претходна
наредна
631
ТИКМА, Хел
        Public Media Service and Public Interest in Estonia Changes in Public Service Media 1990-2010 = Javni medijski servisi i javni interes u Estoniji - promjene u javnim medijskim servisima 1990-2010 / Helle Tiikmaa, Maarja Lõhmus. - Bibliografija: str.229-232. - Abstract.

U: Media and communication. - ISSN 2336-9981. - God. 2, br. 3 (jun, 2015), str. 211-232.

316.774(474.2)"1990/2010"

COBISS.CG-ID 29384208

632
ТОМИЋ, Бобан
        Privatizacija vs. javni interes u lokalnim medijima u Srbiji = Privatization vs. Public interest in the local Media in Serbia / Boban Tomić. - Bibliografija: str.193. - Abstract.

U: Media and communication. - ISSN 2336-9981. - God. 2, br. 3 (jun, 2015), str. 177-193.

316.774:332.025.28(497.11)

COBISS.CG-ID 29383696

633
ТРАЈАНОВСКИ, Наум
        Reporting Public Institutions in the Macedonian Public Media Service news: Discourse analysis on the "Tamara case" = Izvještavanje o javnim institucijama u vijestima Javnog servisa Republike Makedonije: Diskurs analiza "Slučaja Tamara" / Naum Trajanovski, Nino Domazetovikj. - Bibliografija: str.277-278. - Abstract.

U: Media and communication. - ISSN 2336-9981. - God. 2, br. 3 (jun, 2015), str. 267-278.

316.774:81'322.5(497.7)

COBISS.CG-ID 29384976

634
УКОВИЋ, Мухамед
        Romi kroz medijsku prizmu predrasuda i stereotipa / Muhamed Uković.

U: Alav. - ISSN 1800-9263. - God. 3, br. 4/5 (2015), str. 22-23.

316.774(=214.58)(497.16)

COBISS.CG-ID 28680464

635
УКРОПИНА, Ивана
        Etički aspekti produkcije i distribucije informacija u tržišno orjentisanom društvu = Ethical aspects of production and distribution of informaction in market oriented society / Ivana Ukropina. - Bibliografija: str.485. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 463-485.

316.774:17:659

COBISS.CG-ID 31687184

636
УКРОПИНА, Ивана
        Samoinformacija na novim medijima i društvenim mrežama = Self-representation on new media and social networks / Ivana Ukropina. - Bibliografija: str.214-216. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 195-216.

316.774:004.738.5

COBISS.CG-ID 31718672

637
ХРЊИЋ Кудузовић, Зарфа
        Hipertekstualnost, multimedijalnost i interaktivnost vijesti na bosanskohercegovačkim WEB portalima klix.com i nezavisne.com = Hipertextuality, multimediality and interactivity of the news on the bosnian-herzegovinian WEB portals klix.com and nezavisne.com / Zarfa Hrnjić Kuduzović. - Bibliografija: str.594-595. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God- 9, br. 24 (2016), str. 579-595.

316.774:004.738.5(497.6)

COBISS.CG-ID 31699216

638
ЦЕРОВИЋ, Радоје
        Radoje Cerović: Komunikacija je aktivni i kontinuirani proces / [razgovarala] Marina Strugar.

U: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 72 (05.02.2016), str. 26-27.

316.77(047.53)

COBISS.CG-ID 30671376

639
ЧИЧКУШИЋ, Весима
        Obrazovanjem protiv porobljavanja informacija = Education as a tool against the enslavement of information / Vesima Čičkušić. - Bibliografija: str.342-343. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 329-343.

316.774

COBISS.CG-ID 31684624

640
ЧОЛИЋ Биљановски, Драгана
        Medijska arheologija - Branislav Đ. Nušić na filmu i televiziji = Media arheology - Branislav Dj. Nusic on film and television / Dragana Čolić Biljanovski. - Bibliografija: str.253. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 243-253.

316.774:82

COBISS.CG-ID 31719440

641
ЧУКИЋ Шошкић, Ива
        (Zlo)upotreba narativa ličnog u ideološke svrhe u TV dokumentarnim formama: analiza BBC-jevog dokumentarca "Rat u Siriji: očima ljudi" = (Miss)use of narrative of personal in ideology purposes in TV documentaries: analysis of BBC'S documentary "Syria's war: through the eyes of the people" / Iva Čukić Šoškić. - Bibliografija: str.563-564. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God- 9, br. 24 (2016), str. 557-564.

316.774:654.1(569.1)

COBISS.CG-ID 31698704

642
ЧУПИЋ, Чедомир
        Medijske informacije - etičke dileme i moralne posledice = Media Information - Ethical Dilemmas and Moral Consequences / Čedomir Čupić, Milica Joković. - Bibliografija: str.31-32. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 9-32.

316.774:342.7

COBISS.CG-ID 31666704

643
ШЋЕКИЋ, Раденко
        Informacija kao roba u savremenoj geopolitici = Information as a commodity in modern geopolitics / Radenko Šćekić. - Bibliografija: str.266. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 24 (2016), str. 257-266.

316.774:32

COBISS.CG-ID 31677968

644
ШЋЕКИЋ, Раденко
        Mediji u službi geopolitike = The Media in the service of geopolitics / Radenko Šćekić. - Bibliografija: str. 120-121. - Apstrakt.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 113-121.

