наредна

Članci 2021

0 ОПШТА ГРУПА


001 НАУКА И ЗНАЊЕ УОПШТЕ. ОРГАНИЗАЦИЈА УМНОГ РАДА

1

ДАМЈАНОВИЋ, Радован
    Čovjek koji je mnogo volio ono što radi : In memoriam: Ilija Mijušković / Radovan Damjanović

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 77, br. 19806 (6. i 7. januar 2021), str. 24.

001:929Мијушковић И.

COBISS.CG-ID 17076484

2

ДАМЈАНОВИЋ, Сања
    Umjesto da u škole uvodimo inovativne predmete, mi danas govorimo o vjeronauci : intervju: Potpredsjednica Demokratske partije socijalista i bivša ministarka nauke Sanja Damjanović / Kaćuša Krsmanović.

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 77, br. 20063 (26. septembar 2021), str. 8.

001(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 20573444

3

МИРКОВИЋ, Јован
    Naučni progres : šta je ostalo neotkriveno? / Jovan Mirković.

У: O religiji / [urednice Žana Filipović, Nermina Djoković]. - Podgorica : Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, 2019. - ISBN 978-9940-633-12-7. - Str. 103-109.

001

COBISS.CG-ID 20477444

4

РАДУНОВИЋ, Миодраг, 1959-
    Prof. dr Vukota Babović / Miodrag-Bobo Radunović.

У: Токови (Ivangrad). - ISSN 0350-8366. - Br. 1 (2020), str. 333-335

001:929 Бабовић В.

COBISS.CG-ID 16173060

5

РАКОЧЕВИЋ, Веселин
    Razumijevanje originalnog teksta / Veselin Rakočević. - Bibliografija: str. 98. - Rezime; Abstract.

У: Vaspitanje i obrazovanje. - ISSN 0350-1094. - God. 46, br. 3 (2021), str. 89-99.

001.814:81'42]:050

COBISS.CG-ID 19697156

6

ЋОРОВИЋ, Томаш
    Светозар Томић : (живот и дјело) / Томаш Ћоровић. - Bilješke uz tekst. - Sažetak; Summary.

У: Једанаести новембар - сто година од ослобођења и уједињења / уредници Жарко Лековић, Драго Перовић. - Подгорица : Матица српска - Друштво чланова у Црној Гори, 2021. - ISBN 978-9940-580-87-2. - Str. 351-358

001:929Томић С.

COBISS.CG-ID 16859140

7

ШКАТАРИЋ, Горан
    Na kvalitetu i autentičnosti graditi kuću malog crnogorskog proizvođača hrane : razgovor sa prof. dr Goranom Škatarićem, dobitnikom Nagrade "8. februar" za dostignuća u naučno-istraživačkom radu iz oblasti agrarne ekonomije i ruralnog razvoja / [razgovarao] I. Mitrović.

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 77, br. 19866 (8. mart 2021), str. 14.

001(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 18021124

8

GÖNÜL Demirel, Ayşe
    Building capable organizations in the age of artificial intelligence [Elektronski izvor] / Ayşe Gönül Demirel, Özgür Türetken. - El. članak. - Graf. prikazi, tabele. - Начин приступа (URL): http://www.uakb.org/source/2020%20HAZ%C4%B0RAN%20K%C4%B0TAPLARI/2020%20HAZ%C4%B0RAN%20K/Current%20Researches%20in%20Humanities%20and%20Social_Sciences.pdf. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 07. 03. 2022. - Bibliografija: str. 387-391.

У: Current Researches in Humanities and Social Sciences [er] / editors Hasan Babacan, Bülent Cercis Tanritanir. - Cetinje : IVPE, 2020. - ISBN 978-9940-46-024-2. - Str. 367-391.

001.3:[005.94:004.9

COBISS.CG-ID 21089284


003 ПИСАЊЕ. СИСТЕМИ ПИСАЊА И ПИСМА. ЗНАЦИ И СИМБОЛИ. КОДОВИ. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ

9

БАДАЛОВСКА, Гордана
    Uživam u svakom pokretu pera : susret: Jelena Ivanović / Gordana Badalovska.

