претходна
наредна


347 ГРАЂАНСКО ПРАВО


271
ВЕЛИМИРОВИЋ, Михаило
        Poslovno pravo : sa elementima prava i osnovama građanskog prava / Mihailo Velimirović, Slavoljub J. Vukićević. - Beograd : Megatrend univerzitet primenjenih nauka, 2002 (Beograd : Megatrend univerzitet primenjenih nauka). - XXIII, 734 str. ; 24 cm

Prema predgovoru, ovo je 1. izd. - Tiraž 450. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 729-734.

ISBN 86-7747-083-2 (Broš.)

347.13:347.7(075.8)
347(075.8)
COBISS.CG-ID 7363344


347.23 СВОЈИНА


272
РАДУЛОВИЋ, Вукота Б.
        Socijalne posljedice društvene krize : [članci, eseji, saopštenja, feljtoni i razgovori] / Vukota B. Radulović. - Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica : Centar za tranziciju, 2002 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 442 str. : slika autora ; 21 cm

Tiraž 500. - Predgovor / Risto Kilibarda: str. 19-22. - Riječ o autoru / Svetozar Kujović: str. 437-442. - Bibliografija: str. 429-436.

(Broš.)

347.23-029:3(497.11+497.16)
304
364
COBISS.CG-ID 4217616

273
РАШОВИЋ, Зоран П.
        Komentar Zakona o državnom premjeru, katastru i upisima prava na nepokretnostima / Zoran P. Rašović. - Podgorica : Službeni list Republike Crne Gore, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 514 str. ; 24 cm

Tiraž 500.

ISBN 86-7442-008-7 (broš.)

347.235(497.16)(094.5.072)
COBISS.CG-ID 4412176


347.4/.5 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО


274
ВУЈОВИЋ, Игор
        Конвалидација уговора о промету непокретности : магистарски рад / Игор Вујовић ; ментор Миодраг Орлић. - Цетиње : [аутор], 2002 ([б. м. : б. и.]). - 183 стр. ; 30 cm

Биљешке уз текст. - Библиографија: листови 176-183. - Умножено за одбрану. - Правни фак., Унив. у Београду.


347.440:347.451.4(043.2)
COBISS.CG-ID 11537424

275
ИЈАЧИЋ, Славо
        Ugovori o poklonu : sa sudskom praksom / Slavo Ijačić, Daniel Ijačić. - (2. izmijenjeno i dopunjeno izd.). - Kotor : S. Ijačić : D. Ijačić, 2002 (Kotor : Sprint). - 80 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 80.

347.472
COBISS.CG-ID 4465424

276
КОРАЋ, Радоје
        Ugovori u obrascima / Radoje Korać, Zoran Rašović. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Podgorica : Službeni list Republike Crne Gore, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 515 str. : obrasci ; 24 cm. - (Biblioteka Ugovori ; knj. 3)

Tiraž 500.

ISBN 86-7442-003-6

347.44(497.16)(083.2)(035)
347.44:347.74/.75(497.16)(083.2)(035)
COBISS.CG-ID 7544848


347.7 ТРГОВИНСКО ПРАВО. ПРИВРЕДНО ПРАВО


277
        INFORMATOR : prava i obaveze akcionara : (osnovne informacije) / [priredili Čejović Sonja... et al.]. - Podgorica : Savez samostalnih sindikata Crne Gore ; Bar : Advokatska kancelarija Čejović Vesne i Sonje, 2002 (Bar : "Branko Banjević"). - 25 str. ; 21 cm

347.725(497.16)(035)
336.763(035)
COBISS.CG-ID 8803600

278
ЈАНКОВИЋ, Војин
        "Leasing u funkciji privatizacije" : magistarski rad / Vojin Janković ; mentor Božo Mihailović. - Podgorica : V. Janković, 2002. - [4], 131 list : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Ekonomski fakultet, Podgorica, Postdiplomske studije "Menadžment i poslovna ekonomija". - Bibliografija: listovi 128-131. - Ekonomski fakultet, Podgorica,

347.74:336.6(043.2)
334.72(497.16)(043.2)
347.453(043.2)
COBISS.CG-ID 2465805


347.9 ПРАВНИ ПОСТУПАК. УСТРОЈСТВО СУДОВА И КАДРОВА


279
ЂУРИЧИН, Биљана
        Uticaj krivične presude na parnični postupak / Biljana Đuričin. - Podgorica : autor, 2002 (Cetinje : IVPE). - 126 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 109-114. - Summary: The Impact of Criminal Verdict on the Litigation. - Registar.

