претходна
наредна
151
ГИДЕНС, Ентони
        Sociologija / Entoni Gidens ; preveo s engleskog Đurica Krstić. - 2. izd. - Podgorica : CID ; Banja Luka : "Romanov", 2001 (Beograd : Grafolik). - 397 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Universitas)

Prevod djela: Sociology / by Anthony Giddens. - Tiraž 500. - Rečnik osnovnih pojmova: str. 373-381. - Rečnik značajnih termina: str. 381-397. - Bibliografija: str. 351-371.

ISBN 86-495-0055-2

316
COBISS.CG-ID 5734160

152
МАНДРА, Анри
        Osnovi sociologije / Anri Mandra ; prevela sa francuskog Mileva Filipović ; redaktor prevoda Vidak Rajković. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore : Cid, 2001 (Cetinje : Obod). - 251 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Universitas)

Prevod djela: Éléments de sociologie / Henri Mendras; 4. éd. - Tiraž 700. - Prilozi: str. 225-251. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 86-495-0106-0

316
COBISS.CG-ID 1703181

153
        СОЦИОЛОШКИ аспекти прогреса и културе / приредили Слободан Вукићевић, Ратко Р. Божовић. - Никшић : Јасен : Институт за филозофију и социологију Филозофског факултета, 2001 ([б. м. : б. и.]). - 142 стр. ; 24 cm

Ств. насл. над текстом.: Научни скуп Социолошки аспекти прогреса и културе. - Биљешке уз текст. - Резиме на срп. и енгл. језику уз већину радова. - Библиографија уз већину радова.

(Брош.)


316:008(082)
316.42(082)
COBISS.CG-ID 1962765


316.3 ДРУШТВО. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА


154
БЕРЂАЈЕВ, Николај Александрович
        Filozofija nejednakosti / Nikolaj Berđajev ; preveo Mirko Đorđević. - Podgorica : Oktoih, 2001 (Užice : "Lapčević"). - 208 str. ; 19 cm. - (Parusia)

Prevod djela: Filosofija neravenstva / Nikolaj Berdjajev`. - Tiraž 1000.

ISBN 86-7659-235-7 (Broš.)

316.3
141.7
COBISS.CG-ID 1743117


316.32 ГЛОБАЛНА ДРУШТВА


155
БЖЕЖИНСКИ, Збигњев
        Veliki promašaj : rođenje i kraj komunizma u XX veku / Zbignjev Bžežinski ; prevod s engleskog Boro Peković. - Podgorica : B. Peković, 2001 (Beograd : Draslar partner). - 295 str. : graf. prikazi ; 23 cm + Ispravka ([1] list). - (Edicija Vizart)

Prevod dela: Grand failure : the birth and death of communism in twentieth century / Zbifniew Brzezinski. - Tiraž 1000. - Registar.

(broš.)

316.323.73"19"
COBISS.CG-ID 177676295


316.334 ПОДСИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИЈЕ ГЛОБАЛНОГ ДРУШТВА. СОЦИОЛОГИЈА РАДА, ПОЛИТИКЕ, ПРАВА, ЕКОЛОГИЈЕ. СТРУКТУРА СТАНОВАЊА


156
ДИНИЋ, Ратко
        Živjela demokratija / Ratko Dinić. - [Nikšić] : autor, 2001 (Nikšić : Kole). - 228 str. ; 24 cm

Tiraž 1 000

316.334.4
COBISS.CG-ID 512117987


316.35 ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ. СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ. РАСЕ. НАЦИЈЕ


157
        NACIJA i država : istraživanje nacionalne svijesti i stanovništva o državi u Crnoj Gori / Borislav Đukanović, Bora Kuzmanović, Mladen Lazić, Miloš Bešić. - Podgorica : CID : SoCEN, 2001 (Bijelo Polje : Grafolis). - 366 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Slika vremena)

Tiraž 1000. - Summary.

