претходна
наредна
4141
        UTICAJ nekih antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti na agilnost mladih odbojkaša / Miroslav Smajić, Tiana Kuljanin, Milica Savić, Ksenija Korać, Goran Vasić, Bogdan Tomić. - Bibliografija: str.174-175. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 169-175.

796.325.012.1-055.2

COBISS.CG-ID 27605520

4142
        FIZIOLOŠKI osnovi u sportskom treningu / Duško Bjelica, Jovica Petković. - Bibliografija: str. 134. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 1 (2014), str. 125-134.

796.015:612

COBISS.CG-ID 6274061

4143
HALILAJ, Besim
        Repetitive strength among students of age 14 / Besim Halilaj, Ilir Gllareva, Shemsudin Vehapi. - Tabele. - Bibliografija: str. 19. - Summary.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 12, br. 40/42 (2014), str. 17-20.

796.012.11-053.6

COBISS.CG-ID 6368781

4144
ХАЏИЋ, Рашид, 1960-
        Motoričke sposobnosti u predikciji preciznosti dodavanja lopte kod košarkaša / Rašid Hadžić, Midhat Mekić, Dobrislav Vujović. - Tabele. - Način dostupa (URL): http://www.sportmont.ucg.ac.me/clanci/SportMont_40-41-42_p194-199.pdf. - Bibliografija: str. 199. - Summary.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 12, br. 40/42 (2014), str. 194-199.

796.073:172.15(497.16)

COBISS.CG-ID 6239245

4145
CAMAJ, Luigj
        Ekspeditë e "Labeatëve" n'Malësi / Luigj Camaj.

U: Buzuku. - ISSN 1800-9476. - Nr. 44 (2015), str. 10-11.

796.524(497.16)

COBISS.CG-ID 28177936

4146
        CANONIC relations of anthropometric and motor space between students as football players and non football players / Fitim Arif, Iber Alaj, Zenel Metaj, Sami Sermaxhaj, Jeton Nebiu. - Bibliografija: str. 260-261. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 256-261.

796.332:572.087-057.875

COBISS.CG-ID 27609872

4147
ЦИГРОВСКИ, Вјекослав
        Future of alpine skiing schools - gender related programs / Vjekoslav Cigrovski, Nikola Prlenda, Ivan Radman. - Bibliografija str. 8. - Abstract.

U: Montenegrin journal of sports science and medicine. - ISSN 1800-8755. - Vol. 3, no. 1 (2014), str. 5-8.

796.926-055.2

COBISS.CG-ID 6000909

4148
        The COACHING process in football : a qualitative perspective / Hugo Sarmento, Antonino Pereira, Maria T. Anguera, Jorge Campaniço, José Leitǎo. - Bibliografija str. 16. - Abstract.

U: Montenegrin journal of sports science and medicine. - ISSN 1800-8755. - Vol. 3, no. 1 (2014), str. 9-16.

796.322.015.15

COBISS.CG-ID 6001165

4149
        COMPARATIVE analysis of fast attack starts, between the soccer teams Real Madrid and Inter Milan / António Barbosa, Hugo Sarmento, José Neto, M. Teresa Anguera, Jorge Campaniço. - Bibliografija: str.37-38. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 12, br. 40-42 (2014), str. 33-39.

796.332.011.1(4)

COBISS.CG-ID 27519504

4150
        COMPARISON of the anaerobic power of Brazilian professional football players grouped by tactical position / Renan Renato Cruz dos Santos, Caio Victor de Sousa, Rafael Reis Olher, Ivo Vieira de Sousa Neto, Lilian Alves Pereira, Marcelo Magalhǎes Sales. - Bibliografija str. 16-17. - Abstract.

U: Montenegrin journal of sports science and medicine. - ISSN 1800-8755. - Vol. 3, no. 2 (2014), str. 13-17.