316.774:911.3:327

COBISS.CG-ID 31717648

645
ШЋЕКИЋ, Раденко
        Mirko Jakovljević: "Uticaj masovnih medija na razvoj ekološke svesti", Bijelo Polje: Pegaz, 2015. / Radenko Šćekić.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - God. 9, br. 23 (2016), str. 629-631.

316.774:502/504

COBISS.CG-ID 31742480


32 ПОЛИТИКА


646
АЏИЋ, Новак
        Politička borba i ideološka misao dr Sekule Drljevića : (1918-1945) / Novak Adžić. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Dr Sekula Drljević i Crna Gora / urednik Novak Adžić. - Cetinje : Crnogorski kulturni forum, 2015. - ISBN 978-9940-554-20-0. - Str. 31-149.

32:929 Дрљевић С.

COBISS.CG-ID 32794128

647
БАНЏОВИЋ, Сафет
        Snaga lične odgovornosti: prijatelji o Latinki Perović : (izd. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 2008, str.331) / Safet Bandžović.

U: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 65/66 (2015), str. 303-311.

94:929 Перовић Л.

COBISS.CG-ID 29080592

648
БЕЧИЋ, Алекса
        Napuštam politiku ako se dokaže da nas neko finansira : intervju: Aleksa Bečić, presjednik Demokratske Crne Gore / [razgovarao] Nenad Zečević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17812 (23. jul 2015), str. 2-3.

32(047.53)

COBISS.CG-ID 28864784

649
БЕШИЋ, Милош
        Teško će Vlada izdržati do kraja mandata : intervju - Miloš Bešić, politički analitičar i profesor FPN-a u Beogradu / [razgovarao] Ivan Perović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18170 (25. jul 2016), str. 3.

32(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 32690704

650
БИСЕРКО, Соња
        U Srbiji postoje ozbiljni centri koji negiraju suverenost Crne Gore : intervju: Sonja Biserko, presjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji / [razgovarao] V. Cvejic.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18190 (14. avgust 2016), str. 2-3.

32(047.53)

COBISS.CG-ID 31533072

651
БОШКОВИЋ, Бранко
        Radule Knežević, Politička kultura, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2012. / Branko Bošković.

U: Humanističke studije. - ISSN 2337-0718. - Br. 1 (2015), str. 203-205.

32

COBISS.CG-ID 29412112

652
БРАЈОВИЋ, Радивоје
        Bez Trinaestog jula, ne bi bilo današnje Crne Gore : intervju - Radivoje Brajović o značaju ustanka i problemima razvoja društva / [razgovarao] Draško Đuranović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18160 (13. i 14. jul 2016), str. 4.

32(047.53)(497.16)

COBISS.CG-ID 31991824

653
ВРАНИЋ, Бојан
        Thomas Meyer, Uvod u politiku, CID - Politička kultura, Podgorica - Zagreb, 2013. / Bojan Vranić.

U: Humanističke studije. - ISSN 2337-0718. - Br. 1 (2015), str. 197-201.

32

COBISS.CG-ID 29411856

654
ВУКАДИНОВИЋ, Радован
        Integracije nose sa sobom čvrste oblike mira : razgovor: prof dr Radovan Vukadinović / [ razgovarao] V. Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18254 (17. oktobar 2016), str. 11.

32(047.53)

COBISS.CG-ID 31987216

655
ГЕГАЈ, Никола
        Gegaj: Odgađanje ratifikacije je loša poruka Kosova : član Odbora za međunarodne odnose u Skupštini Crne Gore kritikuje dešavanja u Prištini / [razgovarao] Nenad Zečević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18188 (12. avgust 2016), str. 2.

32(047.53)

COBISS.CG-ID 31520272

656
ДАРМАНОВИЋ, Зоран
        Vrijeme izbora, uvoza terorizma, novih koalicija i starih podjela : politički događaji koji su obilježili 2016. u Crnoj Gori / Zoran Darmanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18328 (31. decembar 2016, 1. i 2. januar 2017), str. 2-3.

32(497.16)

COBISS.CG-ID 32466448

657
ДРАШКОВИЋ, Вук
        Crna Gora je shvatila da bez ulaska u NATO nema ni EU integracija [intervju: Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković] / [razgovarao] V. Cvejić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18070 (10. april 2016), str. 2 - 3.

32(047.53)

COBISS.CG-ID 30998800

658
ДРАШКОВИЋ, Дражен
        Teret rođenja kao zavjet i zakletva : čovjek i vijek - Veljko Vlahović (1914-1975) / Dražen Drašković.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 13 (novembar 2014), str. 307.

94:929 Влаховић В.

COBISS.CG-ID 28993040

659
ЂУКАНОВИЋ, Мило
        Da bi se osvojila vlast mora se biti lojalan svojoj državi : Milo Đukanović, predsjednik Vlade i predsjednik Demokratske partije socijalista / Draško Đuranović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18213 (6. septembar 2016), str. 2-3.

32(047.53)

COBISS.CG-ID 31489808

660
ЂУКАНОВИЋ, Мило
        Zapadni Balkan može biti nova vitalnost i snaga Evrope : Milo Đukanović, predsjednik Vlade Crne Gore = Western Balkans can become a new vitality and strength of Europe : Milo Djukanovic, Prime Minister of the Government of Montenegro.

U: Glasnik. - ISSN 0350-5340. - God. 51, br. 9-10 (septembar-oktobar 2015), str. 10-17.

32(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 29304592

претходна
наредна