претходна
наредна
721
ШОЋ, Бранко Л.
        Романизми и грецизми у црногорском језику : континентални дио Црне Горе / Бранко Л. Шоћ. - Цетиње : Централна народна библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", 2002 (Ужице : Рујно). - 219 стр. ; 24 cm. - (Посебна издања / Централна народна библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", Цетиње ; књ. 45)

Тираж 500. - Библиографија: стр. 217-218. - Регистар.

(Брош.)


811.163.4'282.2(497.16)(038)
COBISS.CG-ID 1963021


811.163.41'34 ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА


722
МАРОЈЕВИЋ, Радмило
        Нови Рат за српски језик и правопис : лингвистички огледи из фонологије и ортографије / Радмило Маројевић. - Београд : Српски фонд словенске писмености и словенских култура : Требник ; Подгорица : Унирекс ; Бања Лука : Media centar Prelom, 2001 (Београд : Чигоја штампа). - 242 стр. ; 20 cm. - (Српска библиотека / Српски фонд словенске писмености и словенских култура, Београд ; књ. 2)

Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр.229-240.

ISBN 86-7216-024-X (Брош.)


811.163.41'344(049.2)
811.163.4'35(049.2)
COBISS.CG-ID 4167952


811.163.41'36 ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА


723
КИРШОВА, Маријана
        Србистика : српско-руске језичке паралеле : избор радова / Маријана Киршова. - Никшић [т.ј.] Подгорица : Универзитет Црне Горе ; Цетиње : Штампарија Обод, 2001 (Цетиње : Обод). - 162 стр. ; 24 cm

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија Маријане Киршове: стр. 159-162.

(Брош.)

811.163.4'366:811.161.3'366
012 Киршова М.
COBISS.CG-ID 1708813

724
НИКЧЕВИЋ, Војислав П.
        Gramatika crnogorskog jezika / Vojislav P. Nikčević. - Podgorica : Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, 2001 (Požega : Žiravac). - 586 str. : ilustr. ; 25 cm.

Tiraž 1000. - Predgovor: str. 5-10. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 553-560. - Registar.

811.163.4'36
COBISS.CG-ID 1709581


811.163.41'373 ЛЕКСИКОЛОГИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА


725
ЗИРОЈЕВИЋ, Олга
        Konvertiti - kako su se zvali : islamizacija na južnoslovenskom prostoru / Olga Zirojević. - Podgorica : Almanah, 2001 (Podgorica : Roto slog). - 109 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Saznanja / Almanah, Podgorica)

Tiraž 700. - Biješke uz tekst. - Bilješka o autoru: str. [111]. - Bibliografija: str. 89-107. - Resume; Schlussfolgerung.

811.163.4'373.23
COBISS.CG-ID 4544528

726
НЕНЕЗИЋ, Соња
        Ендоцентричне придјевске сложенице у Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице српске, И-ИВ : (магистарски рад) / Соња Ненезић. - Никшић : [С. Ненезић], 2001 ([б. м. : б. и]). - 133 стр. ; 30 cm

Биљешке уз текст. - Ментор: Живојин Станојчић. - Чланови комисије: Живојин Станојчић, Бранислав Остојић, Љиљана Суботић. - Библиографија: стр. 126-130. - Умножено за одбрану. - Унив. Црне Горе, Филозофски фак., Никшић.

(Брош.)


811.163.4`367.623
COBISS.CG-ID 25740560

727
НЕНЕЗИЋ, Соња
        Ендоцентричне придјевске сложенице у Речнику српскохрватскога књижевнога језика Матице српске, I-VI : магистарски рад / Соња Ненезић. - Никшић : [б. и.], 2001 ([б. м. : б. и.]). - 133 листа : табеле ; 30 cm

На врху насл. стр.: Универзитет Црне Горе, Подгорица, Филозофски факултет, Никшић. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 126-130. - Abstrakt: Éndocentričeskie složnye slova, proishodjaščie ot prilagetel 'nyh, v Slovare serbohorvatskogo jazyka Maticy serbskoj (I-VI). - Умножено за одбрану. - Филозофски фак., Никшић, Унив. Црне Горе, Подгорица.


811.163.4'373.611(043.2)
811.163.4'367.623(043.2)
COBISS.CG-ID 2170125


82.0 ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ


728
МОСКАТИ, Масимо
        Priručnik o scenariju : [prvi praktični vodič o tome kako se postaje filmski i televizijski scenarista] / Masimo Moskati ; [preveo i priredio Srdjan B. Dabanović]. - [1. izd.]. - Bar : S. B. Dabanović, 2001 (Podgorica : Print). - 132 str. ; 30 cm

Prevod djela: Manuale di sceneggiatura / Massimo Moscati. - Bibliografija: str. 132.

