претходна
наредна
601
РАДИВОЈЕВИЋ, Гордана М.
        Algoritmi za rešavanje problema projektovanja ruta : doktorska disertacija / Gordana M. Radivojević ; [komisija Zdravko Uskoković...[et al.]]. - Podorica : Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, 2001. - 225 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Literatura: str. 219-225. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica, 2001.

(Plast.)

656.7.022.8:510.22(043.3)
COBISS.CG-ID 2692877


656.1 ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ


602
        ZBORNIK / Seminar o bezbjednosti saobraćaja Aktuelni problemi tehničkog pregleda vozila sa stanovišta bezbjednosti saobraćaja i ekoloških zahtjeva, Ulcinj, februar 2001. ; [organizatori Centar za motore i mobilne mašine (CEMIMM) Mašinskog fakulteta u Podgorici, u saradnji sa Auto moto savezom Crne Gore ; glavni i odgovorni urednik Božidar Nikolić]. - Ulcinj : s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 129 str. : ilustr. ; 30 cm

(Broš.)

656.1.08(497.16)(082)
351.811.123.2(082)
COBISS.CG-ID 5948688


656.6 САОБРАЋАЈ НА ВОДИ


603
ДОКИЋ, Мирко
        Комплексно истраживање валоризације железничког транспортног система Београд - Бар / Мирко Докић ; предговор Стојан Новаковић ; рецензенти Александар Влашкалин, Тадија Ивановић. - Београд : Институт економских наука, 2002 (Београд : Кум). - 271 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 150. - Предговор: стр. 11-13. - Радна биографија аутора: стр. 269-271. - Библиографија: стр. 259-262. - Библиографија радова М. Докића: стр. 263-267.

ISBN 86-80315-53-2 (Брош.)


656.2
656.615(497.16)
COBISS.CG-ID 5566736

604
РАШКОВИЋ, Милорад
        Terestrička i elektronska navigacija / Milorad Rašković. - Kotor : Fakultet za pomorstvo ; Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 2001 (Podgorica : Alter ego). - 421 str., [1] presavijen list s grafikonima : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 420-421.

ISBN 86-80031-20-8

656.61.052(075.8)
656.61.052:621.38(075.8)
COBISS.CG-ID 5783824


656.8 ПТТ. ПОШТАНСКЕ МАРКЕ. ФИЛАТЕЛИЈА


605
ВУЈАЧИЋ, Велимир
        Crnogorska pošta i poštanske marke / Velimir Vujačić. - Cetinje : Izdavačko informativni centar "Cetinje", 2001 (Novi Sad : Art print). - 285 str., [48] str. s tablama u boji : ilustr. ; 29 cm. - (Biblioteka Simboli crnogorske državnosti)

Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 261-265 i uz tekst. - Summary. - Registri.

656.8(497.16)(091)
656.835(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 6556688

606
        KOMUNIKACIJA među ljudima i narodima na području Crne Gore / Bosiljka Kankaraš ... [et al.]. - Podgorica : Udruženje za zaštitu i razvoj, 2001 (Podgorica : Pobjeda). - 347 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 341.

(Broš.)

656.8(497.16)(091)
654.1(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 1822733


658 ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА


607
ЂУРИЧИЋ, Милутин Р.
        Upravljanje kvalitetom / Milutin R. Đuričić. - 3. izd. - Kruševac : Viša tehnička škola za industrijski menadžment : ICIM - Izdavački centar za industrijski menadžment, 2001 (Trstenik : Metalograf). - 134 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija Industrijski menadžment. t. 9 ; knj. 1.1)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 119-124.

ISBN 86-7566-015-4 (Broš.)

658.562(075.8)
COBISS.CG-ID 1933069

608
ИВОВИЋ, Милорад
        Zakon o javnim nabavkama : sa komentarom / Milorad Ivić, Rajko Milović, Dragan Prlja. - Podgorica : Službeni list Republike Crne Gore : Institut za uporedno pravo Pravnog fakulteta, 2001 (Podgorica : Pobjeda). - 286, 135 str. ; 20 cm. - (Edicja Imovinsko pravo ; knj. 4)

Nasl. str. prištampanog prevoda: Public procurement law Republic of Montenegro. - Izvorni tekst i prevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 500. - Uvodni komentar: str. 17-41.

