претходна
наредна
1081
ПЕЈАКОВИЋ, Братислав
        Posebna pažnja : rizici u bankarstvu = Special Attention : banking risks / Bratislav Pejaković.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 30 (jun, 2015), str. 38-43.

336.01

COBISS.CG-ID 30715664

1082
ПЕРЕС, Амадор Давила
        Restrukturiranje španskog finansijskog sektora : posljedice finansijske krize = Restructuring of Spanish Financial Sector : financial crisis effects / Amador Davila Peres.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 32 (decembar, 2015), str. 10-17.

336.71(460)

COBISS.CG-ID 30747664

1083
ПНИЕВСКИ, Павел
        Jedina članica EU s ekonomskim rastom usred finansijske krize = Only EU member state to post economic growth amid the financial crisis : bankarski sektor u Poljskoj : banking sector in Poland / Pawel Pniewski.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 9, br. 33 (mart, 2016), str. 48-59.

336.71(475)

COBISS.CG-ID 31386128

1084
ПОПОВИЋ Миловић, Мира
        Bankari bi i porez svalili na klijente : reakcije na prijedlog opozicije da se kreditna aktivnost banaka podstakne oporezivanjem neplasiranih sredstava / M. P. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18228 (21. septembar 2016), str. 6.

336.77(497.16)

COBISS.CG-ID 31740176

1085
ПОПОВИЋ Миловић, Мира
        Bankari najavljuju pojas za spašavanje : tragom najave guvernera Radoja Žugića da se "podgorički model" mora aktivirati / M. P. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18290 (22. novembar 2016), str. 4-5.

336.71(497.16)

COBISS.CG-ID 32186128

1086
ПОПОВИЋ Миловић, Мира
        Gubitaše predvodi Hipo banka sa 20,6 miliona : bankarski sistem u prošloj godini ostvario minus od tri miliona eura / M. P. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18041 (12. mart 2016), str. 4-5.

336.71(497.16)

COBISS.CG-ID 30230800

1087
ПОПОВИЋ Миловић, Мира
        Javni dug sa garancijama 72,8 odsto : u Podgorici predstavljen ekonomski izvještaj Svjetske banke za Jugoistočnu Evropu / M. P.M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18235 (28. septembar 2016), str. 5.

336.11(497.16)

COBISS.CG-ID 31815440

1088
ПОПОВИЋ Миловић, Мира
        Manje novca za puteve, CANU, SAJ... : mnogi projekti u kapitalnom budžetu ostali su nerealizovani / Mira Popović Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18282 (14. novembar 2016), str. 4-5.

336.143.21(497.16)

COBISS.CG-ID 32108048

1089
ПОПОВИЋ Миловић, Мира
        Najviše kredita u Sosijeteu, a štednje u CKB : tragom bilansa banaka za prošlu godinu / M. P. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18045 (16. mart 2016), str. 4-5.

336.77(497.16)

COBISS.CG-ID 30281488

1090
ПОПОВИЋ Миловић, Мира
        U slučaju krize, ruke su vam vezane : Svjetska banka zabrinuta zbog visine javnog duga Crne Gore / Mira Popović Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17992 (23. januar 2016), str. 4-5.

336.71(497.16)

COBISS.CG-ID 29795344

1091
РАБРЕНОВИЋ, Младен
        Ojačati ulogu banaka u ekonomskom razvoju = The role of banks in the economic growth should be strengthen / Mladen Rabrenović.

U: Glasnik. - ISSN 0350-5340. - God. 52, br. 1 (2016), str. 18-21.

336(100)"2016"

COBISS.CG-ID 30903056

1092
РАДОВИЋ, Новица
        Bankarski krediti "u igri" : rizik od pranja novca = Banking Loans at Stake : risk of money laundering / Novica Radović.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 31 (septembar, 2015), str. 88-93.

336.717.061

COBISS.CG-ID 30737424

1093
РАДОЊИЋ, Мирко
        Dogodine smanjenje kamata : intervju: Mirko Radonjić, generalni sekretar Udruženja banaka / [razgovarala] Mira Popović Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18257 (20. oktobar 2016), str. 4-5.

336.71(047.53)

COBISS.CG-ID 32011536

1094
РАДУЛОВИЋ, Александар
        Dolarsko-zlatne vratolomije : svjetske finansije = Dollar - Gold Stunts : global finances / Aleksandar Radulović.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 30 (jun, 2015), str. 26-37.

336(100)

COBISS.CG-ID 30715408

1095
РАДУЛОВИЋ, Александар
        Korišćenje svih raspoloživih instrumenata = All Available Instruments Use : modeli državnih podsticaja stambenog finansiranja : models of government subsidies for housing financing / Aleksandar Radulović.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 9, br. 33 (mart, 2016), str. 84-99.

