претходна
наредна
31
        SARADNJA države i nevladinih organizacija / [pripremili Stevo Muk, Kosta Radonjić]. - Podgorica : Centar za razvoj nevladinih organizacija, [2002?] (Cetinje : IVPE). - 48 str. ; 25 cm

Tiraž 1000. - Predgovor: str. 4-5.

(Broš.)

061.2(093.2)
328.182(093.2)
COBISS.CG-ID 5454352


069 МУЗЕЈИ. МУЗЕОЛОГИЈА. ИЗЛОЖБЕ


32
ИВАНОВИЋ, Драгана
        Moderna galerija Budva : III decenije postojanja / Dragana Ivanović ; [prevod rezimea na engleski Jelena Vojnić]. - Budva : Mediteran, 2002 (Podgorica : Yugrafic). - 96 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Mediteran, Budva)

Tiraž 500. - Predgovor / Olga Perović: str. 3-4. - Rezime ; Resume.

ISBN 86-433-0056-X
a) Модерна галерија (Будва) - 1972-2002 - Јубилеји

069.02:73/76(497.16)"1972/2002"
COBISS.CG-ID 4494352


070 НОВИНЕ. ШТАМПА. НОВИНАРСТВО


33
        KODEKS novinara Crne Gore : osnovna načela i smjernica za tumačenje i primjenu osnovnih načela Kodeksa. - Podgorica : Institut za medije Crne Gore = Montenegro Media Institute, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 16 str. ; 20 cm

Tiraž 700.

(Broš.)

070.11(497.16)
COBISS.CG-ID 4788752

34
МАРОВИЋ, Миодраг
        Politika i politika / Miodrag Marović. - Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2002 (Beograd : Zagorac). - 406 str. ; 23 cm. - (Ogledi / Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd ; br. 2)

Kor. i hrpt. stv. nasl.: Политика i politika. - Tiraž 400. - Bilješka o autoru: str. [407].

ISBN 86-7208-064-5 (Broš.)

070(497.11)"1952/2001"
323(497.11)"1952/2001"
COBISS.CG-ID 7368464


087.5 ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ


35
ЂУРОВИЋ, Људмила
        Цетиње : шетња кроз историју / Људмила Ђуровић. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Подгорица : Побједа). - [36] стр. : илустр. ; 30 cm

Тираж 1000.

ISBN 86-303-0620-3

087.5
COBISS.CG-ID 6084112


09 РУКОПИСИ. РИЈЕТКА И ЗНАЧАЈНА ДЈЕЛА


36
БРКОВИЋ, Мирјана
        Српска књига у Бечу : 1741-1900 : каталог изложбе : Аустријска национална библиотека, Беч, 19. 3 - 27. 4. 2002. / [аутори изложбе и каталога Мирјана Брковић, Јасна Карталовић ; фотографије Силвија Татаи]. - Београд : Народна библиотека Србије : Вукова задужбина ; Нови Сад : Библиотека Матице српске, 2002 ([Београд] : Типографик плус). - 167 стр. : фотогр. ; 23 x 23 cm

Dostupno i na: 177223687. - На спор. насл. стр.: Das serbische Buch in Wien 1741-1900. - Упоредо срп. и њем. текст. - Текст упоредо ћир. и лат. - Податак о ауторима преузет с полеђине насл. листа. - Тираж 1 500. - Уводна реч / Миодраг Матицки: стр. 5-6. - Штампање српских књига и новина у Бечу у XVIII и XIX веку / Дејан Медаковић: стр. 9-31. - Регистар.

ISBN 86-7035-092-0 (брош.)


