претходна
наредна


93/94 ИСТОРИЈА


5371
ДРАШКОВИЋ, Дражен
        Тamo đe je Madagaskar, tu je Atlantida : u knjizi Zorana Ilinčića nova teorija o jednoj od najvećih misterija civilizacije / Dražen Drašković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, 17648 (1. februar 2015), str. 15.

94(309):001.98

COBISS.CG-ID 27701264

5372
ИЛИНЧИЋ, Зоран М.
        Atlantida još postoji : da li je Platonova priča legenda ili stvarni događaj / Zoran M. Ilinčić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17819 - br. 17842 (30. jul 2015 - 22. avgust 2015), str. 21.

94(309):001.98

COBISS.CG-ID 28908304

5373
СЕЛХАНОВИЋ, Јадранка
        Partija je odradila dobar dio posla, zanatlije su institucije : intervju: mr. Jadranka Selhanović, istoričarka / [razgovarao] Vlatko Simunović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17938 (27. novembar 2015), str. 19.

94(047.53)

COBISS.CG-ID 29898000


930.2 МЕТОДОЛОГИЈА ИСТОРИЈЕ. ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ. ЕПИГРАФИКА. ПАЛЕОГРАФИЈА. ДИПЛОМАТИКА


5374
БАЊЕВИЋ, Борис
        Primjena kvantitativne analize u hronologiji / Boris Banjević. - Bibliografija: str. 296. - Abstract.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 15, br. 58 (2014), str. 283-296.

930.24

COBISS.CG-ID 26420240

5375
ШЋЕКИЋ, Раденко
        Zdravko Deletić: "Istraživanje istorije", Kosovska Mitrovica, 2013. / Radenko Šćekić.

U: Medijski dijalozi. - ISSN 1800-7074. - #Vol. #8, #no. #21 (2015), str. 535-537.

930.2

COBISS.CG-ID 27852816


930.25 АРХИВИСТИКА. АРХИВИ


5376
        АРХИВСКА документа из двадесетог вијека .

У: Паштровски алманах. - ISSN 2337-022X. - Књ. 1 (2014), стр. 606-611.

94(497.16 Паштровићи)"19"

COBISS.CG-ID 26518800

5377
BELCARI, Riccardo
        Cartoline Balcaniche : una veduta di Doclea e i viaggi dei fratelli Baldacci in Montenegro = Razglednice sa Balkana : pogled na Duklju i putovanja braće Baldaći Crnom Gorom / Riccardo Belcari. - Fotograf. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 65.

U: Nova antička Duklja. - ISSN 2337-0165. - 4 (2013), str. 57-65.

930.25(497.16 Дукља)

COBISS.CG-ID 26547728

5378
ГРЕГОВИЋ, Ђорђе
        Извјештај о раду Одбора за сакупљање историјске грађе : субота, 7. октобар 2006. године Црвена комуна - Петровац / Ђорђе Греговић.

У: Паштровски алманах. - ISSN 2337-022X. - Књ. 1 (2014), стр. 138-143.

94(497.16 Паштровићи)

COBISS.CG-ID 26485520

5379
GRIMARD, Kler Sibil
        Stručna grupa za arhivski opis (EGAD) / Claire Sibille de Grimouard ; s engleskog prevela Žana Tassan.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 21, br. 2 (2014), str. 149-150.

930.25:006.032

COBISS.CG-ID 28619280

5380
        IZVJEŠTAJ o radu za 2013. godinu.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 20, br. 2 (2013), str. 259-329.

930.25(497.16)(047.32)"2013"

COBISS.CG-ID 27589136

5381
        IZVJEŠTAJ o radu za 2014. godinu, Cetinje, februar 2015. : Vlada Crne Gore Državni arhiv.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 21, br. 2 (2014), str. 233-299.

930.25(497.16)(047.32)

COBISS.CG-ID 28622608

5382
КАПИСОДА, Мирјана
        Manifestacija "Nedjelja arhiva" 22-25. april 2013. : realizovani program / Mirjana Kapisoda.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 20, br. 2 (2013), str. 201-220.

930.25:06.07(497.16)

COBISS.CG-ID 6507277

5383
КАПИСОДА, Мирјана
        Manifestacija "Neđelja arhiva", 22-25. april 2014. : realizovani program / Mirjana Kapisoda.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 21, br. 1 (2014), str. 165-178.

930.25:06.07(497.16)"2014"

COBISS.CG-ID 27592976

5384
КНЕЖЕВИЋ, Гојко
        Vladika je mnogo učinio da sačuva građu iz prošlosti : u Nikšiću otvorena izložba "Njegoš u crnogorskim i ruskim arhivima" / G. K. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17945 (4. decembar 2015), str. 18.

930.25

COBISS.CG-ID 29614352

5385
КОЖАР, Азем
        Problematika zaštite i preuzimanja arhivske građe o ratnim zbivanjima u zemljama eks Jugoslavije, s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu / Azem Kožar. - Summary.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 20, br. 2 (2013), str. 157-168.

