претходна
наредна
1321
СТАНИШИЋ, Слободан
        Душан и Дурундило : роман о раној младости српског владара Душана Силног / Слободан Станишић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2001 (Београд : Алфа). - 142 стр. ; 21cm. - (Библиотека Петар Пан ; књ. бр.65)

Тираж 500.

ISBN 86-331-0336-2

821.163.4-93-31
COBISS.CG-ID 5699088

1322
СТАНИШИЋ, Слободан
        Dušan, dečak na prestolu : roman o detinjstvu i ranoj mladosti srpskog vladara Dušana Silnog / Slobodan Stanišić. - Beograd : Blic press, 2001 (Beograd : Prosveta). - 187 str. : slika autora ; 17 cm. - (Biblioteka Plava zvezda ; knj. 3)

Tiraž 5000. - O piscu: str. [189].

(Broš.)

821.163.4-93-31
COBISS.CG-ID 5718544

1323
СТАНИШИЋ, Слободан
        Шум са Таре : приче за децу / Слободан Станишић ; [илустрације Јоана Вулановић Марковић]. - Сремска Митровица : Монада, 2001 (Земун : Арт прес). - 98 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Шешир без дна)

Тираж 1 000. - Шум са Таре - зов природе / Михајло Вујанић: стр. 91. - С а д р ж а ј: Шум са Таре (7). - Медведи и дивокозе (9-33): Сусрет са шумом (11-12); Медведићи (13-15); Мечја дадиља (16-17); Медведи иду у школу (18-19); Медведи се часте рибом (20-21); Растанак са Марком и Мусом (22-23); Јелкица Тара (24-25); Дивљи прасићи (27-28); Коњ Таранко (29-31); Мала дивокоза (32-33). - Трагови старих прича (35-63): Гађање јабуком кроз прстен (36-37); Ловци и ракови (39-40); Где лете соколови (41-43); Дуваћи (44-45); Велики и мали зец (46-48); Прича о Јоку (49-51); Четири чесме за четири сина (52-53); Прича о волу Рудоњи (54-56); Стеван иде код цара (57-58); Спашавање пчеле (59-60); Бела лепотица чапља (61-63). - Пећине и оморике (65-88): Човек који је причао са пећином (66-67); Благо у пећини (68-69); Солотуша (70-71); Селимир и лисица (72-74); Вук на сплаву (75-77); Тепих ливада (78-79); Косац и кос (81-82); Капи росе и жедно брдо (83-84); Велики шумски бал (85-86); Панчићева оморика (87-88). Шум са Таре - зов природе / Михајло Вујанић (91). О Слоби (или ово сам ја) (92-93).

(Брош.)


821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 176084743

1324
        СУНЧЕВ пјевач : [лектира ђака првака] / [приредио Момир Секулић ; илустратор Доброслав-Мишко Мрдак]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Подгорица : Побједа). - 75 стр. : илустр. ; 24 цм. - (Домаћа лектира за први разред основне школе)

На врху насл. стр.: Народна књижевност за дјецу, Јован Јовановић Змај, Бранко Ћопић. - Тираж 4000.

ISBN 86-303-0585-1 (брош.)


821.163.4-93-822:398
821.163.4-93-822
COBISS.CG-ID 3883280

1325
ЋУЛАФИЋ, Драгомир
        Море на једанаестом спрату / Драгомир Ћулафић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2001 (Београд : Алфа). - 92 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Петар Пан ; књ. бр. 58)

Белешка о писцу: стр. 89-90.


821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 5718288

1326
ЋУЛАФИЋ, Драгомир
        Шапнула ми бреза : изабране и нове песме / Драгомир Ћулафић. - Београд : Нолит, 2001 (Београд : Астимбо). - 90 стр. ; 21 cm : илустр. - (Љубичаста библиотека Моја књига. Савремена српска књижевност за децу)

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 90.

ISBN 86-19-02225-3 (брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 93824780

1327
ШАРОЊИЋ, Рабија
        Kapa traži izgubljenu glavu / Rabija Šaronjić ; [pogovor Ljiljana Đorđević ; ilustracije Saša Stojanović]. - Niš : Glas korena, 2001 (Niš : Punta). - 80 str. : ilustr. ; 20 cm. - ([Dela] / Rabija Šaronjić ; knj. 8)

Slika autora. - Tiraž 200. - Između bajke i basne : (osvrt na poeziju Rabije Šaronjić): str. 79. - Beleška o pesniku: str. 80.

ISBN 86-83119-11-4 (Broš.)

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 5733648

1328
ШТУРАНОВИЋ, Радован М.
        Пјесме : (пета збирка) / Радован Миладинов Штурановић. - Београд : аутор, 2001 (Нови Београд : Горапрес). - 63 стр. ; 21 cm

Тираж 300.

(Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 5722640


821.163.4-94 ИСТОРИОГРАФИЈА. МЕМОАРИ. ДНЕВНИЦИ. БИОГРАФИЈЕ


1329
БЈЕЛЕТИЋ, Миливоје А.
        Отац ми рече : монографија Алексе Бјелетића : (1882. - 1984.) / Миливоје А. Бјелетић. - Београд : Н. Ј. Томашевић, 2001 (Београд : Калигрф). - 257 стр. : фотогр. ; 17 cm

Ауторова слика. - О аутору: стр. 3. - In memoriam / Бранко Копривица: стр. 255-256.

(Брош.)


821.163.41-94
COBISS.CG-ID 113157388

1330
БОЈОВИЋ, Жељко
        Zvjezdani život / Željko Bojović. - [1. izd.]. - Herceg Novi : Herceg fest, 2001 (Užice : Grafičar). - 47 str. ; slika autora : 21 cm

Tiraž 500. - O piscu: str. [49-51].

(Broš.)

821.163.4-94
COBISS.CG-ID 5265168

1331
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај
        Моје успомене из Боке / владика Николај Велимировић. - Херцег Нови : Манастир Савина ; Београд : Сфаирос ; Кути : Црквена општина, 2001 (Београд : Врење). - 71 стр. ; 18 cm. - (Бокељска сфера ; 2)

Ауторова слика на корицама. - Према предговору, ово је 2. изд. - Тираж 500. - Предговор другом издању / Милан Младеновић: стр. 5-7. - Белешка о писцу: стр. 75-76.


821.163.4-94
COBISS.CG-ID 163505159

1332
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај Д.
        Моје успомене из Боке / владика Николај Велимировић. - Подгорица : Културни центар "Свети Сава" ; Нова Пазова : Бонарт, 2001 (Нова Пазова : Бонарт). - 66 стр. ; 18 cm

Тираж 1 000. - Предговор / Гојко Перовић: стр. 5-8. - Белешка о писцу: стр. 65-66.


821.163.4-94
COBISS.CG-ID 6109200

1333
ВУКАДИНОВИЋ, Илија
        Москва, Губеревац, Голи оток / Илија Вукадиновић. - Београд : "Филип Вишњић", 2001 (Београд : "Филип Вишњић"). - 165 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања / "Филип Вишњић", Београд)

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. [167].

ISBN 86-7363-292-7 (Брош.)


821.163.4-94
343.819.7(497.13)(093.3)
COBISS.CG-ID 7298064

1334
ВУКОВИЋ, Ненад
        Moja Poljska / Nenad Vuković. - Cetinje : Štamparija Obod, 2002 (Cetinje : Štamparija Obod). - 143 str. : ilustr. ; 20 cm

Tekst prevedenih pjesama i na polj. jeziku. - Slika autora. - Tiraž 300.

(Broš.)

821.163.4-94
COBISS.CG-ID 4263184

1335
ВУКСАНОВИЋ, Милутин
        Душанова књига / Милутин Вуксановић ; записао и приредио Миро Вуксановић ; [ликовни прилози Данило Вуксановић]. - Крња Јела : Синови Милутина Вуксановића, 2001 (Нови Сад : Футура публикације). - 168 стр., [14] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm

Слика аутора. - Тираж 300. - О Милутину Вуксановићу и о његовој књизи / Драго, Миро и Слобо [Вуксановић]: стр. 5-7.


821.163.4-94
COBISS.CG-ID 7393808

1336
КАПОР, Момо
        Uspomene jednog crtača / Momo Kapor. - Podgorica : New Public, 2001 (Užice : "Lapčević"). - 480 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Bestseler)

Predgovor / Nikola Kusovac: str. 7-9. - Pogovor / Jovan Delić: str. 439-441.

ISBN 86-7470-007-1 (broš.)

821.163.4-94
COBISS.CG-ID 512161448

1337
ЛАБОВИЋ, Ђурица
        Уз чашицу, са старим другом --- / Ђурица Лабовић. - Београд : Тараграф, 2001 (Београд : Ц-принт). - 257 стр. ; 21 cm

Тираж 500.


821.163.4-94
COBISS.CG-ID 89995020

1338
МАРОВИЋ, Миодраг
        Atentat u Moskvi / Miodrag Marović. - Podgorica : Medeon, 2001 (Cetinje : IVPE). - 335 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Medeon, Podgorica)

Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 331-332.

(Broš.)

821.163.4-94
COBISS.CG-ID 6062096

1339
ПАЈЕВИЋ, Арса
        Из Црне Горе и Херцеговине : успомене војевања за народно ослобођење 1876. : (са тридесет и две слике) / Арса Пајевић. - [2. изд.]. - Нови Сад : Orpheus : Градска библиотека : Гимназија "Ј. Ј. Змај", 2001 (Сремска Каменица : Графоофсет). - XXXVII, 481 стр. : илустр. ; 21 cm

Часна мисија Арсе Пајевића / Душан Берић: стр. I-XXXVII. - Прилози: стр. 461-481. - Фототипско изд.: У Новом Саду : А. Пајевић, 1891.

