претходна
наредна
451
КОНГРЕС физијатара Србије и Црне Горе (3 ; 2002 ; Игало)
        Зборник радова / 3. конгрес физијатара Србије и Црне Горе, Игало, 5-9. јун 2002. ; [организатори] Удружења физијатара Србије и Црне Горе и Институт за физикалну медицину и рехабилитацију "Др С. Милошевић" ; [редактор Вукашин Михајловић]. - Игало : Удружење физијатара Србије и Црне Горе : Институт за физикалну медицину и рехабилитацију "Др Симо Милошевић", 2002 (Земун : Вили трејд). - XXI, 263 стр., [4] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm

Тираж 500. - Библиографија уз поједине радове.

(Брош.)


615.8(063)(082)
615.851.3(063)(082)
COBISS.CG-ID 6095632

452
        LJEKOVI 2002 : priručnik za ljekare, stomatologe i farmaceute / [glavni urednik Zdenko Tomić ; uređivački odbor Branko Banić... et al.]. - Podgorica : Roto slog, 2002 (Podgorica : Roto slog). - LXXXVI, 498 str. ; 17 cm

Tiraž 3000. - Predgovor / Ramo Bralić: str. X-XI.

(Broš.)

615.2(497.16)(035)
615.03(497.16)(035)
COBISS.CG-ID 8780048

453
МИХАЈЛОВИЋ, Вукашин
        Физикална терапија / Вукашин Михајловић. - 3. изд. - Ријека Црнојевића : Ободско слово, 2002 (Београд : Војна штампарија). - VIII, 369 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 500. - Библиографија уз свако поглавље. - Регистар.

ISBN 86-487-0089-2 (Брош.)


615.8(075.8)
COBISS.CG-ID 1889549

454
ОБРАДОВИЋ, Василије
        Bioenergijom do zdravlja / Vasilije Obradović. - Podgorica : V. Obradović ; Beograd : Vedes, 2002 (Beograd : Vedes). - 151 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiraž 2 000. - Rečnik manje poznatih izraza: str. [152-157]. - Bibliografija: str. [159].

ISBN 86-82507-50-1 (broš.)

615.85:577.357
COBISS.CG-ID 101209868

455
ОБРАДОВИЋ, Милан
        Opšta kineziterapija : sa osnovama kineziologije / Milan Obradović. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore ; Cetinje : Štamparija Obod, 2002 (Cetinje : Obod). - 531 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Medicinska)

Tiraž 500. - Bibliografija uz sva poglavlja. - Registar.

ISBN 86-305-0332-7 (Broš.)

615.825(075.8)
COBISS.CG-ID 4478480

456
ШОЋ, Филип
        Narodna i naučna medicina u Crnoj Gori : istorijski pregled do 1916. / Filip Šoć. - Podgorica : Institut za zdravlje Crne Gore, 2002 (Podgorica : 3M "Makarije"). - 372 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja)

Slika autora. - Tiraž 700. - Pouka za generacije / Branislav Pešić: str. 7-8. - Bibliografija: str. 353-363. - Bio-bibliografska bilješka o autoru / S.[Sreten] P.[Perović]: str. 365.

615.89(497.16)(091)
61(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 1866509


616 ПАТОЛОГИЈА. КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА


457
БЛЕХОВА-Челебић, Ленка
        Помени куге у которским нотарским списима 1326-1503. / Ленка Блехова Челебић. - [Б. м. : б. и.], 1999 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 31-56 ; 24 cm. - (23 cm)

Насл. над текстом. - Текст на срп. и лат. језику. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary: References to the Plague in the Kotor Notary Records 1326-1503. - П. о.: Историјски записи ; год. 75, бр. 1-2, 2002.

(Брош.)


616.981.45:003.344(497.16)"1326/1503"(041)
COBISS.CG-ID 8071440

458
БОШКОВИЋ, Анета
        Prognostički sadržaj varijabilnosti srčane frekvencije kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda : doktorska disertacija / Aneta Bošković ; [mentor Zorana Vasiljević]. - Beograd : [s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 120 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 103-120. - Dokt. disert., Med. fak., Beograd, 2002. - Umnoženo za odbranu.