094(=163.41)(436.1)"1741/1900"(083.824)
655(=163.41)(436.1)"17/18"(083.824)
COBISS.CG-ID 177223687

37
        МИРОСЛАВЉЕВО јеванђеље : историјат и коментари / [приређивачи] Душан Мрђеновић, Вељко Топаловић, Вера Радосављевић ; [фотографије и илустрације Ђорђе Митровић...и др.]. - Београд : Службени лист : Досије, 2002 (Београд : Colorgrafix). - XXVIII, 172 стр. : илустр. ; 27 cm

Дјелимично упор. текст на енгл. језику. - Према предговору ово је 2. изд. - Тираж 1500. - Реч уз Мирослављево јеванђеље / Дејан Медаковић ; A few words about the Miroslav's Gospel / Dejan Medaković: str. XIX-XXVIII. - Библиографија: стр. 131-134. - Регистар.

ISBN 86-81563-76-9 (Брош.)


091.2=163.41"11"
003.5
COBISS.CG-ID 7382032

38
        МОЛИТВЕНИК 1496. - [Фототипско изд.]. - Цетиње : Обод, 2002 (Београд : Војна штампарија). - [388] стр. : илустр. ; 23 cm. - (Едиција Вјечна зубља / Обод, Цетиње)

Тираж 499 нумерисаних примјерака. - Ово је фототипско изд. рађено према репринт издању Централне народне библиотеке "Ђурђе Црнојевић" (1993)
- - О Молитвенику / Евгениј Љвович Немировски. - 36 стр. : илустр. ; 21 cm

ISBN 86-305-0384-X (библиотека.)
ISBN 86-305-0387-4

093=163(497.16)"1496"
264-1
COBISS.CG-ID 7425808

39
        ОКТОИХ првогласник 1494. - [Фототипско изд.]. - Цетиње : Обод, 2002 (Београд : Војна штампарија). - [538] стр. : илустр. ; 30 cm. - (Едиција Вјечна зубља / Обод, Цетиње)

Тираж 499 нумерисаних примјерака. - Ово је фототипско изд. урађено према репринт издању Централне народне библиотеке "Ђурђе Црнојевић" (1987)
- - О Октоиху / Евгениј Љвович Немировски. - 98 стр. ; 21 cm

ISBN 86-305-0388-2

093=163(497.16)"1494"
264-1
COBISS.CG-ID 7422736

40
        ПСАЛТИР с посљедовањем 1495. - [Фототипско изд.]. - Цетиње : Обод, 2002 (Београд : Војна штампарија). - [704] стр. : илустр. ; 30 cm. - (Едиција Вјечна зубља / Обод, Цетиње)

Тираж 499 нумерисаних примјерака. - Ово је фототипско изд. рађено према репринт издању Централне народне библиотеке "Ђурђе Црнојевић" (1986)
- - О Псалтиру = The psalter of Crnojević / Владимир Мошин. - 20 стр. ; 21 cm

ISBN 86-305-0384-X (библиотека.)
ISBN 86-305-0386-6

093=163(497.16)"1494"
COBISS.CG-ID 7424272

41
СТОЈАНОВИЋ, Јелица
        Ортографија и језик Бјелопољског четворојеванђеља (13/14. вијек) / Јелица Стојановић. - Подгорица : Универзитет Црне Горе, 2002 (Цетиње : Обод). - 377 стр. : факс. ; 21 cm. - (Библиотека Филозофско-филолошке науке / Универзитет Црне Горе, Подгорица)

Год. изд. у CIP-u: 2003. - Докт. дисерт., Филол. фак., Београд, 2000. - Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 357-370.

ISBN 86-305-0335-1 (Брош.)


091=163.1(497.16)"12/13"
811.163.4'342"12/13"
811.163.4'366"12/13"
811.163.4'367"12/13"
811.163.4'373"12/13"
930.272=163.1"12/13"
COBISS.CG-ID 4972560


1 ФИЛОЗОФИЈА


42
ВИШЕСЛАВЦЕВ, Борис Петрович
        Криза индустријске културе : марксизам, неосоцијализам, неолиберализам / Борис П. Вишеславцев ; превео са руског Добрило Аранитовић. - Подгорица : ЦИД, 2002 (Београд : Војна штампарија). - 347 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Софиа)

Превод дјела: Krizis industrial'noj kul'tur'y / Boris Petrovič Višeslavcev. - Тираж 500. - Борис Петрович Вишеславцев / Сергеј Александрович Левицки: стр. 7-20. - Напомене: стр. 321-332. - Борис Вишеславцев код нас: стр. 343-344. - Преведено према: Сочиненија, Москва, "Раритет", 1995, стр. 181-460. - Регистар.

