претходна
наредна
5731
JAKUPI, Muharrem
        Modernizmi në prozën shqipe dhe fillimit e ligjërimit mbi të brendshmen në romanet e Ismail Kadaresë / Muharrem Jakupi. - Bilješke uz tekst.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 189-212.

821.18.09 Кадаре И.

COBISS.CG-ID 28776464

5732
KANAQI, Zejnelabidin
        Vetëm ti vetëm ti je një o perëndi / Zejnelabidin Kanaqi.

U: Elif. - ISSN 1800-6175. - God. 15, br. 78 (2015), str. 60.

821.18-1

COBISS.CG-ID 28710160

5733
КЕСАРИ, Едон
        [Pjesme] / Edon Qesari ; izbor Arian Leka; prevod s albanskog na crnogorski Škeljzen Malići. - Sadrži : Zrcalo domovinogubitništva; Tonuti zatvorenih očiju; Racija mittel-europskih zvukova i dr.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 18, br. 1-2 (2016), str. 103-105.

821.18-1

COBISS.CG-ID 31757328

5734
KOLIQI, Hajrullah
        Anton Harapi për vëllazërimin ndërshqiptar / Hajrullah Koliqi. - Bilješke uz tekst.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 117-122.

821.18.09 Харапи A.

COBISS.CG-ID 28766736

5735
КОМОНИ, Линдита
        Grudi / Lindita Komoni ; izbor Arian Leka; prevod s albanskog na crnogorski Škeljzen Malići.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 18, br. 1-2 (2016), str. 99-100.

821.18-3

COBISS.CG-ID 31756816

5736
KOPERAJ, Erzen
        Pjesoret me-m tek autorët veriorë të shekujve XVI-XVIII / Erzen Koperaj. - Bilješke uz tekst.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 303-309.

821.18(091)"15/17"

COBISS.CG-ID 28784656

5737
KOSTERI, Anisa
        Prurje gjuhësore të dy dialekteve në prozën artistike të Adem Demës / Anisa Kosteri. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.260.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 253-260.

821.18.09-3

COBISS.CG-ID 28781584

5738
KRASNIQI, Sheremet
        Përurohen në Institution albanologjik të Prishtinës 15 vëllime me këngë heroike legjendare mbledhur për nominimin e eposit të kreshnikëve në programet e UNESCO-s / Sheremet Krasniqi.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 507-512.

821.18:398-1(497.115)

COBISS.CG-ID 28793360

5739
ЛЕВАН, Дариан
        Putovanje / Darian Levan ; izbor Arian Leka; prevod s albanskog na crnogorski Škeljzen Malići.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 18, br. 1-2 (2016), str. 83-87.

821.18-3

COBISS.CG-ID 31755792

5740
ЛУШИ, Arti
        [Pjesme] / Arti Lushi ; izbor Arian Leka; prevod s albanskog na crnogorski Škeljzen Malići. - Sadrži : Orakul i Jesen; Vrelina; Iznad struje i dr.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 18, br. 1-2 (2016), str. 71-74.

821.18-1

COBISS.CG-ID 31754768

5741
MANDALÀ, Matteo
        Letrat e pabotuara të Mitkos për kamardën : shënime paraprake për botimin e tyre / Matteo Mandalà. - Bilješke uz tekst.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 91-99.

821.18-6

COBISS.CG-ID 28764432

5742
MARKU, Kastriot
        Teksti letrar si monument dhe shkrimi i historisë së letërsisë shqipe / Kastriot Marku. - Bilješke uz tekst.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 221-245.

821.18(091)

COBISS.CG-ID 28779792

5743
МЕКУЛИ, Есад
        Poezi / Esad Mekuli. - Sadrži: Nata; Mengjesi; Shqiptari Kendon i dr.

U: Kod. - ISSN 1800-9271. - Br. 8 (2015), str. 51-57.

821.18(497.16)-1

COBISS.CG-ID 29357072

5744
MEKULI, Esad
        Poezi / Esad Mekuli. - Sadrži: Ćerke thaj paćivale dindogodipa; Krisi (Gjykimi).

U: Kod. - ISSN 1800-9271. - Br. 8 (2015), str. 60-63.

821.18(497.16)-1

COBISS.CG-ID 29357328

5745
МЕКУЛИ, Есад
        Poezija / Esad Mekuli. - Sadrži: Gorka i ponosna sjećanja; Džemalu Kadi...; Mome narodu i dr.

U: Kod. - ISSN 1800-9271. - Br. 8 (2015), str. 47-50.

