претходна
наредна
6151
МИЉИЋ, Маријан Машо
        Dukljanski period crnogorske prošlosti u istoriografskom opusu Radoslava Rotkovića / Marijan Mašo Miljić.

U: Radoslav Rotković / [urednici Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, Nikola Popović]. - Cetinje : Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2014. - (Zbornici ; knj. 6). - ISBN 978-9940-579-56-2. - Str. 91-95.

94:929 Ротковић Р.

COBISS.CG-ID 31046928

6152
МИЉИЋ, Маријан Машо
        Промоција књиге Веселина Коњевића "Исповијести посљедњих зеленаша Крста Поповића" / Маријан Машо Миљић.

U: Гласник. - ISSN 0354-799X. - Год. 18-19, бр. 22-23 (2014/2015), стр. 217-224.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 30347792

6153
МИТРОВИЋ, Бојан
        Tomazeo, Širović i Bokeljski/Krivošijski ustanak 1869-1870. : (uz tri nepoznata Širovićeva pisma) / Bojan Mitrović. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.297. - Abstract.

U: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 9/1, br. 17 (2016), str. 287-298.

94(497.16 Бока Которска)"1869/1870"

COBISS.CG-ID 31819536

6154
МИЋОВИЋ, Момчило
        Бањани / Момчило Мићовић.

U: Љетопис Бањана и Рудина. - ISSN 2337-0769. - Бр. 1 (2016), стр. 93-112.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 29952784

6155
MIHALIČEK, Marija
        Kotorani i Peraštani u bici kod Lepanta : pomorska povijesna baština Boke - ponos i zaborav / Marija Mihaliček.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 13, br. 126 (listopad, 2015), str. 26-29.

94(497.16 Бока Которска)

COBISS.CG-ID 29483280

6156
МИШКОВИЋ, Зоран
        Парежани у своме времену / Зоран Мишковић. - Библиографија и биљешке уз текст.

U: Љетопис Бањана и Рудина. - ISSN 2337-0769. - Бр. 1 (2016), стр. 85-92.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 29952272

6157
МУЈА, Хајрудин
        Islami dhe muslimanët në Mal Të Zi (1912-2012) - II / Hajrudin Muja.

U: Elif. - ISSN 1800-6175. - God. 14, br. 81 (2015), str. 64-68.

94(497.16)"1912/2012"

COBISS.CG-ID 29506832

6158
НИКЧЕВИЋ, Јасмина С.
        Veselin Konjević: "Ispovijesti posljednjih zelenaša Krsta Popovića", Cetinje: Obod, 2014. / Jasmina S. Nikčević.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 645-648.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 31743504

6159
ПАВИЋЕВИЋ, Саво
        Bi li Crna Gora bila bolja da nije bilo Kuča / Savo Pavićević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18140-br. 18144 (23. jun 2016-27. jun 2016), str. 22.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 31338256

6160
ПАЈОВИЋ, Радоје
        Ријеч поводом 70-годишњице побједе над фашизмом / Радоје Пајовић.

U: Гласник. - ISSN 0354-799X. - Год. 18-19, бр. 22-23 (2014/2015), стр. 267-277.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 30353424

6161
ПАПОВИЋ, Драгутин
        Pаrtija nije morala mnogo da naređuje : Dragutin Papović, istoričar, autor studije "Intelektualci i vlast u Crnoj Gori 1945-1990" / Vlatko Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18056 (27. mart 2016), str. 13.

94(047.53)(497.16)

COBISS.CG-ID 30498576

6162
ПАПОВИЋ, Драгутин
        Socijalistička vlast dala je šansu svima : Dragutin Papović, istoričar / Vlatko Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18233 (26. septembar 2016), str. 13.

94(047.53)(497.16)

COBISS.CG-ID 31801360

6163
ПЕЈОВИЋ, Ана
        Jedan povjerljivi izvještaj Mitra Bakića crnogorskog poslanika u Carigradu = A confidential report of Mitar Bakic, the Montenegrin envoy in Constantinople / Ana Pejović.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 22, br. 2 (2015), str. 155-160.

94(497.16)"1887"

COBISS.CG-ID 31898384

6164
ПОПОВИЋ, Павле
        Geneza srbijansko-crnogorskog pitanja / Pavle Popović.

U: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 3, br. 11 (2016), str. 217-233.

94(497.16)
327(497.16:497.11)

COBISS.CG-ID 30825488

6165
ПОПОВИЋ, Павле
        Imate riječ, gospodine Poankare / Pavle Popović.

