претходна
наредна
3151
ЗЛОПАША, Маријана
        Povratak nа muzičku senu : intervju: Marijana Zlopaša, pjevačica / [razgovarala] B. Vučinić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17932 (21. novembar 2015), str. 44.

78(047.53)

COBISS.CG-ID 29786896

3152
ЗЛОПАША, Маријана
        Uživam u ljubavi kojom sam obasuta : Marijana Zlopaša / razgovarala: Dijana Mihailović.

У: Ljepota & Zdravlje. - ISSN 1800-7694. - Br. 66 (oktobar 2014), str. 18-20.

78(047.53)

COBISS.CG-ID 27496720

3153
ЗУЛФИКАРПАШИЋ, Бојан
        Buntovnik koji ruši žanrove : Bojan Zulfikarpašić pijanista i kompozitor / [razgovarala] Andrijana Đorojević.

U: JAM bilten. - ISSN 1800-9298. - Br. 8 (2014), str. 28-31.

78.036.9(047.53)

COBISS.CG-ID 28082448

3154
ИВАНОВИЋ, Марија
        Dvije decenije pjesama koje hrane gladne : godišnjica smrti Milana Mladenovića obilježena svirkom u KIC-u / M. Ivanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17918 (7. novembar 2015), str. 18.

78:929Младеновић М.

COBISS.CG-ID 28967952

3155
ИВАНОВИЋ, Марија
        Duo "Poetika muzika" večeras u CNP-u / M. I.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17696 (24. mart 2015), str. 21.

785.6

COBISS.CG-ID 28200464

3156
ИВАНОВИЋ, Марија
        Zvukovi juga na početku : Kvartet Kristijana Hausa otvara "Mjesec poštovanja džeza u Crnoj Gori" / M. I.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17704 (1. april 2015), str. 21.

785.16

COBISS.CG-ID 28097808

3157
ИВАНОВИЋ, Марија
        I djeca mogu da uživaju u džezu : intervju - Kristijan Haus, džez violinista / Marija Ivanović. - Fotograf.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17706 (3. april 2015), str. 22.

78(047.53)

COBISS.CG-ID 28277264

3158
ИВАНОВИЋ, Марија
        Ibrica Jusić u Nikšiću / M. I.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17678 (6. mart 2015), str. 21.

78

COBISS.CG-ID 28046096

3159
ИВАНОВИЋ, Марија
        Koncert maestra Vladimira Viardoa na Cetinju / M. I.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17811 (21. jul 2015), str. 19.

78:785.6

COBISS.CG-ID 28854800

3160
ИВАНОВИЋ, Марија
        Koncert švedskog gitariste Johanesa Molera u Podgorici / M. Ivanović.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17924 (13. novembar 2015), str. 17.

787.61:785.6

COBISS.CG-ID 29418000

3161
ИВАНОВИЋ, Марија
        Muzička odiseja od koje se vrti u glavi : Fishtank Ensemble / Marija Ivanović.

U: JAM bilten. - ISSN 1800-9298. - Br. 6 (2013), str. 24.

78.036.9

COBISS.CG-ID 28088336

3162
ИВАНОВИЋ, Марија
        Na hodočašću sa bezobrazno golim grudima : bubnjar Stanislav Nikčević za Pobjedu najavljuje za spot za pjesmu grupe "Mikrokozma" / M. I.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 17930 (19. novembar 2015), str. 20.

78

COBISS.CG-ID 29514512

3163
ИВАНОВИЋ, Марија
        Preminuo pjevač групе "Smak" Boris Aranđelović / M. I.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17847 (28. avgust 2015), str. 18.

78:929 Аранђеловић Б.

COBISS.CG-ID 28858640

3164
ИВАНОВИЋ, Марија
        Slavujski glas koji je proslavio pjesmu : omaž Kseniji Cicvarić priređen u "Karveru" / M. I.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17796 (5. jul 2015), str. 15.

78:929Цицварић К.

COBISS.CG-ID 28586000

3165
ИВАНОВИЋ, Марија
        Uhvatiće se ukoštac i sa zahtjevnim melodijama : nova sezona Crnogorskog simfonijskog orkestra, na početku djela Baha i Bramsa / M. I.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17897 (17. oktobar 2015), str. 19.

785.1(497.16)

COBISS.CG-ID 29150480

3166
ИВАНОВИЋ, Марија
        Festival "Fortepiano" večeras u KIC-u / M. I.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17757 (27. maј 2015), str. 21.