616.127-005.8(043.3)
COBISS.CG-ID 22806543

459
ВУКУШИЋ, Звономир
        Преоперативна дијагностика и припрема болесника са обољењима билијарног тракта / Вукушић Звонимир, Миомир Пешић. - [1. изд.]. - Ниш : Просвета, 2002 (Ниш : Просвета). - 185 стр. ; 25 cm

Тираж 500. - Библиографија уз свако поглавље.

ISBN 86-7455-555-1

616.361-07(075.8)
COBISS.CG-ID 5838096

460
ЈУГОСЛОВЕНСКА педијатријска школа. Курс (5 ; 2002 ; Будва)
        Jugoslovenska pedijatrijska škola, [5. kurs, 02. 08. 2002, Budva] : prvih pet godina / [glavni i odgovorni urednik A.[Aleksandar] Krstić]. - Novi Sad : Udruženje pedijatara Jugoslavije, 2002 (Novi Sad : Offset Print). - 2 knj. (VII, 815 str.)(III str., str. 819-1505, V str.) : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz svaki rad. - Rezimei na engl. jeziku uz većinu radova. - Knj. 2, Registar.

(Broš.)

616-053.2(082)
COBISS.CG-ID 7368208

461
КОРАЋ-Милошевић, Весна
        Sve što bi želeli da znate o vratnoj i grudnoj kičmi / Vesna Korać-Milošević ; [likovna obrada Tatjana Drobni]. - Igalo [i.e.] Beograd : Poslovni biro, 2002 (Beograd : Birografika). - 49 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm. - (Praktični priručnik / [Poslovni biro])

Tiraž 500. - Reč dve o autoru: str. 49.

ISBN 86-7889-056-8 (broš.)

616.711-08(035)
615.825(035)
COBISS.CG-ID 7885840

462
НИКОЛИЋ, Емилија
        Kvalitet života kod respiratorno- opstruktivnih bolesnika u odnosu na klimatski faktor, biološki i socijalni status : doktorska teza / Emilija Nikolić. - Podgorica : [s.n.], 2002. - 125, [XXII] listova : graf. prikazi ; 30 cm

Kompjuterski slog. - Bibliografija: listovi [XV-XII]. - Umnoženo za odbranu. - Medicinski fak., Univ. u Novom Sadu.

616.2-056.24:613(043.3)
COBISS.CG-ID 10975248

463
СЕКУЛИЋ, Стојан Д.
        Slepo crevo : oboljenja apendiksa / Stojan D. Sekulić ; [crteži Ljubica Sekulić]. - 2. izmenjeno, dopunjeno i ispravljeno izd. - Veternik : Dijam-m-pres, 2002 (Veternik : Dijam-m-pres). - 153 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Medica ; knj. 1)

Tiraž 1.000. - Na omotu bilješka o autoru i djelu s autorovom slikom. - Bibliografija: str. 143-149.

ISBN 86-7026-203-7

616.346.2(075.8)
COBISS.CG-ID 180868359

464
ТОМИЋ, Слободан
        Perikardni izlivi i tamponada posle operacija na srcu / Slobodan Tomić. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2002 (Beograd : Nauka i društvo). - 130 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Dissertatio / Zadužbina Andrejević ; 160, ISSN 0354-7671)

"Monografija ... je priređena dokt. disert. 'Evaluacija perikardnih izliva posle operacija na otvorenom srcu' odbranjena 21. februara 2001. godine na Med. fak. Univerziteta u Beogradu ..." ---> zadnja kor. str. - Tiraž 500. - Sažetak ; Abstract. - Bibliografija: str. 109-119. - Registar. - Summary.

ISBN 86-7244-284-9 (Broš.)

616.12-089-06:616.11-003.2
COBISS.CG-ID 7385360


616.31 СТОМАТОЛОГИЈА


465
ПЕРОВИЋ, Јован В.
        Hemostaza u stomatološkoj praksi / Jovan V. Perović. - Beograd : Nauka, 2002 (Beograd : Tekom). - 172 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1000. - Bibliografija: str.160-162. - Registar.

ISBN 86-7621-107-8

616.31-005(075.8)
COBISS.CG-ID 7567120


616.8 НЕУРОЛОГИЈА. НЕУРОПАТОЛОГИЈА. НЕРВНИ СИСТЕМ


466
МАРТИНОВИЋ, Жарко
        Kako se leči glavobolja? : saveti za bolesnike / Žarko Martinović. - Beograd : Čigoja štampa, 2002 (Beograd : Čigoja štampa). - 205 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1000. - Rečnik medicinskih termina: str. 196-200. - Bibliografija: str. 201-202. - Registar.