821.18(497.16)-1

COBISS.CG-ID 29356560

5746
МЕКУЛИ, Есад
        Sjećanja / Esad Mekuli.

U: Kod. - ISSN 1800-9271. - Br. 8 (2015), str. 17-23.

821.18(497.16)-32

COBISS.CG-ID 29355280

5747
МЕКУЛИ, Хасан
        Poetska umjetnost kao oblik estetske i društvene samosvijesti / Hasan Mekuli ; preveo Ćazim Muja.

U: Kod. - ISSN 1800-9271. - Br. 8 (2015), str. 33-44.

821.18(497.16) Мекули Е.

COBISS.CG-ID 29356048

5748
МЕКУЛИ, Хасан
        Svestrani Esad Mekuli / Branko Jokić.

U: Kod. - ISSN 1800-9271. - Br. 8 (2015), str. 66-69.

821.18(497.16) Мекули Е.

COBISS.CG-ID 29357584

5749
MIHAJLOVA, Marina
        Ditari i Bedi Pipës / Marina Mihajlova. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.294.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 289-294.

821.18.09-94

COBISS.CG-ID 28782864

5750
NEZIRI, Zymer Ujkan
        Mbledhja dhe botimi i eposit të kreshnikëve nga Krahina e Trieshit: kontributi i Nikollë Ivanajt / Zymer Ujkan Neziri. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.135. - Summary.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 123-135.

821.18:398

COBISS.CG-ID 28769808

5751
НЕЏИПИ, Албана
        Isti dan / Albana Nexhipi ; izbor Arian Leka; prevod s albanskog na crnogorski Škeljzen Malići.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 18, br. 1-2 (2016), str. 75.

821.18-3

COBISS.CG-ID 31755280

5752
НЕЏИПИ, Албана
        [Pjesme] / Albana Nexhipi ; izbor Arian Leka; prevod s albanskog na crnogorski Škeljzen Malići. - Sadrži : U vremenima kao što je ovo; Zrcalo; Krntija i dr.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 18, br. 1-2 (2016), str. 76-77.

821.18-1

COBISS.CG-ID 31755024

5753
НИЦО, Мариклена
        [Pjesme] / Mariklena Nico ; izbor Arian Leka; prevod s albanskog na crnogorski Škeljzen Malići. - Sadrži : Onome koji je pecao oči; Žena; Teška noć za moje srce i dr.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 18, br. 1-2 (2016), str. 79-81.

821.18-1

COBISS.CG-ID 31755536

5754
OLLOMANI, Fitor
        Fjala e artit poetik të Ali Podrimjes / Fitor Ollomani. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.318.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 311-318.

821.18.09 Подримја A.

COBISS.CG-ID 28785680

5755
        PREDSTAVLJANJE knjige Dimitrova Popovića .

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18227 (20. septembar 2016), str. 20.

821.18.09-1

COBISS.CG-ID 31715856

5756
De ROSA, Fiorella
        Rreth disa veçantive gjuhësore dhe letrate të teksteve folklorike të fallkunarës të botuara në revistën "La Calabria" (1888-1902) / Fiorella De Rosa. - Bilješke uz tekst.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 183-187.

821.18:398"1888/1902"

COBISS.CG-ID 28775952

5757
SINANI, Shaban
        Një lexim etnografik në letërsinë E. I. Kadaresë : me një vështrim të posaçëm në veprat Çështjet e marrëtisë dhe Konkurs bukurie për burrat në Bjeshkët e Nemuna / Shaban Sinani. - Bilješke uz tekst.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 107-116.

821.18.09 Кадаре И.

COBISS.CG-ID 28766480

5758
SULAJ, Avdyl
        Lirika popullore - shtojzovallja e folklorit shqiptar / Avdyl Sulaj. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.363.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 345-363.

821.18:398-1

COBISS.CG-ID 28787728

5759
SHKURTAJ, Gjovalin
        "Baladat popullore të shqiptarëve e Malit të Zi" - studim doktorature nga mr. Ismail Doda / Gjovalin Shkurtaj.

U: Malësia. - ISSN 1800-5764. - Nr. 10 (2015), str. 519-523.

821.18:398-1(497.16)

COBISS.CG-ID 28793872

5760
ТАНИНИ, Ељан
        Iza ugla / Eljan Tanini ; izbor Arian Leka; prevod s albanskog na crnogorski Škeljzen Malići.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 18, br. 1-2 (2016), str. 69-70.

821.18-3

COBISS.CG-ID 31754512

претходна
наредна