796.332.012

COBISS.CG-ID 6577933

4151
        COMPARISON of fitness levels between Croatian and Lithuanian students / Dario Novak, Hrvoje Podnar, Arunas Emeljanovas, Risto Martinen. - Tabele. - Bibliografija: str. 10-11. - Abstract.

U: Montenegrin journal of sports science and medicine. - ISSN 1800-8755. - Vol. 4, no. 1 (2015), str. 5-11.

796.012.1-053.5(497.5:474.5)

COBISS.CG-ID 6526733

4152
ЧЕЈОВИЋ, Драгана
        Treba snage i volje za uspone i "duge pruge" : predstavljamo: Drgana Čejović, prva Crnogorka na Atinskom maratonu i uspješna planinarka / [razgovarala]Milanka Ćorović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17933 (22. novembar 2015), str. 14.

796.524(047.53)

COBISS.CG-ID 29790224

4153
ЧОКОРИЛО, Радован
        Osnovne komponente uspješnog vođstva u sportu / Radovan Čokorilo. - Bibliografija: str. 199. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 194-200.

796.01:005

COBISS.CG-ID 27607056

4154
ŠIŠIĆ, Nedim
        Differences in morphological characteristics between junior basketball players who have different levels of explosive strength / Nedim Sisic, Damir Sekulic. - Bibliografija: str.123-124. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 12, br. 40/42 (2014), str. 120-125.

796.323.2.012.11

COBISS.CG-ID 27525904

4155
YANG, Jae-Keun
        The relationship among community spirit, community identification, and community loyalty of online sports community user / Jae-Keun Yang. - Bibliografija: str. 80-81. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 75-82.

796.01:004.738.5

COBISS.CG-ID 27600400


796/799(05) СПОРТ (ПОПУЛАРНА ИЗДАЊА)


4156
        STAVOVI sportskih navijača u Crnoj Gori prema nacionalnom identitetu u odnosu na uzrast / Duško Bjelica, Stevo Popović, Rašid Hadžić, Ivan Vasiljević. - Tabele. - Bibliografija: str. 14-15. - Summary.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 12, br. 40/42 (2014), str. 10-16.

796.073:172.15(497.16)

COBISS.CG-ID 6237965

4157
        STAVOVI sportskih navijača u Crnoj Gori prema nacionalnom identitetu u odnosu na frekvenciju učestvovanja u sportskim aktivnostima / Stevo Popović, Duško Bjelica, Ivan Vasiljević, Rašid Hadžić. - Tabele. - Bibliografija: str. 7-8. - Summary.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 12, br. 40/42 (2014), str. 3-9.

796.073:323.1(497.16)

COBISS.CG-ID 6237709


8 ЛИНГВИСТИКА. ЈЕЗИК. КЊИЖЕВНОСТ


808 КЊИЖЕВНА АКТИВНОСТ И ТЕХНИКА. ПИСАЊЕ. ИЗДАВАЊЕ. КАЗИВАЊЕ

4158
МУЧАЛИЦА, Росанда
        Kreativno pisanje sa Obradom Nenezićem u Nikšiću / R. M.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17739 (8. maj 2015), str. 20.

808.1

COBISS.CG-ID 28328208


81 ОПШТА ПИТАЊА ЛИНГВИСТИКЕ


4159
ВУЈОВИЋ, Новица
        Sačuvao veliko bogatstvo jezika : nezaboravljeni: Alija Džogović, lingvista / Novica Vujović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17678 (6. март 2015), str. 22.

81:929 Џоговић А.

COBISS.CG-ID 28056080

4160
ЧИЗМИЋ, Ивана
        Djeca s posebnim obrazovnim potrebama i učenje stranih jezika : analiza slučaja slabovidnog učenika / Ivana Čizmić. - Bibliografija: str. 159-160. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 3 (2014), str. 147-161.

81'243:376.1

COBISS.CG-ID 6393101


81'37 СЕМАНТИКА


4161
ЈОВОВИЋ, Предраг
        Kulturno-pragmatičko kontrastiranje italijanskog i srpskog jezika na primjeru realizacije govornih činova u političkom diskursu / Predrag Jovović. - Prilozi: str. 85-91. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 84-85. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 3 (2014), str. 71-91.