ISBN 86-7558-069-X (Broš.)

616.857-08
COBISS.CG-ID 7364624


616.89 ПСИХИЈАТРИЈА. ПСИХОПАТОЛОГИЈА


467
ЈЕВТИЋ, Милош
        Уточишта Милана Поповића / [разговор водио] Милош Јевтић. - Београд : Плато, 2002 (Београд : Плато). - 134 стр. : фотогр. ; 21 cm. - (Колекција Одговори ; књ. 102)

Слика М. Поповића. - Тираж 500. - Ко је Милан Поповић / Владета Јеротић: стр. 5-6.

(Брош.)

616.89:929 Поповић М. (047.53)
COBISS.CG-ID 7341328

468
SEDAMDESET godina vojne
        70 godina vojne psihijatrijske službe / urednici Miloje Preradović, Ranko Raičević, Željko Špirić. - Beograd : Javno preduzeće PTT Srbija, 2002 (Beograd : Javno preduzeće PTT Srbija). - 304 str. : tabele ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 86-7038-032-3

616.89-008.441(082)
616.89:355(082)
616.89-08(082)
COBISS.CG-ID 102276620


617 ХИРУРГИЈА


469
ЧОЛОВИЋ, Радоје Б.
        Hronika hirurgije u Srbiji / Radoje B. Čolović ; [saradnici Aleksin Stevan ... et al.]. - Beograd : Prosveta, 2002 (Subotica : Birografika). - 667, XXXIV str. : ilustr. ; 29 cm

Štampano dvostubačno. - Tiraž 1000. - Adresar hirurga Srbije / priredio Nikica M. Grubor: str. I-XXXIV. - Bibliografija uz većinu poglavlja.

ISBN 86-07-01357-2

617(497.11)"19"
614.2:617(497.11)"19"
617:929(497.11)"19"
COBISS.CG-ID 6435344


618 ГИНЕКОЛОГИЈА. ПОРОДИЉСТВО. АКУШЕРСТВО


470
ГОЈНИЋ, Мирослава
        Praktična ultrasonografija dojki žena / Miroslava Gojnić. - Beograd : Idea print, 2002 (Beograd : Idea print). - 200 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 200.

ISBN 86-81921-13-4 (Broš.)

618.19-073
COBISS.CG-ID 5482256

471
СИНГЛЕТАРИ, Ева
        Karcinom dojke : predrasude i činjenice : [koliko je potrebno da znate] / Eva Singletari i Alis F. Judkins ; prevod s engleskog Nada Bajić, Danijela Šćepanović. - Podgorica : CID, 2002 (Beograd : Vojna štamparija). - 58 str., [4] str. s tablama : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / CID, Podgorica)

Prevod djela: Breast Cancer: Muths et Facts : What You Need to Know / Eva Singletary, Alice F. Judkins. - Tiraž 1000. - Rječnik: str. 55-58. - O autorima: str. [59-60].

ISBN 86-495-0140-0

618.19-006
COBISS.CG-ID 5650704

472
ТОДОРОВИЋ, Владимир
        Benigne promene dojki / Vladimir Todorović. - Podgorica : Medicinski fakultet, 2002 (Subotica : Inverse). - 130 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 123-130.

(Broš.)

618.19-006
COBISS.CG-ID 4263952

473
        TUMORI ženskih polnih organa i dojke : (priručnik za žene) / Nenad V. Babić ... [et al.]. - Podgorica : Oktoih, 2002 (Užice : Lapčević). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Medicinska knjiga / Oktoih, Podgorica)

Tiraž 1000. - Predgovor / Nenad V. Babić: str. 13-14

(Broš.)

618.1-006
618.19-006
COBISS.CG-ID 2275341

474
ФОЛИЋ, Мирослав
        Fetalni forceps ekstraktor : monografija / Miroslav Folić. - U Kragujevcu : Medicinski fakultet Univerziteta, 2002 (Kragujevac : "Balša"). - 104 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija uz većinu poglavlja.