(Broš.)

82.08-293.7:791.43
82.08-293.7:654.17
791.43:82
654.17:82
COBISS.CG-ID 4643344

729
РОГАНОВИЋ, Божидар М.
        Реторика / Божидар М. Рогановић. - 2. допуњено изд. - Београд : Војноиздавачки завод, 2001 (Београд : Војна штампарија). - 405 стр. : илустр. ; 24 cm

Слика аутора. - Тираж 1000. - Белешка о аутору: стр. 405. - Напомене: стр. 387-388. - Библиографија: стр. 391-392. - Регистар.

ISBN 86-335-0108-2

82.085
COBISS.CG-ID 6044176


821 СВЈЕТСКА КЊИЖЕВНОСТ. АНТОЛОГИЈЕ. ЧИТАНКЕ


730
        ANTOLOGIJA svetske fantastike / [priredio] Ranko Krstajić. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Mond, 2001 (Beograd : Grafolik). - 513 str. ; 23 cm

Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst. - Beleška o piscima: str. 504-510.

ISBN 86-81431-19-6 (Broš.)

821-344(082.2)
COBISS.CG-ID 7346704

731
        БЕСЕДЕ : најлепши говори из светског беседништва / избор текстова Зоран С.Сарамандић. - 5. измењено и допуњено изд. - Подгорица : Унирекс, 2001 (Београд : Симић). - 449 стр. ; 20 cm

Предговор петом издању / Зоран С. Сарамандић: стр. 9 - 16. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-427-0602-3 (kартon.)

821-5
COBISS.CG-ID 1024003546

732
        ПУТ међу планинама = The Road between Mountains : хаику алманах : избор са Првог интернационалног хаику конкурса Хаику часописа "Лотос" / [избор песама Дејан Богојевић ; превод, translation Данијела Пантелић]. - Подгорица : Хаику часопис "Шкољка", Хаику магазине "The Shel" ; Књажевац : Књижевни клуб, Literary club "Branko Miljković", 2001 (Књажевац : "Златотиск"). - 46 стр. ; 30 cm. - (Библиотека "Сантока" ; књ. 1)

Тираж 300.


82-1(082.2)
COBISS.CG-ID 94468108

733
        SLOVNÍK balkánských spisovatelů : albánská literatura, bosenskohercegovská literatura, bulharská literatura, chorvatská literatura, makedonská literatura, slovinská literatura, srbská a černohorská literatura / [kolektiv autorů pod vedením Ivan Dorovského]. - [1. vyd.]. - Praha : Libri, 2001. - 683 str. ; 20 cm

Předmluva / Ivan Dorovský: str. 7-9. - Úvodní studie / Ivan Dorovský: str. 13-47. - Bibliografija: str. 681-683.

ISBN 80-7277-006-3

821:929(497)(031)
COBISS.CG-ID 5746448


821.11 ГЕРМАНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ


734
ГЕТЕ, Јохан Волфганг
        Фауст / Јохан Волфганг Гете ; превео Бранимир Живојиновић ; [илустрације Босиљка Кићевац-Поповић]. - 2. изд. - Подгорица : ЦИД, 2001 (Београд : Војна штампарија). - 548 стр., [3] стр. с таблама у боји : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека ЦИД)

Превод дјела: Фауст / Johann Wolfgang Goethe. - Слика аутора. - Тираж 1000. - Напомене / Бранимир Живојиновић: стр. 445-510. - Фауст врхунац Гетеовог стваралаштва / Мирко Кривокапић: стр. 511-546.

ISBN 86-495-0046-3

821.112.2-21
821.112.2.09-21
COBISS.CG-ID 7403024

735
ЕКЕЛЕФ, Гунар
        Zašto pjevaš moja ptico / Gunar Ekelef ; izbor i prevod Nenad Vuković. - Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - 79 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - Gunar Ekelef / Nenad Vuković: str. 5-9.

(Broš.)

821.113.6-1
COBISS.CG-ID 1812749


821.111 ЕНГЛЕСКА КЊИЖЕВНОСТ


736
ЛОРЕНС, Дејвид Херберт
        Сутон над Италијом / Дејвид Херберт Лоренс ; с енглеског превела Марија Кнежевић. - Никшић : Јасен, 2001 (Никшић : Јасен). - 204 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Знакови ; 2)

Превод дјела: Twilight in Italy / David Herbert Lawrence. - Дејвид Херберт Лоренс : путовање од бескраја до бескраја / Марија Кнежевић: стр. 185-204. - Напомене уз текст.

