претходна
наредна
3061
ХВАЛЕВА, Ана
        Prеciznost je moje drugo ime : Ana Hvaleva / razgovarala Danijela Tomović.

У: Ljepota & Zdravlje. - ISSN 1800-7694. - Br. 66 (oktobar 2014), str. 27.

77(047.53)

COBISS.CG-ID 27497488

3062
ЧОЛПА, Марија
        Zmajeva krv na ranu : Čolpuhine ljekarije / Marija Čolpa.

U: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 14 (februar, 2015), str. 358.

77

COBISS.CG-ID 27728656

3063
ШПАДИЈЕР, Марко
        Riječ Marka Špadijera : Rijeka Crnojevića iz albuma Krsta Đuričića 1960-1970 / Marko Špadijer.

U: Godišnjak Matice crnogorske. - ISSN 0354-5458. - (2013/2015), str. 348-350.

77:061.4(497.16)

COBISS.CG-ID 27637008


77.03 ДОКУМЕНТАРНА ФОТОГРАФИЈА


3064
ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
        Predstavljanje studije Mаje Đurić danas u CANU / A. Đ.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17670 (26. februar 2015), str. 19.

77.03(091)

COBISS.CG-ID 27979024


78 МУЗИКА


3065
АДЕГБАЛОЛА, Геј
        Bluz je korijenje, sve ostalo su plodovi : Gaye Adegbalola na turneji u Crnoj Gori / [razgovarala] Jelena Pavićević Tatar ; prevela Anica Vujnović.

U: JAM bilten. - ISSN 1800-9298. - Br. 8 (2014), str. 25-26.

78.036.9(047.53)

COBISS.CG-ID 28080912

3066
АЈЕР, Виџеј
        Viyay Iyer : intervju / [razgovarao] Vojislav Pantić.

U: JAM bilten. - ISSN 1800-9298. - Br. 8 (2014), str. 35-36.

78.036.9(047.53)

COBISS.CG-ID 28084240

3067
АЛЕКСИЋ, Јован
        Povezuje nas dobra energija : Jovan Aleksić i Slavko Kalezić / razgovarala Dragana Đurić.

U: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 56 (26.06.2015), str. 13-15.

78(047.53)
792(047.53)

COBISS.CG-ID 28638480

3068
        AMIRI Baraka 1934-2014 : in memoriam / pripremila Bobana Dabović.

U: JAM bilten. - ISSN 1800-9298. - Br. 8 (2014), str. 48.

78.036.9:929 Барака A.

COBISS.CG-ID 28085520

3069
БАДРИЋ, Нина
        Imam sve što želim : intervju: Nina Badrić / razgovarala Marina Strugar.

У: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 30 (27.06.2014), str. 10-14: fotogr.

78(047.53)

COBISS.CG-ID 26675472

3070
БАДРИЋ, Нина
        Kada mislimo zajedno možemo uraditi puno : intervju: Nina Badrić / razgovarala Sandra Njavro.

У: MEDICAL cg. - ISSN 1800-7708. - God. 5, br. 54 (5. oktobar 2013), str. 10-12.

78(047.53)

COBISS.CG-ID 26611728

3071
БАКОВИЋ, Радмила
        Glomazna poezija sa žaokama u tri čina : nastup Ramba Amadeusa oduševio publiku na Trgu pjesnika u Budvi / R. B.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17794 (3. jul 2015), str. 19.

78:785.6

COBISS.CG-ID 28579344

3072
БАКОВИЋ, Радмила
        Nostalgično putovanje kroz pola vijeka : grad tatar: održan koncert Bisere Veletanlić / R. B.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17814 (24. jul 2015), str. 18.

78:785.6

COBISS.CG-ID 28874512

3073
БАКОВИЋ, Радмила
        Spojeni muzikom kao da čitaju jedan drugog : Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić nakon 14 godina gostovali na Gradu teatru / R. Baković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17827 (7. avgust 2015), str. 23.

787.61

COBISS.CG-ID 28628496

3074
БАКОВИЋ, Радмила
        Heroja gitare inspiriše folklor : Trio Ala di Meole spektakularnim koncertom zatvorio Grad teatar / R. B.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17833 (13. avgust 2015), str. 18.

787.61

COBISS.CG-ID 28675088

3075
БЕГИЋ, Миран
        Počast roditelju svih naših darovitih muzičara : dekan Muzičke akademije Miran Begić o prvom međunarodnom pijanističkom takmičenju "Manja" / Rosanda Mučalica.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17690 (18. март 2015), str. 21.

78(047.53)

COBISS.CG-ID 28151568

3076
БЕГУ, Иван
        Da mi je piti / stihovi, muzika i obrada Ivan Begu. - Note. - Slika autora. - O autoru: str. 23-25. - Sadrži i: Ja ga mila majko.

