legenda na više jezika ; Plan starog grada ; Karta Budvanske rivijere ; Na poleđini: Kratak opis mjesta na više jezika sa fotografijama.

ISBN 86-83419-50-9

711.4(497.16 Будва)(084.3)
COBISS.CG-ID 8291344

522
        KOTOR [Kartografska građa] : In pocket = In der Tasche = Dans la poche = В кармане. - [Razmjer neodređen]. - [Beograd] : Intersistem kartografija, [2002] ([S.l. : s.n.]). - 1 plan grada : u boji ; 35 x 13 cm na listu 47 x 33 cm, presavijen na 9 x 16 cm

Om. nasl. - Na poleđini: Turističke informacije na više jezika. - Sadrži i: Legenda na srp. i engl. jeziku ; Kotor: stari grad ; Boka Kotorska: karta ; Tivatski zaliv: karta.

ISBN 86-83419-51-7

711.4(497.16 Котор)(084.3)
COBISS.CG-ID 8291600

523
РАДОЊИЋ, Бранка
        Osnove urbanog menadžmenta : okvir za reforme urbanih podsistema / Branka Radonjić, Veronika Vujošević. - Podgorica : Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja : Direkcija javnih radova, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 260 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 253-260.

(Broš.)

711.4
711
504.05 /.06:711.4
COBISS.CG-ID 8781328

524
        HERCEG Novi [Kartografska građa] : In pocket = In der Tasche = Dans la poche = В кармане. - [Razmjer neodređen]. - [Beograd] : Intersistem kartografija, 2002 ([S.l. : s.n.]). - 1 plan grada : u boji ; 35 x 13 cm na listu 47 x 33 cm presavijen na 9 x 16 cm

Om. nasl. - Na poleđini: Turističke informacije na više jezika. - Sadrži i: Legenda na srp. i engl. jeziku ; Herceg Novi: stari grad [plan] ; Boka Kotorska [karta].

ISBN 86-83419-52-5

711.4(497.16 Херцег Нови)(084.3)
COBISS.CG-ID 8377872


72 АРХИТЕКТУРА


525
ВУКОТИЋ Лазар, Марта
        Beogradsko razdoblje arhitekte Nikole Dobrovića : (1945-1967) / Marta Vukotić Lazar ; [prevod na engleski Dragan Purešić, prevod na ruski Milijana Mirković]. - Beograd : Plato, 2002 (Beograd : Čigoja štampa). - 247 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Biblioteka Didaskalos / Plato, Beograd ; 9)

Tiraž 500. - Biografija: str. 142-145 ; Biography: str. 219-220 ; Biografija: str. 236-237. - Katalog radova: str. 168-180. - Spisak ilustracija: str. 197-203. - Bibliografija objavljenih radova arhitekte Nikole Dobrovića: str. 182-185. - Bibliografija: str. 186-196. - Summary: Architect Nikola Dobrović; Rezjume: Arhitektor Nikola Dobrovič. - Registar.

ISBN 86-447-0072-3 (Broš.)

72:929 Добровић Н.
72.011
012 Добровић Н.
COBISS.CG-ID 7393296

526
ЛЕ Корбизије
        Modulor : harmonične mjere prema ljudskom obimu univerzalno primjenljive u arhitekturi i mašinstvu / Le Corbusier ; prevela s engleskog Marija Knežević. - Beograd : Jasen ; Nikšić : Lisina : Bijeli Pavle, 2002 (Užice : Grafičar). - 175 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Arhitektura ; knj. 1)

Prevod dela: The Modulor / Le Corbusier. - Pravo ime autora je Charles-Edouard Jeanneret. - Predgovor / Marko Savić: str. [5]. - Napomene uz tekst.

ISBN 86-7681-011-7 (Broš.)

72.013
COBISS.CG-ID 105633804

527
ЦВЈЕТКОВИЋ, Глигорије Л.
        Спомен обележја споменика Народноослободилачког рата Југославије на територији општине Беочин / Глигорије Цвјетковић. - Беочин : Г. Цвјетковић, 2002 (Беочин : Ефект 1). - 84 стр. : илустр. ; 21 cm

Кор. ств. насл.: Спомен обележја Народноослободилачког рата.... - Биљешка о аутору: стр. 80.

(Брош.)