ISBN 86-82477-56-4

618.5-089.888.3
COBISS.CG-ID 7345936


62 ИНЖЕЊЕРСКЕ НАУКЕ. ТЕХНИКА УОПШТЕ


475
ИЛИЋ, Војислав Ј., мл.
        Михаило Пупин / Војислав Ј. Илић Млађи, Милан Јевтић. - Београд : Свентовид ; Бијело Поље : Пегаз, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 47 стр. ; 16 cm. - (Библиотека Знаменити Срби ; коло 1)

Тираж 1000.

ISBN 86-84117-16-6 (Брош.)

62 Пупин М.
COBISS.CG-ID 7407632

476
НАУЧНИ скуп "Технологија, култура и развој" (8 ; 2001 ; Котор)
        Tehnologija, kultura i razvoj : zbornik radova VIII naučnog skupa "Tehnologija, kultura i razvoj" [sa temom] "Globalno i lokalno u tehnološkom i kulturnom razvoju : Jugoslavija u evropskom i bližem okruženju" s posebnom temom "Modernizacija univerzitetskog obrazovanja u Jugoslaviji", održanog u Kotoru od 19. do 24. avgusta 2001. godine / [urednik Vlastimir Matejić]. - Beograd : Institut "Mihajlo Pupin", Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije : Udruženje Tehnologija i društvo, 2002 (Beograd : ABC Grafika). - 222 str. ; 25 cm

Kor. stv. nasl.: Tehnologija, kultura i razvoj : zbornik radova 8. - Radovi na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 150. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz većinu radova. - Abstracts.

(Broš.)

62(082)
008(082)
378(497.11+497.16)(082)
316.334(497.11+497.16)()82)
COBISS.CG-ID 5442832

477
НИКОЛИЋ, Данило Б.
        Mogućnosti smanjenja emisije NOx i čađi putem modifikacije nekih parametara motora i sastava goriva : doktorski rad / Danilo B. Nikolić ; [mentor Ida Norimasi]. - Podgorica : [s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 261 list : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet u Podgorici. - Bibliografija: str. 196-202. - Umnoženo za odbranu. - Mašinski fak., Podgorica, Univ. Crne Gore.

621.436.019(043.3)
662.613:621.436(043.3)
COBISS.CG-ID 2175245


620 ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА. ЕНЕРГЕТИКА


478
        ALTERNATIVNI izvori energije i budućnost njihove primjene u zemlji : [radovi sa naučnog skupa održanog u Budvi, 8. i 9. oktobra 2001. godine, u organizaciji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti] / redakcioni odbor Momir Đurović ... [et al.] ; urednik Momir Đurović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2002 (Cetinje : IVPE). - 172 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naučni skupovi / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ; knj. 58. Odjeljenje prirodnih nauka ; knj. 7)

Na spor. nasl. str.: Renewable energy and future of its applications in Yugoslavia. - Tiraž 500. - Bibliografija uz sve radove. - Abstracts.

ISBN 86-7215-123-2 (Broš.)

620.9(082)
620.91:523.9(082)
620.95(082)
550.36(082)
54(082)
544.6(082)
COBISS.CG-ID 1874189


621.31 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА


479
ВУЈИЧИЋ, Владан
        Proširenje eksploatacione karakteristike pogona sa prekidačkim reluktantnim motorom primjenom nesimetrične konfiguracije motora i pogonskog pretvarača : doktorska disertacija / Vladan Vujičić ; [mentor Slobodan Vukosavić]. - Beograd : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 167 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Na kor. god. 2000. - Sažetak; Abstract. - Bibliografija: str. 160-167. - Umnoženo za odbranu. - Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

621.313/.314(043.3)
COBISS.CG-ID 22208271

480
СИМПОЗИЈУМ Управљање и телекомуникације у електроенергетском систему (11 ; 2002 ; Херцег Нови)
        Zbornik radova / 11. simpozijum Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, Herceg-Novi, 21-24. maj 2002 ; [glavni i odgovorni urednik Dragoljub Popović]. - Beograd : Jugoslovenski komitet CIGRE - JUKO CIGRÉ, STK 35 i STK 39, 2002 (Beograd : Akademija). - 355 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 2000. - Štampano dvostupčano. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 86-82317-36-2 (Broš.)

621.311-887(063)(082)
621.311-5(063)(082)
621.31:621.391(063)(082)
COBISS.CG-ID 1942797

претходна
наредна