ISBN 86-495-0127-3

316.356.4(=1.497.16(=82)
323.1(=1.497.16)(082)
COBISS.CG-ID 3286544


316.64 ДРУШТВЕНИ СТАВОВИ. ДРУШТВЕНА СВИЈЕСТ


158
        VRIJEDNOSNE orijentacije i nivoi društvenog aktivizma studenata Univerziteta Crne Gore : analiza rezultata javnomnjenjskog istraživanja / obrađivači Veselin Pavićević, Daliborka Uljarević. - Podgorica : Nansen dijalog centar, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). - 71 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.

(Broš.)

316.648-057.875(497.16)"2001"
COBISS.CG-ID 5707024

159
РУТОВИЋ, Жељко
        Estetika dijaloga / Željko Rutović. - Cetinje : Štamparija Obod, 2001 (Cetinje : Obod). - 129 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Vrijedan podsjetnik i orijentir / Branko Lukovac: str.12-14. - Eseji ohrabrenja / Dušan Janjić: str. 15-17.

316.647.5
COBISS.CG-ID 1708301


316.66 ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ, СОЦИЈАЛНИ СТАТУС. ДРУШТВЕНА УЛОГА


160
БУРДЈЕ, Пјер
        Vladavina muškaraca / Pjer Burdje ; prevod s francuskog Mileva Filipović. - Podgorica : CID : Univerzitet Crne Gore, 2001 (Cetinje : Obod). - XVII, 178 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Femina)

Prevod djela: La domination masculine / Pierre Bourdieu. - Tiraž 700. - Bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 86-495-0187-7 (karton.)

316.662
396
316.356.2
COBISS.CG-ID 4118288


316.75 НОРМАТИВНИ И ВРИЈЕДНОСНИ АСПЕКТИ КУЛТУРЕ. ИДЕОЛОГИЈА


161
БЕШИЋ, Милош
        Istraživanje klasične religioznosti u Crnoj Gori : magistarski rad / Miloš Bešić ; [članovi komisije Đuro Šušnjić, Ratko R. Božović, Marija Bogdanović]. - Nikšić : [M. Bešić], 2001. - 165 listova : tabele ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Literatura: listovi 160-163. - Mag. rad, Filozof. fak, Nikšić, 2001.

(Ppl.)

316.75:2(497.16)(043.2)
2-1(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 2171405


32 ПОЛИТИКА


162
АРТМАН, Флоранс
        Milošević dijagonala laufera / Florans Artman ; [preveli Radoslav Đerić i Mirjana Đerić]. - Beograd : Dan Graf, 2001 (Beograd : Standard 2). - 298 str. : geogr. karte ; 24 cm. - (Biblioteka Pogovor)

Prijevod djela: Milosevic la diagonale du fou / Florence Hartmann. - Tiraž 1000. - Beleške: str. 283-298.

ISBN 86-83517-01-2 (Broš.)

32:929 Милошевић С.
COBISS.CG-ID 5743632

163
        BAJRAM Rexha : personalitet i arsimit, i kulturës dhe i atdhetarizmit / [materialet i përgatitën: Riza Rexha et al.]. - Ulqin : Art club, 2001 (Ulqin : Press studio). - 77 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Botimi të vaçanta)

Tiraž 1000.

(Broš.)

32:929 Реџа Бајрам(082)
COBISS.CG-ID 19913488

164
ВУЛИЋ, Зорица
        Ко је овај човек? / Зорица Вулић. - 2. измењено и допуњено изд. - Београд : Глас јавности, 2001 (Београд : Манами). - 264 стр. : илустр. ; 22 cm

Слика аутора. - Тираж 1000. - Зорица Вулић: стр. 262.

ISBN 86-83399-02-8 (Брош.)


32:929(497.11+497.16)(046)
COBISS.CG-ID 6034448

165
ГАРАШАНИН, Илија
        Начертаније / Илија Гарашанин. - Подгорица : Културни центар "Свети Сава" ; Нова Пазова : Бонарт, 2001 (Нова Пазова : Бонарт). - 102 стр. ; 18 cm

Тираж 1000. - Са Начертанијем, на прагу XXI века / Драгош Калајић: стр. 3-29. - "Начертаније" Илије Гарашанина / Драг.[Драгослав] Страњаковић: стр. 30-68.