U: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 3, br. 11 (2016), str. 235-252.

94(497.16)
327(497.16)

COBISS.CG-ID 30825744

6166
ПОПОВИЋ, Павле
        Crna Gora i problem Skadra / Pavle Popović ; prevod sa francuskog jezika Milica Perišić.

U: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 3, br. 11 (2016), str. 203-215.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 30825232

6167
ПРЕМОВИЋ, Маријан
        Влашка нахија Љубовиђа : османски дефтер из 1475/77. године / Маријан Премовић.

U: Глас Вранеша. - ISSN 2337-0874. - Год. 1, бр. 1 (2015), стр. 11-13.

94(497.16 Љубовиђа)"14"

COBISS.CG-ID 30832656

6168
ПРЕМОВИЋ, Маријан
        Nahija Zla Rijeka u XV vijeku / Marijan Premović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 16, br. 63 (2015), str. 295-304.

94(497.16)"14"

COBISS.CG-ID 30095888

6169
РАДОЈЕВИЋ, Данило
        Rotkovićeva odbrana crnogorske istorije i kulture / Danilo Radojević.

U: Radoslav Rotković / [urednici Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, Nikola Popović]. - Cetinje : Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2014. - (Zbornici ; knj. 6). - ISBN 978-9940-579-56-2. - Str. 37-39.

94:929 Ротковић Р.

COBISS.CG-ID 31044880

6170
РАДОМАН, Александар
        František Šistek, Narativi o identitetu: izabrane studije o crnogorskoj istoriji, Matica crnogorska, Podgorica, 2015. / Aleksandar Radoman.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 22, br. 1 (2015), str. 257-262.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 31888400

6171
РАСТОДЕР, Шербо
        Vjerske zajednice u Crnoj Gori i ratovi u procesu raspada Jugoslavije 1991-1999 (studija slučaja) / Šerbo Rastoder. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

U: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 3, br. 9 (2016), str. 5-18.

94(497.16)"1991/1999"

COBISS.CG-ID 30387728

6172
РУТОВИЋ, Новак
        Томашево - вјечна љубав : из блиске прошлости / Новак Рутовић.

U: Глас Вранеша. - ISSN 2337-0874. - Год. 1, бр. 1 (2015), стр. 8-10.

94(497.16 Томашево)

COBISS.CG-ID 30832400

6173
СЕКУЛИЋ, Богдан
        Crna Gora i vladika Vasilije Petrović / Bogdan Sekulić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18029-br. 18284 (16. oktobar 2016-16. novembar 2016), str. 19.

93/94(497.16)

COBISS.CG-ID 31986704

6174
СЕЛИМОВИЋ, Салих
        Islamizacija pod Turcima : pogled u istoriju / Salih Selimović.

U: Novine sjevera. - ISSN 2337-0785. - God. 1, br. 1 (novembar, 2015), str. 10-11.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 29315600

6175
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Djelo dobronamjernog autora širokih vidika : knjiga Františeka Šisteka "Narativi o identitetu" predstavljena u Matici crnogorskoj / V. Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18102 (14. maj 2016), str. 19.

94(49716)

COBISS.CG-ID 30574608

6176
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Potvrda prvih stoljeća istorijskog puta Crnogoraca : na Cetinju objavljeno kritičko izdanje "Kraljevstva Slovena Popa Dukljanina" / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18290 (22. novembar 2016), str. 18.

930.85(497.16)

COBISS.CG-ID 32182800

6177
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Uzbudljivo štivo za ozbiljnog čitaoca : knjige koje morate čitati: Vojislav D. Nikčević "Duklja i Evropska Sarmatija" / V. Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18311 (13. decembar 2016), str. 18.

94(497.16)"08"

COBISS.CG-ID 32321296

6178
        SLAVNA tradicija države i junaka : jubileji: premijer Duško Marković povodom 220 godina Martinićke bitke.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18307 (9. decembar 2016), Danilovgrad, dodatak str. 4.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 32303632

6179
СТАМАТОВИЋ, Јован
        Odavde do vječnosti : tragovima prošlosti: povodom jubileja Bitke na Krusima / Jovan Stamatović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18233 (26. septembar 2016), str. 19.

94(497.16)"1796"

COBISS.CG-ID 31805456

6180
СТАМАТОВИЋ, Јован
        Crnogorsko sjećanje na najljepši datum : istorijska čitanka - povodom 13. jula - Dana državnosti / Jovan Stamatović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18160 (13. i 14. jul 2016), str. 6.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 31992080

претходна
наредна