(Брош.)

821.111-992
821.111:929 Лоренс Д.Х.
COBISS.CG-ID 100590092

737
ХАРВУД, Роналд
        Drame / Ronald Harvud ; preveo Đorđe Krivokapić ; pogovor Gojko Božović. - Podgorica : Oktoih ; Budva : Grad teatar, 2001 (Užice : Štamparija "Lapčević"). - 477 str. ; 21 cm. - (Nagrađeni pisci ; knj. 7)

Prevod djela: The collected plays of / Ronald Harwood. - Tiraž 999. - Drama istorije i drama svakodnevice: str. 471-475.

ISBN 86-7659-237-3

821.111-2
821.111.09-2
COBISS.CG-ID 4368656

738
ЏОЈС, Џејмс
        Уликс / Џејмс Џојс ; превод, коментари и поговор Зоран Пауновић ; [илистрације Босиљка Кићевац-Поповић]. - Подгорица : ЦИД, 2001 (Београд : Војна штампарија). - 767 стр. [1] пресавијени лист са планом града : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека ЦИД)

Превод дјела: Ulysses / James Joyce. - Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - "Уликс" Џејмса Џојса - митска узвишеност тривијалног: стр. 745-767.


821.111-31
821.111.09-31
COBISS.CG-ID 4467216


821.111(71) КАНАДСКА КЊИЖЕВНОСТ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ


739
БЛАЏЕТ, Едвард Дикинсон
        Имена - гласови : одабране пјесме Е. Д. Блаџета / Едвард Дикинсон Блаџет ; превео и приредио Срђа Павловић. - Нови Пазар : КЦ ДамаД, 2001? (Београд : Графокомерц). - 70 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Савремена канадска поезија)

Тираж 500. - Скица за портрет Е. Д. Блаџета / Срђа М. Павловић: стр. 5-7. - Поетска фуга / Милика Павловић: стр. 63-65. - Биљешка о аутору: стр. 67. - Биљешка о преводиоцу: стр. 68.

ISBN 86-7901-040-5

821.111(71)-1
COBISS.CG-ID 7362832


821.111(73) АМЕРИЧКА КЊИЖЕВНОСТ


740
ДАНКАН, Исидора
        Мој живот / Исидора Данкан ; превела са енглеског Вида Огњеновић. - 2. [Деретино] изд. - Београд : Дерета, 2001 (Београд : Дерета). - [4], 288 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Велики људи и њихова дела ; коло 1, књ. 4)

Превод дјела: My life / Isidora Duncan. - Тираж 1000. - Предговор / Лидија Пилипенко: стр. [3-4]. - Терпсихора двадесетог века / Милица Зајцев: стр. [289-294].

ISBN 86-7346-174-X (Брош.)

821.111(73)-94
792.8:929 Данкан И.
COBISS.CG-ID 7329296

741
НИКЧЕВИЋ-Батрићевић, Александра
        Recepcija djela Frensisa Skota Ficdžeralda na srpskohrvatskom govornom području do 1995. godine : magistarski rad iz američke književnosti / Aleksandra Nikčević-Batrićević. - Beograd : Univerzitet, Filološki fakultet-odsek za anglistiku, 2001 ([S. l. : s. n.]). - 164 lista ; 29 cm

Umnoženo za odbranu. - Bibliografija: 138-159 list. - Registar. - Mag. rad, Filol. fak., Beograd, 2001.

821.111(73)-31.09
COBISS.CG-ID 9476624

742
        NOVI pesnički poredak : antologija novije američke poezije / [priredili] Dubravka Đurić i Vladimir Kopicl. - Podgorica : Oktoih, 2001 (Novi Sad : Artprint). - 519 str. ; 21 cm. - (Savremena poezija / Oktoih)

Tiraž 1000. - Antologija američke poezije u SFRJ i SR Jugoslaviji: str. 501. - Antologija američke poezije na engleskom jeziku: str. 502-503. - Pogovor antologiji novih američkih pesnika i pesnikinja / Dubravka Đurić: str. 469-496. - Beleške o pesnicima i pesnikinjama: str. 504-519. - Bibliografija: str. 499-500.

ISBN 86-7659-245-4 (Broš.)