У: Lirica. - ISSN 2336-9442. - Br. 3 (2015), str. 23-34.

784

COBISS.CG-ID 28043536

3077
БЕЛЕВИЋ, Мило
        Klarinet - violina duvačkog orkestra : priče o muzičkim instrumentima / Milo Belević.

У: Partner. - ISSN 1800-7759. - Br. 60 (2014), str. 26.

788.6

COBISS.CG-ID 26605584

3078
БЕЋАГОЛ, Драгана
        Zvuci Hrvata iz Boke : gostovanje mandolinskog orkestra HGD CG "Tripo Tomas" i ženske klape "Bisernice Boke" u Požegi / Dragana Bećagol, Dijana Milošević.

U: Hrvatski glasnik. - ISSN 1800-5179. - God. 12, br. 115-116 (2014), str. 4-9.

78

COBISS.CG-ID 28141328

3079
БОГДАНОВИЋ, Маја
        Velika djela često loše ostare : Maja Bogdanović, violončelistkinja / Rosanda Mučalica.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17665 (21. februar 2015), str. 18.

787.3(047.53)

COBISS.CG-ID 27945488

3080
БОЖОВИЋ, Андријана
        Nikada nijesam odustala od muzike : pjevačica Andrijana Božović / B. Vučinić.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17849 (30. avgust 2015), str. 19.

78(047.53)

COBISS.CG-ID 28866320

3081
БОШКОВИЋ, Милош
        Peraški akvarel / stihovi Miloš Bošković ; muzika S. Kovačević ; obrada I. Tomas. - Fotograf., note. - Sadrži i: Muška klapa "Assa voce".

U: Lirica. - ISSN 2336-9442. - Br. 2 (2014), str. 137-141.

784

COBISS.CG-ID 27840528

3082
БУКИЛИЋ, Милан
        Tvrdoglav sam, kada nešto započnem želim to i da završim : mini intervju: Milan Bukilić / razgovarala Dragana Đurić.

U: Gracija. - ISSN 2336-9256. - Br. 53 (15.05.2015), str. 32-33.

78(047.53)

COBISS.CG-ID 28635664

3083
БУЛАТОВИЋ, Срђан
        Zvuk koji inspiriše nove ideje : Srđan Bulatović, gitarista / Rosanda Mučalica.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17685 (13. март 2015), str. 17.

78(047.53)

COBISS.CG-ID 28122384

3084
БУЛАТОВИЋ, Срђан
        Publika je moj pokretač : Srđan Bulatović, gitarista i kompozitor / razgovarala: Iris Popović.

У: Ljepota & Zdravlje. - ISSN 1800-7694. - Br. 70 (februar 2015), str. 27-26.

78.071.2(047.53)

COBISS.CG-ID 27443984

3085
БУЋКОВИЋ, Наташа
        Od Baha do džeza : Magic Malik / Nataša Bućković.

U: JAM bilten. - ISSN 1800-9298. - Br. 6 (2013), str. 28-29.

78.036.9

COBISS.CG-ID 28089104

3086
ВРБОС, Мартина
        Borim se za ono što volim : intervju: pjevačica Martina Vrbos / razgovarala Marija Vuković.

У: Побједа. - ISSN 0350-4379. - God. 71, br. 17772 (11. jun 2015), str. 32.

78(047.53)

COBISS.CG-ID 28375312

3087
ВУЈНОВИЋ, Аница
        [Trista pet razloga]
        305 razloga da zavolite Tigrana Hamasyana / Anica Vujnović.

U: JAM bilten. - ISSN 1800-9298. - Br. 8 (2014), str. 9-10.

78:929 Хамасјан Т.

COBISS.CG-ID 28079632

3088
ВУКАДИНОВИЋ, Г.
        Bolni život u humoru i muzici : američka bluzerka Gej Adegbalola u CNP-u / G. Vukadinović.

U: JAM bilten. - ISSN 1800-9298. - Br. 8 (2014), str. 27.

78.036.9

COBISS.CG-ID 28081680

3089
ВУКИЋЕВИЋ, Мики
        Posvećen muzici i Nikšiću : intervju sa Mikijem Vukićevićem.

U: Novine Nikšića. - ISSN 2336-9353. - God. 2, br. 13 (novembar, 2014), str. 17.

78(047.53)

COBISS.CG-ID 27792656

3090
ВУКОВИЋ, Љиљана
        Leonard Bernštajn - dirigent / Lj. V. - fotogr.

U: Almanah Jevrejske zajednice Crne Gore. - ISSN 2337-0157. - God. 2, br. 2 (2014), str. 79-80.

78:929 Бернштајн Л.

COBISS.CG-ID 27155472

претходна
наредна