претходна
наредна
5671
НИКИТОВИЋ, Јован
        Turski arhivi čuvaju važne podatke o našoj zemlji : Međunarodni naučni skup "Crna Gora i Osmansko Carstvo" počeo juče u Podgorici / J. N.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17935 (24. novembar 2015), str. 20.

94:06.07

COBISS.CG-ID 29825552

5672
НИКЛАНОВИЋ, Владо
        Сјећања / Владо Никлановић.

У: Паштровски алманах. - ISSN 2337-022X. - Књ. 1 (2014), стр. 491-500.

94(497.16 Паштровићи)

COBISS.CG-ID 26513424

5673
НИКЧЕВИЋ, Јасмина С.
        Emotivne životne priče : "Ispovijesti posljednjih zelenaša Krsta Popovića" / Jasmina S. Nikčević.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17963 (22. decembar 2015), str. 20.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 29680400

5674
ОРУС, Хатиџа
        Predstavljanje Crne Gore i Crnogoraca u djelu Tophaneli Kamil Kapudana : neki podaci o Crnoj Gori (Karadağ Hakkinda Bazi Malûmâti Şâmildir) / Hatice Oruç, Sila Şenlen Güvenç. - Bilješke uz tekst.

U: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 61/62 (2014), str. 213-223.

94(497.16)"18"

COBISS.CG-ID 27558672

5675
ОРШОЛИЋ, Тадо
        Boka Kotorska u svijetlu austrijske politike 30-ih godina XIX. stoljeća / Tado Oršolić. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak.

U: Bokeški ljetopis. - ISSN 1800-6078. - Br. 4 (2015), str. 214-228.

94(497.16 Бока Которска)"18"

COBISS.CG-ID 27908624

5676
ПАЈОВИЋ, Радоје
        Jovan Tiodorov / Radoje Pajović. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 16, br. 62 (2015), str. 479-496.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 28104464

5677
ПАЈОВИЋ, Радоје
        O nekim kontroverzama u Skadarskoj krizi 1912-13. godine / Radoje Pajović.

У: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 59-60 (2014), str. 107-109.

94(497.16)"1912/1913"

COBISS.CG-ID 26278672

5678
ПАПОВИЋ, Драгутин
        Efektan i sveobuhvatan pregled naše prošlosti : "Istorija Crne Gore" dr Živka Andrijaševića / Dragutin Papović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17844 (24. avgust 2015), str. 12.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 28827408

5679
ПЕЈОВИЋ, Срђан
        O učešću Crnogoraca u opsadi Dubrovnika 1806. godine : rijetko navođen francuski izvor i autentično svjedočanstvo o moralu Crnogoraca / Srđan Pejović. - Napomene i bibliograske reference uz tekst.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 20, br. 2 (2013), str. 225-230.

94(497.5)(=1.497.16)"1806"

COBISS.CG-ID 6507789

5680
ПЕЛИДИЈА, Енес
        Uticaj osmanske vladavine na nastanak i razvoj urbanih mjesta na teritoriji današnje Crne Gore / Enes Pelidija. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

У: Almanah. - ISSN 0354-5342. - Br. 59-60 (2014), str. 9-30.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 26275600

5681
ПЕРУНОВИЋ, Родољуб
        Duh otpora i želja za slobodom : Nikšići u morejskom ratu / Rodoljub Perunović.

U: Novine Nikšića. - ISSN 2336-9353. - God. 2, br. 8 (maj, 2014), str. 8-9.

94(497.16 Никшић)

COBISS.CG-ID 27778576

5682
ПЕРУНОВИЋ, Родољуб
        Povratak serdara Minje : život i seoba starih Trebješana / Rodoljub Perunović.

U: Novine Nikšića. - ISSN 2336-9353. - God. 2, br. 10 (jul, 2014), str. 11.

94(497.16)"17"

COBISS.CG-ID 27788816

5683
ПРЕМОВИЋ, Маријан
        Bjelopoljski kraj u srednjovjekovnim izvorima / Marijan Premović.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 356-362.

94(497.16 Бијело Поље)"04/14"

COBISS.CG-ID 27638544

5684
РАДОЈЕВИЋ, Данило
        Udio emigracije u uništenju crnogorske države / Danilo Radojević. - Bilješke uz tekst.

U: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 2, br. 7-8 (2014), str. 101-119.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 27274512

5685
РАДОЊИЋ, Перо В.
        Легенда о Ђуру Богетићу, Павлици и Бобици са почетка 17. вијека : историја и прича / Перо В. Радоњић. - Библиографија и биљешке уз текст.

