претходна
наредна
4621
ЈЕВРИЋ, Милорад
        Његошево дјело у периодизацијама књижевности / Милорад Јеврић. - Библиографске напомене уз текст. - Summary.

У: Гласник Одјељења хуманистичких наука. - ISSN 2337-0122. - 1, 1 (2014), Стр. [79]-109.

821.163.4.09 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 513604582

4622
ЈЕЛУШИЋ, Јелена
        Александар Љубиша: Аванти преваранти, Београд, 2006 (ауторско издање) : приказ / Јелена Јелушић.

У: Паштровски алманах. - ISSN 2337-022X. - Књ. 1 (2014), стр. 643-644.

821.163.4.09-31

COBISS.CG-ID 26521360

4623
ЈЕЛУШИЋ, Синиша
        Интертекстуални дијалог : Булатовић, Бекет, Достојевски / Синиша Јелушић. - Библиографске напомене уз текст. - Summary.

У: Књижевно стваралаштво Миодрага Булатовића / редакциони одбор Ненад Вуковић, Жарко Ђуровић, Татјана Бечановић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2013. - (Научни скупови ; књ. 121. Одјељење умјетности ; књ. 39). - ISBN 978-86-7215-322-4. - Стр. [29]-37.

821.163.4.09 Булатовић М.
821.111.09 Бекет С.
821.161.1.09 Достојевски Ф. М.

COBISS.CG-ID 513366246

4624
ЈЕЛУШИЋ, Синиша
        Света Варвара и Варице : паганско и хришћанско у Љубишиној Скочидјевојци / Синиша Јелушић.

У: Паштровски алманах. - ISSN 2337-022X. - Књ. 1 (2014), стр. 253-260.

821.163.4.09 Љубиша С. М.

COBISS.CG-ID 26500624

4625
ЈЕЛУШИЋ, Синиша, 1952-
        Сатира као антрополошка деструкција : Лажни цар Шћепан Мали Петра II Петровића Његоша / Синиша Јелушић. - Библиографске напомене уз текст. - Summary.

У: Сатира у јужнословенским књижевностима / Трећи Лалићеви сусрети, Подгорица, 15. јун 2012. године. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2013. - (Научни скупови ; књ. 122. Одјељење умјетности ; књ. 40). - ISBN 978-86-7215-323-1. - Стр. [5]-16.

821.163.4.09-2

COBISS.CG-ID 513376486

4626
ЈЕРГОВИЋ, Миљенко
        Mirko Kovač - privatni pisac / Miljenko Jergović.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 16, br. 5-6 (2014), str. 111-114.

821.163.4.09 Ковач М.

COBISS.CG-ID 27172624

4627
ЈЕФТИМИЈЕВИЋ-Михајловић, Марија
        Мајка као велики демијург и/или архетип страдања : (деградација породичних односа у роману Дечак из Ластве Петра Сарића) / Марија Јефтимијевић-Михајловић.

U: Гласник Одјељења хуманистичких наука. - ISSN 2337-0122. - Br. 2 (2015), str. [152]-162.

821.163.4.09-31

COBISS.CG-ID 513834470

4628
ЈОВАНОВИЋ, Борислав
        Vrijeme okretanja estetskim vidicima / Borislav Jovanović.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 295-300.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 27633424

4629
ЈОВАНОВИЋ, Борислав
        Dva svijeta sudarena na ruševinama Duklje : roman "Dokleanka" Dejana Vukovića / Borislav Jovanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17709 (6. april 2015), str. 12.

821.163.4.09-31

COBISS.CG-ID 28282384

4630
ЈОВАНОВИЋ, Борислав
        Knjiga o nostalgiji : Libroskopija - zbirka pjesama "Posvete" Bogića Rakočevića / Borislav Jovanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17722 (20. april 2015), str. 12.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 28728848

4631
ЈОВАНОВИЋ, Борислав
        Luča mikrokosma - Vječito mjesto poezije / Borislav Jovanović.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 202-205.

821.163.4.09 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 27626000

4632
ЈОВАНОВИЋ, Весна
        Hronika zavičaja : (Milenko Ratković - "Vidoviti Mitro Vasiljev", IGP Pegaz, Bijelo Polje, 2015) / Vesna Jovanović.

U: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 40. (decembar 2015), str. 35.

821.163.4.09-31

COBISS.CG-ID 29919760

4633
ЈОВИЋЕВИЋ, Радојица
        О тумачењима стиха "што се црним задоји ђаволом..." / Радојица Јовићевић. - Библиографске напомене уз текст. - Summary.

У: Гласник Одјељења хуманистичких наука. - ISSN 2337-0122. - 1, 1 (2014), Стр. [111]-120.

821.163.4.09 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 513604838

4634
ЈОКИЋ, Бранко
        Nije želio da iznevjeri opredjeljenje da uvijek kaže istinu : sto godina od rođenja Mihaila Lalića / Branko Jokić. - Slika M. Lalića.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 25 (maj 2014.), str. 12.

821.163.4.09 Лалић М.

COBISS.CG-ID 26856464

4635
ЈОЛИЋ, Раде
        I mjera i istina : (Slobodan Zoran Obradović: "Blago Milonjića", NVO Stihom govorim, Bijelo Polje, 2014) / Rade Jolić.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 25 (maj 2014.), str. 35.