У: Gracija (Podgorica). - ISSN 2336-9256. - Br. 106 (26. 05. 2017), str. 40-42

003.077:929 Ивановић Ј.

COBISS.CG-ID 18424836

10

ВЕЉКОВИЋ, Жарко Б.
    О Глагољском натпису Жупе дубровачке : Марица Чунчић, Марта Перкић: "Хрватски глагољски натпис Жупе дубровачке из 11. стољећа" (Слово 59, Загреб, 2009, 77-122) / Жарко Б. Вељковић. - Библиографија: стр.214-215.

У: Srpska baština. - ISSN 2337-0939. - Год. 5, бр. 1 (2020), стр. 210-215

003.349.1(497.5)

COBISS.CG-ID 17830404

11

ТОМИЋ Арменко, А.
    Паштровско писмо / А. Томић Арменко.

У: Paštrovski almanah. - ISSN 2337-022X. - Knj. 4 (2021), стр. 77

003.01(497.16Паштровићи)

COBISS.CG-ID 21246468


004 РАЧУНАРСТВО. РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА

12

ЂИКАНОВИЋ, Зоран
    Blokčejn - nova paradigma, tehnologija i primjene / Zoran Đikanović. - Apstrakt; Summary.

У: Гласник одјељења друштвених наука - Црногорска академија наука и умјетности. - ISSN 0350-5472. - Br. 25 (2021), str. [212]-224.

004.021

COBISS.CG-ID 20356612

13

КОВАЧЕВИЋ, Видак
    Implementacija BMS / RMS sistema i integrisanih sistema tehničke zaštite na primjeru kompleksa Portonovi / Vidak Kovačević, Danilo Đalović. - Bibliografija: str.79.

У: Dani elektroinženjera IKCG. - ISSN 2704-520X. - (2019), str. 63-79

004(497.16)

COBISS.CG-ID 19755268

14

УРОШЕВИЋ, Угљеша
    Uloga bežičnih mreža pete generacije u smart city / systems / building konceptu / Uglješa Urošević. - Bibliografija: str.62.

У: Dani elektroinženjera IKCG. - ISSN 2704-520X. - (2019), str. 51-62

004.7

COBISS.CG-ID 19751428

15

DEMAR, Canan
    Dimensionality reduction technique: principal component analysis / Canan Demi̇r. - graf. prikazi. - Начин приступа (URL): http://www.uakb.org/source/2020%20Ekim%20Kitaplari/HEALTH%20SCIENCES%20Current%20Researches%20and%20New%20Trends-min.pdf. - Bibliografija: str. 16-17.

У: Health sciences [er] / editors Nizami Duran, Siddik Keskin, Canan Demir. - Cetinje : IVPE, 2020. - ISBN 978-9940-46-048-8. - Str. 12-17.

004.627

COBISS.CG-ID 20929284

16

DENER, Murat
    Big Data Security [Elektronski izvor] / Murat Dener. - El. članak. - Graf. prikazi. - Начин приступа (URL): http://www.uakb.org/source/2020%20ARALIK%20KITAPLARI/ENGINEERING%20AND%20ARCHITECTURE%20SCIENCES%20Theory,%20Current%20Research%20and%20New%20Trends__.pdf. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 04. 02. 2022. - Bibliografija: str. 140-145.

У: Engineering and Architecture Sciences [er] / editors Can Çivi, Tuncay Yilmaz. - Cetinje : IVPE, 2020. - ISBN 978-9940-46-034-1. - Str. 129-145.

004.62

COBISS.CG-ID 20747012


004.7 РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ. РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ. ИНТЕРНЕТ

17

БОГУНОВИЋ, Тамара
    Zajedno smo - offline / Tamara Bogunović

У: Ljepota & Zdravlje (Podgorica). - ISSN 1800-7694. - Br. 111 (avgust, 2018), str. 22-23

004.738.5

COBISS.CG-ID 17676292

18

ЈАНКОВИЋ, Нина
    Fejsbuk grupe uništavaju Ameriku : društvene mreže: napravljene su zarad osjećaja privatnosti i zajednice - i to je ono zbog čega su opasne = Facebook Groups Are Destroying America : social media: They 're built for privacy and community - and that's what makes them dangerous / Nina Janković, Sindi Otis.

