претходна
наредна
2011
        AKUTNI iktericni hepatitis kod infektivne mononukleoze izazvane Epstein-Barrovim virusom / Havka Kuc, Dragica Terzić, Brankica Dupanović, Snežana Dragaš, Jasminka Đečević, Dragan Obradović, Željka Zeković, Bogdanka Andrić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 191-192.

616.36-002

COBISS.CG-ID 29895184

2012
        AKUTNI koronarni sindrom kod mladih žena / Milan Veličković, Nađa Bošković, Tatjana Šćepanović, Vesna Cvijović, Nikola Raosavljević, Mirza Kadić, Erol Muratović, Budimir Rakonjac, Ivan Božović, Cvijeta Sekulić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 237.

616.1-055.2

COBISS.CG-ID 29959440

2013
        AKUTNO odbacivanje grafta nakon rekonstruktivne intervencije na grudima kod pacijentkinje sa transplantiranim bubregom / Marina Ratković, Danilo Radunović, Vladimir Prelević, Branka Gledović, Srđa Ilić, Danica Raičević.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 179-180.

616.61-78:616-006.44

COBISS.CG-ID 29869328

2014
АЛБИЈАНИЋ, Драго
        Endoskopski tretman vezikoureternog refluksa kod djece / Albijanić Drago, Radović V. Saša.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 116.

616.6-053.2

COBISS.CG-ID 29633552

2015
АЛЕКСИЋ, А.
        Prikaz slučaja Pitt-Hopkins sindroma = A Case of Pitt-Hopkins syndrome / Aleksić A.

U: Kongresni zbornik i program kongresa / Prvi kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Igalo, 08-11. 10. 2014. - Igalo : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, 2014. - ISBN 978-9940-9620-0-5. - Str. 29-31.

616.71-007.1:615.825

COBISS.CG-ID 31178768

2016
АЛИГРУДИЋ, Светлана
        Bolji pristup liječenju pacijenata sa osteoporozom / Svetlana Aligrudić.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 72 (5. april 2015), str. 12-13.

616.71-007.234

COBISS.CG-ID 30566928

2017
        ANALIZA biohemijskih i hormonalnih parametara u primarnom hiperparatireoidizmu: korelacija sa rezultatima "Dual - Wash" 99mTc methoxyisobutylisonitril scintigrafije paraštitastih žlijezda / Ljiljana Bojić, Aleksandar Filipović, Mlađen Obradović, Slavica Novosel, Dejan Dragašević, Aleksandra Klisić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 159-160.

616.447

COBISS.CG-ID 29711376

2018
        ANEMIJA novorođenčeta u prvom satu nakon rođenja - prikaz slučaja / Stanišić S., Marković M., Nešović M., Babović-Šofranac S., Begović A., Jovanović M.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 118.

616.155.194-053.31

COBISS.CG-ID 29634320

2019
        ANESTEZIJA za tonzilektomije adenoidektomije - naša iskustva / N. Đirišić, S. Vučetić, B. Popović, T. Beriša, V. Božović, D. Tomanović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 203.

616.21:616-089.5

COBISS.CG-ID 29913872

2020
        ANKLE joint injuries in everyday activies / Abdić N., Kezunović M., Dašić Z., Bulatović N., Vujović V., Laković O., Borovinic M., Nisavic D., Nisavic T., Brasanac D., Vukovic D. - Bibliografija: str. 110-111.

U: Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Cetinje, 10-13. septembar 2015. godine. - Igalo : Udruženje fizijatara Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9062-3-8. - Str. 104-111.

616.728.4

COBISS.CG-ID 31747600

2021
        ANCA negativni renal lmited pauci - imuni glomerulonefritis / Danilo Radunović, Vladimir Prelević, Marina Ratković, Branka Gledović, Marijana Ćorić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 174-175.

616.351-006

COBISS.CG-ID 29864976

2022
        APENDICITIS acuta, ultrazvučni pregled / Dragan Vujović, Radica Vujović, Danijela Latković, Aleksandar Knežević, Radomir Rakočević.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 295-296.

616.346.2-002

COBISS.CG-ID 30020880

2023
        APSCES femoralne regije i sekundarni apsces pluća - dijagnoza i liječenje, prikaz slučaja / Dragan Šarić, Nena Milačić, Milena Mašanović, Filip Uskoković, Sanja Šarić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 218.

616.24

COBISS.CG-ID 29932816

2024
АРАНИТОВИЋ, Милорад
        Ankilozantni spondilitis Morbus Bechterew / Milorad Aranitović.

