претходна
наредна
4051
        KOMPARATIVNA analiza rukometaša kadeta i mlađih kadeta u motoričkim i specifično-motoričkim sposobnostima / Aldijana Muratović, Dobrislav Vujović, Danilo Bojanić, Georgi Georgiev. - Tabele. - Način dostupa (URL): http://www.sportmont.ucg.ac.me/clanci/SportMont_40-41-42_p148-151.pdf. - Bibliografija: str. 150-151. - Summary.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 12, br. 40/42 (2014), str. 148-151.

796.322.012.1

COBISS.CG-ID 6238733

4052
        KOMPARACIJA motoričkih sposobnosti mladih fudbalera i učenika osnovnih škola / Miroslav Smajić, Dejan Javorac, Slavko Molnar, Aleksandar Huba Barašić, Bogdan Tomić. - Bibliografija: str.229-230. - Summary.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 12, br. 40/42 (2014), str. 224-231.

796.332.012.1-053.5

COBISS.CG-ID 27528720

4053
        KRVNI doping i rizici / Goran Vasić, Dragoslav Jakonić, Slavko Molnar, Branka Protić-Gava. - Bibliografija: str. 193. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 189-193.

796.011.5:178.1

COBISS.CG-ID 27606800

4054
КРИВОКАПИЋ, Драган, 1962-
        Adaptirani plivački trening usmjeren na poboljšanje psihofizičkog statusa starijih osoba / Dragan Krivokapić. - Način dostupa (URL): http://www.sportmont.ucg.ac.me/clanci/SportMont_43-44-45_p307-312.pdf. - Bibliografija: str. 311. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 307-312.

797.2.015-053.85

COBISS.CG-ID 27616528

4055
КРИВОКАПИЋ, Драган, 1962-
        Značaj međunarodnog priznanja Crne Gore na Berlinskom kongresu za razvoj sporta u Crnoj Gori / Dragan Krivokapić, Duško Bjelica. - Način dostupa (URL): http://www.sportmont.ucg.ac.me/clanci/SportMont_43-44-45_p301-306.pdf. - Bibliografija: str. 305. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 301-306.

796.01(497.16)(091)

COBISS.CG-ID 27616272

4056
КРИВОКАПИЋ, Драган, 1962-
        Psihološko-pedagoški aspekti obuke neplivača / Dragan Krivokapić, Olivera Krivokapić. - Način dostupa (URL): http://www.sportmont.ucg.ac.me/clanci/SportMont_43-44-45_p313-319.pdf. - Bibliografija: str. 318-319. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 313-319.

797.21.015.1

COBISS.CG-ID 27617040

4057
КРИВОКАПИЋ, Драган, 1962-
        Subjektivna i objektivna procjena nivoa fizičke aktivnosti u službi očuvanja i unapređenja zdravstvenog statusa / Dragan Krivokapić, Branislav Radulović, Olivera Krivokapić. - Tabele. - Način dostupa (URL): http://www.sportmont.ucg.ac.me/clanci/SportMont_40-41-42_p200-208.pdf. - Bibliografija: str. 214. - Summary.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 12, br. 40/42 (2014), str. 209-216.

796.011.1-053.4

COBISS.CG-ID 6239757

4058
КРИВОКАПИЋ, Драган, 1962-
        Uporedna analiza stavova roditelja iz susjednih država o fizičkoj aktivnosti njihove djece predškolskog uzrasta / Dragan Krivokapić, Duško Bjelica. - Tabele. - Način dostupa (URL): http://www.sportmont.ucg.ac.me/clanci/SportMont_40-41-42_p200-208.pdf. - Bibliografija: str. 207. - Summary.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 12, br. 40/42 (2014), str. 200-208.

796.011.1-053.4

COBISS.CG-ID 6239501

4059
KUSNANIK, Nining W.
        The Effects of single leg hop progression and double legs hop progression exercise to increase speed and explosive power of leg muscle / Nining W. Kusnanik, Lalu M. Y. Isnaini. - Bibliografija: str.73. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 70-74.

796.015.53

COBISS.CG-ID 27600144

4060
КУЧЕК, Младен
        Sport je uvijek vojevanje : druga mladost svestranog veterana Đoka Papića / Mladen Kuček.

U: Novine Nikšića. - ISSN 2336-9353. - God. 2, br. 10 (jul, 2014), str. 17.

796:929 Папић Ђ.

COBISS.CG-ID 27789584

4061
ЛУКОВИЋ, Синиша
        Karlo Baumann - pionir morskih dubina : prije 101 godinu u Boki se rodio jedan od najpoznatijih podvodnih istraživača i inovatora Europe / Siniša Luković.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179.
God. 13, br. 118 (2015), str. 54-56.
Br. 119, str. 59-62.

797.215:929 Бауман К.

COBISS.CG-ID 28162576

4062
        MANCHESTER United, internazionale Milano and FC Barcelona - what's different? / Hugo Sarmento, M. Teresa Anguera, Jorge Campaniço, Rui Resende, José Leitâo. - Bibliografija: str.55. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 12, br. 40/42 (2014), str. 50-56.

796.332.012.1

COBISS.CG-ID 27521808

4063
МАРЕТИЋ, Милан
        Борац спортског духа : портрети: др Радомир Раичковић (1923-2014) / Милан Маретић, Јован Стаматовић.

U: Гласник. - ISSN 1800-6736. - Бр. 37 (децембар, 2014), стр. 73.

796:929 Раичковић Р.

COBISS.CG-ID 27835152

4064
МАРИЈАНАЦ, Ана
        Mineralna gustina kostiju fizički aktivnih žena procenjena ultrazvučnom denzintometrijom / Ana Marijanac, Milena Mikalački, Nebojša Čokorilo. - Bibliografija: str. 138-139. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 134-139.