У: DFC magazin. - ISSN 2661-2607. - Br. 21 (jun-jul, 2020), str. 14-15; 30-31

004.738.5(73)

COBISS.CG-ID 19911940

19

КОВAЧЕВИЋ, Нада
    Frilensere vide kao preduzetnike : radnici koji obavljaju poslove na stranim internet platformama i oporezivanje / N. Kovačević.

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 77, br. 20076 (9. oktobar 2021), str. 4-5.

004.738.5:336.221.4(497.16)

COBISS.CG-ID 21434628


004.9 АПЛИКАТИВНО ОРИЈЕНТИСАНЕ ТЕХНИКЕ ЗАСНОВАНЕ НА РАЧУНАРИМА

20

KARABEYOĞLU, Sencer Süreyya
    DMLS i̇le üreti̇lmi̇ş matkap ucunun farkli devi̇r ve hizlarda kesme davranişlarinin i̇ncelenmesi̇ [Elektronski izvor] / Sencer Süreyya Karabeyoğlu, Müge Kilinç. - El. članak. - Ilustr. - Начин приступа (URL): http://www.uakb.org/source/2020%20Ekim%20Kitaplari/M%C3%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0K%20VE%20M%C4%B0MARLIK%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20Teori,%20G%C3%BCncel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%20ve%20Yeni%20E%C4%9Filimler-min.pdf. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 21. 03. 2022. - Bibliografija: str. 99.

У: Mühendislik ve mimarlik bilimleri [er] / editörler Üyesi Tuncay Yilmaz. - Cetinje : IVPE, 2020. - ISBN 978-9940-46-046-4. - Str. 89-99.

004.9:669.141

COBISS.CG-ID 21344516


005 МЕНАЏМЕНТ

21

БЕХАРОВИЋ, Јасмина
    Nacionalizam dolazi iz neznanja : kampanja mladih lidera Instituta za napredno liderstvo u politici iz šest političkih partija / J. Beharović.

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 77, br. 19987 (11. jul 2021), str. 12.

005.32:32(497.16)

COBISS.CG-ID 18609924

22

ДИМИСКОВСКА, Бисерка
    Analysis of hazard in working environment for better humanization of labour and high quality of environment = Analiza hazarda u radnoj sredini za bolju humanizaciju rada i visoki kvalitet životne sredine / Biserka Dimiskovska, Tomislav J. Petrovski. - Bibliografija: str.1678. - Summary; Rezime.

У: Zbornik radova / Treći Internacionalni naučno-stručni skup Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak, 15-19. februara 2010. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 2010. - ISBN 978-86-82707-18-9. - ISBN 978-86-82707-19-6. - Str. 1673-1678

005.334

COBISS.CG-ID 21189636

23

ЈОВОВИЋ, Зоран
    Veselin Drašković, Slobodan Lakić, Radislav Jovović, Željko Rutović, Mimo Drašković, "Globalizacija u ogledalu razvoja, krize i medija" : (Podgorica, ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije, 2010, s. 364) / Zoran Jovović. - Dostupno i na: https://zuns.me/sites/default/files/Vaspitanje%20i%20obrazovanje%202021-3%20%5Bunutra%5D.pdf

У: Vaspitanje i obrazovanje. - ISSN 0350-1094. - God. 46, br. 3 (2021), str. 191-197

005.44

COBISS.CG-ID 19716100

24

КЉАЈЕВИЋ, Вања
    Zašto poslovne žene u Crnoj Gori ne paniče tokom pandemije : odvažnost kreiranja novih strategija u kriznim vremenima / Vanja Kljajević, Cecilia Calatrava.