725.94:94(497.113 Беочин)"1941/1945"
COBISS.CG-ID 197216007

528
ЧИЛИКОВ, Александар
        Imobilia : construction consalting / [tekst Aleksandar Čilikov, Aleksandar Radulović ; [prevod] engleski Milka Mitrić, ruski Nada Lalić ; fotografija Lazar Pejović ; dizajn Ana Matić]. - Budva ; Herceg Novi ; Kotor : Imobilia CC, 2002 (Beograd : Publikum). - [32] str. : ilustr. ; 32 cm

Tekst uporedo na srp., engl. i rus. jeziku. - Kor. nasl. - Podaci o autorstvu preuzeti iz kolofona. - Tiraž 1000.

(broš.)

72(497.16)(084.12)
COBISS.CG-ID 180332295


726 САКРАЛНА АРХИТЕКТУРА


529
        КЊИЖЕВНА споменица Манастира Мораче : 1252-2002 / [изабрао и уредио Драган Лакићевић]. - [Б. м.] : Одбор за обележавање 750-годишњице Манастира Мораче ; Цетиње : Митрополија црногорско-приморска ; Београд : Службени лист СРЈ, 2002 (Београд : Драслар партнер). - 305 стр. ; 24 cm

Тираж 1000. - Библиографија: стр. 293-297.

ISBN 86-355-0538-7

726.7(497.16)(082)
821.163.4-97(082)
821.163.4-822:398(082)
COBISS.CG-ID 7401744

530
КОМАР, Горан
        Црква рождество св. Јована крститеља на Лоберу (Суторина, Херцег-Нови) / Горан Комар. - Херцег-Нови : Г. Комар, 2002 (Игало : Биро Конто). - 108 стр., IX стр. с таблама : факс. ; 21 cm

Тираж 300. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 103-108.

(Брош.)


726.54(497.16)
COBISS.CG-ID 5587472

531
        MANASTIR Morača : 750 godina : 1252-2002 = Monestery Morača [Elektronski izvor] / [foto i video Slobodan Jovičić]. - Beograd : Multimedija, [2002] ([Beograd : Multimedia]). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : slika, zvuk, video, tekst ; 12 cm

Sistemski zahtjevi: PC računar, 16 Mb RAM memorije, CD drajv (8x ili brži), SVGA grafička kartica, zvučna kartica i operativni sistem Windows. - Nasl. sa omota diska. - Uporedo srp. tekst i engl. prevod.

ISBN 86-84003-01-2

726.7(497.16)(0.034.4)
271.222(497.11)(497.16)-523.6(0.034.4)
COBISS.CG-ID 111141644

532
СТОЈОВИЋ, Владан
        Манастири и цркве [Картографска грађа] : Србија и Црна Гора : туристичка карта = Монастериес анд цхурцхес : Сербиа анд Монтенегро : тоурист мап = Монаст'ири, церкв'и : туристическая карта / аутор карте Владан Стојовић ; сарадници Милета Милић...[ет ал.]. - 1. изд. - 1:620.000. - Београд : Геокарта : Меркур-СВ, 2002 (Београд : Геокарта). - 1 геогр. карта : у боји ; 66 x 89 cm на листу 67 x 92 cm, пресавијена на 12 x 22 cm

Тираж 3000. - Садржи: Легенда ; Карта Фрушкогорских манастира ; Карта Овчарско-кабларских манастира ; Попис манастира од изузетног и великог значаја ; На полеђини: Кратак приказ са фотографијама најзначајнијих манастира.

ISBN 86-459-0044-0

726.7(497.11+497.16)(084.3)
726.54(497.11+497.16)(084.3)
COBISS.CG-ID 8293392


73/76 ЛИКОВНЕ УМЈЕТНОСТИ


533
OUTDOOR Touring Balkan Project (1 ; 2002-2003 ; Belgrade)
        Bound / Less Borders : First Outdoor Touring Balkan Project 2002/2003 / [organizer Goethe Institute Inter Nationes Belgrade]. - Belgrade : Goethe Institute Inter Nationes, 2002 (Belgrade : Publikum). - 111 str. : ilustr. ; 28 cm

Tiraž 3000. - Bibliografski podaci o autorima.

(Broš.)

73/76(497)"2002/2003"(064)
COBISS.CG-ID 6610960

534
УДРУЖЕЊЕ ликовних умјетника Србије. Подружница шумадијске регије
        Изложба слика и графика чланова УЛУС-а шумадијске регије, Галерија "Јосип-Бепо Бенковић", Херцег нови, април - мај 2002, Галерија Латњиковца "Бућа", април 2002, Галерија "Марко К. Греговић", Петровац на мору, мај - јун 2002, Галерија"Велимир А. Лековић", Бар, април - мај 2002 / [текст Срето Бошњак]. - Херцег Нови...[и др.] : Галерија "Јосип-Бепо Бенковић"...[и др.], 2002 (Крагујевац : Графостил). - [8] стр. ; 28 cm

Тираж 888.