336.717.061

COBISS.CG-ID 31387152

1096
РАДУНОВИЋ, Дарко
        Bankarski sektor siguran i stabilan = Banking Sector Safe and Sound : intervju - Darko Radunović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka Crne Gore i glavni izvršni direktor Prve banke : interview - Darko Radunović, president of the managing board of the Association of Montenegrin banks and ceo of Prva banka.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 30 (jun, 2015), str. 2-7.

336(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 30714640

1097
РАДУНОВИЋ, Дарко
        Očekujemo ublažavnje mjera tokom naredne godine : intervju: ministar finansija Darko Radunović / [razgovarala] Mira Popović Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18328 (30. decembar 2016), str. 6-7.

336(047.53)

COBISS.CG-ID 32464144

1098
РАКОЧЕВИЋ, Славко
        Očekivanja od internih revizora : prevazilaženje ekonomske krize = Expectations from Internal Auditors : economic crisis resolution / Slavko Rakočević.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 30 (jun, 2015), str. 46-51.

336:338.124.4

COBISS.CG-ID 30715920

1099
РАОНИЋ, Радуле
        Radule Raonić: Zadovoljan klijent je naš primarni cilj / razgovarala Svetlana Peruničić.

U: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 66 (13. novembar 2015), str. 34-35.

336(047.53)

COBISS.CG-ID 30686224

1100
РАШОВИЋ, Ана
        Nadoknada za izvršne direktore u Evropskoj uniji : novi model nagrada bankara = Remuneration for Executives in European Union : new models of bankers' remunerations / Ana Rašović.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 31 (septembar, 2015), str. 72-85.

336.71:061.1ЕУ

COBISS.CG-ID 30737168

1101
РАШОВИЋ, Јадранка
        Grameen banka, vizija ili realnost? : mikrokrediti = Grameen Bank, Vision or Reality? : micro loans / Jadranka Rašović.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 32 (decembar, 2015), str. 72-87.

336.77.067

COBISS.CG-ID 30749200

1102
РИСТИЋ, Живота
        Esej o savremenim bankama / Života Ristić.

U: Ekonomski eseji. - ISSN 2337-0645. - God.=Vol. 1, br.=no. 1-2 (novembar=november, 2015), str. 69-72.

336.71

COBISS.CG-ID 29298960

1103
РОНДОВИЋ, Биљана
        Značaj primjene metodologije za evaluaciju web sajtova banaka : značaj web-sajta = Importance of Implementation of Methodology For Banks' Websites Evaluation : importance of websites / Biljana Rondović.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 31 (septembar, 2015), str. 62-69.

336.71:659

COBISS.CG-ID 30736912

1104
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Srebro i bronza pod oltarom : u Katedralnoj crkvi starog grada Svača pronađen srednjevjekovni novac / V. Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18004 (4. februar 2016), str. 17.

336.74(091)

COBISS.CG-ID 30033936

1105
СМАКОВИЋ, Белма
        Novi trendovi u izvještavanju : interna revizija = New Reporting Trends : internal audit / Belma Smaković.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 32 (decembar, 2015), str. 62-69.

336.71

COBISS.CG-ID 30748944

1106
СТОЈАНОВИЋ, Рада
        Primena koncepta fer vrednosti kod učešća u kapitalu drugih pravnih lica / Rada Stojanović. - Bibliografija: str. 323-324. - Rezime ; Abstract.

U: Finansijsko izvještavanje u funkciju unapređenja procesa menadžmenta / X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići, 2015. godine. - Podgorica : Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2015. - ISBN 978-9940-9399-5-3. - Str. 301-325.

336.7

COBISS.CG-ID 7208205

1107
ТАЛИХРАМ, Катрин
        Vladavina elektronskog bankarstva : bankarski sektor Estonije = Electronic Banking Rule : Estonian banking sector / Katrin Talihram.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 30 (jun, 2015), str. 62-65.

336(474.2)

COBISS.CG-ID 30716432

1108
ФАБРИС, Никола
        Isplata plata bez doprinosa treba da bude krivično djelo : dr Nikola Fabris, viceguverner za finansijsku stabilnost i platni promet o očekivanjima u 2017 / [razgovarala] Mira Popović Milović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18328 (31. decembar 2016, 1. i 2. januar 2017), str. 11.

336(047.53)

COBISS.CG-ID 32469264

1109
ШЕХОВИЋ, Дамир
        Za sada je u minusu izvođač auto-puta, a ne država : dr Damir Šehović o valutnom riziku kineskog kredita u američkim dolarima / [razgovarala] M.P.M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18080 (20. april 2016), str. 6.

336(047.53)

COBISS.CG-ID 31066128

1110
ШЉИВАНЧАНИН, Милица
        Signal za banke : referentne kamatne stope = Signal For Banks : reference interest rates / Milica Šljivančanin.

U: Bankar. - ISSN 1800-7465. - God. 8, br. 32 (decembar, 2015), str. 42-49.

336.781

COBISS.CG-ID 30748432

претходна
наредна