претходна
наредна
4501
БОГОЈЕВИЋ, Драган
        Prevodi "Gorskog vijenca" na francuski jezik / Dragan Bogojević.

U: Библиографски вјесник. - ISSN 0409-3739. - God. 62, br. 3 (2013), str. 23-27.

821.163.4.09-13

COBISS.CG-ID 27890192

4502
БОШКОВИЋ, Велизар
        Елементи друштвене сатире у књижевној заоставштини академика Душана Костића / Велизар Бошковић. - Библиографске напомене уз текст. - Резюме.

У: Сатира у јужнословенским књижевностима / Трећи Лалићеви сусрети, Подгорица, 15. јун 2012. године. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2013. - (Научни скупови ; књ. 122. Одјељење умјетности ; књ. 40). - ISBN 978-86-7215-323-1. - Стр. [87]-96.

821.163.4.09 Костић Д.

COBISS.CG-ID 513378278

4503
        VELIKA knjiga velikog pjesnika : predstavljena knjiga izabrane poezije Alije Džogovića "Ja, pisar knjige".

U: Bošnjačke novine. - ISSN 1800-6426. - God. 9, br. 49 (jul, 2015), str. 20-22.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 28011536

4504
        VELIKAN zagledan u metafizički svijet : književno veče posvećeno Vjenceslavu Čižeku u Donjoj Lastvi.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17681 (9. март 2015), str. 12.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 28093456

4505
ВИЧЕВИЋ, Весна
        Njegoš i Hrvati : 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša / Vesna Vičević.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 206-209.

821.163.4.09 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 27626256

4506
ВЛАДУШИЋ, Слободан
        Андрић и Горан Петровић - модерна и постмодерна апологија приче / Слободан Владушић. - Библиографија: стр.75-76. - Summary.

У: Октоих. - ISSN 1800-9107. - Год. 3, бр. 4 (2013), стр. 67-76.

821.163.4.09-32 Андрић И.
821.163.4.09-32 Петровић Г.

COBISS.CG-ID 26211344

4507
ВЛАХОВИЋ, Гордана
        Српска сатира у Егерићевој критичкој валоризацији / Гордана Влаховић. - Библиографске напомене уз текст. - Summary.

У: Сатира у јужнословенским књижевностима / Трећи Лалићеви сусрети, Подгорица, 15. јун 2012. године. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2013. - (Научни скупови ; књ. 122. Одјељење умјетности ; књ. 40). - ISBN 978-86-7215-323-1. - Стр. [105]-110.

821.163.4.09 Егeрић M.

COBISS.CG-ID 513378790

4508
ВОЈИНОВИЋ, Рајо
        Андрићево разумијевање гусала / Рајо Војиновић.

У: Светигора. - ISSN 0354-3366. - Год. 23, бр. 240 (новембар, 2014), стр. 47-48.

821.163.4.09 Андрић И.

COBISS.CG-ID 26926096

4509
ВОЈИЧИЋ-Коматина, Олга
        Међуратна поезија Стефана Митровића / Олга Војичић-Коматина. - Summary.

U: Гласник Одјељења хуманистичких наука. - ISSN 2337-0122. - Br. 2 (2015), str. [143]-152.

821.163.4.09-1 Митровић С.

COBISS.CG-ID 513834214

4510
ВУЈИЧИЋ, Мића
        Život između tvrdih korica / Mića Vujičić.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 16, br. 5-6 (2014), str. 179-180.

821.163.4.09-31

COBISS.CG-ID 27265296

4511
ВУЈОВИЋ, Новица
        Duh klasične epike : "Pjesme" Starca Raška u izdanju FCJK / Novica Vujović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17952 (11. decembar 2015), str. 25.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 29640976

4512
ВУЈОВИЋ, Новица
        Kako mirišu knjige : imena - Pavle Goranović / Novica Vujović.

U: Novine Nikšića. - ISSN 2336-9353. - God. 2, br. 9 (jun, 2014), str. 14.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 27782928

4513
ВУЈОШЕВИЋ, Ново
        Морална димензија Његошевог дјела / Ново Вујошевић.

У: Светигора. - ISSN 0354-3366. - Год. 23, бр. 240 (новембар, 2014), стр. 10-12.

821.163.4.09 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 26922256

4514
ВУКАНОВИЋ, Јованка
        Integralna slika života : (Goran Sekulović: "Samoubica", Crnogorsko Društvo nezavisnih književnika, Podgorica, 2013) / Jovanka Vukanović.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 23 (mart 2014.), str. 35.

821.163.4-32.09

COBISS.CG-ID 26738704

4515
ВУКАНОВИЋ, Јованка
        Slika književnih prilika : (Bogić Rakočević: "Uzgredno" - eseji i kritike, izdanje autora, Podgorica, 2013) / Jovanka Vukanović.

U: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 27 (septembar 2014), str. 35.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 27960336

4516
ВУКАНОВИЋ, Јованка
        Stub crnogorske književne ljevice : (Vladimir Vojinović: "Milovan Đilas u međuratnoj književnosti", II izdanje, ICJIK i "Pobjeda", Podgorica, 2014) / Jovanka Vukanović.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 25 (maj 2014.), str. 35.

821.163.4.09 Ђилас М.

COBISS.CG-ID 26871824

4517
ВУКАНОВИЋ, Јованка
        Uvijek između dva svijeta : (Miroje Vuković: "Rijeka bez obala", Beograd, 2014) / Jovanka Vukanović.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 3 (2014), str. 193-196.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 27045392

4518
ВУКИЋЕВИЋ-Јанковић, Весна
        Семантичка дисперзивност Булатовићевог романа Gullo Gullo / Весна Вукићевић-Јанковић. - Bibliografija: str.113. - Summary.