(Брош.)


75/76(497.11)(064)
COBISS.CG-ID 23122704

535
ХЕРЦЕГНОВСКА ликовна сцена (4 ; 2002 ; Херцег Нови)
        Херцегновска ликовна сцена [4] : октобар-новембар 2002 / [текст Богдан В. Мусовић ; фотографије Вања Берберовић]. - Херцег Нови : Галерија "Јосип-Бепо Бенковић", 2002 (Игало : Биро конто). - [8] стр. : илустр. у боји ; 15 x 21 cm

Кор. насл. - Податак о редњем броју манифестације преузет из текста. - Тираж 300. - Био-библиографски подаци о ауторима.

(Брош.)


73/76(497.16)(064)
COBISS.CG-ID 22075152


75 СЛИКАРСТВО


536
БРКОВИЋ, Живко
        Kritička analekta : 1965-2002. / Živko Brković. - Beograd : Ž. Brković, 2002 (Beograd : Čigoja štampa). - 284 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 86-903711-0-9 (Broš.)

75(497.11)"19"(046)
73/75:061.43(497.11)"1965/2002"(046)
75:929(497.11)"19"(046)
COBISS.CG-ID 7367952

537
ГАЈИЋ, Љубомир
        Љубомир Гајић, једна животна прича : [Галерија "Јосип Бепо Бенковић", октобар 2002. : Музеј Херцеговине, новембар 2002. : Muzej Kozare = Muzeum of Kozara, децембар 2002. / превод [уводног текста] Драгиња Маскарели]. - Херцег Нови : Галерија "Јосип Бепо Бенковић" ; Требиње : Музеј Херцеговине ; Prijedor : Muzej Kozare = Muzeum of Kozara, 2002 (Бања Лука : CGM Design). - 19 стр. : илустр. ; 21 cm

Кор. насл. - Поднасл. преузети са задње корице. - Тираж 500. - Текст штампан двостубачно. - Ријеч аутора, Word of an Author: str. 3-4. - Био-библиографск подаци о умјетнику: стр. 17-18.

(Брош.)

75(497.16)(064)
75.071.1 Гајић Љ.
COBISS.CG-ID 21893392

538
DRECUN, Branko
        Branko Drecun : [recent painting]. - [Hagg : s. n., 2002] (Petrovaradin : Futura). - 79 str. : ilustr. ; 28 cm

(Broš.)

75:929 Дрецун Б.
75(497.16)(083.84)
COBISS.CG-ID 6111504

539
ЂУРАНОВИЋ, Роман
        Đuranović Roman : ENJOY : Galerija Pizana, novembar 2002. Podgorica / [autori teksta Mladen Lompar, Svetlana Racanović ; prevod na engleski Slavica Perović, Jelena Stanovnik ; slajdovi Vojo Radonjić]. - Podgorica : Galerija Pizana, 2002 (Beograd : Blažina Design Studio). - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Tekst uporedo na engl. jeziku. - Tiraž 500. - Sadrži i biobibliografske podatke o umjetniku.

(Broš.)

75(497.16)(064)
COBISS.CG-ID 4517392

540
ЂУРИЋ, Миодраг Дадо
        Dado : Podgorica, 25. april -15. jun, [Gayo Galerie] / [autor izložbe Gajo Vojvodić, Nina Vagić ; tekst Dragan Radovanović}. - Podgorica : Gayo Galerie, [2002] ([Beograd] : Publikum). - 31 str. : reprodukcije u boji ; 28 cm

Tekst upor. na srp. i engl. - Tiraž 500. - [Izložba Dada Đurića u Gayo Galerie u Podgorici...]= [The exhibition of works of Dado Đuric in Gayo Galerie in Podgorica...] / Gajo Vojvodić, Nina Vagić: str. 5. - [Organizovanje izložbi radova Dada Đurića u Crnoj Gori...]= [Organizing exhibitions of Dado Đuric in Montenegro...]: str. 6-7. - Biobibliografska bilješka o umjetniku.

(Broš.)

75:929 Ђурић М.(064)
COBISS.CG-ID 7539728

претходна
наредна