796.011.1-055.2:611.71

COBISS.CG-ID 27603728

4065
MAROŠ, Miomir
        Success of our athletes as a way of promoting Montenegro / Miomir Maroš, Zlatan Mujak. - Bibliografija: str. 89. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 83-89.

796.071.2(497.16)

COBISS.CG-ID 27600656

4066
МАРУШИЋ, Миро
        Iz Boke na vrh Anda - Aconcagua (6.960 m.n.v.) : Antonio Škanata i Ivan Perčin uspješni u još jednome planinarskom pohodu / Miro Marušić.

У: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 12, br. 107/108 (ožujak-travanj, 2014), str. 19-21.

796.524:929 Шканата А.
796.524:929 Перчин И.

COBISS.CG-ID 26806544

4067
        MEASURE characteristics of motor tests of movement frequency with student from Macedonia and Kosovo / Georgi Georgiev, Avdi Pireva, Viktor Mitrevski, Hasmir Hasani, Fadil Nika. - Bibliografija: str.48-49. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 12, br. 40-42 (2014), str. 46-49.

796.012.1-057.875(497.17:497.115)

COBISS.CG-ID 27521552

4068
MEHMETI, Izedin
        The Relation of some morphological characteristics vs. motor abilities in basketball / Izedin Mehmeti. - Bibliografija: str.146-147. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 12, br. 40/42 (2014), str. 140-147.

796.323.2.012.1

COBISS.CG-ID 27526928

4069
MEHMETI, Izenedin
        Motivational level and participation barriers in school physical education among adolescents / Izenedin Mehmeti. - Bibliografija: str. 125-126. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 121-126.

796.012.6:373.3

COBISS.CG-ID 27602960

4070
MEHMETI, Izenedin
        The Process of change - prediction of sport achievements historical tendency / Izenedin Mehmeti. - Bibliografija: str. 118-119. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 113-120.

796.015.8(091)

COBISS.CG-ID 27602704

4071
МИЛОВИЋ, Жељко
        Maturantkinje pod košem : prilog za istoriju košarke u Baru / Željko Milović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 16 (oktobar 2015), str. 415.

796.323.2(497.16 Бар)

COBISS.CG-ID 29886224

4072
МИЛОВИЋ, Зоран
        Gajica za sva vremena : sjećanje na pokojnog fudbalera Sutjeske Borislava Đurovića (1952-2005) / Zoran Milović.

U: Novine Nikšića. - ISSN 2336-9353. - God. 2, br. 9 (jun, 2014), str. 20-21.

796.332:929 Ђуровић Б.

COBISS.CG-ID 27783952

4073
MIFTARI, Florian
        Diagnosing of basic and specific motoric capabilities at the youth of the basketball school / Florian Miftari, Hasim Rushiti, Bahri Gjinovci. - Bibliografija: str. 299-300. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 295-300.

796.323.012.1-053.81

COBISS.CG-ID 27612944

4074
МРВАЉЕВИЋ, Срђан
        Porodica je moja mirna i spokojna luka : mjesta koja meni znače: Srđan Mrvaljević, džudista / [razgovarao] Andrija Kasom.

У: Caffe Montenegro. - ISSN 1800-5748. - Br. 82 (oktobar, 2011), str. 82-86: fotogr.

796.853.23(047.53)

COBISS.CG-ID 26817808

4075
MURATOVIĆ, Aldijana, 1980-
        Comparative study of anthropometric measurement and body composition between elite handball and basketball players / Aldijana Muratovic, Dobrislav Vujovic and Rasid Hadzic. - Bibliografija: str. 22. - Abstract.

U: Montenegrin journal of sports science and medicine. - ISSN 1800-8755. - Vol. 3, no. 2 (2014), str. 19-22.

796.012.1

COBISS.CG-ID 6578189

4076
МУСИЋ, Кемал
        Put mača bjelopoljskih samuraja : prva kendo škola na sjeveru Crne Gore / Kemal Musić.

U: Revija forum. - ISSN 1800-7724. - God. 9, br. 33 (januar-maj, 2015), str. 81.

796.86(497.16)

COBISS.CG-ID 28074000

4077
NAOKI, Matsuyama
        Analysis of perceptual phenomenon on movent observation: interpretation of morphological viewpoint as "Doppelter Gestaltkreis" / Matsuyama Naoki. - Bibliografija: str. 21. - Abstract.

U: Sport Mont. - ISSN 1451-7485. - God. 13, br. 43/45 (2015), str. 17-21.

796.011.3

COBISS.CG-ID 27598096

4078
НИКИТОВИЋ, Јован
        Moraš biti pomalo lud : Stipe Božić: Od trijumfa do tragedije, širom svijeta, kroz besputne krajeve i vrhove svih sedam kontinenata / Jovan Nikitović. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17713 (10. april 2015), str. 18-19.

796.52

COBISS.CG-ID 28321808

4079
НИКИТОВИЋ, Јован
        San od kojeg ne valja odustati : u KIC-u predstavljena knjiga "K2 - trijumf i tragedija" Stipa Božića / J. N.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17713 (10. april 2015), str. 22.

796.52

COBISS.CG-ID 28316432

4080
НИКОЛИЋ, Љубомир
        Bogata karijera automobiliste : Milivoje Vučurović / Ljubomir Nikolić.

U: Novine Nikšića. - ISSN 2336-9353. - God. 3, br. 15 (januar, 2015), str. 18-19.

796.71:929 Вучуровић М.

COBISS.CG-ID 27802896

претходна
наредна