(Broš.)

347.91/.95
343.151.03
COBISS.CG-ID 4226320

280
ИВАНОВИЋ, Чедомир Д.
        In memoriam држави и праву : практични примјери примјене права : прилог историји црногорског судства. Књ. 1 / Чедомир Д. Ивановић ; [илустрације Лука Лагатор ... и др.]. - Подгорица : Центар за транзицију у Црној Гори ; Београд : Стручна књига, 2002 (Краљево : Слово). - 623 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања) (Библиотека Правничка мисао и пракса)

Тираж 1000.

ISBN 86-419-0197-3 (Брош.)


347.9(497.16)(094.8)
340.15(497.16)(094.8)
340.13(094.8)
COBISS.CG-ID 7370256

281
ЈУГОСЛАВИЈА. Закони итд.
        Закон о парничном поступку : са напоменама, одредбама о стварној надлежности по законима о судовима Републике Србије и Републике Црне Горе, одредбама о надлежности по Закону о решавању сукоба закона и надлежности у статусним, породичним и наследним односима, процесним одредбама Закона о сукобу закона с прописима других земаља у одређеним односима, Правилником о Спољнотрговинској арбитражи и регистром појмова / [приредили Михаило Вражалић, Боривоје Познић]. - 26. измењено изд. - Београд : Службени лист СРЈ, 2002 (Краљево : Слово). - 279 стр. ; 20 cm. - (Савезни прописи)

Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Регистар.

ISBN 86-355-0517-4 (Брош.)


347.91/.95(497.11+497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 5172752

282
        PROJEKAT podrške Centru za obuku sudija Republike Crne Gore / [uredile Tea Gorjanc Prelević, Biljana Braithwaite]. - Podgorica : Centar za obuku sudija Republike Crne Gore, 2002 (Beograd : Dosije). - 184, 184 str. ; 24 cm

Nasl. str. prištampanog engl. prevoda: Project of support to the Judicial Training Centre. - Izvorni tekst i prevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.

(Broš.)
a) Центар за обуку судија Републике Црне Горе. (Подгорица)

347.9:061.6(497.16)
COBISS.CG-ID 8778512


35 ЈАВНА УПРАВА. ДРЖАВНО УСТРОЈСТВО. ВОЈНИ ПОСЛОВИ


283
        PRAKTIČNA primjena Zakona o opštem upravnom postupku : (obrasci) / [priredili Branislav Radulović, Stana Pajović]. - Podgorica : [s. n.], 2002 (Cetinje : Obod). - 185 str. : obrasci ; 27 cm

Tiraž 500.

(Broš.)

35.077.3(497.11+497.16)(083.2)
COBISS.CG-ID 1959949


351.74/.76 ПОЛИЦИЈА


284
ЛОПУШИНА, Марко
        KGB protiv Jugoslavije / Marko Lopušina. - [3. izd.]. - Beograd : Evro, 2002 (Bor : Bakar). - 360 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Tajne)

Tiraž 1 000. - Beleška o autoru: str. 359-360. - Bibliografija: str. 355-357.

(Broš.)
a) Комитет државне безбедности

351.746.1(47)
327.84(497.1)
327(497.1:47)
COBISS.CG-ID 512021601

285
ЛОПУШИНА, Марко С.
        Ubij bližnjeg svog. 4, Jugoslovenska tajna policija 1945. / 2002. / Marko Lopušina. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2002 (Beograd : Alfa). - 618 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Narodna knjiga - Alfa] ; knj. br. 158)

Tiraž 1 000. - Beleška o autoru: str. 615-616. - Bibliografija: str. 609-613.

ISBN 86-331-0671-X

351.746.1(497.1)"1945/2002"
327.84(497.1)"1945/2002"
343.6-058.55(497.1)
COBISS.CG-ID 100667660

286
РАКОЧЕВИЋ, Велимир
        Organi unutrašnjih poslova u obezbjeđivanju dokaza za krivični postupak / Velimir Rakočević. - Podgorica : MUP Republike Crne Gore, 2002. - 300 str. ; 24 cm

"Ova knjiga predstavlja magistyarski rad... odbranjen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 24. oktobra 2000. godine... ---> str. 3. - Recinzije / Živojin Aleksić: str. 5. - Bilješke un tekst. - Bibliografija: str. 294-300. - Mag. rad, Prav. fak. Univer. u Beogradu.