(Broš.)

658.71(497.16)(094.5.072)
COBISS.CG-ID 4181520

609
КАСТРАТОВИЋ, Милош Р.
        Menadžment finansija preduzeća / Miloš R. Kastratović. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Fakultet za internacionalni menadžment, 2001 (Aranđelovac : Napredak). - 1 knj. (razl. pag.) : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 300. - Bilješke uz tekst. - Srpsko-engleski rečnik ključnih finansijskih termina i kategorija: str. 357-365. - Prof. dr Miloš R. Kastratović : biografija i bibliografija. - Bibliografija: str. 367-369. - Registar.

ISBN 86-82915-19-7 (Broš.)

658.14/.17
336.6
658.003.12
COBISS.CG-ID 7360272

610
КОПРИВИЦА, Ранко
        Podešavanje i održavanje poljoprivredne mehanizacije / Ranko Koprivica. - Brčko : Krugmašina ; Tuzla, kancelarija Brčko : Humanitarna organizacija Mercy Corps Scotland ; Čačak : Agronomski fakultet, 2001 (Čačak : "31. oktobar"). - 75 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1000.

(Broš.)

658.58:631.3
631.3.004.54
COBISS.CG-ID 93146892

611
КРИВОКАПИЋ, Здравко
        Unapređenje sistema kvaliteta / Zdravko Krivokapić, Milan Vukčević, Miodrag Bulatović. - Podgorica : Centar za kvalitet, 2001. - 23 str. : graf. prikazi ; 24 cm

658.5
COBISS.CG-ID 512019429

612
ПЕЈОВИЋ, Срђан
        Cetinjski vodovod : istorijski pregled / Srđan Pejović, Borislav Cimeša. - Cetinje : Vodovod : Državni arhiv Crne Gore, 2001 (Cetinje : Cicero). - 157 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

(Broš.)

658.115:628.15(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 1813005

613
РАИЧЕВИЋ, Мирослав М.
        Biznis politika : upravljanje strateškim procesima / Miroslav M. Raičević. - 3. izd. - Beograd : Evropski univerzitet za internacionalni menadžment i biznis, 2001 (Beograd : Goragraf). - 344 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Teorija i praksa)

Tiraž 200. - Beleška o autoru: str. 317. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 313-316.

(Broš.)

658(075.8)
COBISS.CG-ID 4258832

614
TRISTA najvećih
        300 najvećih = [Three hundred] 300 largest / [urednik publikacije Vladimir Karakašević]. - [Beograd] : E Press, 2001 ([Beograd] : Publikum). - 68 str. : ilustr. u boji ; 27 cm

Kor. nasl. - "Ova druga po redu, edicija "300 najvećih" za 2000. godinu, koncipirana je (u osnovi) na istim principima kao i prva u kojoj je sačinjena rang lista 300 najvećih preduzeća u SRJ. Rangiranje je izvršeno po podacima iz završnih računa preduzeća na osnovu obrade u Zavodu za obračun i plaćanja NBJ i Centralne banke Crne Gore... Liste u edicijama za 2000. godinu obuhvataju 350 preduzeća (po 300 iz Srbije i po 50 iz Crne Gore)... " --> Reč redakcije. - Tekst delom upor. na srp. i engl. - Štampano višestubačno. - Tiraž 2.000?. - Posebno izdanje = Special edition: Ekonomist [magazin, ISSN 1450-8591], novembar = November 2001.

(Broš.)