821.163.4-94
94(497.16)"1876"(093.3)
94(497.15)"1876"(093.3)
655:929 Пајевић А.
012 Пајевић А.
COBISS.CG-ID 7337488

1340
        PRIJESTONICA, naš zavičaj / [priredio] Đorđije Đoko Mirković. - Cetinje : Građanska kuća : Centar za ekološka istraživanja, turizam i zdravu hranu, 2001 (Cetinje : IVPE). - ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Građanska kuća, Cetinje)

Sadržaj:
Knj. 1. - 1 knj.(razl. pag). : faks. - Tiraž 200. - Registar.
Knj. 2 . - Cetinje : IIC "Cetinje" . - 111, [101] str. : ilustr.

(Broš.)

821.163.4-94
COBISS.CG-ID 3854864

1341
РАДУЛОВИЋ, Радоје
        Od đaka pešaka do univerzitetskog profesora : životni put prof. dr. Radoja Blaža Radulovića / Radoje B. Radulović. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2001 (Budisava : KriMel). - 135 str. : fotogr. ; 23 cm

Tiraž 200. - Bilješke uz tekst. - Domaćinstva koja su živjela na Vincadu, Deriću, Valovu i Karlovačkom drumu: str. 133-137.

(Broš.)

821.163.4-94
908(497.113 Винцаид)
COBISS.CG-ID 6079504

1342
РАДУНОВИЋ, Родољуб
        Од Будимље до Белчите / Родољуб Дујо Радуновић. - Бијело Поље : Пегаз, 2001 (Бијело Поље : Пегаз). - 93 стр. : илустр. ; 21 cm

Слика В. Радуновића. - Тираж 300. - Библиографија: стр. [94].

(Брош.)


821.163.4-94
COBISS.CG-ID 3455248

1343
РАКОЧЕВИЋ, Марко Ж.
        Пуста кућа и друге хронике / Марко Ракочевић ; приредио Слободан Калезић. - Цетиње : Обод, 2001 (Подгорица : Покрет). - 335 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дјела Марка Ж. Ракочевића ; књ. 2)

Тираж 500. - Напомене приређивача: стр. 331-334.

ISBN 86-305-0353-X (Брош.)


821.163.4-94
COBISS.CG-ID 1808909

1344
ТРИФУНОВИЋ, Владо
        Neću milost : moja borba za istinu / General Vlado Trifunović. - 2. dopunjeno izd. - Podgorica : Stupovi, 2001. - 201 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 500.

821.163.4(497.16)-94
COBISS.CG-ID 512390061

1345
ЧУПИЋ, Мирко
        Дневник косовске трагедије / Мирко Чупић. - (2. проширено изд.). - Подгорица : Алеф, 2001 (Београд : Калиграф). - 196 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Сведочанства)

Тираж 1 000. - Уместо предговора / Дисо Јаничић: стр. 7-8. - На пресавијеном дијелу кор. листа слика аутора и биљешка о њему.


821.163.4-94
323(497.11)"1999"
COBISS.CG-ID 91485452

1346
ЧУПИЋ, Мирко
        Dnevnik kosovske tragedije / Mirko Čupić. - (2. prošireno izd.). - Podgorica : Alef, 2001 (Beograd : Kaligraf). - 196 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Svedočanstva)

Mesto izd. na nasl. str.: Beograd. - Tiraž 1 000 (prema CIP-u). - Umesto predgovora / Diso Janičić: str. 7-8. - Beleška o piscu na unut. str. zadnjeg kor. lista.

(Broš.)

821.163.4-94
323(497.11)"1999"(093.3)
COBISS.CG-ID 79036162


821.163.4-96 НАУЧНА И ФИЛОЗОФСКА ЛИТЕРАТУРА


1347
        ПОД Атениним штитом / приредио Славко Ивановић. - Подгорица : С. Ивановић, 2001 (Ужице : Лапчевић). - 196 стр. ; 17 cm

Тираж 300.


821.163.4-96
COBISS.CG-ID 512101347

1348
РАДОВИЋ, Видак
        Arhetip / Vidak Radović. - [1. izd.]. - Novi Sad : SACEN, Centar Pec, 2001 (Novi Sad : Talija). - 47 str. ; 21 cm. - (Edicija Reči leptira ; No 6)

Tiraž 300.

(Broš.)

821.163.4-96
COBISS.CG-ID 6085392

1349
РАДОВИЋ, Видак
        Bićni odnosi / Vidak Radović. - [1. izd.]. - Novi Sad : SACEN, Centar Pec, 2001 (Novi Sad : Talija). - 47 str. ; 21 cm. - (Edicija Reči leptira ; No 4)

Tiraž 300.

(broš.)

821.163.4-96
COBISS.CG-ID 6085904


821.163.4-992 ПУТОПИСИ


1350
АЛВИРОВИЋ, Хаџи-Иван В.
        Пут у прошлост и будућност : Мијанмар унија (Бурма) : путопис / Хаџи-Иван В. Алвировић. - Херцег Нови : Х.И.В. Алвировић, 2000 (Ниш : Викторија). - 97 стр., [4] стр. с таблама : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Светски туристички бисери)

Тираж 200.


821.163.4-992
COBISS.CG-ID 3381264

претходна
наредна