(Broš.)

343.13/.14:351.746.2(043.2)
COBISS.CG-ID 18826256


352/354 СТЕПЕНИ УПРАВНЕ ВЛАСТИ


287
ЈЕЛУШИЋ, Мато
        Ko odlučuje u Budvi : istraživanje uticaja građana opštine Budva na donošenje lokalnih odluka / Mato Jelušić, Sreten Vujović. - Budva : Argonaut, 2002 (Bar : Fair print). - 181 str. : graf. prikazi ; 20 cm

Tiraž 200. - Predgovor / Sreten Vujović: str. 7-12. - Bibliografske napomene na kraju poglavlja.

352(497.16)
COBISS.CG-ID 7456272

288
НИКШИЋ (Општина)
        Informator o aktivnostima lokalne samouprave : jun 1998. - mart 2002. - Nikšić : Opština Nikšić, 2002 ([s. l. : s. n.]). - 30 str. : fotogr. ; 29 cm

Kor. nasl. - Na vrhu nasl. str.: Republika Crna Gora.

(Broš.)

352.07(497.16)"1998/2002"(047.3)
COBISS.CG-ID 6120720


355/359 ВОЈНЕ ВЈЕШТИНЕ. ВОЈНЕ НАУКЕ


289
БУЛАТОВИЋ, Љиљана
        Генерал Младић / Љиљана Булатовић. - 5. изд. - Београд : Евро, 2002 (Београд : ЦД). - 336 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1000. - Узори српства / Аврамов Смиља: стр. 9-10. - Биљешка о аутору: стр. 336. - Библиографија: стр. 335.

ISBN 86-505-0006-4 ! (Брош.)

355:929 Младић Р.
COBISS.CG-ID 512101047

290
ВАРЈАЧИЋ, Јован М.
        Зетска дивизија у Априлском рату 1941. и командант Миленко Ј. Варјачић : прилог за историју нашег времена : штампано поводом 60 год. Априлског рата / Јован М. Варјачић. - Београд : Ј. М. Варјачић, 2002 (Београд : IBC). - 164 стр. : слика М. Ј. Варјачића ; 23 cm

Тираж 300. - Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 159-161.

ISBN 86-903155-0-0 (Брош.)

355:929 Варјачић Ј.
94(496.5)"1939/1945"
94(497.16)"1940/1941"
COBISS.CG-ID 1955341

291
ЛАБОВИЋ, Ђурица
        Црвени оркестар : највећи обавештајци света / Ђурица Лабовић. - Београд : Нови дани, 2002 (Краљево : Слово). - 530 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 800. - Предговор / Никола Вучетић: стр. 5-8. - Регистар.

ISBN 86-81975-07-2 (Брош.)


355.40
327.84
COBISS.CG-ID 7353360

292
МАРТИНОВИЋ, Душан
        Генерали из Црне Горе у руској војсци / Душан Мартиновић. - Подгорица : ЦИД, 2002 (Београд : Војна штампарија). - 326 стр., [40] стр. с таблама : илустр. ; 27 cm. - (Библиотека Посебна издања / ЦИД, Подгорица)

Тираж 500. - Хрестоматија: стр. 171-202. - Трагом архивских докумената: стр. 203-298. - Rezjume: Tridcat' admiralov i generalov iz Černogorii v russkoj armii.

ISBN 86-495-0125-7

355.083.4:929(497.16)
94(470=1.497.16)
COBISS.CG-ID 6386704

293
СЈЕКЛОЋА, Вељко Л.
        Црногорска војска у 1916. години : одступање или ропство / Вељко Л. Сјеклоћа. - Цетиње : Штампарија Обод, 2002 (Цетиње : Обод). - 295 стр. : илустр. ; 21 cm

Слика аутора. - Тираж 350. - Биљешка о В. Л. Сјеклоћи: стр. 287-288. - Библиографија: стр. 279-280. - Резиме.