ISBN 86-495-0134-6 (брош.)


130.2
17.023.36
141.82
316.323.7/8
COBISS.CG-ID 5781520

43
МИХАЉЕВИЋ, Гаврило
        Imati i biti / Gavrilo Mihaljević. - Beograd [etc] : G. Mihaljević, 2002 (Bar : MV PRINT). - 239 str. ; 24 cm

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 237-239.

(Broš.)

130.2
COBISS.CG-ID 7400464

44
ТАДИЋ, Љубомир
        Parergon : filozofija, pravo, istorija, politika / Ljubomir Tadić. - Beograd : "Filip Višnjić", 2002 (Beograd : "Filip Višnjić"). - 212 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / "Filip Višnjić", Beograd)

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 211-212. - Knjige od istog autora: str. [215].

ISBN 86-7363-342-7 (Broš.)

1:62
321.01
340.12
341.39:321.01
327.2/.3:316.334.3
COBISS.CG-ID 7360784

45
ТАТАКИС, Василије
        Византијска философија ; Хеленска патристичка и византијска философија / Василије Татакис ; [[прво дјело] с француског превела Весна Никчевић, [друго дјело] с француског превео Тодор Илић]. - 2. изд. / приредио Богољуб Шијаковић. - Београд : Јасен ; Никшић : Српско друштво за хеленску философију и културу, 2002 (Ужице : Графичар). - 459 стр. ; 21 cm. - (Философска библиотека Aletheia / Јасен, Београд ; 3)

Преводи дјела: 1. La philosophie byzantine ; 2. La philosophie grecque patristique et byzantine / Basile Tatakis ; 3. Die Kontinuität in der Philosophie der Griechen bis zum Untergang des byzantinischen Reiches / Klaus Oehler ; 4. Byzantine Philosophy / Linos G. Benakis. - О ауторима: стр. 455-459. - Биљешке уз текст. - Библиографија уз већину поглавља и уз текст. - Регистар.

Садржи и:
Континуитет у философији Хелена до пада Византијског царства / Клаус Елер ; [с немачког превео Саша Радојчић].
Ренесансни хуманизам и византијски средњи век / Клаус Елер ; [с немачког превео Саша Радојчић].
Византијска философија / Линос Г. Бенакис ; [с енглеског превео Микоња Кнежевић]. Општа библиографија византијске философије / Борис Б. Брајовић. Свети Оци у преводу на српски језик (покушај библиографије) / Радомир В. Поповић.

ISBN 86-7681-006-0 (брош.)


1(495.02)"04/14"
COBISS.CG-ID 7387920


1(091) ИСТОРИЈА ФИЛОЗОФИЈЕ


46
ЗЕЊКОВСКИ, Василиј В.
        Istorija ruske filozofije / Vasilij V. Zenjkovski ; preveli s ruskog Marija Marković i Branislav Marković ; redakcija prevoda Nikola Milošević. - Podgorica : CID ; Beograd : Službeni list SRJ, 2002 (Beograd : Vojna štamparija). - 755 str. : slika autora ; 25 cm. - (Biblioteka Sinteze)

Prevod djela: Istorija russkoj filosofii / V. V. Zen'kovskij. - Tiraž 1000. - Pogovor: str. 725-728. - Bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 86-495-0130-3

1(47)(091)
COBISS.CG-ID 5486608

47
ШИЈАКОВИЋ, Богољуб
        Mythos, physis, psyche : огледање у предсократовској "онтологији" и "психологији" / Богољуб Шијаковић. - 2. изд. поправљено и допуњено. - Београд ; Никшић : Јасен ; Подгорица : Универзитет Црне Горе, 2002 (Ужице : Графичар). - 439 стр. ; 21 cm. - (Философска библиотека Aletheia ; књ. 1)

Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 364-392. - Регистри.