32:929 Гарашанин И.
327(497.11)
COBISS.CG-ID 93269004

166
ИНИЋ, Слободан
        Portreti / Slobodan Inić ; [urednik i priređivač Latinka Perović]. - Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2001 (Beograd : "Zagorac"). - 295 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Svedočanstva : 6)

Predgovor / Latinka Perović: стр. 7-10. - Tiraž 400. - Bio-bibliografija: str. 294-295.

ISBN 86-7208-037-8 (broš.)

32-05(497.1)
COBISS.CG-ID 170084615

167
ЈОВИЋ, Борисав
        Knjiga o Miloševiću / Borisav Jović. - Beograd : "Nikola Pašić", 2001 (Beograd : Zuhra). - 196 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 1000.

ISBN 86-7987-009-9 (Broš.)

32:929 Милошевић С.
323(497.11+497.16)"1989/1999"
327(497.11+497.16)"1989/1999"
COBISS.CG-ID 5698320

168
ЛОПУШИНА, Марко
        Radovan Karadžić : najtraženija srpska glava / Marko Lopušina. - Niš : Zograf, 2001 (Bor : Bakar). - 318 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Sinteza)

Tiraž 2000. - Beleška o piscu: str. 315-316.

ISBN 86-7578-011-7 (Broš.)

32:929 Караџић Р.
COBISS.CG-ID 6131728

169
ЛОПУШИНА, Марко С.
        Lov na Miloševića : američka antisrpska politika / Marko Lopušina. - 2. dopunjeno izd. - Čačak : Legenda, 2001 (Kraljevo : GrafArt). - 262 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Specijalnih izdanja ; knj. br. 4)

Slika autora. - Tiraž 1 000. - Beleška o autoru: str. 262 Bibliografija: str. 261.

929:32 Милошевић С.
327.7/.8(497.1)
323(497.1)
327(497.1:73)
COBISS.CG-ID 85860364

170
МИЛИЧИЋ, Божидар
        U političkom ogledalu / Božidar Ilijin Miličić ; [fotografije Mensut Krpuljević]. - Podgorica : Matica - Crna Gora, 2001 (Podgorica : 3M Makarije). - 199 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja)

Tiraž 1000. - Politika u novinarskoj radionici / Čedomir Lješević: str. 192-194. - Savjest i svijest jednog vremena / Bratislav Medojević: str.195-197.

32-05(497.16)"1990/2000"
32-05(497.11)"1990/200"
COBISS.CG-ID 4355088

171
ПЕТРОВИЋ, Илија
        Временик Телекијеве владе : 16. фебруар 1939 - 3. април 1941 / Илија Петровић. - (1. изд.). - Нови Сад : Пипери, 2001 (Нови Сад : Пипери). - 120 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 200. - О И. Петровићу: стр. 118-119.

(Брош.)

32:929 Телеки П.
323(439)"1939/1941"
327(439:497.1)"1939/1941"
COBISS.CG-ID 5708816

172
        SILAZAK Srbije na zemlju : Milošević u Hagu : pro et contra / uvod i izbor tekstova Života Ivanović ; [tekstove preveli Snežana Radošević ... et al.]. - Požarevac : Onoff Elektronika, 2001 (Požarevac : Onoff Elektronika). - 236 str. ; 24 cm

Tiraž 1000. - "Fenomen Milošević" u svetlu zbivanja na Balkanu i u Evropi: str. 5-22.

(Broš.)

32:929 Милошевић С.
327.7/.8(497.1)
323(497.11)
COBISS.CG-ID 5728528

173
        СЛОВО о Црној Гори : узданица јужног српства или (НДЦГ) / Матија Бећковић... [и др.] ; уредио Славенко Терзић. - Подгорица : Српски форум Црне Горе : Вијеће Народних скупштина Црне Горе, 2001 ([Б. м. : б. и.]). - 208 стр. ; 18 cm

Тираж 500. - О овој књизи: стр. 7-8.

(Broš.)