786.2:06.078(497.16)

COBISS.CG-ID 28561936

3167
ИВАНОВИЋ, Марија
        Fikcija može da opiše sve i da objasni svijet : festival "Odakle zovem" počeo juče u knjižari "Karver" / M. I.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17793 (2. jul 2015), str. 20.

78:06.07

COBISS.CG-ID 28552464

3168
ИГЊАТОВИЋ, Милан
        Vinska pesma / stihovi i muzika Milan Ignjatović ; obrada Bojan Stanković. - Fotograf., note. - Sadrži i: Vokalna grupa "Constantine".

У: Lirica. - ISSN 2336-9442. - Br. 2 (2014), str. 34-39.

784

COBISS.CG-ID 26874640

3169
ИЛИЋ, Драгољуб Чарли
        Božidar Božo Bakrač : in memoriam / Dragoljub Čarli Ilić.

U: Novine Nikšića. - ISSN 2336-9353. - God. 2, br. 13 (novembar, 2014), str. 16.

78:929 Бакрач Б.

COBISS.CG-ID 27792400

3170
ИРИЋ, Миливоје
        I mladići umiru, zar ne : umjesto nekrologa za Vlada Divljana / Milivoje Irić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17679 (7. март 2015), str. 20.

78:929 Дивљан В.

COBISS.CG-ID 28057360

3171
ЈАНКОВИЋ, Нађа
        Portret buduće umjetnice : mlada gitaristkinja Nađa Janković krupnim koracima korača prema uspjehu / [razgovarala] Marina Dulović.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 13, br. 121 (2015), str. 7-11.

78(047.53)

COBISS.CG-ID 28171280

3172
ЈАНКОВИЋ, Нађа
        Sviram, vježbam i idem dalje / R. Mučalica.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17750 (19. maj 2015), str. 23.

787.61

COBISS.CG-ID 28493840

3173
ЈАЊАТОВИЋ, Петар
        Muzički vodič kroz snove : knjiga "Crnogorska pop rock muzika 1954-1991" Željka Milovića, publikovana u izdanju Matice crnogorske / Petar Janjatović.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 16 (oktobar 2015), str. 411.

78.011.26(497.16)

COBISS.CG-ID 29883664

3174
ЈАЊУШЕВИЋ, Живана
        Džez širi vidike : prvi solistički koncert Enesa Tahirovića / Ž. J.

U: JAM bilten. - ISSN 1800-9298. - Br. 6 (2013), str. 22.

78.036.9

COBISS.CG-ID 28087312

3175
ЈАХОВИЋ Сандал, Емина
        Closer podsjeća na mene : Emina Jahović Sandal / razgovarala Dragana Đurić.

У: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 34 (22.08.2014), str. 13-16.

78(047.53)

COBISS.CG-ID 26749968

3176
ЈЕРАЈ, Вид
        Memoari starog dinosaurusa : Brötzmann Conversation with Gerard Rouy, "We Thought We Could Change the World", Wolke Verlag, 2014. / Vid Jeraj.

U: JAM bilten. - ISSN 1800-9298. - Br. 8 (2014), str. 34.

78.036.9:929 Бротзман П.

COBISS.CG-ID 28083984

3177
ЈЕРАЈ, Вид
        [Pedeset peta]
        55. Ljubljana Jazz Festival 2-5- jul / Vid Jeraj.

U: JAM bilten. - ISSN 1800-9298. - Br. 8 (2014), str. 37-38.

78.036.9:06.078(497.4)

COBISS.CG-ID 28084496

3178
ЈЕРКОВ, Слободан
        Narodni melos - ogledalo psihe Muslimana Crne Gore / Slobodan Jerkov.

U: Zaštita i očuvanje kulturnog identiteta i baštine Muslimana Crne Gore / [urednik Osman Grgurević]. - Podgorica : Matica muslimanska Crne Gore, 2013. - ISBN 978-9940-620-02-8. - Str. 175-184.

784:28(497.16)

COBISS.CG-ID 28220176

3179
JОВАНОВ, Синиша
        Usnila je sanak Mara / stihovi, muzika i obrada Siniša Jovanov. - Fotograf., note. - Sadrži i: Muška klapa "Castel nuovo".

U: Lirica. - ISSN 2336-9442. - Br. 2 (2014), str. 60-62.

784

COBISS.CG-ID 27836944

3180
ЈОВАНЧИЋ, Живана
        Zbogom, Kemo! : Kemal Monteno : In memoriam / Živana Jovančić.

У: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 46 (6. februar 2015), str. [44]-47.

78:929Монтено К.

COBISS.CG-ID 27492112

претходна
наредна