U: Голија. - ISSN 1800-587X. - Год. 11, бр. 20 (2014), стр. 28-31.

94(497.16)"16"

COBISS.CG-ID 27679504

5686
РАДОЊИЋ, Ћетко
        Прошлост је понос и обавеза : будни чувари традиције / Ћетко Радоњић.

U: Гласник. - ISSN 1800-6736. - Бр. 32 (новембар, 2012), стр. 12.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 27816976

5687
РАДУЛОВИЋ, Драган
        Uvodna besjeda / Dragan Radulović.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 219-220.

94(497.16)"1813/1814"

COBISS.CG-ID 27627792

5688
РАДУЛОВИЋ, Драган
        Uvodna riječ / Dragan Radulović.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 336-337.

94(497.16):061.3

COBISS.CG-ID 27635216

5689
РАИЧКОВИЋ, Веселин
        Orlovi i krune neukroćenog ratničkog naroda / Veselin Raičković.

U: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 2, br. 7-8 (2014), str. 407-436.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 27286800

5690
РАСПОПОВИЋ, Радослав, 1956-
        Романови и Црна Гора, историја и савременост (Подгорица, 7. новембар 2014) : научна конференција / Радослав Распоповић.

U: Историски записи. - ISSN 0021-2652. - God. 137, br. 3/4 (2014), str. 199-201.

94(497.16:470):061.3

COBISS.CG-ID 27533328

5691
РАСТОДЕР, Јасмина
        Memoarsko-dnevnički zapisi Marka Vučerakovića / Jasmina Rastoder, Šerbo Rastoder. - Bilješke uz tekst.

U: Crnogorski anali. - ISSN 1800-9972. - God. 2, br. 7-8 (2014), str. 5-10.

94(497.16)"1919"

COBISS.CG-ID 27274000

5692
РОСЕ, Данило де
        Crnogorci u pokretu otpora u Centralnoj Italiji / Danilo de Rose ; prevela s italijanskog Deja Piletić Đurišić. - Bilješke uz tekst. - Abstract.

U: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 16, br. 60/61 (2014/2015), str. 137-164.

94(=1.497.16)(450)"1941/1944"

COBISS.CG-ID 27539472

5693
РОТКОВИЋ, Радослав
        Да ли се традиција може писати и брисати? / Радослав Ротковић.

U: Лучиндан. - ISSN 1800-5039. - Год. 18, бр. 48 (2015), стр. 37-39.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 28118800

5694
        SVJEDOČENJE posljednjih zelenaša Krsta Popovića : nova knjiga novinara i publiciste Veselina Konjevića.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17662 (18. februar 2015), str. 12.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 27927056

5695
СЕКУЛИЋ, Богдан
        Crna Gora u očima evropskih sila za vrijeme Šćepana Malog / Bogdan Sekulić. - Bibliografske refenence uz tekst. - Abstract.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 21, br. 2 (2014), str. 123-136.

94(497.16)"17"
327(497.16)"17"

COBISS.CG-ID 28618768

5696
СЕЛХАНОВИЋ, Дервиш
        U borbi starih i novih vremena mora pobijediti 21. vijek : Derviš Selhanović, autor knjige "Ka građanskoj Crnoj Gori" / V. Šofranac.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17738 (7. maj 2015), str. 10.

94(497.16)(047.53)

COBISS.CG-ID 28308496

5697
СЕЛХАНОВИЋ, Јадранка
        Zašto je kralj Nikola postao "nepodoban" : preimenovanje ulica u službi nove ideologije: slučaj sa Cetinja nakon Drugog svjetskog rata / Jadranka Selhanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17805 (15. jul 2015), str. 22.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 28805904

5698
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Izabrane studije o crnogorskoj istoriji : nova knjiga Františeka Šisteka objavljena u izdanju Matice crnogorske / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17760 (30. maј 2015), str. 21.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 28568848

5699
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Jedan milienijum u jednoj knjizi : "Istorija Crne Gore" Živka Andrijaševića predstavljena u Podgorici / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17959 (18. decembar 2015), str. 23.

94(497.16)

COBISS.CG-ID 29658128

5700
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Prožimanja kultura nadživjela su vrijeme rata i sukoba : završen Međunarodni naučni skup "Crna Gora i Osmansko Carstvo" / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17936 (25. novembar 2015), str. 21.

94:06.07

COBISS.CG-ID 29850896

претходна
наредна