821.163.4.09-31

COBISS.CG-ID 26872080

4636
КАДИЋ, Бранислав
        Boja nostalgije i istina o nama : u Zavičajnom muzeju u Danilovgradu predstavljene knjige Veljka Ikovića / B. K.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17884 (5. oktobar 2015), str. 12.

821.163.4.09-1
821.163.4.09-32

COBISS.CG-ID 28930832

4637
КАДИЋ, Бранислав
        Vesna Kilibarda u Danilovgradu / B. K.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17895 (15. oktobar 2015), str. 21.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 29114640

4638
КАДИЋ, Бранислав
        Temeljna studija koja nije lišena strasti : knjiga "Njegoš i Italija" prof. dr Vesne Kilibarde predstavljena u Danilovgradu / B. Kadić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17897 (17. oktobar 2015), str. 18.

821.163.4.09:929 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 29152016

4639
КАДИЋ, Слађана
        Син свјетлости - Његош - заточеник искре бесамртне : о "искри" Његошевој у свјетлости Православног Предања / Слађана Кадић.

У: Светигора. - ISSN 0354-3366. - Год. 23, бр. 241 (децембар, 2014), стр. 21-22.

821.163.4.09 Петровић Његош П. ИИ

COBISS.CG-ID 26944016

4640
КАЗАЗ, Енвер
        Elita ideologije i kulture zločina : (Mirko Kovač, Elita gora od rulje, Zagreb, 2009.) / Enver Kazaz.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 16, br. 5-6 (2014), str. 125-139.

821.163.4.09-4

COBISS.CG-ID 27173136

4641
КАЛЕЗИЋ, Софија
        Сатирични подтекст романа Гојка Челебића "Sity Club" / Софија Калезић. - Библиографија: стр.135. - Summary.

У: Сатира у јужнословенским књижевностима / Трећи Лалићеви сусрети, Подгорица, 15. јун 2012. године. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2013. - (Научни скупови ; књ. 122. Одјељење умјетности ; књ. 40). - ISBN 978-86-7215-323-1. - Стр. [129]-138.

821.163.4.09-31

COBISS.CG-ID 513379814

4642
КАЛЕЗИЋ-Ђуричковић, Софија
        Dragana Kršenković-Brković: Poetika prolaznosti: organizacija vremena u "Ranim jadima" Danila Kiša / Sofija Kalezić-Đuričković.

U: Quest. - ISSN 1800-8593. - No. 6 (2015), str. 103-110.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 28605968

4643
КАЛЕЗИЋ-Ђуричковић, Софија
        Etničko i etičko u Mitskom dekameronu Čeda Vukovića / Sofija Kalezić-Đuričković. - Bibliografija: str.112.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 16, br. 3 (2014), str. 108-112.

821.163.4.09 Вуковић Ч.

COBISS.CG-ID 27162384

4644
КАЛЕЗИЋ-Ђуричковић, Софија
        Motivi u poetskoj zbirci Bosiljke Pušić - Privid sunca / Sofija Kalezić-Đuričković.

U: Quest. - ISSN 1800-8593. - No. 6 (2015), str. 120-125.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 28606736

4645
КАЛЕЗИЋ-Ђуричковић, Софија
        Umjetnost pripovijedanja Čeda Vukovića / Sofija Kalezić-Đuričković. - Bibliografija: str.205-206. - Summary.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/1, br. 13 (2014), str. 193-206.

821.163.4.09-3

COBISS.CG-ID 26200080

4646
КАЛИЋ, Фарук
        Putokaz ka lijepoj i plemenitoj riječi : predstavljena knjiga posvećena zaostavštini Zaima Azemovića / F. Kalić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17970 (29. decembar 2015), str. 20.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 29823248

4647
КАРАНИКОЛОВА, Луси
        Мини-жанрите во "Горски венец" : (исказите-формули како единици на културниот систем) / Луси Караниколова. - Bibliografija: str.89. - Summary.

U: Njegoševi dani 4 / [Međunarodni naučni skup Njegoševi dani 4], Kotor, 31. avgusta, 1, 2. i 3. septembra 2011. godine. - Nikšić : Filozofski fakultet, 2013. - ISBN 978-86-7798-083-2. - Str. 81-89.

821.163.4.09-13

COBISS.CG-ID 28200976

4648
КИЛИБАРДА, Весна
        Njegoš na italijanskom jeziku: prevodi i napisi : bibliografija / Vesna Kilibarda. - Bibliografija: str.401-402. - Abstract.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/1, br. 13 (2014), str. 381-402.

821.163.4.09=131.1 Петровић Његош П. II
012:929 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 26201616

4649
КИЛИБАРДА, Весна
        Njegoš na italijanskom jeziku: prevodi i napisi do 1918. godine : bibliografija / Vesna Kilibarda.

U: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 62, br. 3 (2013), str. 29-40.

821.163.4.09-13:01

COBISS.CG-ID 27890448

4650
КНЕЖЕВИЋ Вучићевић, Вјера
        Molitva nad Balkanom : objavljena knjiga izabranih pjesama Rajka Joličića / V. K. V.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17654 (7. februar 2015), str. 13.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 27772176

претходна
наредна