355(497.16)"1916"
327(497.16)"1916"
94(497.16)"1916"
COBISS.CG-ID 1959181

294
        ХЕРЦЕГОВЦИ : српски ратни добровољци у ратовима Црне Горе и Србије 1912-1918. : (монографија) / [главни и одговорни уредник Славко Т. Стијачић Славо]. - (1. изд.). - Београд : Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца, 2002 (Београд : Sanimex). - 373 стр., [5] листова с таблама, [2] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm. - (Посебна издања / Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца, Београд)

Хрпт. ств. насл.: Херцеговци - српски ратни добровољци. - Тираж 500. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-84083-00-8 (Брош.)


355.216(497.15=163.41)"1912/1918"(031)
949.715"18/19"
COBISS.CG-ID 7331600


355.4 РАТНА ДЕЈСТВА. ТАКТИКА. СТРАТЕГИЈА


295
ДРЕЦУН, Милован
        Други косовски бој / Милован Дрецун. - Београд : Полет прес ; Пале : Прес, 2002 (Београд : Полет прес). - 392 стр., [28] стр. с фотогр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Збивања и свједочења ; књ. 5)

Тираж 3000. - О аутору: стр. 392.

ISBN 86-83781-01-1

355.469.2(497.115)"1999"(093.3)
341.323(497.115)"1999"(093.3)
323.285(=18)(497.115)"1998/1999"(093.3)
341.311(497.1)"1999"(093.3)
COBISS.CG-ID 21295632

296
СТАМАТОВИЋ, Јован
        Погибија Блажа Бошковића и друге скадарске приче : споменица гласовитом команданту и храбрим црногорским јунацима у бици за Скадар / Јован Стаматовић, Драган Бошковић. - [2. (допуњено) изд.]. - Подгорица : аутори, 2002 (Подгорица : Побједа). - 235 стр. : илустр. ; 25 cm

Хрпт. ств. насл.: Погибија Блажа Бошковића. - Тираж 1000. - Библиографија: стр. 234-235.

ISBN 86-427-0325-3

355:929 Бошковић Б.
949.716"1912/1913"
COBISS.CG-ID 1958925

297
ЦЕРОВИЋ, Василије
        Минијатуре из стратегије / Василије Церовић. - Београд : Војноиздавачки завод, 2002 (Београд : Војна штампарија). - 311 стр. : илустр. ; 18 cm. - (Редакција Војна књига ; књ. 1327)

Тираж 1000.

ISBN 86-335-0116-3

355.43
COBISS.CG-ID 7564560


355.48/.49 ВОЈНА ИСТОРИЈА. РАТОВИ


298
ДРЕЦУН, Милован
        Други косовски бој / Милован Дрецун. - Београд : Полет прес ; Пале : Прес, 2002 (Београд : Полет прес, Штампарија Нови Сад). - 392 стр., [32] стр. с таблама у бојама : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Збивања и свједочења ; књ. 5)

Тираж 3000. - О аутору: стр. 392.

ISBN 86-83781-01-1 (Картон)


355.469.2(497.115)"1999"
341.311(497.115)"1999"
COBISS.CG-ID 175242759


356/358 РОДОВИ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ И ВАЗДУХОПЛОВНИХ СНАГА


299
МИТРОВИЋ, Митар
        Ветерани - освајачи плавог неба / Митар Митровић. - Земун : Удружење пензионисаних војних летача и падобранаца Југославије, 2002 ([б. м. : б. и.]). - 385 стр. : илустр. ; 25 cm

Слика аутора. - Тираж 1 000. - Кратки подаци о аутору: стр. [387]. - Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 365-366. - Регистар.

ISBN 86-903799-0-8
a) Удружење пензионисаних војних летача и падобранаца Југославије (Земун)

358.4:061.2-057.75(497.1)
929:358.4(497.1)
COBISS.CG-ID 102187532


364 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


300
        PROFILI donatora : sa aplikacionim formama i uputstvima za pisanje projekata / [pripremili Kosta Radonjić ... et al.]. - Podgorica : Centar za razvoj nevladinih organizacija, [2002] ([Podgorica] : Grafo Crna Gora). - 80 str. ; 30 cm

Podatak o autorstvu preuzet sa poleđine nasl. str. - Prema predgovoru ovo je 2. izd. - Tiraž 1500.

(Broš.)

364-3(035)
COBISS.CG-ID 6169104

претходна
наредна