ISBN 86-7681-008-7

1(38)(091)
14 Аристотел
111
COBISS.CG-ID 7617552


101 ПРИРОДА И УЛОГА ФИЛОЗОФИЈЕ


48
        САВРЕМЕНА филозофија морала / [Џорџ Е.] Мур ... [и др.] ; одабрао и приредио Драган Јаковљевић. - Подгорица ; Београд : Ratio, 2002 (Панчево : Вјетар). - XVII, 273 стр. ; 25 cm

На хрпту: Филозофија морала. - Тираж 500. - Аспекти рефлексије о моралу / Драган Јаковљевић: стр. I-XVI. - О приређивачу: стр. [274]. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 264-273.


101
17.022
COBISS.CG-ID 4936720


111 ОПШТА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЈА


49
ШИЈАКОВИЋ, Богољуб
        Пред лицем другог : фуга у огледима / Богољуб Шијаковић. - Београд : Службени лист ; Никшић : Јасен, 2002 (Београд : Драслар партнер). - 336 стр. ; 24 cm

Биљешке уз текст. - Библиографија уз свако поглавље. - Регистри.

ISBN 86-355-0563-8

111
801.73:1
171/172
930.1
COBISS.CG-ID 7379728


133 ОКУЛТИЗАМ. АСТРОЛОГИЈА


50
        ХАРИ Потер и лов на дечије душе : хришћански одговор на савремено вештичарство / [приредио Владимир Димитријевић]. - Цетиње : Светигора, 2002 (Никшић : Светигора). - 200 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Свети Петар Цетињски. Коло Православље и Нова доба ; књ. 23)

Уместо предговора / Владимир Димитријевић: стр. 5-7. - Библиографија: стр. 197.

(Брош.)


133.4:27
COBISS.CG-ID 6161168


14 А/Ш ФИЛОЗОФИ


51
МАРТИНОВИЋ, Душан Ј.
        Др Јован Стефановић Баљевић или (Шћепан Мали) : живот и рад / Душан Ј. Мартиновић. - Подгорица : ДОБ, 2002 (Пожега : Жиравац). - 240 стр. : илустр., факс. ; 21 cm. - (Библиотека Баштина / ДОБ, Подгорица)

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија Јована Ст. Баљевића: стр. 60-70. - Резјуме: Јован Стефанович Балевич или Стефан Мал'ыј - жизн' и дејател'ност'/ перевод Марина Мартинович . - Zusammenfassung: Dr Jovan Stefanović Baljević - Leben und Werk / Übersetzung Vjenceslava Ševaljević . - Summary: The Life and Work of Jovan Stefanović Baljević or Stefan Mali / translator Vesna Vučković. - Садржи и дјела Јована Ст. Баљевића Филозофска расправа о ширењу религије милитантним средствима / превео с латинског језика и напомене написао Дарко Тодоровић; Географско-историјски опис Црне Горе / превео с руског језика Марко Драговић; Стварни опис Црне Горе / превео с руског језика Душан Мартиновић; Dissertatio philosophica de propagatione religionis armata, Halae MDCCLII (1752).

14 Баљевић Стефановић Ј.
016:929 Баљевић Стефановић Ј.
COBISS.CG-ID 8836368

52
МИЋУНОВИЋ, Драгољуб
        Filozofija minima / Dragoljub Mićunović. - 2. izd. - Beograd : "Filip Višnjić", 2002 (Aranđelovac : Napredak). - 354 str. ; 21 cm. - (Libertas)

"... izabrani tekstovi koje sam objavljivao tokom četrdeset godina, kao i tekstovi koje sam nedavno napisao i koji se sada prvi put pojavljuju..." ---> Predgovor. - Tiraž 700. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 41-46.