U: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 70 (5. februar 2015), str. 62-63.

616-002.77

COBISS.CG-ID 30542608

2025
        ASIMPTOMATSKA genitourinarna infekcija kod neplodnih muškaraca prouzrokovana Chlamydiom trachomatis / Pajović Bogdan, Mandić Dejan, Radović Momčilo, Malidžan Miloš, Vuković Marko.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 226-227.

616.6-055.1:579.882

COBISS.CG-ID 29950480

2026
        ASFIKSIJA kao glavni etiološki faktor visokog perinatalnog morbiditeta i mortaliteta novorođenčadi / Nada Radević, Ljiljana Vuković, Ljubica Ljubić, Marija Marsenić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 107.

616-001.8-053.31

COBISS.CG-ID 29626128

2027
        ATOPIJSKI dermatitis u djece (eczemainfantum) / Ismet Musić, Sabina Markišić, Senad Kolašinac, Biljana Mikić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 120-121.

616.513-053.2

COBISS.CG-ID 29661968

2028
        AUTO sjedišta za djecu u kolima / Nevzeta Agić, Esma Banda, Ilda Agić, Tijana Rovčanin.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 307.

616-053.2:656

COBISS.CG-ID 30031376

2029
АЏИЋ, Љиљана
        Multipla skleroza sa komplikacijama - prikaz jednog slučaja / Ljiljana Adžić, Svetlana Vujović, Anđela Batinić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 303.

616.7-004

COBISS.CG-ID 30028048

2030
БАБИЋ, Зорица
        Neurofibromatoza tip I (Morbus von Recklinghausen) - prikaz slučaja / Zorica Babić, Suzana Savović, Svetlana Balac.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 299.

616.5-006.38

COBISS.CG-ID 30022416

2031
БАЈОВИЋ, Зорица
        Izolovana dilatacija intrahepatičnih žučnih vodova - prikaz slučaja / Zorica Bajović, Đurđevac Vera.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 281.

616.361-006.04

COBISS.CG-ID 30003216

2032
БАЈОВИЋ, Зорица
        Metastaze kao uzrok izolovane dilatacije intrahepatičnih žučnih vodova - prikaz slučaja / Zorica Bajović, Đurđevac Vera.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 233.

616.361-006.04

COBISS.CG-ID 29955088

2033
БАТРИЋЕВИЋ, Горан
        Varikozne vene donjih ekstremiteta / Goran Batrićević, Davor Musić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 213.

616.147.3-007.64

COBISS.CG-ID 29930000

2034
БАТРИЋЕВИЋ, Горан
        Terapija varikoznih vena donjih ekstremiteta / Goran Batrićević, Davor Musić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 213.

616.147.3-007.64

COBISS.CG-ID 29929744

2035
БАШОВИЋ, Едита
        Hemangion jetre / Edita Bašović, Cvetana Vukajlović.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 113-114.

616.36-006

COBISS.CG-ID 29632528

2036
БЕАТОВИЋ, Веселинка
        Analiza umiranja od kardivaskularnih bolesti i nedefinisanih uzroka smrti u Crnoj Gori / Veselinka Beatović, Rajko Strahinja.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 328.

616.1(497.16)

COBISS.CG-ID 30070032

2037
БЛАЖЕВИЋ, Марко
        Akutni pankreatitis / Marko Blažević, Anita Zejak.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 142.

616.37-002

COBISS.CG-ID 31222288

2038
БОГАВАЦ, Светлана
        Uloga medicinske sestre u savjetovalištu za reproduktivno zdravlje / Svetlana Bogavac.

U: Zbornik radova / XXXV Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, Pljevlja, 26-27 septembar 2014. godine. - Pljevlja : Dom zdravlja : Opšta bolnica, 2014. - ISBN 978-9940-9611-0-7. - Str. 57 - 58.

616-083

COBISS.CG-ID 31155216

2039
БОГДАНОВИЋ, Марија
        Non-diping fenomen u pacijenata sa metaboličkim sindromom / Marija Bogdanović, Sonja Radojičić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 164-165.

616.12-008.331.1

COBISS.CG-ID 29726480

2040
БОЖОВИЋ, Бјанка
        Razvoj i budućnost kardiohirurgije u Crnoj Gori / Bjanka Božović, Ivana Jovanović, Aleksandar Nikolić.

U: Medicinski zapisi. - ISSN 0419-7747. - Vol. 64, br. 1 (2015), str. 321-322.

616.1-089(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 30053648

претходна
наредна