претходна
наредна
3271
БАКОВИЋ, Радмила
        Dobri kupidoni, naši vječni čuvari : Budva gad teatar: otvorena izložba grafika Igora Rakčevića / R. Baković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18181 (5. avgust 2016), str. 18-19.

75:061.4

COBISS.CG-ID 31474704

3272
БАКОВИЋ, Радмила
        Ideja i ruka još dugo će biti nezamjenljive : izložba "Budvanski murali" na jubilarnom Gradu teatru / R. Baković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18178 (2. avgust 2016), str. 21.

75:061.4

COBISS.CG-ID 31414544

3273
БАКОВИЋ, Радмила
        Umjetnost nam je potrebna da bismo preživjeli : Budva grad teatar: otvorena izložba radova Zlatka Glamočaka / Radmila Baković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18189 (13. avgust 2016), str. 16.

75:061.4

COBISS.CG-ID 31523088

3274
        "BAŠTA" Sonje Đuranović u Porto Montenegru .

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18198 (22. avgust 2016), str. 12.

75:061.4

COBISS.CG-ID 31557136

3275
БОЈАНИЋ, Миња
        Slikam i da ne pričam : uz 90. rođendan slikara-akademika Voja Stanića / Minja Bojanić.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 10/11 (mart, 2014), str. 245-246.

75:929 Станић В.

COBISS.CG-ID 28971536

3276
ВУЈОВИЋ, Сретен
        Slikarska poetika umjetnika Ismeta Hadžića / Sreten Vujović.

U: Osvit. - ISSN 1800-8674. - God. 6, br. 7 (2015), str. 83-86.

75:929 Хаџић И.

COBISS.CG-ID 29090320

3277
ВУЈОШЕВИЋ, Никола
        Vandredno kultivisana kreativnost : nezaboravljeni: Vasko Lipovac (Kotor, 1931- Split, 2006) / Nikola Vujošević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18241 (4. oktobar 2016), str. 20.

75:929Липовац В.

COBISS.CG-ID 31776272

3278
ВУЈОШЕВИЋ, Никола
        Impresivno prožimanje umjetničkih potencijla : povodi: Podgorica u djelima slikara / Nikola Vujošević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18317 (19. decembar 2016), str. 11.

75(497.16Подгорица)

COBISS.CG-ID 32355856

3279
ВУЈОШЕВИЋ, Никола
        Na stijenama platijskim vajan autoportret : Nikola Vujošević, slikar / Adrijana Đorojević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18143 (26. jun 2016), str. 13.

75(047.53)

COBISS.CG-ID 31371792

3280
ВУКЧЕВИЋ, Срђан
        Zavičaj prvo zavoli nas, a mi mu doživotno uzvraćamo : intervju: Srđan Vukčević, slikar / [razgovarala] R. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17804 (13. i 14. jul 2015), str. 14-15.

75(047.53)

COBISS.CG-ID 28790032

3281
ВУЧИНИЋ, Радислав Ратко
        Sloboda se mora platiti životom : Radislav Ratko Vučinić / Vlatko Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18090 (30. april, 1. i 2. maj 2016), str. 18.

75(047.53)

COBISS.CG-ID 30719248

3282
DABINOVIĆ, Slavko
        Između mora i neba : u Pomorskome muzeju promovirana monografija Željka Brguljana / Slavko Dabinović.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 13, br. 123/124 (srpanj/kolovoz, 2015), str. 26-30.

75:272(497.16 Прчањ)

COBISS.CG-ID 28756240

3283
ДИЗДАРЕВИЋ, Фарук
        Traganja Džeka Hodžića / Faruk Dizdarević.

U: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 69/70 (2016), str. 279-283.

75:061.4

COBISS.CG-ID 32930832

3284
        "DJEVOJKA s ogrlicom" pred javnošću nakon šest decenija : jedan od prvih autoportreta Fride Kalo na aukciji u Njujorku.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18287 (19. novembar 2016), str. 18.

75:929 Кало Ф.

COBISS.CG-ID 32151312

3285
        "DODIR za ljubav" Milutina Obradovića u Perastu.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18137 (20. jun 2016), str. 14.

75:061.4

COBISS.CG-ID 31256336

3286
        DODIRI kazuju koga volimо i ko nas voli : Dijani Lazović uručena nagrada za najbolji vizuelni rad nastao u Kotoru u 2016. godini.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18292 (24. novembar 2016), str. 18.

75:06.068

COBISS.CG-ID 32216848

3287
ДУЛЕТИЋ, Петрица
        Emocije u bojama juga : vatre Mediterana u stvaralaštvu Jova Ivanovića / Petrica Duletić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18413 (29. mart 2017), str. 18.

75(497.16)

COBISS.CG-ID 32837904

3288
ДУЛЕТИЋ, Петрица
        Sekvence ishodišnih i sudbinskih prizora : izložba slika Rajka Todorovića Todora u Modernoj galeriji / Petrica Duletić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18137 (20. jun 2016), str. 14.

75:061.4

COBISS.CG-ID 31256080

3289
ДУРГУТ, Јакуб
        Blistava jednostavnost slikara : omaž Behaudinu Selmanoviću / Jakub Durgut.

U: Revija forum. - ISSN 1800-7724. - God. 9, br. 34 (2015), str. 67-68.

75:929 Селмановић Б.

COBISS.CG-ID 31033616

3290
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Aleksandar Vukotić na izložbi u Majamiju / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18279 (11. novembar 2016), str. 16.

75:061.4

COBISS.CG-ID 31997200

3291
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Aleksandar i Olga Florenski izlažu u Umjetničkom paviljonu / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18023 (23. februar 2016), str. 18.

75:061.4

COBISS.CG-ID 30302992

3292
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Bar: Izložba djela Andrije Gvozdenovića / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18207 (31. avgust 2016), str. 14.

75:061.4

COBISS.CG-ID 31640080

3293
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Bogatstvo likovnih poetika : presjek crnogorske savremene likovne scene večeras na Cetinju / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18304 (6. decembar 2016), str. 21.

75:061.4

COBISS.CG-ID 32288528

3294
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Boja vodi kroz svijet mašte : u galeriji "Pizana" otvorena izložba Nine Vukčević - Ćupić / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18046 (17. mart 2016), str. 18.

75:061.4

COBISS.CG-ID 30324752

3295
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        "Boka i njene legende" Tinde Bulatović u Perastu / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18199 (23. avgust 2016), str. 19.

75:061.4

COBISS.CG-ID 31569680

3296
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Vizuelni simbol muzičke kompozicije : rad Dimitrija Popovića uz izvođenje Malerove "Druge simfonije" u Zagrebu / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18265 (28. oktobar 2016), str. 15.

75:061.4

COBISS.CG-ID 32041488

3297
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Vođenje kroz izložbu "Ode Mila Milunovića" / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18206 (30. avgust 2016), str. 14.

75:061.4

COBISS.CG-ID 31622928

3298
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Glasovi tišine : izložba slika Gorana Ćetkovića otvorena u Tivtu / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18226 (19. septembar 2016), str. 11.

75:061.4

COBISS.CG-ID 31663376

3299
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Goran Ćetković izlaže u "Bluz baru" / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17989 (20. januar 2016), str. 19.

75:061.4

COBISS.CG-ID 29746960

3300
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Dijana Lazović izlaže u galeriji "Art" / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18075 (15. april 2016), str. 19.

75:061.4

COBISS.CG-ID 31031312

претходна
наредна