ISBN 86-7363-320-6

14 Мићуновић Д.
316.2 Мићуновић Д.
172
140.8"18/19"
COBISS.CG-ID 7346960


141 ФИЛОЗОФСКИ СИСТЕМИ


53
БЕРЂАЈЕВ, Николај Александрович
        Ја и свет објеката ; Дух и реалност / Николај Берђајев ; превео Добрило Аранитовић. - Београд : Бримо, 2002 (Београд : Зухра). - 283 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Логос) (Изабрана дела Николаја Берђајева ; т. 6)

Преводи дела: 1. Я и мир обЪектов ; 2. Дух и реалностЬ / Николай Бердяев. - Ауторова слика на кор. - Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 276-278.

ISBN 86-83521-18-4

141.144
141.319.8
13
171/172
27-58
COBISS.CG-ID 98055692


141.7 ПРЕМА ГЛЕДИШТУ НА ЉУДСКО ДРУШТВО


54
КИЛИБАРДА, Ристо
        Crna Gora sa sobom / Risto Kilibarda, Čedomir Bogićević. - Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 129 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Libertas)

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.

(Broš.)

141.7
316.334.3
340.12
COBISS.CG-ID 1901325


159.9 ПСИХОЛОГИЈА


55
ЂУРИЋ-Јочић, Драгана
        Rorschach metod / Dragana Đurić-Jočić : priručnik. - Podgorica : Unireks, 2002 (Beograd : "Simić"). - 54 str. : ilustr. ; 28 cm

Tiraž 500.

159.9.072(035)
COBISS.CG-ID 8815120

56
КУЛИЋ, Живко
        Upravljanje ljudskim resursima / Živko Kulić. - Beograd : Megatrend univerzitet primenjenih nauka, 2002 (Beograd : Megatrend univerzitet primenjenih nauka). - VIII, 310 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 450. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 307-309.

ISBN 86-7747-075-1 (Broš.)

159.947.5:331.101.3(075.8)
65.01(075.8)
658.3(075.8)
COBISS.CG-ID 4742672

57
ЛАУШЕВИЋ, Саво
        Мишљење свједочење / Саво Лаушевић. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2002 (Никшић : Монтеграф). - 224 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Елементи ; 49)

Тираж 500. - Извод из рецензије / Никола Милошевић: стр. 211-213. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. - Регистар.


159.955
COBISS.CG-ID 7641104


159.923 ПСИХОЛОГИЈА ЛИЧНОСТИ


58
ЂУРИЋ-Јочић, Драгана
        Rorschach metod : obuhvatni sistem interpretacije Johna Exnera / Dragana Đurić Jočić. - Podgorica : Unireks, 2002 (Beograd : "Simić"). - 219 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Studije / Unireks, Podgorica)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 215-219.

(Broš.)

159.923.3.072
COBISS.CG-ID 8815888


159.95 ВИШИ МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ. МИШЉЕЊЕ


59
ЛАУШЕВИЋ, Саво
        Мишљење и свједочење / Саво Лаушевић. - Сремски Карловци : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2002 (Нови Сад : Будућност). - 225 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Елементи ; 49)

Тираж 1000.


159.955
COBISS.CG-ID 174046215


159.964 ДУБИНСКА ПСИХОЛОГИЈА. ПСИХОАНАЛИЗА


60
ЛОПИЧИЋ, Зорка
        Supervizija u psihoanalitičkoj psihoterapiji / Zorka Lopičić. - Beograd : Institut za mentalno zdravlje, Centar za naučno istraživački rad i edukaciju, 2002 (Beograd : Draslar partner). - 114 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 109-114.

ISBN 86-82277-28-X (Broš.)

159.964.2
615.851
COBISS.CG-ID 7320336

претходна
наредна