У: Caffe Montenegro (Podgorica). - ISSN 1800-5748. - Br. 173 (avgust, 2020), str. 56-60

005.51-055.2:616-036.21(497.16)

COBISS.CG-ID 18633220

25

МАРКОВИЋ, Мирјана
    Uloga liderstva u javnom sektoru u Crnoj Gori = Role of leadership in public sector in Montenegro / Mirjana Marković. - Dostupno i na: https://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2020/10/medijski-dijalozi-no-35.pdf (Br. 35 u PDF-u.). - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 210-211. - Apstrakt; Abstract.

У: Medijski dijalozi (Podgorica). - ISSN 1800-7074. - Vol. 13, no. 35 (2020), str. 201-211

005.322:316.46:35

COBISS.CG-ID 17042180

26

РАДОВИЋ Марковић, Мирјана
    Uticaj globalizacije na razvoj preduzetničkog sektora u malim zemljama / Mirjana Radović-Marković. - Bibliografija: str.209-210. - Apstrakt; Summary.

У: Гласник одјељења друштвених наука - Црногорска академија наука и умјетности. - ISSN 0350-5472. - Br. 25 (2021), str. [197]-210

005.44:334.012.64

COBISS.CG-ID 20356356

27

ХАНАК, Томаш
    Critical issues in development of insurance policy terms - a way to exactness and security? = Kritična pitanja u razvoju uslova polise osiguranja - put ka preciznosti i sigurnosti? / Tomáš Hanák. - Bibliografija: str.1714. - Summary; Rezime.

У: Zbornik radova / Treći Internacionalni naučno-stručni skup Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak, 15-19. februara 2010. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 2010. - ISBN 978-86-82707-18-9. - ISBN 978-86-82707-19-6. - Str. 1709-1714

005.334:368(437)

COBISS.CG-ID 21195268

28

ШЋЕКИЋ, Раденко
    Crna Gora - kulturni identiteti i globalizacija u 21. vijeku / Radenko Šćekić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt; Summary.

У: Trag (Kolašin). - ISSN 2704-5196. - God. 2, br. 3 (jul, 2021), str. 51-63

005.44:008(497.16)

COBISS.CG-ID 20048388

29

AYDEMIR, Muzaffer
    1909-1930 yillari arasinda kurulan örgütsel yapilar [Elektronski izvor] : yerel bankalar / Muzaffer Aydemir. - El. članak. - Graf. prikazi, tabele. - Начин приступа (URL): http://www.uakb.org/source/2020%20HAZ%C4%B0RAN%20K%C4%B0TAPLARI/2020%20HAZ%C4%B0RAN%20K/%C4%B0ktisadi_ve%20%C4%B0dari%20Bilimlerde%20G%C3%BCncel_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar.pdf. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 17. 03. 2022. - Bibliografija: str. 813-815.

У: İktisadi ve İdari Bilimlerde Arştirmalar [er] / editor Yüksel Akay Unvan, Faruk Kalay. - Cetinje : IVPE, 2020. - ISBN 978-9940-46-017-4. - Str. 792-815.

005:336.71(560)"1909/1930"

COBISS.CG-ID 21287684

30

AYDIN Göktepe, Esra
    Di̇ji̇tal li̇derli̇k [Elektronski izvor] = Digital leadership / Esra Aydin Göktepe. - El. članak. - Начин приступа (URL): http://www.uakb.org/source/2020%20HAZ%C4%B0RAN%20K%C4%B0TAPLARI/2020%20HAZ%C4%B0RAN%20K/%C4%B0ktisadi_ve%20%C4%B0dari%20Bilimlerde%20G%C3%BCncel_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar.pdf. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 17. 03. 2022. - Bibliografija: str. 774-778.

У: İktisadi ve İdari Bilimlerde Arştirmalar [er] / editor Yüksel Akay Unvan, Faruk Kalay. - Cetinje : IVPE, 2020. - ISBN 978-9940-46-017-4. - Str. 769-778.

005.322:004

COBISS.CG-ID 21286148

наредна