U: Књижевно стваралаштво Миодрага Булатовића / редакциони одбор Ненад Вуковић, Жарко Ђуровић, Татјана Бечановић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2013. - (Научни скупови ; књ. 121. Одјељење умјетности ; књ. 39). - ISBN 978-86-7215-322-4. - Str. 101-113.

821.163.4.09-31

COBISS.CG-ID 28211472

4519
ВУКИЋЕВИЋ-Јанковић, Весна, 1973-
        Сатирична слика Венеције у причању војводе Драшка / Весна Вукићевић-Јанковић. - Библиографија: стр.62-63. - Summary.

У: Сатира у јужнословенским књижевностима / Трећи Лалићеви сусрети, Подгорица, 15. јун 2012. године. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2013. - (Научни скупови ; књ. 122. Одјељење умјетности ; књ. 40). - ISBN 978-86-7215-323-1. - Стр. [51]-63.

821.163.4.09-13

COBISS.CG-ID 513377510

4520
ВУКИЋЕВИЋ-Јанковић, Весна, 1975-
        Semantička disperzivnost Njegoševe poezije / Vesna Vukićević-Janković. - Bibliografija: str.150. - Summary.

U: Njegoš u ogledalima vjekova / uredili Sava Anđelković, Paul - Louis Thomas. - Cetinje : Fakultet dramskih umjetnosti ; Podgorica : GEST - časopis za pozorište, izvedbene umjetnosti i kulturu, 2013. - ISBN 978-86-907247-2-7. - Str. 135-150.

821.163.4.09-1 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 28192528

4521
ВУКОВИЋ, Љиљана
        "Kuća sjećanja i zaborava" Filipa Davida ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade za 2014. godinu / Lj. V.

У: Almanah Jevrejske zajednice Crne Gore. - ISSN 2337-0157. - God. 2, br. 2 (2015), str. 66-67.

821.163.4.09-31

COBISS.CG-ID 27139856

4522
ВУКОВИЋ, Ненад
        О неким питањима превођења Булатовићевих дјела на пољски језик / Ненад Вуковић. - Summary.

U: Гласник Одјељења хуманистичких наука. - ISSN 2337-0122. - Br. 2 (2015), str. [49]-52.

821.163.4.09 Булатовић M.

COBISS.CG-ID 513832678

4523
ВУКЧЕВИЋ, Лидија
        Zasnivanje jezika tijela : slikarevo pismo : pogled o esejističkoj prozi Dimitrija Popovića / Lidija Vukčević.

У: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 25 (maj 2014.), str. 32.

821.163.4.09-4

COBISS.CG-ID 26858256

4524
ВУКЧЕВИЋ, Лидија
        O romanu Grad u zrcalu Mirka Kovača / Lidija Vukčević. - Bibliografija: str.324. - Abstract.

У: Matica. - ISSN 1450-9059. - God. 15, br. 59 (2014), str. 303-324.

821.163.4.09-31

COBISS.CG-ID 26408720

4525
ВУКЧЕВИЋ, Лидија
        Filozofski aspekti Njegoševe poezije / Lidija Vukčević. - Bibliografija: str.80. - Summary.

U: Njegoševi dani 4 / [Međunarodni naučni skup Njegoševi dani 4], Kotor, 31. avgusta, 1, 2. i 3. septembra 2011. godine. - Nikšić : Filozofski fakultet, 2013. - ISBN 978-86-7798-083-2. - Str. 71-80.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 28196624

4526
ГЕЛЕЗ, Филип
        Raja pred nebeskim rajem : istorija u Gorskom vijencu / Philippe Gelez. - Bibliografija: str.47. - Summary.

U: Njegoš u ogledalima vjekova / uredili Sava Anđelković, Paul - Louis Thomas. - Cetinje : Fakultet dramskih umjetnosti ; Podgorica : GEST - časopis za pozorište, izvedbene umjetnosti i kulturu, 2013. - ISBN 978-86-907247-2-7. - Str. 41-48.

821.163.4.09-13

COBISS.CG-ID 28190992

4527
ГЛУШИЦА, Рајка
        Стилски механизам гротеске и лексикостилеми у Булатовићевом роману Херој на магарцу / Рајка Глушица. - Библиографија: стр.98. - Апстракт. - Summary.

У: Књижевно стваралаштво Миодрага Булатовића / редакциони одбор Ненад Вуковић, Жарко Ђуровић, Татјана Бечановић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2013. - (Научни скупови ; књ. 121. Одјељење умјетности ; књ. 39). - ISBN 978-86-7215-322-4. - Стр. [75]-99.

821.163.4.09-31 Булатовић М.

COBISS.CG-ID 513367526

4528
ГОЈЧАЈ, Антон
        Književni poziv na međusobno upoznavanje starih komšija : priče pisaca manjinskih naroda "Na putu putnici", CEKUM, Podgorica, 2013. / Anton Gojčaj.

U: Просвјетни рад. - ISSN 0033-1686. - Br. 38 (oktobar 2015), Dodatak, str. II.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 29827088

4529
ГОЈЧАЈ, Антон
        Poezija je oblik čuvanja tajne : knjiga stihova Mladena Lompara objavljena u Tirani na albanskom jeziku / Anton Gojčaj.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17846 (26. avgust 2015), str. 22.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 28850704

4530
ГОРАНОВИЋ, Павле
        Grad koji se udaljava : Mirko Kovač, pisac koji je mijenjao naše knjige / Pavle Goranović.

U: Ars. - ISSN 0352-6739. - God. 16, br. 5-6 (2014), str. 141-146.

821.163.4.09 Ковач М.

COBISS.CG-ID 27173904

претходна
наредна