658.114(497.11)"2000"
658.11(497.16)"2000"
658.114(100)
COBISS.CG-ID 90681346

615
TRISTA najuspešnijih
        300 najuspešnijih = [Three hundred] 300 most successful. - [Beograd] : E Press, 2001 ([Beograd] : Publikum). - 66 str. : ilustr. u boji ; 27 cm

Kor. nasl. - "Rang liste najuspešnijih preduzeća (300 iz Srbije i 50 iz Crne Gore) sačinjene su na osnovu obrade završnih računa za 2000. godinu, objavljene u Zavodu za obračun i plaćanje NBJ i Centralne banke Crne Gore." --> Reč redakcije. - Tekst delom upor. na srp. i engl. - Štampano višestubačno. - Tiraž 2.000?. - Posebno izdanje = Special edition: Ekonomist [magazin, ISSN 1450-8591], novembar = November 2001.

(Broš.)

658.114(497.11)"2000"
658.114(497.16)"2000"
658.114(100)
COBISS.CG-ID 90686210

616
        ŠKOLA kvaliteta. Inženjeri kvaliteta. Knj. 2, Tehnologija uvođenja QMS i provjere / [Zdravko Krivokapić...[et al.]. - Podgorica : Centar za kvalitet, 2001. - 146 str. : ilustr. ; 30 cm

658.5
COBISS.CG-ID 512026085


659 РЕКЛАМА. ОГЛАШАВАЊЕ. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ


617
МАНДИЋ, Слободан
        Kreiranje interog public relations-a u savremenom preduzeću : magistarski rad / Slobodan Mandić. - Podgorica : [s. l.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 214 listova ; 30 cm

Bibliografija: listovi 213-214

(Broš.)

659.4(043.3)
COBISS.CG-ID 6130960

618
НАУЧНО-стручни скуп Информационе технологије - садашњост и будућност (5 ; 2000 ; Žabljak)
        Informacione tehnologije : sadašnjost i budućnost : zbornik radova sa V naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije-sadašnjosti budućnost, održanog na Žabljaku od 27. februara do 5. marta 2000. godine / urednici Novak D. Jauković, Srđan S. Stanković, Srbijanka R. Turajlić. - Podgorica : Elektrotehnički fakultet ; Beograd : Elektrotehnički fakultet ; Banja Luka : Elektrotehnički fakultet, 2001 (Cetinje : Štamparija Obod). - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: IT MM. - Tiraž 400. - Štampano dvostupčano. - Literatura iza svakog rada. - Abstrakt na engl. jeziku uz svaki rad. - Registar autora: str. 413-415.

(Kart.)

659.25(082)
007:65.012(082)
681.3(082)
COBISS.CG-ID 1862413


66 ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА. ХЕМИЈСКЕ И СРОДНЕ ИНДУСТРИЈЕ


619
ЛЕКА, Зорица Б.
        Sinteza i karakterizacija kompleksa nekih prelaznih metala sa novim ditiokarbamato-ligandima : doktorska disertacija / Zorica B. Leka. - Novi Sad : [s. n.], 2001. - 108 listova : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: listovi 65-70. - Abstract. - Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

661.28:541.49(043.3)
COBISS.CG-ID 187585799


663 ИНДУСТРИЈСКА МИКРОБИОЛОГИЈА. ИНДУСТРИЈСКА МИКОЛОГИЈА. ИНДУСТРИЈА ВРЕЊА


620
ПАЈОВИЋ, Радмила
        Ispitivanje uticaja nekih bioloških i tehnoloških parametara na kvalitet vina sorte Vranac : magistarski rad / Radmila Pajović. - Novi Sad : Autor, 2001. - 82 lista : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: listovi 79-82. - Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Tehnol. fak., Novi Sad.

663.2(043.2)
COBISS.CG-ID 180738567


669 МЕТАЛУРГИЈА


621
МИШОВИЋ, Митар
        Metalni materijali II / Mitar Mišović, Branko Radulović, Boško Perović. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore : Metalurško-tehnološki fakultet ; Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - VII, 540 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 540.

ISBN 86-81039-73-3

669.018(075.8)
669.71(075.8)
669.3(075.8)
COBISS.CG-ID 3499792

622
МИШОВИЋ, Митар
        Metalni materijali II : prilozi / Mitar Mišović, Branko Radulović, Boško Perović. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore : Metalurško-tehnološki fakultet, 2001 (Cetinje : Obod). - 385 str. : tabele ; 25 cm

Tiraž 500.