821.111(73)-1(082.2)
821.111(73).09-1
COBISS.CG-ID 7322896

743
ПАЛАХЊУК, Чак
        Preživeli / Čak Palahnjuk ; preveo Miloš Arsić. - Beograd : Laguna, 2001 (Beograd : Beoprint-Petrović). - 292 str. ; 20 cm

Prevod djela: Survivor / Chuch Palahniuk. - Tiraž 1000.

ISBN 86-7436-024-6 (Broš.)

821.111(73)-31
COBISS.CG-ID 6219024

744
ХЕМИНГВЕЈ, Ернест
        Старац и море / Ернест Хемингвеј ; превео Александар Стефановић ; приредио и пропратне текстове написао Гојко Божовић. - [1. изд.]. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Бачки Петровац : Култура). - 95 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Избор / [Завод за уџбенике и наставна средства])

Изв. ств. насл.: The Old Man and the Sea / Ernest Hemingway. - Тираж 5.000. - Виталистичка пројекција испуњеног живота: стр. 7-14. - Белешка о писцу: стр. 93-94.

ISBN 86-17-04945-6

821.111(73)-31
821.111(73).09-31
COBISS.CG-ID 92698636


821.112.2 ЊЕМАЧКА КЊИЖЕВНОСТ


745
РАШ, Густав
        Црна Гора у причама / Густав Раш ; превео и приредио Томислав Бекић. - Подгорица : ЦИД, 2001 (Београд : Војна штампарија). - 151 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Свједочанства / ЦИД, Подгорица)

Превод дјела: Vom Schwarzen Berge, Montenegrinische Skizzen, Bilder und Geschichten / Gustav Rasch. - Тираж 1000. - Густав Раш и његов путопис о Црној Гори / Томислав Бекић: стр. 147-151. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-495-0202-4

821.112.2-992
COBISS.CG-ID 1770765


821.113.5 НОРВЕШКА КЊИЖЕВНОСТ


746
АНГЕЛ, Хенрик
        Синови црних гора / Хенрик Ангел ; превела с норвешког Марија Ћорић. - Београд : БМГ, 2001 (Београд : БМГ). - 139 стр. ; 20 cm. - (Библиотека БМГ)

Превод дјела: De Sorte Fjeldes Sønner / Henrik Angell. - Тираж 1000. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-7330-130-0 (Брош.)


821.113.5-992
COBISS.CG-ID 5710096


821.133.1 ФРАНЦУСКА КЊИЖЕВНОСТ


747
АПОЛИНЕР, Гијом
        Rim Bordžija / Gijom Apoliner ; [prevod Veljko Nikitović]. - 2. izd. - Beograd : Karganović, 2005 (Beograd : Karganović). - 129 str. ; 20 cm

Prevod dela: La Rome des Borgia / Guillaume Apollinaire. - Tiraž 500.

ISBN 86-81735-07-1 (broš.)

821.133.1-31
COBISS.CG-ID 126236172

748
БАСТЈА, Фредерик
        Ono što se vidi i ono što se ne vidi / Frederik Bastja ; prevod Vera Gligorijević, Petar Ivanović. - Podgorica : Institut za strateške studije i prognoze, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). - 96 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Prevodi / Veselin Vukotić)

Kor. nasl. - Tiraž 500. - Sadrži i: Država ; Zakon.

(Broš.)

821.133.1-4
COBISS.CG-ID 7371280

749
РАДОМАН, Владан
        Београдске девојке ме никада нису волеле / Владан Радоман ; са француског превела Татјана Миливојевић. - Београд : Гутенбергова галаксија, 2001 (Нови Београд : Гораграф). - 167 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Плави круг ; књ. 6)

Превод дјела:Les filles de Belgrade ne m'ont jamais aimé. - Тираж 1000. - Уместо предговора / Татјана Миливојевић: стр. 9-16. - Белешка о писцу: стр. 165.

ISBN 86-7058-157-4 (Брош.)


821.133.1-31
COBISS.CG-ID 5719056

750
РЕМАРК, Ерих Марија
        Trijumfalna kapija / Erih Marija Remark ; [prevod Boško Petrović]. - Podgorica : Nova knjiga, 2001 (Užice : "Lapčević"). - 431 str. ; 20 cm. - (Betseler / [Nova knjiga, Podgorica])

Prevod djela: Arc de Triomphe / Erich Maria Remarque. - Tiraž 500. - Bilješka o autoru na presavijenom dijelu prednjeg kor. lista. - Slika autora i bilješka o djelu na zadnjem kor. listu.

ISBN 86-7470-010-1 (broš.)

821.133.1-31
COBISS.CG-ID 2164237

претходна
наредна