81'373.614

COBISS.CG-ID 6391309

4162
МИОДИНСКИ, Леш
        Estetske, ideološke i ksenološke projekcije savremenih dezintegrisanih identiteta u književnom tekstu / Lech Miodynski. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str.117-119. - Резюме.

U: Njegoševi dani 4 / [Međunarodni naučni skup Njegoševi dani 4], Kotor, 31. avgusta, 1, 2. i 3. septembra 2011. godine. - Nikšić : Filozofski fakultet, 2013. - ISBN 978-86-7798-083-2. - Str. 103-119.

81'37

COBISS.CG-ID 28201488


81'373.2 ОНОМАСТИКА


4163
ЧУЛИЋ, Грацијела
        Patronimici italijanskih porodica za vrijeme druge austrijske uprave u Boki / Gracijela Čulić. - Bilješke uz tekst. - Summary.

U: Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. - ISSN 0454-4579. - God. 59-60, br. 1 (2011/2012), str. 299-328.

81'373.232.2(497.16 Бока Которска)

COBISS.CG-ID 27548944


81'374 ЛЕКСИКОГРАФИЈА. РЈЕЧНИЦИ


4164
ТУРКОВИЋ, Немања
        MedDRA / Nemanja Turković.

У: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 6, br. 61 (5. maj 2014), str. 10-12.

81'374.26:61

COBISS.CG-ID 26638096


811 ЛИНГВИСТИКА ПОЈЕДИНИХ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКИХ ГРУПА


4165
БРАЈОВИЋ, Зарија
        Osvrt na strukturu složenica u srednjovjekovnoj albanskoj onomastici / Zarija Brajović. - Summary.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/1, br. 13 (2014), str. 131-138.

811.18'373.2

COBISS.CG-ID 26198800


811.111 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК


4166
БОЈОВИЋ, Бранкица
        Pravna terminologija u svijetu promjena / Brankica Bojović. - Bibliografija: str.109. - Summary.

U: Perjanik. - ISSN 1451-3412. - God. 13, br. 32 (2015), str. 99-109.

811.111'373:34

COBISS.CG-ID 27664144


811.133.1 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК


4167
ШПАДИЈЕР, Соња
        Somatizmi u francuskome jeziku: semantičko-sintaksički modeli / Sonja Špadijer. - Bibliografija: str.166-167. - Summary.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/1, br. 13 (2014), str. 153-167.

811.133.1'37

COBISS.CG-ID 26199312


811.161 ИСТОЧНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИЦИ


4168
БРАЈКОВИЋ, Наталија
        Uloga i značaj nastavnika i udžbenika u realizaciji nastavnog procesa / Natalija Brajković. - Bibliografija: str. 174. - Rezime.

У: Васпитање и образовање. - ISSN 0350-1094. - God. 39, br. 3 (2014), str. 167-174.

811.161.1'243:371.3

COBISS.CG-ID 6393869


811.163 ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИЦИ


4169
ЛУКИЋ, Милица
        Rukopisna staroslavenska gramatika D. A. Parčića / Milica Lukić, Vera Blažević-Krezić. - Bibliografija: str.125-128. - Summary.

У: Lingua Montenegrina. - ISSN 1800-7007. - God. 7/1, br. 13 (2014), str. 91-129.

811.163.1'36

COBISS.CG-ID 26198544

4170
СТОЈАНОВИЋ, Јелица
        Књига Наташе Драгин, значајан и занимљив научни прилог историјској србистици : (Наташа Драгин: "Споменици српскословенске писмености.Језик и текстологија", Тиски цвет, Нови Сад, 2013) / Јелица Стојановић.

У: Октоих. - ISSN 1800-9107. - Год. 3, бр. 4 (2013), стр. 127-130.

811.163.1(091)

COBISS.CG-ID 26212624

претходна
наредна