ISBN 86-81039-73-3

669.71(075.8)
669.3(075.8)
COBISS.CG-ID 3493904

623
МУЈИЧИЋ, Владимир Љ.
        Specifičnosti sinteze nanostrukturnih prahova aluminijuma (III)-oksida iz bemitnog sola u realnim sistemima izvedenim iz Bajerovog procesa : magistarski rad / Mujičić Lj. Vladimir ; [mentor Ljiljana Kostić-Gvozdenović ; članovi komisije Nikola Blagojević, Đorđe Janaćković, Vukoman Jokanović]. - Beograd : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 57 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet. - Bibliografija: str. 55-57. - Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Tehnološko-metalurški fak., Univ. u Beogradu.

669.71(043.2)
COBISS.CG-ID 10961424

624
ПЕРОВИЋ, Бошко
        Metalni materijali III / Boško Perović, Branko Radulović, Mitar Mišović. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore : Metalurško-tehnološki fakultet ; Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - VII, 255 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 86-81039-73-3

669.018(075.8)
669.018.5(075.8)
669.018.9(075.8)
621.762(075.8)
COBISS.CG-ID 3498000

625
РАДУЛОВИЋ, Бранко
        Metalni materijali I / Branko Radulović, Boško Perović, Mitar Mišović. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Metalurško-tehnološki fakultet ; Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - VII, 400 стр. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Prilozi: str. 359-400. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 86-81039-73-3

669.018(075.8)
669.14(075.8)
669.131(075.8)
COBISS.CG-ID 3648784


681 ПРЕЦИЗНА МЕХАНИКА


626
БУЛАТОВИЋ, Душан
        Sistemi za detekciju i sprečavanje napada / Dušan Bulatović, Dušan Velašević. - Beograd : Stručna knjiga, 2001 (Beograd : Stručna knjiga). - 202 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 194-202.

(Broš.)

681.324.067
681.32.053
COBISS.CG-ID 7344144

627
ВИТОРОВИЋ, Биљана
        Elektronska trgovina : biznis za pametne i brze / Biljana Vitorović. - Podgorica : B. Vitorović, 2001 (Beograd : Čigoja). - 189 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Tiraž 300. - Rečnik pojmova: str. 176-186. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 187-189. - Rezime.
(Broš.)
ISBN 86-902987-1-1

681.32:339
COBISS.CG-ID 4864016

628
        INFOFEST 2001 : festival informatičkih dostignuća : festivalski katalog. - Budva : Infofest, 2001 (Podgorica : Pobjeda). - 209 str. : ilustr. ; 21 cm

681.3(083.86)
COBISS.CG-ID 96367116

629
ШЋЕПАНОВИЋ, Снежана
        Navigacioni sistemi na kompleksnim web sajtovima : magistarski rad / Snežana Šćepanović. - Podgorica : [s. n.], 2001. - 73 lista : ilustr. ; 30 cm

Literatura: list 69-73. - Abstract. - Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica, 2001.

681.324(043.2)
COBISS.CG-ID 2170637


687 ИНДУСТРИЈА ОДЈЕЋЕ. КОЗМЕТИЧКО ФРИЗЕРСКА НЕГА


630
КАЛУЂЕРОВИЋ, Ђуро Ј.
        Конструкција мушке одеће / Калуђеровић Ј. Ђуро ; [фотографија Бранко Борчић]. - [1. изд.]. - Сомбор [тј.] Апатин : Комерц, 2001 (Цетиње : Обод). - 269 стр., [5] пресавијених листова с фотогр. : илустр. ; 29 cm

"Прати програме средњих текстилних школа као и програме виших школа, Факултета за текстил и Факултета уметности за костим" ---> стр. 2. - Тираж 1000. - Библиографија: стр. 369.

(Брош.)


687.11.02(035)
COBISS.CG-ID 3894032

претходна
наредна