930.25(497.6)

COBISS.CG-ID 27587600

5386
МИЛИЋ, Василије
        Analitička i komparativna studija : (Dr sc. Mile Bakić: "Valorizacija arhivske građe", Državni arhiv Crne Gore, Cetinje, Službeni list Crne Gore, Podgorica, 2014) / Vasilije Milić.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 24 (april 2014.), str. 35.

930.25(497.16)

COBISS.CG-ID 26847760

5387
НОВАК, Мирослав
        Arhivski portal Evrope - prilika za arhivski profesionalni razvoj na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou / Miroslav Novak. - Bibliografija: str.123-124. - Abstract.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 21, br. 1 (2014), str. 113-124.

930.25(4)

COBISS.CG-ID 27592208

5388
ПАПОВИЋ, Драгутин
        Digitalizacija i internet prezentacija srednjovjekovnih izvora / Dragutin Papović. - Bilješke i bibliografija uz tekst. - Abstract.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 15, br. 58 (2014), str. 235-250.

930.25:004.738.5

COBISS.CG-ID 26419728

5389
ПЕЈОВИЋ, Снежана
        Dr Miloš Milošević (1920-2012) : in memoriam / Snežana Pejović.

U: Бока. - ISSN 0350-7769. - Knj. 35 (2015), str. 450-452.

930.25:929 Милошевић М.

COBISS.CG-ID 28631312

5390
ПЕЈОВИЋ, Срђан
        Uredba o kancelarijskom poslovanju organa Državne uprave : problem klasifikacije dokumenata / Srđan Pejović. - Bibliografske refenence uz tekst. - Abstract.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 21, br. 2 (2014), str. 137-147.

930.25:025.4(497.16)(094.5)

COBISS.CG-ID 28619024

5391
ПЕРОШЕВИЋ, Ратко
        Stazama istorije, kulture i sjećanja : izložba arhivskih dokumenata otvorena u Nikšiću / Ra. P.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17767 (6. jun 2015), str. 19.

930.25:061.4

COBISS.CG-ID 28310544

5392
ПОПОВИЋ, Јован П.
        Dr sc. Mile Bakić: "Valorizacija arhivske građe" (Državni arhiv Crne Gore Cetinje i Službeni list Crne Gore, Podgorica, Cetinje 2014, str.362) / Jovan P. Popović.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 21, br. 2 (2014), str. 229-232.

930.25

COBISS.CG-ID 28622352

5393
ПОПОВИЋ, Јован П.
        Методологија поступања и заштита архивске грађе приспјеле у архив поклоном, откупом и завјештањем, њено чување, сређивање и објављивање / Јован П. Поповић. - Bibliografija: str.162-163. - Abstract; Summary.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 21, br. 1 (2014), str. 139-163.

930.253(094.5)

COBISS.CG-ID 27592720

5394
ПОПОВИЋ, Јован П.
        Milorad Mićo Radević (1936-2014) : in memoriam / Jovan P. Popović.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 21, br. 1 (2014), str. 255-258.

930.25:929 Радевић М.

COBISS.CG-ID 27595792

5395
СИМУНОВИЋ, Влатко
        Borili su se za slobodu balkanskih naroda : izložba o diviziji "Garibaldi" sjutra u Rimu / V. S.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17938 (27. novembar 2015), str. 18.

930.25:061.4

COBISS.CG-ID 29896720

5396
СТАМАТОВИЋ, Јован
        Ključevi arhivskih riznica : Portret: Mile Bakić - jedini doktor arhivistike u Crnoj Gori / Jovan Stamatović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17934 (23. novembar 2015), str. 14.

930.25:929Бакић М.

COBISS.CG-ID 29818640

5397
ТОМИЋ, Антун
        Dr Miloš Milošević : in memoriam / Antun Tomić.

U: Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. - ISSN 0454-4579. - God. 59/60, br. 1 (2011/2012), str. 469-471.

930.25:929 Милошевић М.

COBISS.CG-ID 27552016

5398
ШАБОТИЋ, Изет
        "Hibridno arhiviranje" i korisnička funkcija arhivske građe / Izet Šabotić. - Bilješke uz tekst. - Abstract.

U: Архивски записи. - ISSN 0353-7404. - God. 21, br. 1 (2014), str. 125-138.

930.25:004.738.5(497.6)

COBISS.CG-ID 27592464

5399
ШУБЕРТ, Трипо
        Dr. Miloš Milošević (1920.-2012.) / Tripo Schubert.

U: Bokeški ljetopis. - ISSN 1800-6078. - Br. 4 (2015), str. 59-76.

930.25:929 Милошевић М.

COBISS.CG-ID 27904016


930.85 КУЛТУРНА ИСТОРИЈА. ИСТОРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ


5400
АБАЗОВИЋ, Џаудет-Џо
        Tako je govorio Džo : što je, nekad, dobro bilo / Sa mir ishte dikur / Džaudet-Džo Abazović.

U: Putovanja. - ISSN 1450-7250. - God. 16, br. 72 (maj, 2015), str. 26.

930.85(497.16 Улцињ)

COBISS.CG-ID 28052240

претходна
наредна