32
COBISS.CG-ID 512028396

174
ТРИНАЕСТ година Слободана
        13 година Слободана Милошевића : успон и пад брачног пара с Дедиња / [текстове написали Перо Симић... [и др.] ; фотографије Матија Коковић... [и др.]. - Београд : Новости, 2001 (Београд : Борба). - 47 стр. : илустр. у боји ; 39 cm

Кор. насл. - Тираж 50.000?. - Специјално издање "Вечерњих новости", април, 2001.
Садржај на кор.: Остварио све што је наумио; Стабло породице Милошевић; Ко је Мира Марковић; Деца без обавеза; Уклањање кључног сведока; Србија - талац вође; Од Дедиња до ЦЗ-а.

(Брош.)


32:929
323(497.1/.11)(046)
929.52
77.044(084.12)
COBISS.CG-ID 77919746


321 ОБЛИЦИ ПОЛИТИЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА. ДРЖАВА КАО ПОЛИТИЧКА ВЛАСТ. НАСТАНАК ДРЖАВЕ И ОБЛИЦИ ВЛАДАВИНЕ


175
ЧОЛОВИЋ, Даница
        Марија Карађорђевић : краљица-мајка / Даница-Каћа Чоловић, Срђан Чоловић ; [сарадник Божидар Чоловић]. - Београд : Архив Србије, 2001 (Београд : Архив Србије). - 243 стр. : илустр. ; 25 cm

О ауторима: стр. 241. - Библиографија: стр. 234-236. - Резимеа на више језика. - Регистар.

ISBN 86-81511-16-5

321.61:929 Карађорђевић М.
COBISS.CG-ID 94618380


321.6/.8 САВРЕМЕНИ ОБЛИЦИ ВЛАДАВИНЕ


176
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Андрија
        Српске династије / Андрија Веселиновић, Радош Љушић. - Нови Сад ; Београд : Платонеум, 2001 (Нови Сад : Scan studio). - 180 стр., [46] стр. с таблама ; 24 cm. - (Библиотека Настава историје)

Речник мање познатих речи и појмова: стр. 175-178. - Библиографија: стр. 98-100, 173-174.

ISBN 86-83639-01-0 (Брош.)


321.61:929(497.11)
94(497.11)"8/19"
COBISS.CG-ID 172394759

177
ЉУШИЋ, Радош
        Љубави српских владара и политичара / Радош Љушић. - Допуњено изд. - Београд : Народна књига - Алфа, 2001 (Београд : Алфа). - 262 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Посебна издања / Народна књига - Алфа, Београд ; књ. бр. 150)

Тираж 1000. - Предговор: стр. 7-10. - Белешка о аутору са његовом библиографијом: стр. 257-259.

ISBN 86-331-0352-4 (Брош.)


321.61:176/177:929(497.1)"18"
COBISS.CG-ID 6037776

178
МАРКУШ, Јован Б.
        Повратак краља Николе I у отаџбину : путовање дуго 73 године / Јован Б. Маркуш. - Цетиње : Ј. Б. Маркуш ; Београд : Ц-принт, 2001 (Београд : Ц-принт). - XII, 886 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 700. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 867-874. - Resume ; Riassunto ; Rezjume. - Регистар.

ISBN 86-902223-1-6

321.61:929 Петровић Његош Н. I(093.2)
COBISS.CG-ID 3492880

179
МИЛУНОВИЋ, Мирко
        Краљ Никола I / Марко Милуновић - Пипер. - Крагујевац : Нови погледи, 2001 (Ужице : Рујно). - 195 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Корени ; књ. 1)

На насл. стр. и кор. издавач: Погледи. - Тираж 200. - Биљешка о аутору на кор.

(Карт.)


321.64:929
COBISS.CG-ID 86571266

180
ПАЈОВИЋ, Миливоје
        Владари српских земаља / Миливоје Пајовић. - Подгорица : Граматик, 2001 (Бор : Бакар). - 175 стр. ; 21 cm. - (Историја / Граматик, Подгорица ; књ. 1)

Тираж 1000. - Родословне таблице: стр. 167-174.


321.61(497.11)"08/19":929
321.61(497.16)"09/19":929
321.61(497.15)"11/14":929
COBISS.CG-ID 5839120

претходна
наредна